REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

BELUSZKY Pál

Beluszky Pál
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Budapesti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Beluszky Pál

Születési hely, idő : Szolnok, 1936. december 4.

Családi állapot : nős, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Munkahelyi +36 (1) 309-2688
Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 309-2600 / 1470
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail beluszky(kukac)rkk.hu
E-mail beluszky.pal(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1959KLTE, Debrecen, — történelem-földrajz szak (okleveles középiskolai tanár)
1962KLTE, Debrecen — egyetemi doktor
1979MTA, Budapest — a földrajztudomány kandidátusa
1994MTA, Budapest — a földrajztudomány doktora

Nyelvtudás

Német (ír, olvas)

Munkahelyek

1959—1962Hajdú-Bihar megyei Tanács Oktatási Osztálya (Berettyóújfalu, Püspökladány) — középiskolai tanár
1962—1979MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest — tudományos munkatárs
1979—1984Budapest Államigazgatási Szerv. Intézet — tudományos tanácsadó
1984—2008MTA Regionális Kutatások Központja, Budapest — tudományos főmunkatárs, tanácsadó
2008—MTA RKK, Budapest — emeritusz tudományos tanácsadó

Felsőoktatási tevékenység

2008—óraadó, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1980—MTA Földrajzi Tudományos Bizottság, tag
1990—1995MTA Tudományos Minősítő Bizottság földrajzi és meteorológiai szakbizottság, titkár
1995—2005MTA Doktori Tanács földrajzi és meteorológiai szakbizottság, tag
1995—2005MTA Doktori Tanács, titkár
1996—Regionális Kutatási Alapítvány, kuratórium elnöke
2001—2004MTA Közgyűlése, doktor-képviselő
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2003—MTA Településtudományi Bizottság, tag
2007—Magyar Földrajzi Társaság, tiszteleti tag

Díjak, elismerések

1979Akadémiai Kritikai díj, MTA
1990Széchenyi-díj
1993Pro Régió Díj
2003Udvarhelyi (Kendoff) Károly-emlékérem
2004Pro Renovanda Cultura Deák Ferenc Kutatói Díj
2006Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
2016Magyar Érdemrend Középkeresztje

Szerkesztőbizottsági tagság

Földrajzi Közlemények, tudományos tanácsadó testületi tag
Tér és Társadalom, szerkesztőbizottsági tag
Föld és Ember, tudományos tanácsadó testületi tag
Korall, tanácsadó testületi tag
Urbs, szerkesztőbizottsági tag

Oktatott tárgyak

Magyarország településföldrajza ()
Tájtörténet, tájéletrajz ()

Kutatási területek

Magyarország történeti földrajza
Tájkutatás
Magyarország településföldrajza

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 

Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok:

Tér és Társadalom, Földrajzi Közlemények, Földrajzi Értesítő, Magyar Tudomány, Területi Statisztika, Korall, Limes, Településtudományi Közlemények, Területi Statisztika

 

A legfontosabb 30 publikáció:

 

(szerk.): Magyarország történeti földrajza II. kötet. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2008.

(szerk.): Közép-Magyarország. – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. 566 o.

– Sikos T. Tamás: Változó falvaink. – Budapest, 2006. 412 o.

Historische Geographie der Großen Ungarischen Tiefebene. Passau: Schenk Verlag, 2006. 280 p. (Studia Hungarica).

Magyarország a monarchiában. In: Magyarország történeti földrajza I. kötet. Szerk. Beluszky P. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. 61–101. p.

Őrség – Vendvidék, Felső-Rába-völgy. Szentgotthárd és környéke. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. 207 p. (Dialóg Campus Szakköny­vek) (Tájak – Települések – Polgárok, 1.)

Magyar városhálózat a 20. század elején. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. 232 p. (Dialóg Campus Szakkönyvek).

– Győri Róbert: The Hungarian Urban Network in the Beginning of the 20th Century. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 132 p. (Discussion Papers, 46.)

- Győri Róbert: „A város láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés”: Ma­gyarország városhálózata a 20. század elején. – Korall, 11–12. 2003. május, 199–238. p. A Nagyalföld történeti földrajza. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2001. 274 p. (Studia Regionum) (Dialóg Campus Szakkönyvek) (Dialóg Campus Tan­könyvek).

Egy félsiker hét stációja (avagy a modernizáció regionális különbségei a század­elő Magyarországán). In: Alföld és nagyvilág. Tanulmányok Tóth József­nek. Szerk. Dövényi Z. Budapest: MTA Földtudományi Kutató Központ Földrajztudományi Kutató Intézet, 2000. 299–326. p.

A polgárosodás törékeny hídfői (Magyarország városainak ezer éve). – Limes, 11. 1998. 2–3. 7–19. p.

Sikos T. Tamás - Seger, Martin: Der Regional- und Systemvergleich nach sozioökonomischen Merkmalen. In: Bruchlinie Eiserner Vorhang. Regional­­entwicklung im österreichisch–ungarischen Grenzraum Eds. P. Beluszky, M. Seger. Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1993. 35–93. p.

Budapest és a modernizáció kihívásai. – Tér és Társadalom 6. 1992. 3–4. 15–54. p.

Timár Judit: Changing political system and urban restructuring in Hungary. – Tidjschrift voor Economische en Sociale Geografie, 58. 1992. 5. 380–390. p.

Vég kiárusítás I. Beluszky Pál válogatott társadalomföldrajzi tanulmányai (1959–1992). Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, 1992. 270 p.

A polgárosodás törékeny váza – városhálózatunk a századfordulón. (Városhier­archia – vázlat, tényképekkel). Tér és Társadalom, 4. 1990. 3–4. 13–56. p.

Az „Alföld szindróma” eredete (Vázlat). – Tér és Társadalom. 2. 1988. 4. 3–28. p.

Sikos T. Tamás: Magyarország falutípusai. Budapest: MTA Földrajztudomá­nyi Kutatóintézet, 1982. 167 p. (Elmélet – Módszer – Gyakorlat, 25.)

Két hátrányos helyzetű terület az Alföldön: a Közép-Tiszavidék és a Berettyó-Körös-vidék. – Alföldi Tanulmányok, 5. 1981. 131–160. p.

A közigazgatási területi beosztás földrajzi–térszerkezeti alapjai. Gazdasági kör­zetek, vonzáskörzetek, közigazgatás. Budapest: Államigazgatási Szervezési Intézet, 1980. 53 p.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye falusi településeinek típusai. (Településformáló fo­lyamatok a megye falusi térségeiben). – Földrajzi Értesítő, 28. 1979. 3–4. 339–370. p.

Krasznokvajda – egy alsófokú központ (?) gondjai a Csereháton. – Földrajzi Értesítő, 26. 1977. 3–4. 349–386. p. Nyíregyháza vonzáskörzete. A város–falu közötti kapcsolatok jellege és mennyi­ségi jellemzői Szabolcs-Szatmár megyében. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. 118 p. (Földrajzi Tanulmányok, 13.)