Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona akadémikus az MTA PAB ezüst plakettje kitüntetésben részesült
Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona akadémikus az MTA PAB ezüst plakettje kitüntetésben részesült

Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona akadémikus, az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Intézet kutató professzora az MTA PAB ezüst plakettje kitüntetésben részesült, amelyet 2018. november 7-én, a Magyar Tudomány Ünnepe pécsi ünnepi ülésén adtak át. Az MTA PAB ezüst plakett a Pécsi Területi Albizottság legrangosabb tudományos díja.

TOVÁBB >>>
A körforgásos gazdaság társadalmi-gazdasági, környezeti és regionális szempontjai - nemzetközi konferencia
A körforgásos gazdaság társadalmi-gazdasági, környezeti és regionális szempontjai - nemzetközi konferencia

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya (Pécs) a 75. évfordulóját ünneplő nemzetközi konferenciát szervezett, és egy multidiszciplináris perspektívából tárgyalta a potenciális körkörös gazdaság kérdését. A körkörös gazdaság koncepciója nem csak a közgazdasági vagy környezeti tudományokat veszi figyelembe, más társadalmi, természeti és technikai tudományos és regionális szempontokat is célul kell kitűzni. Ezért széles témakörben tartottunk vitákat, megbeszéléseket.A konferencia időpontja: 2018. április 19-20 volt. Program, bővebb információk, valamint az előadások absztraktjai a konferencia honlapján olvashatók.

TOVÁBB >>>
Újraiparosodás Közép-Európában
Újraiparosodás Közép-Európában

Megjelent Lux Gábor, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatójának Újraiparosodás Közép-Európában c. monográfiája, a Dialóg Campus Kiadó Studia Regionum sorozatának legújabb kötete. „Milyen szerepet játszik az ipar a modern posztindusztriális gazdaságokban? Miért süllyednek hosszan tartó válságba egyes ipari térségek, és miért válnak mások kimagaslóan sikeressé? Hogyan hatnak az ipar fejlődésére a különböző közpolitikák, és mit jelentenek az elmúlt évtizedben egyre szélesebb körben ismert újraiparosítási törekvések? Mely tényezők biztosítják ma egy-egy ipari térség tartós versenyképességét? Ez a munka összehasonlító szemléletben, a nyugat- és közép-európai regionális fejlődési folyamatok komplex elemzésével keresi a válaszokat a fenti kérdésekre. Tárgyalja az ipari átalakulás és alkalmazkodás fontosabb elméleteit, ismerteti a ma új reneszánszát élő iparpolitika eszközrendszerét, és kiterjedt empirikus kutatásokra támaszkodva, számos rövidebb vagy bővebb esettanulmánnyal illusztrálva mutatja be a közép-európai ipar átalakulási pályáit, hozzásegítve az olvasót egy ma is jelentős gazdasági szektor szerepének, fejlődési folyamatainak sokrétű értékeléséhez.”

TOVÁBB >>>
Új tudományos osztályvezető
Új tudományos osztályvezető

A Dunántúli Tudományos Osztály Varjú Viktort (tudományos főmunkatárs, PhD földrajztudomány) választotta meg új vezetőjének. Megbízása 2017. janurjától két éves időtartamra szól.

TOVÁBB >>>
A magyar decentralizáció kudarca nyomában
A magyar decentralizáció kudarca nyomában

Megjelent a Dialóg Campus Kiadó Studia Regionum sorozatának legújabb kötete Pálné Kovács Ilona szerkesztésében. A könyv A kormányzati decentralizáció biztosítékai Magyarországon c. hároméves OTKA-kutatás empirikus eredményeire támaszkodik. A kutatás a hazai önkormányzati reformok folyamatát elemezte, keresve a választ, vajon a rendszerváltás óta eltelt időszak alatt miért veszítettek folyamatosan pozíciót a helyi önkormányzatok, miért vallottak kudarcot a reformkezdeményezések, s miért lehetett 2010 után olyan centralizált kormányzási modellt szinte ellenállás nélkül bevezetni, amelyikben az önkormányzatok óriási veszteséget szenvedtek el. A könyv nemcsak az empirikus kutatások (kérdőíves felmérés, interjúk, dokumentumelemzés, parlamenti vita tartalomelemzése) eredményeit mutatja be, hanem a hazai területi kormányzásban bekövetkezett változásokat beágyazza az európai reformfolyamatokba, illetve elméleti hozzájárulásra törekszik a reformdöntéseket meghatározó államtudományi, politikatudományi szakirodalomhoz. A kötet legfontosabb üzenete, hogy a magyar területi kormányzás elmúlt 25 éve nem volt elég a korábbi, a magyar államot szinte folyamatosan jellemző centralizáló kultúra mélyen gyökerező okait felszámolni.

TOVÁBB >>>
Megjelent Varjú Viktor: Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés c. monográfiája
Megjelent Varjú Viktor: Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés c. monográfiája

Megjelent Varjú Viktor monográfiája a Dialóg Campus Kiadnál. A könyv napjaink legfontosabb környezetvédelmi kihívásait veszi számba és rávilágít arra, hogy bár a környezetvédelem fejlődése s a technológiai innovációk ma már számos megoldási lehetőséget kínálnak, azok integrálása a területfejlesztésbe nem tökéletes. A könyvben elemzett, a környezetpolitikai integráció fejlődését és gyakorlati megvalósulását bemutató nemzetközi és hazai példák tanulsággal szolgálhatnak a területfejlesztéssel foglalkozóknak, s azoknak, akik erre a pályára készülnek.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Holland hallgatók látogatása

Intézetünkkel ismerkedtek a Wageningeni Egyetem hallgatói.

TOVÁBB >>>
RURES Projekt találkozó Palkonyán

2018. 06.28-án a RURES projekt keretében a DTO munkatársai Póla Péter vezetésével egy műhelytalálkozót rendeztek Palkonyán, ahol a vidéki térségek megújuló energetikai beruházásainak lehetőségei kerültek terítékre.

TOVÁBB >>>
Bolyai-nyertesek 2018

Balogh Péter, a KÉTO tudományos munkatársa „Térképzetek, kollektív identitások és geopolitikai orientációk Magyarországon”; Rácz Szilárd, az RKI tudományos titkára „Térszerkezeti és városhálózati folyamatok a posztszocialista Kelet-Közép-Európában” témakörben nyerte el az MTA három éves kutatási ösztöndíját. Lux Gábor, a DTO tudományos főmunkatársa ösztöndíjas ideje alatt végzett kiemelkedő kutatói tevékenységéért Bolyai-emléklapot kapott 2018. június 28-án.

TOVÁBB >>>
Meghívó - Pécs, 2018. május 14.

Kedves Kollégák!


Minden érdeklődőt szeretettel várunk Hajdú Zoltán professzor Történelmi korszakkötött államhatár történet és határpolitika Magyarországon c. előadásán 2018. május 14-én 14 órától a Pécsi Akadémiai Bizottság (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.) emeleti tanácstermében.

DTO Pécsi Szeminárium – 2018. március 29.

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya "DTO Pécsi Szeminárium" sorozatának soron következő előadása: "Pécs – a múlt öröksége és a jövő perspektívái". Előadó: Erdősi Ferenc DSc., kutató professor emeritus.

TOVÁBB >>>
Miniszteri dicséret Bálint Dórának

2018. február 26-án a tanulmányi diákolimpikonok köszöntése alkalmából Bálint Dóra tudományos segédmunkatárs miniszteri elismerésben részesült csapatvezetői, koordinátori és tehetséggondozásban végzett munkájáért.

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. december 14.

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya "DTO Pécsi Szeminárium" sorozatának soron következő előadása: "A sharing economy hazai elterjedése". Előadó: Bálint Dóra, tudományos segédmunkatárs.


TOVÁBB >>>
Meghívó - Pécs, 2017. november 28.

A Pécsi Akadémiai Bizottság X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága, valamint az MTA KRTK RKI horizontális környezeti csoportja tisztelettel meghívja Önt a Hulladék vs. Erőforrás – Egy nagyváros lehetséges útjai a körforgásos gazdaság felé c. konferenciára. A konferencia helyszíne: MTA PAB (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.). Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Ugo Fratesi előadása 2017. november 24.

Az MTA KRTK „Economics with policy” nemzetközi szemináriumi sorozatának keretében Ugo Fratesi (Politecnico di Milano) tart intézetünkben előadást "Border regions in Europe: obstacles, (in)efficiency and compensation címmel (társszerzők: Roberta Capello és Andrea Caragliu) 2017. november 24-én pénteken a DTO Tanácsteremben (Pécs, Papnövelde u. 22.).

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. november 13.

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya "DTO Pécsi Szeminárium" sorozatának soron következő előadása: "Helyi pénzek és újfajta fejlesztési szempontok". Előadó: Lakócai Csaba, tudományos segédmunkatárs.TOVÁBB >>>
Gál Zoltán az MRTT elnöke

Gál Zoltán professzort, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóját választották meg 2017. október 19-én a Magyar Regionális Tudományi Társaság új elnökének

TOVÁBB >>>
Árpásné Frick Dorottya (1960–2017)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2017. július 30-án elhunyt Árpásné Frick Dorottya kolléganőnk. Temetése 2017. augusztus 25-én 11:00 órakor lesz a Komlói Temetőben.

TOVÁBB >>>