REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

KOÓS Bálint

Koós Bálint
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
TKO

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Koós Bálint

Születési hely, idő : Budapest, 1974. január 14.

Családi állapot : nős, három gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 3092600 / 1444
Fax Munkahelyi +36 (1) 309-2688
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail koos.balint(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1997Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdasági Kar — okleveles közgazda
2009Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola — PhD (gazdálkodás- és szervezéstudomány)

Nyelvtudás

Német (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1999—2001MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos segédmunkatárs
2002—2009MTA RKK TKO, Budapest — tudományos segédmunkatárs
2010—2011MTA RKK TKO — tudományos munkatárs
2011—MTA KRTK RKI —

Felsőoktatási tevékenység

2012—2013megbízott előadó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2002—Magyar Regionális Tudományos Társaság, tag
2003—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2003—2009Magyar Szociológiai Társaság, tag
2010—MTA Regionális Tudományi Bizottság, tag

Oktatott tárgyak

Regionális politika (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Kutatási területek

Terület- és településfejlesztés, regionális politika
Gazdasági szuburbanizáció, telephelyválasztás, gazdaságfejlesztés
Életminőség, jól-lét, jóllét
Önkormányzati gazdálkodás

Előadások

XXVII. ESRS Congress, Kraków — Lengyelország
XXV. ESRS Congress, Florence — Olaszország
MRTT, Győr — Magyarország
EUROGEO, Valletta — Málta

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)



Válogatott tudományos közlemények

Király G, Czirfusz M, Koós B, Tagai G, Uzzoli A (2017): Population projection for Hungary and its relation with climate change, EUROPA XXI, (1) pp. 5-20.

Koós Bálint (2016): Közfoglalkoztatás a mezőgazdaságban, Tér és Társadalom, 30:(3) pp. 40-62.

Koós Bálint (2016): A szegénység enyhítését célzó földhasználat a világban és Magyarországon,  In: Kovács K (szerk.) Földből élők: Polarizáció a magyar vidéken. 532 p.  Budapest: Argumentum Kiadó, pp. 189-205. (ISBN:978-963-446-773-1)

Koós Bálint (2013): A közszolgáltatás-szervezés és költséghatékonysági kényszer a kistelepülések körében, In: Kovács K, Váradi MM (szerk.), Hátrányban vidéken. 384 p. Budapest: Argumentum Kiadó, 2013. pp. 248-271. (ISBN:978-963-446-682-6)

Koós Bálint (2013): Három évtized a kistelepülések hazai finanszírozásában: A változó fejlődési lehetőségek kora 1980-2005, In: Kovács K, Váradi MM (szerk.), Hátrányban vidéken. 384 p. Budapest: Argumentum Kiadó, 2013. pp. 275-295. (ISBN:978-963-446-682-6)

Koós Bálint – Virág Tünde (2010): Fel is út, le is út: községeink sorsa a rendszerváltás után, In: Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K (szerk.): A területi kutatások csomópontjai. 531 p. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 32-54. (ISBN:978-963-9899-32-2)

Koós Bálint–Lados Mihály (2008): Az önkormányzati méretnagyság és a közszolgáltatások méretgazdaságossági kérdései: európai modellek és hazai tapasztalatok, In. Kovács Katalin-Somlyodyné Pfeil Edit (szerk): Függőben, Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, pp. 45-97.

Koós Bálint (2007): A szuburbanizációs folyamat a magyar gazdaságban. Közgazdasági Szemle, 4. pp. 334-349.

Koós Bálint – Rácz Katalin – Neumark Tamás (2006): Hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági viszonyai. - Tér és Társadalom, 2. pp. 115–141.

Koós Bálint (2004): Adalékok a gazdasági szuburbanizáció kérdésköréhez. - Tér és Társadalom, 1. pp. 59–71.