REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

NÉMETH Krisztina

Németh Krisztina
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Budapesti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Németh Krisztina

Születési hely, idő : Budapest, 1986. június 2.

Családi állapot :

Elérhetőségek

E-mail nemeth(kukac)rkk.hu
E-mail nemeth.krisztina(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

2010ELTE Társadalomtudományi Kar — szociológus
2016Eötvös Loránd Tudományegyetem — PhD - Szociológiai tudományok; summa cum laude

Nyelvtudás

Francia (olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2013—2014Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet — junior kutató-elemző
2014—2016MTA KRTK RKI — tudományos segédmunkatárs
2017—MTA KRTK RKI — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2013kurzusvezető, Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium ELTE TáTK
2016—megbízott óraadó, ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika Program

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2010—2013ELTE Társadalomtudományi Kar, a Tudományos Diákkör titkára
2018—MTA Köztestület, tag
2018—Magyar Szociológiai Társaság Elnökség, tag

Díjak, elismerések

2010—2013Doktori ösztöndíj
2008—2010Köztársasági ösztöndíj
2017—NKFIH Posztdoktori Ösztöndíj
2009OTDK 2. díj
2018Némedi Dénes-díj
2020Akadémiai Ifjúsági Díj

Szerkesztőbizottsági tagság

2016—Szociológiai Szemle szerkesztőségi titkár

Oktatott tárgyak

Traumák élettörténeti reprezentációja (Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium ELTE TáTK)
Kvalitatív kutatásmódszertan (Virág Tündével közösen) (ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola Szociálpolitika Program)

Kutatási területek

migráció, mobilitás és immobilitás, marginalizáció, szegénység és etnicitás, kvalitatív kutatási módszertan, egyéni és kollektív emlékezetek

Előadások

Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe, Varsó — Lengyelország
Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Budapest — Magyarország
Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Budapest — Magyarország
XXVII European Society for Rural Sociology Congress: Uneven processes of rural change: On diversity, knowledge and justice, Krakkó — Lengyelország
EU at the crossroads of migration: critical reflections on the ‘refugee crisis’ and new migration deals, Utrecht — Hollandia
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest — Magyarország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

Németh Krisztina (2018): Életvilág-értelmezések. Utak felbomlott világokhoz. Budapest: Argumentum Kiadó

Németh Krisztina (2017): Idegenségtapasztalat és megszelídített tér. Transznacionális migráció gyerekperspektívából. Tér és Társadalom 31:(3) 103-124.

Németh Krisztina (2017): Beszédes hallgatás: A csend interpretálása és a megismerés dilemmái a társadalomtudományi kutatásban. Szociológiai Szemle 27:(2) 4-22.

Váradi M M, Durst J, Fehér K, Németh K, Virág T (2017): Kényszerű mobilitás: migrációs utak hátrányos helyzetű vidéki terekben Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle (3). 25-46.

Németh Krisztina (2016): Mobilitási utak egy mezőgazdasági nagyüzem dicsfényében és árnyékában In: Kovács Katalin (szerk.): Földből élők: Polarizáció a magyar vidéken. Budapest: Argumentum Kiadó, 162-185.

Németh Krisztina (2016): Házi ápolók – „új/globális” házicselédek?: A cselédmetafora két házi idősápolással foglalkozó nő történetében. Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle 6:(4) 26-45.

Németh Krisztina (2015): A terepmunka és a kutatói pozíció reflektálása mint az értelmezés rejtett erőforrása In: Virág Tünde (szerk.): Törésvonalak: Szegénység és etnicitás vidéki terekben. Budapest: Argumentum Kiadó 27-44.

Németh Krisztina (2015): Szegregátum vagy etnikus szomszédság?: Egy dunántúli kisváros "szegregátuma" a diskurzusok és köznapi cselekvések tükrében. In: Virág Tünde (szerk.): Törésvonalak: Szegénység és etnicitás vidéki terekben. Budapest: Argumentum Kiadó, 247-264.

Németh Krisztina (2015): Tények, narratívumok és emlékezet: egy letűnt életvilág rekonstrukciójának lehetőségei In: Bodor Péter (szerk.): Emlékezés, identitás, diszkurzus. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2015. pp. 283-306.

Németh Krisztina (2015): "A puszta le van robbanva.": helykötődés és nosztalgia a pusztai élettörténetekben In: Keszei András, Bögre Zsuzsanna (szerk.): Hely, identitás, emlékezet. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 356-379.
 
Németh Krisztina (2013): „Koszos lóra bársony nyereg nem illik.” Cselédek és urak – egykor és most. Belvedere Meridionale, 2013. (25. évf. ) 3. sz. 31-50. (teljes szöveg)