I. East-Central European Regional Seminar 2006

Regionality and/or locality

Budapest–Győr–Kecskemét, 04-08 October 2006

organized by:

Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences in co-operation
with Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences

 

Three decades after the 1st Polish-Hungarian Geographical Seminar, Szymbark (Poland) in 1973 – Polish and Hungarian geographers and regional researchers decided to expand their traditional and successful scientific symposium. The Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences was the host of the 1st and 2nd Warsaw Regional Forum in 2004 and 2005 – an initiative built upon contacts between regional representatives of regional studies from Central and Eastern Europe.

Aiming to expand the 15th Polish-Hungarian Geographical Seminar, and to support the initiative of Warsaw Regional Forums, the Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences and the Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences is going to organise East-Central European Regional Seminar 2006.

As a continuation of Warsaw Regional Forums, the main spatial, regional and local issues and conflicts of East-Central European regions, the complex problems of border-lands, urban areas and rural peripheries are the general topics of our seminar.

We would like to create a colourful scientific workshop and a diverse program with excursions and discussions, therefore we organise the seminar in three different hungarian towns.

Topics of the seminar include:

· Theoretical approaches of regionality and locality by East–Central–European examples

· Analysis of major phenomena and processes of regionality and locality in urban and rural spaces

· Identification and evaluation of euro-regions and new cross-border relations and connections

· Analysis of rural resources and identification of difficulties for sustainable development in microregions

· The role of regional and local identity

· The impact of regionalisation on socio-economic and environmental development in East–Central–European countries

· Establishing a collaborative international research network

 

 


I. Kelet-Közép Európai Regionális Szeminárium

Regionalitás és /vagy lokalitás

Budapest–Győr–Kecskemét, 2006 október 04-08-ig

Az MTA Regionális Kutatások Központja és az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet szervezésében

 

Az 1973-ban, a lengyelországi Szymbarkban rendezett I. Lengyel-Magyar Földrajzi Szeminárium után három évtizeddel, 2003-ban Varsóban, a lengyel és a magyar geográfusok, regionális kutatók úgy határoztak, hogy e nagy hagyományú és sikeres, két oldalú tudományos tanácskozásukat – országaik európai csatlakozására is tekintettel – kibővítik és Kelet - Közép Európára tekintő szakmai tudományos fórummá szélesítik. 2004-ben és 2005-ben a Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és Térszervezési Intézete megrendezte az I. és a II. Varsói Regionális Fórumot.

Az idén, 2006-ban, a XV. Lengyel-Magyar Földrajzi Szeminárium keretei bővülnek ki. Szeretnénk, ha a varsói regionális fórumokhoz kapcsolódva, az I. Kelet-Közép-Európai Regionális Szeminárium, szakmai és tudományos kapcsolataink új műhelyévé válna. A szeminárium fókuszába a sok nehézséggel, konfliktussal átalakuló kelet-közép-európai nagytérség regionális és lokális problémáit állítottuk: a régiókat, a határ-menti problémákat, az átalakuló városok és vidékek konfliktusait. Ezért is döntöttünk úgy, hogy két magyar akadémiai intézetben és három magyar városban tarjuk meg az első ilyen rendezvényt, kitekintést adó utazásokkal és közös, elmélyült vitákkal bővítve az együttműködés eddigi keretit.

A szeminárium témakörei:

· A regionalitás és a lokalitás elvi megközelítési lehetőségei kelet-közép-európai példákon keresztül

· A legfőbb jelenségek és folyamatok vizsgálata városokban és vidéken

· Az euro-régiók és a határon-túli kapcsolatok és együttműködések elemzése, értékelése

· A vidéki erőforrások és a lokális fenntarthatóság nehézségeinek vizsgálata

· A regionális és a lokális identitás szerepe

· A regionalizáció hatása a társadalmi-gazdasági és környezeti fejlődésre Közép-Kelet Európa országaiban

· Nemzetközi együttműködési lehetőségek körvonalazása