INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

HAS CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

ÚSZT PROJECTS

Space and Society (journal)

Tér és Társadalom

Az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata

 

Főszerkesztő: Rechnitzer János
 

Szerkesztők: Hardi Tamás, Nárai Márta
 

Technikai szerkesztő: Kasztnerné Kőműves Mária
 

Szerkesztőbizottság: Enyedi György (elnök), Barta Györgyi, Beluszky Pál, Hajdú Zoltán, Hardi Tamás, Rechnitzer János, Timár Judit
 

Felelős kiadó: Horváth Gyula főigazgató
 

Szerkesztőség: MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
9022 Győr, Liszt F. u. 10. 
Telefon: (96) 516-570
Fax: (96) 516-579
E-mail: hardit@rkk.hu

Nyomdai munkák: PALATIA NYOMDA & KIADÓ KFT

Borítóterv: Galgóczy György
ISSN 0237-7683

Megjelenik negyedévenként az MTA IX. Osztálya és az MTA Regionális Kutatások Központja, valamint
a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.
 

Megrendelhető a szerkesztőség címén.
Megrendelés, előfizetés: patakp@rkk.hu

Éves előfizetési díja: intézményeknek 2800 Ft, egyéni előfizetőknek 1500 Ft (ÁFÁ-val együtt + postaköltség)

Előfizethető: Magyar Államkincstár 10024003-01738461-00000000
Példányonként kapható az MTA RKK kutatóintézeteiben.  

 


A folyóirat letölthető számai
a szerkesztőség által közreadott munkaanyagokból: