INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

HAS CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

RECHNITZER János

Rechnitzer János
West Hungarian Research Institute
Győr Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Rechnitzer János

Place and date of birth : Hédervár, June 5th,1952

Marital status : married, three children

Contact

landline Centre +36 (96) 516-570
fax Centre +36 (96) 516-579
E-mail rechnitzer.janos(at)krtk.hu
E-mail rechnj(at)rkk.hu

Education and training

1975Janus Pannonius University, Faculty of Business and Economics, Pécs — Economist
1978Janus Pannonius University, Faculty of Business and Economics, Pécs — University Doctor of Economics
1985Hungarian Academy of Sciences, Budapest — CSc on Economics
1995Hungarian Academy of Sciences, Budapest — DSc on Geography
1999Janus Pannonius University, Faculty of Business and Economics, Pécs — Habilitation in Economics

Language skills

German (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1975—1982Transdanubian Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Pécs — junior research fellow, research fellow
1982—1986Pollack Mihály Collage, Pécs — associate professor, financial director
1986—1995Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, North-Transdanubian Department, Győr — director
1995—2007Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — director
2000—Széchenyi István Egyetem — egyetemi tanár
2008—Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — scientifc advisor

Teaching activities

2000—university professor, head of department, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr
2002—2006dean, Széchenyi István University, Faculty of Low and Economics, Győr
2004—fonder, director, Széchenyi István Egyetem, Doctoral School of Regional Sciences and Economics, Győr
2007—2008dean, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Győr
2008—2014vice-rector, Széchenyi István University, Győr

Scientific activity

1976—Hungarian Geographic Association, member
1977—Hungarian Economists Association, member
1995—2001Hungarian Academy of Sciences, Council of Research Institutes, Advisory Board of Social Sciences, member
1996—Hungarian Academy of Sciences Public Body, IX. Department of Economics and Law, Regional Science Committee, member with consultation right
1996—2005Veszprem Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, vice-president
1997—2008Hungarian Academy of Sciences, Regional Science Committee, member, president
1998—2002Budapest University of Business and Economics, Habilitation Committee, member
2000—2003Hungarian Accreditation Committee, vice-president
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2004—2006Hungarian Academy of Sciences, General Assembly, doctoral deputy member
2004—2006Member of Hungarian Accreditation Committee, Commission for Agricultural and Agricultural Engineering Sciences, member
2005—2006Prime Minister's Office, counselor for the Prime Minister (rural development)
2007—2009National Development Concil, member
2008—2010Hungarian National Rural Network, member of the presidium
2010—2013Hungarian Academy of Sciences, General Assembly, member
2011—Hungarian Regional Science Association, president
2015—MTA Regionális Tudományok Bizottsága, elnök
2016—Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány, kuratóriumi elnök

Awards

1979Junior Scientists' Award, Hungarian Academy of Sciences
1992Pro Geographia, Hungarian Geographical Association
1994Széchenyi Ferenc Scientific Award, Győr-Moson-Sopron County Government
2004Pro Regio Award, Minister without portfolio responsible for Regional Development and Close up
2009Knight's Cross Order of Merit of the Republic of Hungary
2009Pro Renevanda Cultura Deák Ferenc Researcher Award
2009Doctor Honoris Causa, University of Miskolc
2017Akadémiai Díj
2022Magyar Érdemrend Tisztikeresztje

Editorial Membership

1994—2010Tér és Társadalom (Space and Society), editor in chief
2004—A falu (The Village), member of editoral board
2011—Tér és Társadalom (Space and Society), member of editoral board

Subjects taught

Nonprofit Economics (Széchenyi István University, Győr)
Regional Economics (Széchenyi István University, Győr)
Regional Policy (Széchenyi István University, Győr)

Research fields

regional development (tools and institutions)
spatial planning
regional economics
regional policy
regional science
cross border cooperation
spatial diffusion of innovation
urban development

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

(szerk.): Vonzáskörzetek – agglomerációk I. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982. 315 p. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések).

(szerk.): Vonzáskörzetek – agglomerációk II. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985. 241 p. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet. Értekezések).

Szétszakadás vagy felzárkózás? A térszerkezetet alakí­tó innovációk. Győr: MTA RKK Észak-dunántúli Osztály, 1993. 207 p.

(szerk.): Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához. Győr–Pécs: MTA Regi­o­nális Kutatások Központja, 1994. 252 p.

Területi stratégiák. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 1998. 345 p. (Területi és te­le­pülési kutatások, 12.) (Studia regionum).

Regionális gazdaságtan. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2004. 391 p. (Studia regionum) (Dialóg Campus tankönyvek) (Területi és települési kutatások, 26.). Társszerző: Lengyel I.

(szerk.): Nyugat-Dunántúl. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2007. 454 p. (A Kárpát-medence Régiói, 5.)

Az intraregionális input-output modellek előállítása becslési eljárásokkal. – Területi Statisztika, 33. 1983. 5. 445–469. p.

Az innovációk térbeli terjedése a magyar mező­gaz­da­ságban. – Tér és Társadalom, 1. 1987. 2. 31–48. p. Társszerző: Enyedi Gy.

A szellemi erőforrások három eleme az Észak-Dunántúlon. – Kutatás – Fejlesztés, 29. 1989. 6. 449–477. p.

Aktivitás a vidéki egyéni választási körzetekben. In: Magyarország politikai évkönyve 1991. Szerk.: Kurtán S., Sándor P., Vass L. Budapest: Ökonómiai Alapítvány, Economix Rt., 1991. 100–119. p.

Válság és megújítás a városhálózatban. – Magyar Tudomány, 37. 1992. 4. 427–434. p.

Innovations and regional policy. In: Hungary: Society, State, Economy and Regional Structure in Transition. Ed.: Hajdú Z. Pécs: Centre for Regional Studies, 1993. 221–244. p.

A regionális folyamatok sajátosságai és jövőbeli fejlődési irányai. – Magyar Tudomány, 41. 1996. 11. 1347–1360. p.

Eurorégió vázlatok a magyar–osztrák–szlovák határmenti térségben. – Tér és Társa­da­lom, 11. 1997. 2. 29–54. p.

A nonprofit szervezetek területi szerkezete. In: Magyarország évtized­köny­ve, 1988–1998. Szerk.: Kurtán S., Sándor P., Vass L. Budapest: Demokrácia Ku­ta­tások Magyar Központja Alapítvány, 1998. 539–554. p.

A városok versenyképességéről. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Szerk.: Horváth Gy., Rechnitzer J. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. 130–152. p. Társszerző: Lengyel I.

Cross-border co-operation in Hungary in the 1990s In: Transformations in Hungary. Essays in economy and society. Eds. P. Meusburger, H. Jöns. Heidelberg, New York: Physica Verlag, 2001. 355–382. p.

A halogatott regionalizáció mint a területi politika sajátossága az átmenetben. – Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 324. p.

A városhálózat az átmenetben, a kilencvenes évek változási irányai. – Tér és Társadalom, 16. 2002. 3. 165–183. p.

A városhálózat és a régiók formálódása. – Magyar Tudomány, 110. (49) 2004. 9. 978–990. p.

Knowledge-based innovation potential of the Hungarian urban network at the turn of the millennium. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds. Gy. Barta, É. G. Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Timár. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 397–415. p. Társszerzők: Csizmadia Z., Grosz A.

Tükör által nem elhomályosítva (a posztmodern, a paradigmák, a main stream és a csábítás ördöge a regionális tudományban). – Tér és Társadalom, 19. 2005. 3–4. 1–12. p.

The Balkan space within the European regional policy. In: The European Union, the Balkan Region and Hungary. Ed. Glatz F. Budapest: Europa Institut, Social Research Center of HAS, 2007. 81–95. p.

A Nyugat-Dunántúl regionális folyamatainak irányai és kapcsolódása az európai térszerkezethez. In: Egyetem a régióért. Szerk. Lados M., Rechnitzer J. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 34–65. p.

Az európai regionális politika és városfejlődés. – Magyar Tudomány, 168. 2007. 6. 692–703. p.

A társadalomtudomány új ága: a regionális tudomány. – Magyar Tudomány, 168. 2007. 12. 1580–1589. p.

A Tér és Társadalom első húsz éve. – Tér és Társadalom, 20. 2006. 4. 1–13. p.