INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

HAS CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

SZÖRÉNYINÉ KUKORELLI Irén

Szörényiné Kukorelli Irén
West Hungarian Research Institute
Győr Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Szörényiné Kukorelli Irén

Place and date of birth : Tét, August 3th,1950

Marital status : married, three children

Contact

landline Centre +36 (96) 516-570
fax Centre +36 (96) 516-579
E-mail szkukorelli.iren(at)krtk.hu
E-mail sziren(at)rkk.hu

Education and training

1973ELTE Faculty of Natural Sciences (TTK) Budapest — MSc on mathematics and geography
1984ELTE Faculty of Natural Sciences (TTK) Budapest — Doctor of University of Natural Science
1989Hungarian Academy of Sciences, Budapest — CSc in geography
2007Hungarian Academy of Sciences, Budapest — DSc on geography

Language skills

English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1973—1976Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, Budapest — junior research fellow
1976—1982Széchenyi István College, Department of Mathematics (predecessor: Széchenyi István University), Győr — assistant lecturer
1982—1983Széchenyi István College, Department of Mathematics (predecessor: Széchenyi István University), Győr — assistant professor
1983—1986Hungarian Academy of Sciences, Budapest — scientific scholar
1986—1989Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — research fellow
1989—2007Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — senior research fellow
2007—2019Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — scientifc advisor
2019—KRTK Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály, Győr — kutatóprofessor emerita

Teaching activities

1976—1982assistant lecturer, Széchenyi István College, Department of Mathematics (predecessor: Széchenyi István University), Győr
1982—1986assistant professor, Széchenyi István College, Department of Mathematics (predecessor: Széchenyi István University), Győr
1992—2007invited lecturer, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr
1996—2008associate professor, West Hungarian University, Faculty of Forest, Institute of Environmental Sciences, Sopron
2007—2008scientifc advisor, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr
2008—university professor, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr
2008—founder member, Széchenyi István Egyetem, Doctoral School of Regional Sciences and Economics, Győr

Scientific activity

1986—Hungarian Geographical Society, board member
1995—Hungarian Sociological Society, member
1995—Regional Science Association Internetional (RSA), member
1995—Hungarian Economists Association, member
1996—Veszprem Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, Regional and Urban Development Working Committee, president
2001—2007Hungarian Academy of Sciences, Council of Research Institutes, member
2002—Hungarian Regional Science Association, member
2008—Hungarian Geographical Society, Department of Kisalföld, president
2008—Hungarian Academy of Sciences, Committe of Social Geography, member
2009—Euracademy Association, elnök
2009—Euracademy Association (Paneuropean organisation for rural development), president

Awards

1992Pro Geográfia
2015Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Editorial Membership

2007—East European Countryside, member of editoral board

Subjects taught

European rural policy (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Integrated rural development (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Methods of regional analyisis (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Methods of regional and environmental analysis (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Trends in rural development (Széchenyi István Egyetem, Doctoral School of Regional Sciences and Economics, Győr)
Rural development (Széchenyi István Egyetem, Győr)

Research fields

rural geography
methods in regional economy
rural development
local economic development

Trips abroad

1990exchange program, Newcastle University — United Kingdom
1992exchange program, Spanish Academy and UNED Madrid — Spain
1993exchange program, Umea University — Germany
1993exchange program, Linköping University — Sweden
1995FEFA program, University of California — United States
1995exchange program, Academy of Social Sciences — China
1996TEMPUS program, University of Las Palmas — Spain
1997TEMPUS program, University of Leeds — United Kingdom
1998TEMPUS program, University of Leeds — United Kingdom
2000NSF research program — United States

Presentations

University Umea, Umea — Sweden
UNED Madrid University, Madrid — Spain
University of California, Davis — United States

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

Szörényiné Kukorelli, Irén A kistérségi szint megjelenése a terület- és foglalkoztatáspolitikában. Apperence og micro-region level in spatial and employment policy) Budapest: OFA, 2002. 95 p.

Szörényiné Kukorelli, Irén (coord.) – Sánchez, Sánchez José (coord.): Nuevos problemas regionales y retos para el siglo XXI. IV Seminario hispano-húngaro. Madrid, 23–26 de abril de 2001. Madrid–Pécs: Nacional de Educación a Distancia, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 356 p.

Szörényiné Kukorelli Irén (szerk.) –Sánchez, José Sánchez (szerk.): Új regionális problémák és kihívások a XXI. században. IV. Magyar–spanyol szeminárium. Madrid, 2001. április 23–26. Madrid–Pécs: Universidad Nacional de Educación a Distancia, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 356 p.

Barta, Györgyi – G. Fekete, Éva – Szörényiné Kukorelli, Irén – Timár, Judit (eds): Hungarian Spaces and Places : Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 595 p.

Momsen, H. Janet – Szörényiné Kukorelli, Irén – Timár, Judit: Gender at the Border: Entrepreneurship in Rural Post-Socialist Hungary. Aldershot (England): Ashgate, 2005. 142 p.

Szörényiné Kukorelli, Irén: Relations in the space: methods for the research of rural area structure. Pécs: Centre for Regional Studies, 2007. 74 p. Discussion Papers, 51.

Chapter of the books

Szörényiné Kukorelli Irén: Határon átnyúló térkapcsolatok a Nyugat-Dunántúlon. In: Határon innen – határon túl. Szerk.: Pál Á., Szónokyné Ancsin G. Szeged: JATE Gazdaságföldrajzi Tanszék, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Gazdaságföldrajzi Tanszék, 1996. 354–366. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi szerveződések életképessége, a térségmenedzserek szerepe. In: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Szerk.: Horváth Gy., Rechnitzer J. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. 218–234. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: Régió-e a Nyugat-Dunántúl? In: Területfejlesztés és közigazgatás-szervezés. Szerk.: Glatz F. Budapest: MTA, 2000. 209–229. p. (Magyarország az ezredfordulón.)

Szörényiné Kukorelli, Irén: Hungary. In: Balancing Economic Development and Environmental Planning for Tourism in Rural Europe. Greece, Sweden, Hungary, Romania. Athens: PRISMA-Centre for Development Studies, 2003. 34–45. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi együttműködések megjelenése és szerepe a magyar területfejlesztésben. In: Új regionális problémák és kihívások a XXI. században. IV. Magyar-spanyol szeminárium. Madrid, 2001. április 23–26. Szerk. Szörényiné Kukorelli I., J. S. Sánchez. Madrid, Pécs: Universidad Nacional de Educación a Distancia, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 229–244. p.

Szörényiné Kukorelli, Irén: La aparición el papel de la cooperación de las «áreas pequeñas» (comarcas) en el desarrollo territorial húngaro. In: Nuevos problemas regionales y retos para el siglo XXI. IV Seminario hispano-húngaro. Madrid, 23–26 de abril de 2001. Coord. I. Szörényiné Kukorelli, J. S. Sánchez Madrid, Pécs: Universidad Nacional de Educación a Distancia, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 59–74. p.

Szörényiné Kukorelli, Irén: Micro-regional co-operation as a Hungarian example of local development. In: Hungarian Spaces and Places : Patterns of Transition. Eds. Barta, Gy., G. Fekete, É., Szörényiné Kukorelli, I., Timár, J. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 343–358. p.

Szörényiné Kukorelli Irén – Csizmadia Zoltán: Innovációs elemek a kistérségi szervezetekben. In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Szerk.: Grosz A., Rechnitzer J. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 122–143. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: Nyugat-dunántúli régió rurális térségeinek funkcióváltása a határmentiség tükrében. In: Határok és eurórégiók. Szerk. Szónokyné Ancsin G. Szeged: SZTE TTK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, 2007. 169–177. p.

Periodicals:

Szörényiné Kukorelli, I. – Dancs, László – Hajdú, Zoltán – Kugler, Józef – Nagy, Imre: Hungary's Seven Border Regions. – Journal of Borderlands Studies, 15. 2000. 1. (Spring). 251–254. p.

Momsen, H. Janet – Kukorelli Szörényi, Irén: Gender and Rural entrepreneurship in Post-Communist East and West Hungary. – Eastern European Countryside, 2002. 8. 109–118. p.

Szörényiné Kukorelli, Irén: The appearance and role of micro-regional co-operations in the Hungarian spatial development. – Geograficky Casopis, 57. 2005. 3. 229–246. p.

Szörényiné, Kukorelli, Irén – Momsen, D Janet,.: Gender and rural tourism in Western Hungary. – Eastern European Countyside, 2007. 13. 83–96. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségek gazdasági és társadalmi jellemzői és trendjei az Észak-Dunántúlon. – Tér és Társadalom, 11. 1997. 1. 147–181. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: Fejlesztési koncepciók a kistérségek számára (Összegzés). – Tér és Társadalom, 11. 1997. 3. 93–100. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: Egy kistérség sikerének titka – avagy tettek és tervek a Nyugati-Kapu Térségfejlesztési társulás „házatáján” – Tér és Társadalom, 11. 1997. 4. 25–43. p.

Szörényiné Kukorelli Irén (1998): A Nyugat-Dunántúli Régió-régió? – Tér és Társadalom 3. 51-75. o.

Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi szerveződések finanszírozási lehetőségei I. – Comitatus, 9. 1999. 12. 7–14. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: A kistérségi szerveződések finanszírozási lehetőségei II. – Comitatus, 10. 2000. 1. 18–28. p.

Szörényiné Kukorelli Irén: Vidékkutatás előzményekkel és tényekkel. – Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 71–86. p.