REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VIRÁG Tünde

Virág Tünde
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
TKO

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Virág Tünde

Születési hely, idő : , 1970. november 1.

Családi állapot :

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (1) 309-2684
Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 224-6700 / 6684
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail virag.tunde(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1998ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet — szociológus
2006ELTE Szociológia Doktori Iskola — PhD, szociológia

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2002—2003MTA Kisebbségkutató Intézet — külső munkatárs
2005—2006MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya — tudományos segédmunkatárs
2007—2014MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya — tudományos munkatárs
2009—2013Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszék — docens
2014—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete KÉTO — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2009—megbízott előadó, ELTE Szociálpolitika és Szociális Munka Doktori Iskolája
2009—főiskolai docens, Eszterháy Károly Főiskola
2010—2013megbízott előadó, SZIE Regionális Tudományi Doktori Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2002—Magyar Szociológiai Társaság, tag
2017—MTA Szociológiai Tudományos Bizottság, tag

Díjak, elismerések

2007—2010Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2009Polányi Károly-díj

Szerkesztőbizottsági tagság

2017—Szociológiai Szemle

Oktatott tárgyak

Társadalompolitika (Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszék)
Politikai szociológia (Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszék)

Kutatási területek

térbeli és társadalmi egyenlőtlenségek, marginalizáció

Tanulmányutak

2017Centre for Advanced Studies, Sofia kutatói ösztöndíj —

Előadások

ENHR Conference, Tirana —
Újragondolt szegénység. Konferencia Kemény István emlékére, OSA Budapest —
Extreme Geographies Cohesion and Spatial Justice in Europe: What Role for Places, Localities and Communities, Joensuu, Finnland —
A modernitások pluralitása – módszertani megközelítések Modernitások - MSZT - KRE BTK konferencia, Budapest —
Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése Lokális gyakorlatok és területi sajátosságok a társadalmi különbségteremtésben plenáris szekció, Pécs —

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 

Könyv:
Virág Tünde (szerk.) (2015): Törésvonalak Szegénység és etnicités a vidéki terekben Argumentum 362p. 
 
Kovács Éva – Vidra Zsuzsanna – Virág Tünde (2013): Kint és bent – határ, lokalitás és etnicitás a peremvidékeken. l’Harmattan 2013. [Outside and inside – border, locality and ethnicity in marginalized regions
 
Folyóirat cikk:
Virág Tünde –  Váradi Monika (2018): Spatial Exclusion and Boundary-Making in Different Roma Neighbourhoods in Hungarian Rural Small Towns Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie / Journal Of Economic And Social Geography 2017: p. Article in Press.  https://doi.org/10.1111/tesg.12300

Virág Tünde (2017): A közösségi narratíva szerepe az eltakart valóság megismerésében SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 27:(2) pp. 54-67. 

Virág Tünde (2017): A cigányfalu mint jelenség és értelmezési keret
REPLIKA 104:(4) pp. 45-62.  
 
Krisztina Keresztély - James W. Scott - Tünde Virág: Roma Communities, Urban Development and Social Bordering in the Inner City of Budapest Ethnic and Racial Studies 40:(7) pp. 1077-1095.2017. https://doi.org/0.1080/01419870.2017.1267376
 
Virág Tünde: Spatial consequences of urban policies: forming a Roma ghetto SOCIO.HU: Társadalomtudományi Szemle (4 Special issue) pp. 3-21. (2016)
DOI: 10.18030/socio.hu.2016en.3
 
Vincze Enikő - Bartha Attila -  Virág Tünde: Theoretical Potential of Addressing Production of Marginality at the Crossroads of Spatial Exclusion and Development Intersections. East European Journal of Society and Politics (4) pp. 4-13. (2015)
https://doi.org/10.17356/ieejsp.v1i4.174
 
Fehér Katalin – Keller Judit – Vidra Zsuzsanna– Virág Tünde: Developmental programs in local communities Intersections. East European Journal of Society and Politics (4) pp. 78-97. (2015)  https://doi.org/10.17356/ieejsp.v1i4.89
 
Váradi Monika - Virág Tünde: (2015) A térbeli kirekesztés változó mintái vidéki terekben (Changing Patterns od Spatial Exclusion in Rural Periphery) Szociológiai Szemle 25:(1) pp. 89-113. 
 
Fehér Katalin - Virág Tünde: (2014): Élet egy kisváros peremén (Life at the Edge of the City) Tér és Társadalom 28:(3) pp. 50-65. 
 
Könyvfejezet:
Váradi Monika - Virág Tünde: Faces and Causes of Roma Marginalization: Experiences from Hungary n: Szalai J, Zentai V (szerk.) Faces and Causes of Roma Marginalization in Local Contexts: Hungary, Romania, Serbia. 176 p.  2014. pp. 35-66. CEU-CPS http://cps.ceu.edu/publications/books/roma-marginalization-hungary
 
Zsuzsanna Vidra - Tünde Virág: Some hypotheses and questions on the new wave of Hungarian Roma migration to and from Canada In: Roma migration to and from Canada CEU-CPS 2013. 129-162.  https://cps.ceu.hu/sites/default/files/publications/cps-book-roma-migration-2013.pdf