Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Sikeres pályázat a Volkswagen Stiftung-nál

Az MTA KRTK RKI békéscsabai csoportja nemzetközi konzorcium tagjaként sikeresen pályázott egy, a Volkswagen Stiftung által támogatott kutatási projekt támogatására. A projekt címe: „Agents of change in old industrial regions in Europe”. A kutatás az ipari térségek kis- és középvárosi centrumainak megújulási folyamataira, elsősorban ezek intézményi kontextusára fókuszál. Minden partner két-két hazai terepen végez kutatásokat (Magyarországon Tatabányán és Tiszaújvárosban), egy-egy fiatal (pályakezdő) kutató bevonásával. A projekt 2019. január 1-én indul, időtartama három év. Vezető intézmény: Leibniz Insitute for Regional Geography (Lipcse, Németország); partnerek: University of Lund, Svédország, Jan Evangelista Purkyne Unviersity, Usti nad Labem, Csehország, Unviersity of Cardiff, Egyesült Királyság.

Lezárult a Marie Curie ITN RegPol2 projekt

Hivatalosan is lezárult a 2014 januárjában indult Marie Curie ITN RegPol2 projekt, melynek vezető partnere a Leibniz-Institut für Länderkunde IfL, s a további 12 partnere közül a legnagyobb költségvetéssel rendelkező az ATO Békéscsabai csoportja volt. A sikeres teljesítést igazolja, hogy Pósfai Zsuzsanna békéscsabai alkalmazásban álló fiatal kutató, a nemzetközi projekt 13 doktoranduszának egyike az elsők között védte meg summa cum laude eredménnyel a Szegedi Tudományegyetemen "Reproducing uneven development on the Hungarian housing market" c. doktori értekezését. (2018.08.20)

TOVÁBB >>>
Közreműködés a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) továbbfejlesztésében

Az MTA KRTK RKI 2017. március 1. – 2018. június 30. között valósította meg a „Társadalomtudományi szakértői tanulmányok készítése” c. KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 projektet. Ennek keretében az Alföldi Tudományos Osztály munkatársai (Farkas Jenő Zsolt és Lennert József) „Az éghajlatváltozás várható hatása a magyarországi belső migrációs folyamatokra” címmel készítettek tanulmányt. A modellezési munka során három népmozgalmi, négy klimatikus és két társadalmi-gazdasági forgatókönyv felhasználásával összesen 24 forgatókönyv készült, amelyek járási szinten tartalmazzák a 2051-ig várható természetes népmozgalmi és vándormozgalmi folyamatokat.

A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a XXI század első felében a klímaváltozás miatt lakóhelyet változtatók előreláthatólag csak csekély részét fogják kitenni a magyarországi belső vándormozgalomban résztvevőknek. Mivel azonban az éghajlati okok miatt költözők várhatóan viszonylag szűk kiterjedésű, kis lélekszámú célterületen fognak koncentrálódni, így e területek vándorlási egyenlegére ennek ellenére is érzékelhető hatást gyakorolhatnak majd.

Csatári Bálint az MTA emeritus kutatója

Örömmel adunk hírt róla, hogy Csatári Bálint, a földrajztudomány kandidátusa, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet volt igazgatója részére Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2017 december 15-én a Magyar Tudományos Akadémia emeritus kutatója címet adományozta.

AKTUALITÁSOK
Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat!

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat, Kováts Bencét, aki tudományos segédmunkatársként gyarapítja az Alföldi Tudományos Osztály kutatói állományát.

Nagy Erika és Nagy Gábor előadása az 5. Nemzetközi Gazdaságföldrajzi Konferencián

Az MTA KRTK ATO békéscsabai csoportjából Nagy Gábor és Nagy Erika közös előadással jelent meg az 5. Nemzetközi Gazdaságföldrajzi Konferencián (Köln, 2018.07.24-28.) Az előadás címe: Austerity and rescalingof state power: Means of fixing marginality in peripheral economies of Europe?

Neumann János Egyetem elismerése kollégáink felé

A Neumann János Egyetem 2018. június 28-i szenátusi ülésén az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály munkatársai közül Perger Évának címzetes egyetemi tanári, Farkas Jenő Zsoltnak címzetes egyetemi docensi címet adományozott.

Posztdoktori OTKA nyertes pályázatok

Az Alföldi Tudományos Osztály munkatársai közül az NKFIH 2018. évi posztdoktori kiválósági pályázatán Dudás Gábor „A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata” és Lennert József „Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei” című kutatása nyert 3 éves támogatást.

TOVÁBB >>>
Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat!

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat, Mihály Melindát, aki tudományos segédmunkatársként gyarapítja az Alföldi Tudományos Osztály kutatói állományát.

Lennert József tudományos előmenetel

Lennert József, az Alföldi Tudományos Osztály kutatója 2018. január 01-től tudományos munkatársként folytatja tovább munkáját.