Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Komplex vidékkutatási program
Komplex vidékkutatási program

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben több tudományágat átfogó vidékkutatási programot indított 2012-ben, amelynek eredményeit 2014. június 24-én Kecskeméten mutatták be. A kormány vidékstratégiáját is támogató komplex kutatás koordinációját az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete látta el. Az intézet hat kutatási projekt gazdája volt, így békéscsabai, budapesti, győri, kecskeméti és pécsi kutatóhelye is önálló témát vezetett.

A csaknem százmillió forintos támogatással lezajlott kutatásba bevonásra került az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete, az MTA Ökológiai Kutatóközpontja, valamint a MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézete is önálló projekttel. Mintegy 60 kutató közreműködésével 13 területen összesen 29 tudományos tanulmány, 10 résztanulmány, 24 esettanulmány, 1 szakbibliográfia, 5 adatbázis és 21 térkép készült. A program fontos hozadéka, hogy létrejött egy virtuális vidékkutató hálózat, amely felválthatja az eddig jellemzően elszigetelt kutatásokat.

TOVÁBB >>>
Határok és határtérségek konferencia Nyíregyháza–Kárpátalja, 2014. június 25–26.
Határok és határtérségek konferencia Nyíregyháza–Kárpátalja, 2014. június 25–26.

Sikeresen lezajlott az MTA KRTK határokkal és határtérségekkel foglalkozó kutatócsoportjának első konferenciája. A Regionális Kutatások Intézete bázisán létrejött horizontális kutatócsoport vezetője – külső munkatársként – James W. Scott, a Kelet-finnországi Egyetem professzora.

A Nyíregyházán, 2014. június 25-én megrendezett konferencia célja a magyar határkutató műhelyek szakmai találkozója volt, plenáris előadások, panelviták és kerekasztal-beszélgetés keretében. A tartalmas rendezvényen 22 intézmény képviseletében mintegy 70 kutató vett részt. 2014. június 26-án a konferencia résztvevői Kárpátaljára – sok tekintetben a legsajátosabb határtérségünkbe – látogattak Ungvár, Munkács és Beregszász érintésével. A konferencia előadásai elérhetők a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar–horvát határtérségben, és leckék a globális térből
A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar–horvát határtérségben, és leckék a globális térből

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete és az eszéki Strossmayer Egyetem együttműködésében készült kötet a napenergia hasznosításának lehetőségeit vizsgálja a magyar–horvát határrégióban. A könyv feltárja azokat a társadalmi és gazdasági feltételeket is, amelyek a napenergia fotovillamos felhasználását befolyásolják a térségben. Rövid technológiai áttekintést követően körüljárja a napenergiából történő áramtermelés sajátosságait, innovatív megoldásait, majd arra keresi a választ, hogy a Dráva régióban a fotovoltaikus energiatermelésnek milyen potenciálja van.

A fotovillamos energiatermelésben rejlő lehetőségek napjainkban hatványozottan tárulnak fel. Kérdés, hogy ezt kihasználjuk-e? A könyv a maga módján ebben próbál segíteni, hiszen a régió a közép-európai országokhoz képest is lemaradóban van. A kötet Varjú Viktor szerkesztésében jelent meg, teljes terjedelmében elérhető a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
Együttműködési keret-megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztériummal
Együttműködési keret-megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztériummal

Az MTA KRTK 2014. március 5-én együttműködési keret-megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal. A megállapodás célja, hogy a tervezési, stratégiai és szakmai kapcsolatok segítsék a kölcsönös tudás- és tapasztalatcserét, valamint hozzájáruljanak a területi tervezés szakmai megalapozásához. A területfejlesztési szakigazgatás és a Regionális Kutatások Intézete közötti tudományos szakmai együttműködés több mint két évtizedes múlttal rendelkezik. Ez arra vezethető vissza, hogy az intézet alapító okiratában meghatározásra került feladatok művelése mindenkor aktuális tudományos munícióval láthatta el a területfejlesztésért felelős kormányzati szerveket. A regionális tudomány és az intézet társadalmi hasznosságát aláhúzza, hogy a kormányzati területfejlesztési döntések szakmai megalapozásához olyan témaköröket szükséges folyamatosan vizsgálni, amelyek nem csak a gyakorlatban hasznosítható eredmények között jelentkeznek, de közvetlenül szolgálják az intézet alapkutatásait is. Az intézet kiemelt szereplője a kutatás–fejlesztés–versenyképes területpolitikai alkalmazás innovációs láncnak.

TOVÁBB >>>
A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében
A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében

Az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály a Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Fejlesztési Ügynöksége partnerségével és a kecskeméti Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület közreműködésével, 2014. február 20-án rendezte meg „A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében” c. szerb–magyar IPA-projekt zárókonferenciáját. A LOLAMAR kutatási projekt e Baján lezajló eseményének célja a határ menti munkaerő-piaci sajátosságokat feltáró legújabb vizsgálatok összegzése, valamint a témát tágabban is értelmező tudományos nézőpontok és eredmények disszeminációja volt.

TOVÁBB >>>
Dél-Pannónia – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 13. kötete
Dél-Pannónia – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 13. kötete

Dél-Pannónia (Baranya–Szlavónia, Muravidék) a Kárpát-medence egyik legösszetettebb területi komplexuma. A változó államkeretek, átfogalmazódó érdekek és értékek mentén permanensen újrarendeződött a pannon területek földrajzi helyzete, topográfiai megnevezése. A régiót övező államhatárok sokszínűsége miatt e térség valóságos kitüntetettje az Európai Unión belül a határ menti és az országhatárokon átnyúló együttműködéseknek. E hatások átszövik, behálózzák a belső és még részben külső határterületeket. Ebben az értelemben a történeti folytonosság adott, a régió ismét strukturális határterület lett.

A Hajdú Zoltán és Nagy Imre szerkesztetésében megjelent könyv a Magyarországgal határos horvátországi és szlovéniai régiók társadalmi-gazdasági helyzetének komplex bemutatására vállalkozik. A térségről ez idáig nem készült még átfogó, a fejlődési folyamatok okait tudományosan feltáró értékelés. A kötet szerzői a Regionális Kutatások Intézete kutatói és horvát, valamint szerb egyetemi oktatók.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – Pécs, 2014. július 29.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk kiemelt ÁROP-projektünk záró konferenciájára.

TOVÁBB >>>
Lux Gábor Bolyai-ösztöndíjas

A Dunántúli Tudományos Osztály munkatársa „Az ipari versenyképesség új területi tényezői a válság után” témakörben nyerte el az MTA három éves kutatási ösztöndíját.

TOVÁBB >>>
Grünhut Zoltán Bolyai-ösztöndíjas

A Dunántúli Tudományos Osztály kutatója „Az izraeli innovációs ökoszisztéma – tapasztalatok Magyarország számára” című pályázatával nyerte el az MTA három éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilona osztályelnök-helyettes

2014. június 11-én Pálné Kovács Ilonát, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóprofesszorát az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya osztályelnök-helyettesévé választották. Megbízatása három évre szól.

TOVÁBB >>>
Erdősi Ferenc Lóczy Lajos Emlékérem kitüntetésben részesült

Erdősi Ferenc professor emeritus 2014. június 28-án a magyar geográfia felemelkedése érdekében végzett több évtizedes példamutató munkásságáért, oktatói és kutatói tevékenységéért, a társadalom- és gazdaságföldrajz korszerűsítése terén elért hazai és nemzetközi eredményeiért, a Magyar Földrajzi Társaság önzetlen szolgálatáért részesült a kitüntetésben.

TOVÁBB >>>
Határok és határtérségek konferencia

Minden érdeklődőt szeretettel várunk konferenciánkon Nyíregyházán 2014. június 25-én, valamint 26-án a kárpátaljai körúton. A konferencián és a tanulmányúton való részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges.

TOVÁBB >>>
Schuchmann Júlia megvédte doktori értekezését

2014. június 16-án Schuchmann Júlia, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály kutatója sikeresen megvédte "Lakóhelyi szuburbanizácós folyamatok a Budapesti agglomerációban" című doktori dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
INNOVAL zárókonferencia – Győr, 2014. június 11.

Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult INNOVAL projekt záró konferenciája 2014. június 11-én került megrendezésre a Győrben.

TOVÁBB >>>
Euracademy Association XIII. Nyári Akadémia

Az Euracademy Association páneurópai szervezet idén Magyarországon, Szombathelyen tartja nyári akadémiáját, melynek témája: Volunteering and sustainable rural development.

TOVÁBB >>>
Lados Mihály előadása a Magyar Tudományos Akadémián

2014. május 13-án Lados Mihály, a NYUTO osztályvezetője tartott vitaindító előadást Smart City címmel az itBusiness Club rendezvényén.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2014. évi 2. száma

Ipari körzetek, növekedési pólusok, nagyvárosok a közép-európai térben c. tematikus szám.

TOVÁBB >>>
Buday-Sántha Attila (1941–2014)

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának nagy egyénisége, a magyar regionális tudomány oktatási és kutatási rendszere megteremtésének egyik jeles képviselője távozott közülünk. 2014. május 17-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Buday-Sántha Attila professzor. Búcsúztatására 2014. május 31-én 14,00 órakor a Pécsi Központi Temetőben kerül sor. Temetése 2014. május 31-én 15,30 órakor Keszüben lesz.

TOVÁBB >>>