Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Újraiparosodás Közép-Európában
Újraiparosodás Közép-Európában

Megjelent Lux Gábor, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatójának Újraiparosodás Közép-Európában c. monográfiája, a Dialóg Campus Kiadó Studia Regionum sorozatának legújabb kötete. „Milyen szerepet játszik az ipar a modern posztindusztriális gazdaságokban? Miért süllyednek hosszan tartó válságba egyes ipari térségek, és miért válnak mások kimagaslóan sikeressé? Hogyan hatnak az ipar fejlődésére a különböző közpolitikák, és mit jelentenek az elmúlt évtizedben egyre szélesebb körben ismert újraiparosítási törekvések? Mely tényezők biztosítják ma egy-egy ipari térség tartós versenyképességét? Ez a munka összehasonlító szemléletben, a nyugat- és közép-európai regionális fejlődési folyamatok komplex elemzésével keresi a válaszokat a fenti kérdésekre. Tárgyalja az ipari átalakulás és alkalmazkodás fontosabb elméleteit, ismerteti a ma új reneszánszát élő iparpolitika eszközrendszerét, és kiterjedt empirikus kutatásokra támaszkodva, számos rövidebb vagy bővebb esettanulmánnyal illusztrálva mutatja be a közép-európai ipar átalakulási pályáit, hozzásegítve az olvasót egy ma is jelentős gazdasági szektor szerepének, fejlődési folyamatainak sokrétű értékeléséhez.”

TOVÁBB >>>
Új tudományos osztályvezető
Új tudományos osztályvezető

A Dunántúli Tudományos Osztály Varjú Viktort (tudományos főmunkatárs, PhD földrajztudomány) választotta meg új vezetőjének. Megbízása 2017. janurjától két éves időtartamra szól.

TOVÁBB >>>
A magyar decentralizáció kudarca nyomában
A magyar decentralizáció kudarca nyomában

Megjelent a Dialóg Campus Kiadó Studia Regionum sorozatának legújabb kötete Pálné Kovács Ilona szerkesztésében. A könyv A kormányzati decentralizáció biztosítékai Magyarországon c. hároméves OTKA-kutatás empirikus eredményeire támaszkodik. A kutatás a hazai önkormányzati reformok folyamatát elemezte, keresve a választ, vajon a rendszerváltás óta eltelt időszak alatt miért veszítettek folyamatosan pozíciót a helyi önkormányzatok, miért vallottak kudarcot a reformkezdeményezések, s miért lehetett 2010 után olyan centralizált kormányzási modellt szinte ellenállás nélkül bevezetni, amelyikben az önkormányzatok óriási veszteséget szenvedtek el. A könyv nemcsak az empirikus kutatások (kérdőíves felmérés, interjúk, dokumentumelemzés, parlamenti vita tartalomelemzése) eredményeit mutatja be, hanem a hazai területi kormányzásban bekövetkezett változásokat beágyazza az európai reformfolyamatokba, illetve elméleti hozzájárulásra törekszik a reformdöntéseket meghatározó államtudományi, politikatudományi szakirodalomhoz. A kötet legfontosabb üzenete, hogy a magyar területi kormányzás elmúlt 25 éve nem volt elég a korábbi, a magyar államot szinte folyamatosan jellemző centralizáló kultúra mélyen gyökerező okait felszámolni.

TOVÁBB >>>
Megjelent Varjú Viktor: Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés c. monográfiája
Megjelent Varjú Viktor: Környezetpolitika és/vagy területfejlesztés c. monográfiája

Megjelent Varjú Viktor monográfiája a Dialóg Campus Kiadnál. A könyv napjaink legfontosabb környezetvédelmi kihívásait veszi számba és rávilágít arra, hogy bár a környezetvédelem fejlődése s a technológiai innovációk ma már számos megoldási lehetőséget kínálnak, azok integrálása a területfejlesztésbe nem tökéletes. A könyvben elemzett, a környezetpolitikai integráció fejlődését és gyakorlati megvalósulását bemutató nemzetközi és hazai példák tanulsággal szolgálhatnak a területfejlesztéssel foglalkozóknak, s azoknak, akik erre a pályára készülnek.

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium tudományos programsorozat
 DTO Pécsi Szeminárium tudományos programsorozat

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztályán "DTO Pécsi Szeminárium" néven tudományos programsorozatot indítottunk, amely rendszeres időközönként kerül megrendezésre. Az esemény célja, hogy a DTO-n folyó kutatásokat, készülőben lévő tanulmányokat, vagy a már meglévő kutatási eredményeket bemutassuk, s szakmai eszmecserére nyújtsunk lehetőséget az adott téma iránt érdeklődő kollégákkal, PhD-hallgatókkal és szakemberekkel.

TOVÁBB >>>
Gyászjelentés - Professzor Dr. Horváth Gyula (1951-2015)
Gyászjelentés - Professzor Dr. Horváth Gyula (1951-2015)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Horváth Gyula, az MTA Regionális Kutatások Központjának 15 évig volt főigazgatója, az MTA KRTK tudományos tanácsadója, a PTE egyetemi tanára, az MTA doktora tragikus hirtelenséggel elhunyt. Október 4-én lett volna 64 éves. Temetése 2015. október 15-én 12 órakor volt a pécsi központi temetőben.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Miniszteri dicséret Bálint Dórának

2018. február 26-án a tanulmányi diákolimpikonok köszöntése alkalmából Bálint Dóra tudományos segédmunkatárs miniszteri elismerésben részesült csapatvezetői, koordinátori és tehetséggondozásban végzett munkájáért.

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. december 14.

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya "DTO Pécsi Szeminárium" sorozatának soron következő előadása: "A sharing economy hazai elterjedése". Előadó: Bálint Dóra, tudományos segédmunkatárs.


TOVÁBB >>>
Meghívó - Pécs, 2017. november 28.

A Pécsi Akadémiai Bizottság X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága, valamint az MTA KRTK RKI horizontális környezeti csoportja tisztelettel meghívja Önt a Hulladék vs. Erőforrás – Egy nagyváros lehetséges útjai a körforgásos gazdaság felé c. konferenciára. A konferencia helyszíne: MTA PAB (7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.). Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Ugo Fratesi előadása 2017. november 24.

Az MTA KRTK „Economics with policy” nemzetközi szemináriumi sorozatának keretében Ugo Fratesi (Politecnico di Milano) tart intézetünkben előadást "Border regions in Europe: obstacles, (in)efficiency and compensation címmel (társszerzők: Roberta Capello és Andrea Caragliu) 2017. november 24-én pénteken a DTO Tanácsteremben (Pécs, Papnövelde u. 22.).

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. november 13.

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya "DTO Pécsi Szeminárium" sorozatának soron következő előadása: "Helyi pénzek és újfajta fejlesztési szempontok". Előadó: Lakócai Csaba, tudományos segédmunkatárs.TOVÁBB >>>
Gál Zoltán az MRTT elnöke

Gál Zoltán professzort, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóját választották meg 2017. október 19-én a Magyar Regionális Tudományi Társaság új elnökének

TOVÁBB >>>
Árpásné Frick Dorottya (1960–2017)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2017. július 30-án elhunyt Árpásné Frick Dorottya kolléganőnk. Temetése 2017. augusztus 25-én 11:00 órakor lesz a Komlói Temetőben.

TOVÁBB >>>
Egyed Ildikó megvédte doktori értekezését

Egyed Ildikó, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója 2017. március 29-én summa cum laude minősítéssel megvédte „A francia területfejlesztés változó paradigmái” című doktori dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. március 27.

Faragó László (tudományos főmunkatárs): Téri lét – Társadalomtér-elméleti alapvetések.

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. február 2.

Fabók Márton (University of Liverpool): Once in a lifetime opportunity? Egy brit atomerőmű megaberuházás és a többszintű kormányzás átalakulása.

TOVÁBB >>>
Új tudományos osztályvezetők

2017 januárjától új osztályvezetők irányítják a Regionális Kutatások Intézete pécsi és budapesti kutatóhelyeit. A Dunántúli Tudományos Osztály vezetésére Varjú Viktor (tudományos főmunkatárs, PhD földrajztudomány), a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály irányítására Virág Tünde (tudományos főmunkatárs, PhD szociológiai tudomány) kapott megbízást.

TOVÁBB >>>
Dr Fodor István Csorba Győző-díjas

A pécsi önkormányzat 2016. évi közművelődési, Csorba Győző-díját dr. Fodor István kutató professor emeritus, a Dunántúli Tudományos Osztály munkatársa kapta.

TOVÁBB >>>