REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

KOVÁCS Katalin

Kovács Katalin
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
TKO

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Kovács Katalin

Születési hely, idő : Budapest, 1954. október 9.

Családi állapot : elvált, egy gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail kovacs.katalin(kukac)krtk.hu
E-mail kovacsk(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1978ELTE Bölcsészettudományi Kar — okleveles etnográfus
1982ELTE Bölcsészettudományi Kar — szociológus
1985ELTE Bölcsészettudományi Kar — egyetemi doktor
1997MTA, Budapest — a szociológiai tudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Francia (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1979—1980MTA Néprajzi Kutatócsoport — gyakornok
1980—1986MTA Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos segédmunkatárs
1986—2001MTA RKK Budapesti Osztály, Budapest — tudományos munkatárs
2001—2010MTA RKK KÉTI, Térségfejlesztési Kutatások Osztálya — osztályvezető, tudományos főmunkatárs
2010—2011MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézete — intézetvezető, tudományos főmunkatárs
2012—2016MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — osztályvezető, tudományos főmunkatárs
2017—2021MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — igazgató, tudományos főmunkatárs
2021—KRTK Regionális Kutatások Intézete — tudományos főmunkatárs

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1978—Magyar Néprajzi Társaság, tag
1982—Magyar Szociológiai Társaság, tag
1990—European Society for Rural Sociology, tag
1997—MTA Szociológiai Bizottság, tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag

Díjak, elismerések

2006Polányi Károly díj, Magyar Szociológiai Társaság
2007Tűzzománc Emléklap az MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya tagjaival közösen, TÖOSZ
2008Kitüntetés a Nemzetközi Nőnap alkalmából, SZMM
2008Községekért, Kistelepülésekért, Kistérségekért díj
2008Pro Régió Díj
2009Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj
2014Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Kutatási területek

A vidéki térségek és települések társadalmi, gazdasági folyamatai

Tanulmányutak

1988tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1988tanulmányút — Egyesült Államok
1993tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1996tanulmányút — Németország
1998tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1999tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 

A szerzők csak társszerzős műveknél vannak feltüntetve

 
Könyvek
 1.        Integráció vagy széttöredezés? Társadalomszerkezeti változások egy dunántúli aprófaluban.  Pécs, MTA RKK 1987. 103 p.
   

       Szerkesztett könyvek

 1.        Városon innen, falun túl... Társadalomföldrajzi vizsgálatok Aszódon. Szerk. Asztalos I., Kovács K. and Zentai V. Aszód, Petőfi Múzeum 1989. 397 p.
 2.        Település, gazdaság, igazgatás a térben. Pécs, MTA RKK 1993. 280 p
 3.        Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Szerk. Kovács K – Somlyódyné  Pfeil E. Budapest, CompLex Kiadó, 2008. 445 p.
 4.        A területi kutatások csomópontjai. Szerk. Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. 531 p.
 5.         Többcélú küzdelem. Helyzetképek a kistérségi közoktatásról. Szerk. Balázs É – Kovács K. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2012. 468 p
 6.        Balázs Éva – Kovács Katalin: Többcélú küzdelem. Helyzetképek a kistérségi közoktatásról. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2012. 468 p http://dokumentumtar.ofi.hu/index_tobbcelu.html
 7.        Hátrányban Vidéken. Szerk. Kovács K. – Váradi M. M. Budapest, Argumentum, 2013. 384 p
 
Cikkek, tanulmányok magyar és idegen nyelven
 1.        Levelek egy aprófaluból. Tér és Társadalom, 1990. 1. pp. 67–72..
 2.        Polgárok egy sváb faluban: A két világháború közötti Németbóly társadalmának alapvonásai. Tér és Társadalom, 1990. 1. pp. 33–76.
 3.        Urbanizáció alulnézetből. Az aprófalvas régió. In Tóth József szerk.: Tér-idő-társadalom. Pécs, 1991, MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 272–303.
 4.        Le combinat agricole de Boly. La cooperative "Kossuth", village Boly. La cooperative speciale "Népfront", commune de Jakabszállás. In M. C. Maurel szerk. I. Bockova – K. Kovács – E. Piotrowska: Les decollectivisations en Europe Centrale. Espace Rural 30, décembre 1992. pp. 113–139., pp. 169–223.
 5.        Kovács Katalin – Susan Gal: Etnicitás és lokális politika Magyarországon. Szociológiai Szemle, 1992. 1. pp. 111–118.
 6.        Slow Transition in Hungarian Agriculture. Anthropological Journal on European Cultures, 1993. 1. pp. 105–112.
 7.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna – Váradi Monika Mária: Restructuring Hungarian Agriculture: the Case of ‘Golden Age’. In A. Jansen – D. Symes eds.: Agricultural Restructuring and Rural Change in Europe. Wageningen, 1994, Agricultural University, pp. 136–153.
 8.        Egy eminens közösség eminens önkormányzata. Önkormányzati választások Bólyban, 1994. In Böhm Antal – Szoboszlai György szerk: Önkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai körkép. Budapest, 1996, MTA PTI, pp. 365–397.
 9.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Üzemtípusok és agrárgazdasági szereplők Nagykőrösön. In Kovács Teréz szerk.: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. Pécs, 1995, MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 183–192.
 10.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Szereplők és kapcsolatrendszerek egy alföldi mezőváros agrártársadalmában. Szociológiai Szemle, 1995. 4. pp. 131–147.
 11.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna – Váradi Monika Mária: The Transition in Hungarian Agriculture 1990–1993. General Tendencies, Background Factors and the Case of 'Golden Age'. In Ray Abrahams ed.: After Socialism: Land Reform and Social Change in Eastern Europe. Providence Oxford, 1996, Berghahn Books, pp. 51–85.
 12.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Small-Town Women. The Hungarian Quarterly, vol. XXXVIII. (1997) No. 147. pp. 78–91.
 13.        The Burden of Transformation: Hungarian Agriculture in the 1990s. University of Liverpool, Centre for Central and Eastern European Studies, Working Papers Rural Transition Series, Liverpool, 1997. No.43.
 14.        Elfújja a szél? Esettanulmány a Homokvár szövetkezetről. Replika, 1998. 33–34. pp. 137–149.
 15.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna: Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban. Replika, 1998. 33–34. pp. 177–192.
 16.        Restructuring post-socialist agriculture. Introduction to the selected articles on agricultural restructuring in East-Central Europe. Replika, Special English Language Issue, 1998. pp. 139–145.
 17.        Strengths, Controversies and a Show-case of Failure in Hungarian Agricultural Restructuring: the Case of the Hollóföldje Co-operative. Replika, Special Issue, 1998. pp. 173–191.
 18.        The 1997 ‘Peasant Revolt’ in Hungary. Eastern European Countryside, Torun, 1999. 5. pp.  43–59.
 19.        Szuburbanizációs folyamatok a fővárosban és a budapesti agglomerációban. In Barta Györgyi – Beluszky Pál szerk.: Társadalmi-gazdasági átalakulás a budapesti agglomerációban. Budapest, 1999, Regionális Kutatási Alapítvány, pp.  91–114.
 20.        A napos oldalon, avagy szuburbanizáció a főváros határain innen és túl. Falu, Város, Régió, 1999. pp. 3. 3–9..
 21.        Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban. Szín, 1999. 4. pp. 17–25.
 22.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna: State and co-operative farms in transition. The Hungarian case. In Starosta P. – Kovách I. – Gorlach K. szerk.: Rural Societies Under Communism and Beyond. Lodz, 1999, The University of Lodz, pp. 115–151.
 23.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Német kisebbségi önkormányzatok. In Csefkó Ferenc – Pálné Kovács Ilona szerk.: Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest, 1999, Osiris–MTA Kisebbségkutató Műhely–MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 265–284.
 24.        Vidékfejlesztés és agrárgazdaság az Alföldön. In Baukó Tamás szerk.: Az Alföld a XXI. század küszöbén. Békéscsaba, 1999, Nagyalföld Alapítvány, pp. 166–175.
 25.        Agrárgazdasági szereplők az átmenet éveiben. In Hantó Zsuzsa szerk: Magyar falvak a szocializmus után. Szolnok, 1999, pp. 109–132.  (Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon VIII.)
 26.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna – Váradi Monika Mária: Blooms from Decomposition: Corporate Farms and Individual Producers in the Transition Years. In Neményi Ágnes szerk.: Rurality in Europe at the Treshold of Centuries. Cluj, 1999, pp. 63–75.
 27.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna: Változó agrárgazdaság a térben. In Horváth Gyula – Rechnitzer János szerk.: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, 2000, MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 282–297.
 28.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Women’s Life Trajectories and Class Formation in Hungary. In Susan Gal – Gail Kligman szerk.: Reproducing Gender. Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism. 2000, Princeton University Press, 176–200. p.
 29.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna: Concepts, Policies, Programs and Institutions of Rural Development in Hungary. In Csaba Csáki – Zvi Lerman szerk.: The Challenge of Rural Development in the EU Accession Countries. Third World Bank FAO EU Accession Workshop, Sofia, Bulgaria, 2000, 17–20. p. The World Bank Washington, World Bank Technical Paper, No. 504. pp. 131–149.
 30.        Agricultural Restructuring in Hungary and Its Social Impacts. In Dr. Ieda Osamu ed.: Transformation and Diversification of Rural Societies in Eastern Europe and Russia. Slavic Research Center Sapporo, 2002, Hokkaido University, pp. 247–272.
 31.        Vidéki kaleidoszkóp: Eltérő esélyek, eltérő remények az Uniós csatlakozás előtti Magyarországon. In Kovács Teréz szerk: A vidéki Magyarország az EU csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Pécs, 2003, MTA Regionális Kutatások Központja – Magyar Regionális Tudományi Társaság, pp. 53–66.
 32.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Hozzászólás egy nem létező tanyavitához. In Kovács Teréz szerk.: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Pécs, 2003, MTA Regionális Kutatások Központja – Magyar Regionális Tudományi Társaság, pp.  279–285.
 33.        Hollóföldi történet: egy faluszövetkezet alapítása és tündöklés nélküli bukása. In Borsos Balázs – Szarvas Zsuzsa – Vargyas Gábor szerk.: Fehéren, feketén Varsánytól Rititiig. Budapest, 2004, L’ Harmattan, pp. 415–437.
 34.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna: Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredfordulón. In A tudomány a gyakorlat szolgálatában. A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. Budapest, 2004, Magyar Tudományos Akadémia, pp. 7–35.
 35.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Utóparaszti hagyományok egy mezővárosban. In Schwarcz Gyöngyi – Szarvas Zsuzsa – Szilágyi Miklós szerk.: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest, 2005, MTA Néprajzi Kutatócsoport – MTA Társadalomkutató Központ, pp. 75–82..
 36.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna – Magócs Krisztina: Planning and Implementing the Sapard Program in Hungary. In SAPARD Review … Impact Analysis of the Agriculture and Rural Development. Sofia, 2005, European Institute Foundation, pp. 109–140.
 37.        Osztályosodás a magyar településhálózatban. Kultúra és Közösség, 2005, 3–4. pp. 21–26.
 38.        Körvonalak a vidéki társadalom helyzetéről és a jobbítás eszközeiről, avagy szemelvények egy felülről kezdeményezett társadalmi párbeszéd vitaanyagaiból. A falu, 2005. nyár.
 39.        Polarizálódás és falutípusok a vidéki Magyarországon (2005). In Bognár László – Csizmady Adrienne – Tamás Pál – Tibori Timea szerk.: Nemzetfelfogások – Falupolitikák. Budapest, Új Mandátum Kiadó – MTA SZKI, 141–152. p.
 40.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna (2005): Slope and Slides: Spatial Inequalities in Employment Opportunities at the Turn of the Millenium. In Györgyi Barta – Éva G. Fekete – Irén Kukorelli Szörényiné – Judit Timár szerk.: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, Centre for Regional Studies, pp. 360–377.
 41.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária – Kovács Dezső: A nők helyzete vidéken – vidéki nők. A Falu, 2006. 3. pp. 43–53.
 42.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Többcélú kistérségi társulások. Iskolakultúra, 2006. 12. pp. 3–14.
 43.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna (2006): Slope and Slides: Spatial Inequalities in Employment Opportunities at the Turn of the Millenium. In Tomasz Komornicki – Konrad L. Czapiewski szerk.: Europa XXI. Warszawa, Polish Academy of Sciences, pp. 77–94.
 44.        Kovács Katalin – Juhász Pál: Láp és Orom az Ormánságban. In Juhász Pál: Emberek és intézmények. Budapest, 2006, Új Mandátum Kiadó – Jelenkutató Alapítvány, pp.  225–270.
 45.        Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna: Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredfordulón. Tér és Társadalom 2006. 4. pp. 49-66.
 46.        Structures of Agricultural Land Use in Central Europe. In Heinonen, M; Nikula,J; Kopoteva,I; Granberg,L szerk.: Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas, Newcastle 2007, Cambridge Scholars Publishing. 2007, pp. 87–114.
 47.        A leghátrányosabb helyzetű térségek, települések fejlesztési lehetőségei. A Falu. 2007. Nyár. 67-79. p.
 48.        Kovács Katalin: A leghátrányosabb helyzetű térségek, települések helyzete és fejlesztési lehetőségei. In: Kovács T. szerk: A vidéki Magyarország az EU csatlakozás után. VII. Falukonferencia. MTA RKK Pécs, 2007. pp. 36-44.
 49.        A. Cartwright – K. Kovács – E. Sik – M. Kemény – J. Giczi: Social Capital, Regional Development, and Europeanisation in Hungary – literature review. In: SOCCOH: The Challenge of Socio-economic Cohesion in the Enlarged European Union.  Final Conference „Policy Networks, Social Capital and Europeanisation in Cohesion Policy”, Brussels, January 11, 2008. London: London School of Economics and Political Science, 2008. http://www.lse.ac.uk/collections/ESOCLab/pdf/Social%20capital%20and%20Regional%20Development%20in%20Hungary.pdf
 1.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Régi és új szegénység a nagykőrösi tanyavilágban. 2008. A Falu. 1. pp. 34-52.
 2.        Kistelepülések lépéskényszerben 2008. In: Váradi M.M. szerk. Kistelepülések lépéskényszerben. ÚMK pp. 7-28.
 3.        Kényszer-szülte és önkéntes együttműködések a kistelepülési önkormányzatok körében. In Kovács K. – Somlyódyné Pfeil E. szerk. Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Budapest, CompLex Kiadó, 2008. pp. 211-234
 4.        Kovács Katalin – Lados Mihály –Somlyódyné Pfeil Edit: Közszolgáltatás-szervezési kihívások kistelepülési környezetben. In Kovács K. – Somlyódyné Pfeil E. szerk. Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Budapest, CompLex Kiadó, 2008. pp. 9-44.
 5.        Kovács Katalin – Rácz Katalin: Mozgásban: az együttműködések változó mintázatai a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásban. In Kovács K. – Somlyódyné Pfeil E. szerk. Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Budapest, CompLex Kiadó, 2008. pp. 305-333.
 6.        Reprint: Kovács Katalin – Bihari Zsuzsanna: Lejtők és csúszdák, avagy a foglalkoztatási esélyek térbeli egyenlőtlensége az ezredfordulón. In Csanádi G. – Csizmady A.: Társadalom – Tér – Szerkezet. Budapest, ELTE TÁTK, Városi és Regionális Kutatások Központja, 2008. pp. 107-126.
 7.        Reprint: Körvonalak a vidéki társadalom helyzetéről … In: Merítés 2002-2008. A falu. 2009. Június pp. 137-149.
 8.        The Transforming Hungarian Countryside: Processes, Development Needs and Tools. In J. Nikula (ed): Rural Motifs. Alexanteri Series no 5. Helsinki, Alexanteri Institute 2009. pp. 137-160.
 9.        Kovács Katalin in collaboration with A. Cartwright: Controlled Decentralisation: Local, Regional and Central power in the making of Hungarian Regional Development policy. Discussion Papers Series No 78, Centre for Regional Studies. Pécs, 2010. 59 p.
 10.        Social and administrative crises interlocking: the misery of rural peripheries in Hungary. Eastern European Countryside (2010) 16: pp. 89-113.
 11.        Vidéki változások a rendszerváltozás után. In: Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K szerk.: A területi kutatások csomópontjai. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. pp. 73-101.
 12.        Területi-társadalmi egyenlőtlenségek a rendszerváltozás utáni Magyarországon In Fábián A, Lukács A szerk. Párbeszéd és együttműködés: Területfejlesztési Szabadegyetem 2006-2010. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2010. pp. 15-32.
 13.        Kovács Katalin - Nagyrónai Júlia - Nyakó Mária: Egy (kis-) iskolatörténet és tanulságai. In: Lányi A, Farkas G szerk. Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? 311 p. Budapest: L'Harmattan, 2010. pp. 62-100. (Környezet és társadalom; XXI. századi forgatókönyvek)
 14.        Esélyteremtő kisiskola Mindszentgodisán. In: Váradi M. szerk: Esélyteremtők. Budapest, MTA VITA Alapítvány. Budapest, 2010. pp 25-44.
 15.        A fejlesztéspolitikák területi hatásai. In: Pálné, Kovács I. szerk. Európában a megye. Reform előtt?  Pécs,  Baranya Megyei Önkormányzat, 2010. pp 43-55.
 16.        Társulási vagy megszűnési kényszer: Közoktatás-szervezés a többcélú kistérségi társulásokban.  Tér és Társadalom 24:(4), 2010, pp. 103-124.
 17.        Enyedi György - Kovács Katalin: Erdei Ferenc, a vidékpolitikus. In: Varga Gy (szerk.) Tudományos ülés Erdei Ferenc születésének centenáriumán: a Magyar Tudományos Akadémián 2010. december 9-én elhangzott előadások. Budapest, Magyarország, 2010.12.09. Makó: 2011. pp. 55-63.
 18.        Horváth Melinda, Kovács Katalin, Kullmann Ádám, Somogyi Eszter, Teller Nóra (2011) Discussion paper on the territorial aspects of extreme poverty: Drawing up a European extreme poverty map. European Platform for Roma Inclusion.http://romaplatform.net/files/DISCUSSION%20PAPER%20ON%20THE%20TERRITORIAL_ASPECTS_EXTREME_POVERTY_DRAWING_EUROPEAN_EXTREME_POVERTY_MAP.pdf
 1.        Rescuing a Small Village School in the Context of Rural Change. Journal of Rural Studies, Vol 28, 2012, pp. 108-117.  http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84858796714
 1.        Balázs Éva – Kovács Katalin: Kistérségi és mikrotérségi szerveződések a közoktatásban. In: Balázs É. – Kovács K. szerk: Többcélú küzdelem. Budapest, OFI 2012. pp.17-64.
 2.        Kovács Katalin – Váradi Monika Mária: Már mindenki együttműködik, aki földrajzilag, fizikailag együtt tud működni. Változás és törékeny egyensúly egy aprófalvas kistérségben. In: Balázs É. – Kovács K. szerk: Többcélú küzdelem. Budapest, OFI 2012. pp. 159-206
 3.        A cél a "kiegyenlítés" - Falvakról, térbeli-társadalmi polarizációról, Enyedi Györgyre emlékezve. Területi Statisztika 15 (52):(6) 2012 pp. 570-582.
 1.        Teaching and promoting Roma integration in a small rural school. In: Nikula J, Granberg L (szerk.) Traces of Peasantry and Post-Socialism - Researching Realities with Ilkka Alanen Tampere: Tampereen yliopisto, 2012. pp. 73-92.
 1.        Kovács Katalin - Kabakchieva Petia: Transmitting Western Norms: The SAPARD Program in Eastern Europe In: Zentai V, Kovács MJ (szerk.) Capitalism from Outside?: Economic Cultures in Eastern Europe after 1989. Budapest: Central European University Press, 2012. pp. 127-148. http://www.ceupress.com/books/html/CapitalismfromOutside.htm
 1.        Területi, társadalmi hátrányok és beavatkozási politikák. In: Kovács Katalin és Váradi Monika Mária  (szerk): Hátrányban, vidéken. Budapest, Argumentum Kiadó 2013. pp.25-56. 
 1.        Bock B, Kovács K, Shucksmith M (2015): Changing social characteristics, patterns of inequality and exclusion In: Copus AK, de Lima Ph (szerk.)Territorial Cohesion in Rural Europe: The Relational Turn in Rural Development. London; New York: Routledge, 2015. pp. 193-211.
 1.        Tímár J, Kovács K, Váradi M (2015): Jól-lét deficit a hátrányos helyzetű kistérségekben. In Szirmai V. (szerk): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, pp. 269-285. 
 1.        Kovács K, Király G (2015): A jól-lét szubjektív összetevői és objektív meghatározottságai a hátrányos helyzetű vidéki térségekben. In Szirmai V. (szerk): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, pp. 285-300.
 1.        Kovács K, Tímár J, Váradi M (2015):  Wellbeing deficits in disadvantaged regions. In. Szirmai V. (szerk): From Spatial inequalities to Social Wellbeing. pp. 129-144.