REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

"Smart Communities" Virtual Education and Research and Development and Innovation Network in the Slovakian - Hungarian border region

A projekt célterülete a ’periféria perifériája’-ként jellemezhető, és a korábbi hagyományos vidékfejlesztési beavatkozások ellenére mind megyei, mind kistérségi szinten folyamatosan rosszabbodó gazdasági és társadalmi indikátorokkal (pl. GDP, munkanélküliség, foglalkoztatás, migráció, zsugorodó közösségek, a természeti erőforrások hatékonytalan használata, képzettségi színvonal, hozzáadott érték) rendelkezik.
A projekt átfogó célkitűzése, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a szellemi tőke fokozásához a dél-szlovákiai és észak-magyarországi hátrányos helyzetű határtérségben, a társadalmi innováció gyakorlati alkalmazását eredményező innovatív együttműködési struktúrák létrehozásával és elterjesztésével.
Célunk a civil partnerek, képzési és kutató intézmények hálózatának kiépítése, valamint közös szakmai programok, tréningek és mentori rendszer szervezése és megvalósítása célcsoportjaink részvételével, akik a kori gyermekkortól a nyugdíjasokig terjednek, magukba foglalva nagyszámú szociálisan marginalizálódott embert.
A fő outputjaink projektszinten létrehozni két fenntartható együttműködési rendszert, mégpedig egy (1) Virtuális Képzési és K+F+I Hálózatot és egy (2) Okos IKT Kompetencia Központot. Ezek segítségével és eredményeképpen a projekt reális és megvalósítható életpálya alternatívákat kínálhat a célcsoportnak, akik a határtérség társadalmilag marginalizálódott lakosságát képezik.
Koncepciónk, hogy az endogén fejlődésre alapozott tevékenységek és az intenzív ipartelepítés helyetti ’okos közösségek’ által a térség ki tudjon törni a rögzült hátrányos helyzetéből. A projekt kiemelt szektorai a képzés és a K+F+I, tematikus fókusszal (1) a fenntarthatóságra és (2) az info-kommunikációs technológiákra.
A határon átnyúló megközelítés kiemelten szükséges, hiszen a csak nemzeti/regionális/helyi szinten való tevékenységek csak tovább növelnék a regionális diszparitásokat és egyenlőtlenségeket, amelyek nyilvánvalóan nem célok sem politikai, sem projekt szinten.