REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Szakértői munkák

Folyamatban lévő, illetve elvégzett regionális, megyei, kistérségi és településszintű területfejlesztési kutatási és szakértői munkák az elmúlt öt évben

Győr város fenntartható fejlődési stratégiája (Local Agenda 21) - I. ütem. (Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata) 2010.

SZEervice 21 - Végzett hallgatók kompetencia felmérése. (Megbízó: Universitas Győr Nonprofit Kft.) 2010.

Győr-Újváros szociális célú város rehabilitációja - Akcióterületi felmérés. (Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata) 2010.

Vállalati innovációs kérdőíves felmérés a Dél-dunántúli régióban. (Megbízó: Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség) 2009.

A Széchenyi István Egyetem tudástérképének elkészítéséhez kapcsolódó kutatási terv koncepciója. (Megbízó: Széchenyi István Egyetem) 2008-2009.

Beled várossá nyilvánítás pályázat készítése. (Megbízó: Beled Nagyközség Polgármesteri Hivatala) 2008 és 2009.

Győr Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) és a Belvárosi akcióterületi terv (ATT) kidolgozásához kapcsolódó helyzetértékelések készítése. (Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata) Konzorciumvezető: HHP Contact Kft. 2007.

"Partnerség 2007-13." Összehangolt területfejlesztési dokumentumrendszer kidolgozása a Nyugat-dunántúli régióban a 2007-13/20 időszakra vonatkozóan és a tervezéshez kapcsolódó térinformatikai alapú regionális adatszolgáltató hálózat kialakítása. (Megbízó: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) Konzorciumvezető: Vital Pro Kft. 2006-2007.

SZE-Karrier Iroda, Híd a hallgatók és a piaci szereplők között. (Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség). Regionális Operatív Program 3.3.1 - A Széchenyi István Egyetemmel közös projekt. 2006-2007.

Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség létrehozása és működtetése. (Megbízó: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal) 2005-2007.

Nyugat-dunántúli kistérségek sajátosságai, a régió helyzetelemzése térségi megközelítésben. (Megbízó: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) 2006.

Budaörs, mint a fővárosi agglomeráció dinamikus centruma jövőbeni fejlődési pályáinak kidolgozása. (Megbízó: Budaörs Város Önkormányzata) 2005.

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója. (Megbízó: Győri Többcélú Kistérségi Társulás) 2005.

A kistérségi krízis-előrejelzés és megelőzés módszerei. (Megbízó: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal) 2005.