Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Az MTA vezetőinek látogatása a Regionális Kutatások Intézetében
Az MTA vezetőinek látogatása a Regionális Kutatások Intézetében

2015. április 2-án Pécsre látogatott Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Török Ádám, az MTA főtitkára, Szarka László a Kutatóintézeti Főosztály vezetője és a Főtitkári Titkárság vezetője, Szabó Annamária kíséretében. Pálné Kovács Ilona, az RKI április 1-jével kinevezett igazgatója bemutatta az intézetet, annak történetét, finanszírozási és létszámhelyzetét, tudományos profilját, legfontosabb eredményeit, helyét az európai tudományos közéletben. Horváth Gyula, a tudományos tanács elnöke vázolta a regionális tudomány európai helyzetét összevetve a hazai folyamatokkal. Az intézet főbb tudományos kutatási irányai közül Faragó László a hazai regionális különbségekről és területfejlesztési politikáról, Virág Tünde a szegénység regionális összefüggéseiről, Varjú Viktor a környezeti kutatásokról, Hajdú Zoltán a határkutatásokról adott ízelítőt. A találkozón az akadémiai intézeteket érintő kérdések is megvitatásra kerültek, többek között a társadalomtudományi kutatások helyzete és a kutatóintézeti reformok hatásai. Az RKI kollektívája jelentős vállalkozások előtt áll, amelyekhez pozitív támogatást remél az Akadémia vezetésétől.

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilona a Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója
Pálné Kovács Ilona a Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke egyetértésével az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója Pálné Kovács Ilonát, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóprofesszorát nevezte ki a Regionális Kutatások Intézetének igazgatójává 2015. április 1-jétől 2018. március 31-ig.

TOVÁBB >>>
A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban
A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban

A Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutatói megkezdték a 2015 januárjától 2017. december végéig tartó „A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban” című OTKA-projekt megvalósítását. A hazánkból külföldre irányuló, elsősorban munkavállalási célú migráció az elmúlt években vált tömeges, bár mértékét és intenzitását tekintve regionális eltéréseket mutató jelenséggé. A kutatás során a migrációt kiváltó taszító és vonzó tényezőket, a migráns hálózatok szerepét, az egyéni, családi migrációs utak, pályák jellegzetességeit kívánják feltárni és értelmezni a kutatók. A migráció- és a vidékkutatás megközelítéseinek egybekapcsolásával és eredményeire támaszkodva arra keresik a választ, hogy a legfontosabb kibocsátó régiókban elhelyezkedő, hátrányos helyzetű vidéki térségekben a migráció milyen típusai jelennek meg, a migráció miként alakítja át az érintett egyének és családok megélhetési, boldogulási, mobilitási stratégiáit, értékrendjét és aspirációt. A kutatás alapkérdéseiről és jelentőségéről bővebb információ érhető el a tovább feliratra kattintva. Témavezető: Váradi Monika Mária.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Polarizáció–Függőség–Krízis – Eltérő térbeli válaszok c. jubileumi kötet
Megjelent a Polarizáció–Függőség–Krízis – Eltérő térbeli válaszok c. jubileumi kötet

Az intézet 40 éves Békéscsabai Kutatócsoportja – húsz éves hagyományt követve – rendezte meg 2013 novemberében az V. Alföld Kongresszust. A konferencia fókuszában ezúttal a válság, a függőség, a növekvő térbeli-társadalmi egyenlőtlenségek problémaköre, illetve az ezekre adott/adható helyi és térségi válaszok álltak. Közös gondolkodásra, vitára vártuk a különböző szakmák, tudományterületek képviselőit, a döntéshozókat, és a civil szervezeteket is a következő témakörökben: Leszakadó társadalmi csoportok – periferizálódó terek; A gazdasági szereplők válaszai a válságra – A válság hatása a gazdasági szereplőkre; Sérülékenység és fenntarthatóság – növekedés, „jól-lét” és a jövő kockázatai a vidéki terekben. A konferencián elhangzott plenáris és szekció előadások tanulmányainak válogatását vehetik most kezükbe az olvasók, melyből képet kaphatunk a válság mélypontján épphogy túljutott nagyrégió társadalmi, gazdasági, területi folyamatairól és problémáiról. A kötet Nagy Erika és Nagy Gábor szerkesztésében jelent meg. Teljes terjedelmében letölthető.

TOVÁBB >>>
Regionális tudomány és területi kohézió
Regionális tudomány és területi kohézió

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete és az MTA Regionális Tudományi Bizottsága 2014. november 20-án konferenciát szervezett Regionális tudomány és területi kohézió címmel Budapesten. A tudományos ülés, megemlékezve az RKK 1984. évi megalapításáról, összegzést adott az európai regionális tudomány helyzetéről, kutatási irányzatairól, bemutatta a magyar regionális tudomány eredményeit és pozícióját az európai tudományos térben, kitérve a regionális tudomány felsőoktatási pozícióira, határon túli műhelyeinek eredményeire is. A konferencián elhangzott előadások elérhetők a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés Erdősi Ferencnek 80. születésnapja alkalmából
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés Erdősi Ferencnek 80. születésnapja alkalmából

Nemzeti ünnepünk alkalmából Erdősi Ferencnek, az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya kutató professor emeritusának a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén végzett több évtizedes iskolateremtő kutatói, oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozták. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át 2014. augusztus 25-én. Erdősi Ferenc a kortárs magyar földrajz legnagyobb életművel rendelkező alakja. Életműve keretében megújította a magyar társadalomföldrajz térszemléletét, nemzetközileg elismert iskolát teremtett a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén. Tudományos eredményeit többek között 16 önálló monográfiában, 3 társszerzős könyvben és 3 tankönyvben jelentette meg. Erdősi Ferenc 1967 óta a Dunántúli Tudományos Intézet (és jogutódjainak) kutatója.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézetében 20 órás kutatási asszisztens munkakör betöltésére 2015. december 31-ig. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 3.

TOVÁBB >>>
Kötetbemutató – Budapest, 2015. április 17.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé c. kötet bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Konferencia Székelyföldön Buday-Sántha Attila professzor tiszteletére

A Székelyudvarhelyen 2015. április 24‒25-én Turizmus a régiófejlesztés szolgálatában címmel rendezett konferenciát a szervezők Buday-Sántha Attila, a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola alapítójának emlékének ajánlották.

TOVÁBB >>>
Életút-interjú Beluszky Pállal

A Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutató professor emeritusával készült interjú első része a Socio.hu folyóirat 2015/1. számában jelent meg.

TOVÁBB >>>
KTE Irodalmi Díj Erdősi Ferencnek

A Közlekedéstudományi Egyesület elismerését harmadik alkalommal nyerte el Erdősi Ferenc, a díjazott tanulmány a Közlekedéstudományi Szemle 2014/2. számában jelent meg.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2015. évi 1. száma

Tematikus szám a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat együttműködése keretében megvalósult komplex vidékkutatási programról.

TOVÁBB >>>
Konferencia 2015. március 26-27.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Pécsett, a Perspectives of Renewable Energy in the Danube Region c. nemzetközi konferencián.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2014. évi tudományos tevékenységéről

A tartalomból: 2014. évi feladatok, kiemelkedő kutatási eredmények, tudomány és társadalom, hazai és nemzetközi kapcsolatok, elnyert pályázatok, jelentősebb publikációk.

TOVÁBB >>>
Prinz Gyula-díj Erdősi Ferencnek

A pécsi földrajzi tudományos műhely megalapítójának emlékére rendezett ünnepségen 2015. január 28-án Prinz Gyula-díjat vehetett át Erdősi Ferenc kutató professor emeritus kiemelkedő kutatói és oktatói munkássága elismeréseként.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutatók – Győr, 2015. január 30.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Győri Járműipari Körzet c. kutatás két zárókötetének (Városfejlődési trendek és állami szerepek; A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása) bemutatójára.

TOVÁBB >>>
Recenzió a Regional Studies-ban

A Dunántúli Tudományos Intézet alapításának 70. évfordulója alkalmából készült angol nyelvű kötetről Hans-Joachim Bürkner professzor közölt recenziót.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete igazgató beosztásának ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 9.

TOVÁBB >>>