Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése - nyitókonferencia

2015. június 23-án Budapesten, az MTA Székház Felolvasótermében megrendezésre került a Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése projekt nyitókonferenciája.

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete által elnyert projekt az EGT Alapok Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz programján belül Magyarország hosszú távú (2050-ig terjedő) társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzésével járul hozzá a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. A kutatók demográfiai, gazdasági és földhasználati témákban vizsgálják és számszerűsítik különböző földrajzi léptékeken és időtávokon, hogy a társadalmi-gazdasági térbeli folyamatok és a klímaváltozás hogyan hatnak egymásra. Az eredmények a Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR) részét fogják képezni. A projekt időtartama: 2015. május 5. – 2015. december 31.
A projektben a Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztályának munkatársai is részt vesznek.
A projekt részletes bemutatása és az elhangzott előadások a tovább feliratra kattintva érhetők el.

TOVÁBB >>>
Meghívó „A vidékfejlesztés jelene és jövője” műhelykonferenciára
Meghívó „A vidékfejlesztés jelene és jövője” műhelykonferenciára


Időpont: 2014. június 24. (kedd) 10:00 óra

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár (6000, Kecskemét, Piaristák tere 8.)

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében megrendezésre kerülő „A vidékfejlesztés jelene és jövője” műhelykonferenciára. A rendezvény célja, hogy bemutassa az „Vidékkutatás 2012-2013” című kutatási program eredményeit. A kutatás a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpontja, illetve az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete együttműködésében zajlott, mintegy „virtuális” vidékkutatói hálózatot létrehozva.
A program céljai közt szerepelt a 2014-2020 közötti időszakra szóló hazai vidékfejlesztési program kidolgozásának és végrehajtásának tudományos megalapozása, továbbá az átfogó szemléletű vidékkutatásokra alkalmas vidéki tudományos műhelyek megerősítése, együttműködésük segítése, helyi társadalmi szerepük támogatása.
A kutatás eredményeit összegző tanulmányok elérhetők a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat honlapjáról: http://www.mnvh.eu/node/591359

Kérjük, hogy a konferencián való részvételi szándékát legkésőbb 2014. június 17. (kedd) napjáig jelezze a videkkutatas@nakvi.hu e-mail címen.
A meghívó részletes programja a „TOVÁBB” mögött elérhető az MNVH honlapjáról:

TOVÁBB >>>
LOLAMAR projekt zárókonferencia
LOLAMAR projekt zárókonferencia


Időpont: 2014. február 20.

Helyszín: Baja, Malom Club

A LOLAMAR „A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében” című, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében finanszírozott projekt a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja és a Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Fejlesztési Ügynökségének együttműködésében valósul meg a 2013. január 1. és 2014. február 28. közötti időszakban.
A LOLAMAR kutatás célja, hogy megalapozzon egy, a helyi munkaerő-piaci politikára alapozó fejlesztési megközelítést, amellyel megállíthatók és visszafordíthatók a kelet-európai külső perifériákra jellemző negatív társadalmi-gazdasági folyamatok.
A projekt kutatási területe a szerb-magyar határszakasz Duna melletti nyugati térsége, magyar oldalon a Baja, Bácsalmás és Jánoshalma kistérségek, szerb oldalon pedig a Nyugat-Bácskai körzet.

A zárókonferencia előadásai és zárótanulmány anyaga elérhetőek lesznek a kutatási projekt weblapjának dokumentumtárában: http://www.lolamar.eu/hu/node/74

A TOVÁBB mögött elérhető a részletes program:

TOVÁBB >>>
Részvétel Kecskemét 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésében

A MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Alföldi Tudományos Osztály munkatársai a Kecskeméti Városfejlesztő Zrt. megbízásából 2013-2014 folyamán be fognak kapcsolódni a Kecskemét 2014-2020-as tervezési időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésébe. Az ATO kutatói a stratégiát megalapozó vizsgálat elvégzésében, valamint az Antiszegregációs Program elkészítésében fognak szerepet vállalni.

AKTUALITÁSOK
Pro Geographia oklevél Nagy Erikának

A Magyar Földrajzi Társaság 140. közgyűlése 2016. augusztus 26-án Nagy Erika, az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály békéscsabai kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa részére a városföldrajz és a gazdaságföldrajz kutatásában és oktatásában végzett eredményes munkájáért Pro Geographia oklevelet adományozott. Az 1990-ben alapított kitüntetést a társaság a földrajztudományok, a földrajzpedagógia, a tudományszervezés és a magas színvonalú tudománynépszerűsítés területén elért jelentős eredmények, valamint a Társaság érdekében végzett önzetlen munkásság elismeréseként adja, évente legfeljebb öt személy részére.

TOVÁBB >>>
Kecskemét Integrált Településfejlesztési Stratégiája elfogadva

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 227/2014. (IX.4.) közgyűlési határozata által elfogadta a Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végleges változatát. Az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztályának munkatársai részt vettek az Integrált Településfejlesztési Stratégiát megalapozó vizsgálatban, valamint az Antiszegregációs Program elkészítésében.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elérhető az önkormányzat honlapjáról:

TOVÁBB >>>
Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat!

Szeretettel köszöntjük Hoyk Editet, aki tudományos munkatársként gyarapítja az Alföldi Tudományos Osztály kutatói állományát.

Összefoglaló „A vidékfejlesztés jelene és jövője” műhelykonferenciáról

2014. június 24-én nagy érdeklődés mellett zajlott le a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezte „A vidékfejlesztés jelene és jövője” műhelykonferencia. A rendezvény célja volt, hogy bemutassa a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpontja, illetve az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézete együttműködésében zajlott „Vidékkutatás 2012-2013” című kutatási program eredményeit. A Tovább mögött elérhető egy rövid összefoglaló a konferenciáról:

TOVÁBB >>>
Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat!

Szeretettel köszöntjük új munkatársunkat, Lennert Józsefet, aki fiatal kutatóként gyarapítja az Alföldi Tudományos Osztály kutatói állományát.

SEE ViTo projekt záró konferenciája

Időpont: 2012. május 30-június1

Helyszín: Ptuj (Szlovénia)
Végleges program még kidolgozás alatt

- A Délkelet-európai Együttműködési Program (SEE Transnational Cooperation Programme) keretében zajló, hamarosan befejeződő „Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe” c. projekt záró konferenciája

-A rendezvény célja, hogy bemutassuk, és meg is vitassuk azokat az eredményeket és tapasztalatokat, amelyeket a 2009 júniusa óta tartó tervezési, fejlesztési munka során, a projekt partnerekkel együttműködve „halmoztunk fel”. A konferencia célja ugyanakkor az is, hogy mindezt nyílt szakmai fórumon tegyük, amelyre Délkelet-Európa országaiból számos, terület- és városfejlesztéssel foglalkozó szakembert is meghívtunk.

További információk a projekt honlapján: www.see-vito.eu

TOVÁBB >>>