Régiók félúton. Helyzetkép–jövőkép Magyarországon

MTA RKK országos konferenciája
Pécs, Művészetek Háza, Széchenyi tér 6.
2007. szeptember 14–15.

 

Magyarország a kilencvenes évtized közepétől az európai regionális politikához való alkalmazkodás és a gazdasági-társadalmi modernizáció jegyében indult el a regionalizáció útján. Mára a régiók működőképes, intézményesített térbeli egységei a fejlesztéspolitikának, egyre több állami, közszolgáltatási intézmény működik regionális keretekben, felismerhetőek a gazdaság regionalizációjának bizonyos jelei. Mégsem alakult ki politikai és szakmai konszenzus az ország közigazgatásának regionális átalakítása kérdésében, a meghirdetett regionális önkormányzati reform elmaradt.

Az MTA Regionális Kutatások Központja évtizedek óta kutatja, nyomon kíséri a magyar térszerkezet formálódását, s 2006-tól kezdődően a „Kárpát-medence régiói” c. monográfia sorozat keretében áttekintést ad regionális kohézió állapotáról, az egyes régiók sajátosságairól.

A konferencia célja mérleget készíteni az elmúlt évtized regionalizációs folyamatairól, értékelni a régiók összetartó erejét, egymástól megkülönböztető sajátosságait, s forgatókönyveket felmutatni a jövőbeni fejlődést illetően.

A konferenciára meghívást kaptak mindazok a szakmai műhelyek, kutatók, akik a magyar regionális átalakulás kérdéseivel foglalkoznak, továbbá mindazok a döntéshozói körök, intézmények, amelyek tevékenységén, döntésein nagymértékben múlik a régiók jövőbeni alakulása.

 

2007. szeptember 14.

Sajtótájékoztató

Plenáris ülés

Horváth Gyula (főigazgató, MTA RKK): Magyarország modernizációja és a regionális átalakulás összefüggései (letöltés)

Kolber István (államtitkár, MEH): A regionális fejlődés perspektívái a ROP-ok tükrében (letöltés)

Illés Iván (tudományos tanácsadó, MTA RKK): Regionalizmus Európában, hazai tanulságok (letöltés)

Szaló Péter (szakállamtitkár, ÖTM): A Strukturális Alapok hozzájárulása a régióépítéshez (letöltés)

Vita

Plenáris ülés

Bajnai Gordon (miniszter, ÖTM): Regionális politika, regionalizmus, uniós és nemzeti kihívások (letöltés)

Bemutatkoznak a magyarországi régiók: A regionális fejlesztési tanácsok elnökeinek prezentációi

Gadus István (Észak-Alföld): Kihívások az Észak-Alföldi Régióban (letöltés)

Török Gusztáv Andor (Dél-Alföld)

Szabó György (Észak-Magyarország)

Gordos Tamás (Közép-Magyarország) A Közép-magyarországi régió, és intézményei (letöltés)

Istók Lóránt (Nyugat-Dunántúl): Nyugat-dunántúli Régió (letöltés)

Heinrich Péter (Közép-Dunántúl): A Közép-Dunántúli Régió fejlesztési lehetőségei (letöltés)

Wekler Ferenc (Dél-Dunántúl): A Dél-dunántúli régió helyzete, fejlesztési lehetőségei és az RFT szerepe a DDOP végrehajtásban (letöltés)

Vita

Könyvbemutató, politikus-vita (pártok, önkormányzati szövetségek képviselői)

 

2007. szeptember 15.

Szekcióülések

1. szekció:A regionalizációs folyamatok a gazdaságban, infrastruktúrában, társadalomban

Erdősi Ferenc: Régióink közlekedési infrastruktúrájának jellegzetességei és fejlesztésük lehetséges változatai  (letöltés)

Tasnádi Péter: A Európa kulturális fővárosa program szerepe a regionális öntudat megteremtésében, a regionális kohézió és a versenyképesség kialakításában

Marton István: A Dél-Dunántúli Régió önkormányzatainak pályázati aktivitása a 2000-2006 időszakban-elemzése (letöltés)

Kováts Balázs: A támogatás evolúciója. Egy jó példa a vállalkozói szféra részvételére a területfejlesztésben  (letöltés)

Vigvári András: A regionális önkormányzatok pénzügyi forrásrendszere (letöltés)

Konczosné dr. Szombathelyi Márta: Regionális vonzerő-nyelvi és kulturális infrastruktúra (letöltés)

Gulyás László: Egy leendő régióközpont-Szeged-stratégiai útkeresés (letöltés)

Putarich Dr. Ivánszky Veronika - Mosóczi Erika: Vajdaság az EU felé - a mezőgazdaság középtávú fejlesztése (klaszterek) (letöltés)

Kovács Teréz: A magyar régiók mezőgazdaságának helyzete a Kárpát-medencében (letöltés)

Fodor István: "A környezet- és természetvédelem regionális kihívásai Magyarországon"  (letöltés)

Rácz József: Volt egyszer egy "mamut" régió, az Észak-kelet Magyarországi Régió története, tanulságai (letöltés)

Sáriné Csajka Edina: A vállalkozások pályázati aktivitása a Dél-dunántúli régióban (letöltés)

2. szekció:Állam, politika, önkormányzatok – regionalizmus

Zongor Gábor: Regionalizmus alulnézetből (letöltés)

Bércesi Ferenc: A területi államigazgatás reformjai

Sebestény István: Régiók és civil társadalom (letöltés)

Iváncsics Imre: Az államigazgatás regionalizációjának gyötrelmei

Bálint István: A regionalizmus a kisebbségi kérdés megoldásának szolgálatában

Ormosy Viktor: Requiem egy szervezetért (letöltés)

Kárpáti József: Regionális szervezeti reform és kompetencia alapú működési rend kialakítása a Központi Statisztikai Hivatalban (letöltés)

Kaiser Tamás: Regionalizáció alulnézetből, avagy merre tartanak a hálózatok? (letöltés)

Kovács Róbert : Forgatókönyvek a Közép-Magyarországi régi regionalizálására (letöltés)

Vissi András: A régióvá válás autonóm lehetőségei - brüsszeli képviselet, euregio (letöltés)

Molnár Beáta: A SA menedzsmentjének tapasztalatai (2004-2006) (letöltés)

Sándor Balázs: A regionális mediatizáció kihívásai és perspektívái a Dél-Dunántúli Régióban (letöltés)

Pál Attila: Identitás és információs szerveződés (letöltés)

 

Plenáris ülés

Faragó László (MTA RKK): Regionális nagyvárosok, a régióépítés bázisai (letöltés)

Rechnitzer János (MTA RKK): A régiók gazdasági kohéziója (letöltés)

Kovács Zoltán (ELTE): A társadalmi differenciálódás területi jellemzői Magyarországon (letöltés)

Pálné Kovács Ilona (MTA RKK): A regionális reform: forgatókönyvek (letöltés)

Tovább a fényképek megtekintéséhez... >>