Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

BARANYAI Nóra

Baranyai Nóra
West Hungarian Research Institute
Central Transdanubian Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Baranyai Nóra

Place and date of birth : Székesfehérvár, February 8th,1980

Marital status : maid

Contact

fax Centre +36 (22) 543-479
landline Centre +36 (22) 543-479
E-mail baranyain(at)rkk.hu

Education and training

2005University of Pécs, Faculty of Humanities, Pécs — Polish Cultural Studies
2005University of Pécs, Faculty of Humanities, Pécs — Master of Sociology
2007University of Pécs, Faculty of Humanities, Pécs — Master of Arts in Political Sciences

Language skills

German (writes, reads, lectures)
Polish (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2007—2008Hungarian Chamber of Commerce and Industry, Research Institute of Economics and Enterprises, Budapest — research assistant
2008—Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Central Transdanubian Department, Székesfehérvár — junior research fellow

Teaching activities

2010—lecturer, Kodolányi János University of Applied Sciences, Székesfehérvár

Scientific activity

2004—Hungarian Sociological Association, member

Awards

2005Partial study on the Jagellonian University, Cracow (scholarship), Hungarian Scholarship Committee

Subjects taught

European Public Management (Kodolányi János University of Applied Sciences, Székesfehérvár)

Research fields

The role of the intellectuals in the preparation of the transition (especially in Poland)
Contemporary aspiration for autonomy in Silesia
Regional transformation and territorial decentralization in the „Visegrad countries”

Trips abroad

2009Visegrad Summer School 8th edition, Cracow — Poland

Publications


Complete list of publications and citations (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Baranyai N.: Tatabánya és térsége. (Tatabánya and its surrounding) In Szirmai V. /szerk./ (2010): Közép-Dunántúl. A Kárpátmedence régiói sorozat. Pécs-Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó. pp. 169-190.
Baranyai N.: Abortuszpolitika Lengyelországban. (Abortion Policy in Poland) In S. Szabó P. – Grünhut Z. /szerk./ (2010): Vallás, politika, identitás. Pécs, IDResearch Kutatási és Képzési Kft. – Publikon Kiadó. pp. 155-164.
Baranyai N.: Jerzy Regulski: Samorządna Polska. Recenzió. Tér és társadalom 2010/2. szám. pp. 165-172.
Baranyai N.: Recenzió – Szentes Tamás és munkaközössége: Fejlődés, Versenyképesség. Globalizáció I. Publikon Tudományos Portál és Kiadó. p. 10.
Baranyai N.: A sziléziai autonómiatörekvés háttere és dilemmái (Silesian aspiration for autonomy. Background and dilemmas). A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) Évkönyve 2009. Szeged-Kaposvár. pp. 261-267.
Baranyai N. – Baráth G. – Barta Z. – Debreceni G. – Szépvölgyi Á.: Innováció a Közép-Dunántúlon 2009. (Innovation in Central Transdanubia 2009) Székesfehérvár: KDRIÜ. 112 p.
Baranyai N.: Szilézia autonómiája – Autonómiatörekvések napjainkban (Autonomy in Silesia – Contemporary aspiration for autonomy). In: Kultúra és Közösség, 2008/3 szám, pp. 22-29.
Baranyai N. – Baráth G.: A várostérségek gazdasági és társadalmi versenyképességi rangsora (Economical and social gradiation of urban areas). In Szirmai V. (szerk), A versenyképesség társadalmi tényezői – Hogyan lehetnek a magyar nagyvárostérségek versenyképesebbek? Dialóg-Campus, Pécs-Budapest
Baranyai N. – Váradi Zs.: Egyenlőtlenségek – konfliktusok – versenyképesség – a kutatás bemutatása (Disparity – conflicts –competitiveness – presentation of the research). In Szirmai V. (szerk), A versenyképesség társadalmi tényezői – Hogyan lehetnek a magyar nagyvárostérségek versenyképesebbek? Dialóg-Campus, Pécs-Budapest
Baranyai N.: Az értelmiség szerepe a lengyelországi rendszerváltás előkészítésében. Az új evolucionizmus programja (The role of the intellectuals in the preparation of the transition in Poland. The conception of the New Evolutionism). In: 5. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia Előadásai. Szerk. Rab V., Dévényi A., Sarlós I. Pécs: PTE Grastyán E. Szakkollégium, 2008. pp. 9–16. (Grastyán Endre Szakkollégium tanulmánykötetei, 6.)