REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

A területi kutatások csomópontjai

A TERÜLETI KUTATÁSOK
CSOMÓPONTJAI

 
Szerkesztette:
 
 
Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja
  
 
Pécs, 2010
531 oldal

 

A  könyv megvásárolható az MTA RKK KÉTI Budapesti Osztályán, 4500 Ft-os áron.
További információért keresse Fenyvesiné Simon Ágnest e-mailben vagy a (1) 212-9526-os telefonszámon.

 

Előszó

Amikor e könyv szerkesztői koncepcióján tanakodtunk, arra törekedtünk, hogy elkerüljük a „köszöntő” könyvek szokásos problémáját, azt, hogy az ünneplők ugyan a legjobb publikációjukat ajánlják fel, az eredmény mégis egy kevert, sokszor inkonzisztens, tudományos szempontból kevésbé értékes mű. Ugyanakkor azt sem szerettük volna, ha olyan tanulmánykötet jön létre, amelynek tartalmában nem sok köze van Enyedi György munkásságához. Ezért egy újszerű ötlet alapján úgy döntöttünk, hogy felidézzük Enyedi György életművének legfőbb állomásait az ezeket fémjelző művek vagy azok egy-egy részletének bemutatásával, hogy azután a szóban forgó témakörök neves kutatóinak közvetítésével kérjünk fel további szerzőket arra, hogy a kiválasztott tanulmányokhoz kapcsolódva szőjék tovább az ünnepelt gondolatait, kíséreljenek meg választ adni a gyakran évtizedekkel korábban feltett, ám ma is aktuális kérdéseire, összegezzék az új eredményeket.

A könyv öt olyan témakört ölel fel, amelyek Enyedi György munkásságának fő csomópontjait, egyben életútja jelentős mérföldköveit képviselik. A hazai falvak, a városok, a kelet-európai városhálózat, a regionális fejlődés, valamint a gyakorlatiasabb személetű területfejlesztés különféle kutatási területei kimagasló eredményekkel gazdagodtak Enyedi György kutatásai nyomán. Azzal, hogy a könyv szerzői elsősorban az MTA Regionális Kutatások Központjának jelenlegi vagy korábbi munkatársai közül kerültek ki, Enyedi György intézményépítő tevékenysége előtt tisztelgünk. A tárgyalt témakörök megteremtették az esélyét annak, hogy az RKK valamennyi műhelye lehetőséget kapjon az ünnepelt köszöntésére. Törekedtünk arra, hogy különböző korosztályokhoz tartozó szerzők kapjanak meghívást, ám terjedelmi korlátok miatt azt a legjobb szándékunk ellenére sem tudtuk lehetővé tenni, hogy minden, arra érdemes volt és jelenlegi kolléga szerepeljen a könyvben. Ezért nemcsak a magunk és a szerzők, hanem a Regionális Kutatások Központja valamennyi munkatársa, valamint számtalan barátja és tisztelője nevében köszöntjük szívből Enyedi Györgyöt 80. születésnapja alkalmából!
 

Budapest, 2010. augusztus, a kötet szerkesztői

 

Tekintse meg a kötet tartalomjegyzékét és bevezetőjét!

További információk a kötetátadó ünnepségről elérhetők itt.