Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Együttműködési keret-megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztériummal
Együttműködési keret-megállapodás a Nemzetgazdasági Minisztériummal

Az MTA KRTK 2014. március 5-én együttműködési keret-megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztériummal. A megállapodás célja, hogy a tervezési, stratégiai és szakmai kapcsolatok segítsék a kölcsönös tudás- és tapasztalatcserét, valamint hozzájáruljanak a területi tervezés szakmai megalapozásához. A területfejlesztési szakigazgatás és a Regionális Kutatások Intézete közötti tudományos szakmai együttműködés több mint két évtizedes múlttal rendelkezik. Ez arra vezethető vissza, hogy az intézet alapító okiratában meghatározásra került feladatok művelése mindenkor aktuális tudományos munícióval láthatta el a területfejlesztésért felelős kormányzati szerveket. A regionális tudomány és az intézet társadalmi hasznosságát aláhúzza, hogy a kormányzati területfejlesztési döntések szakmai megalapozásához olyan témaköröket szükséges folyamatosan vizsgálni, amelyek nem csak a gyakorlatban hasznosítható eredmények között jelentkeznek, de közvetlenül szolgálják az intézet alapkutatásait is. Az intézet kiemelt szereplője a kutatás–fejlesztés–versenyképes területpolitikai alkalmazás innovációs láncnak.

TOVÁBB >>>
A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében
A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében

Az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály a Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Fejlesztési Ügynöksége partnerségével és a kecskeméti Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület közreműködésével, 2014. február 20-án rendezte meg „A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében” c. szerb–magyar IPA-projekt zárókonferenciáját. A LOLAMAR kutatási projekt e Baján lezajló eseményének célja a határ menti munkaerő-piaci sajátosságokat feltáró legújabb vizsgálatok összegzése, valamint a témát tágabban is értelmező tudományos nézőpontok és eredmények disszeminációja volt.

TOVÁBB >>>
Dél-Pannónia – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 13. kötete
Dél-Pannónia – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 13. kötete

Dél-Pannónia (Baranya–Szlavónia, Muravidék) a Kárpát-medence egyik legösszetettebb területi komplexuma. A változó államkeretek, átfogalmazódó érdekek és értékek mentén permanensen újrarendeződött a pannon területek földrajzi helyzete, topográfiai megnevezése. A régiót övező államhatárok sokszínűsége miatt e térség valóságos kitüntetettje az Európai Unión belül a határ menti és az országhatárokon átnyúló együttműködéseknek. E hatások átszövik, behálózzák a belső és még részben külső határterületeket. Ebben az értelemben a történeti folytonosság adott, a régió ismét strukturális határterület lett.

A Hajdú Zoltán és Nagy Imre szerkesztetésében megjelent könyv a Magyarországgal határos horvátországi és szlovéniai régiók társadalmi-gazdasági helyzetének komplex bemutatására vállalkozik. A térségről ez idáig nem készült még átfogó, a fejlődési folyamatok okait tudományosan feltáró értékelés. A kötet szerzői a Regionális Kutatások Intézete kutatói és horvát, valamint szerb egyetemi oktatók.

TOVÁBB >>>
A közeledő Távol-Kelet – A transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok jelene és jövője
A közeledő Távol-Kelet – A transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok jelene és jövője

Megjelent Erdősi Ferenc kutató professor emeritus legújabb könyve, amely az Európa és Ázsia közötti közlekedési kapcsolatokat értelmezi a globális „kelet felé fordulás” és a magyar „keleti nyitás” időszakában. Kelet- és Délkelet-Ázsia világgazdasági súlya megállíthatatlanul növekszik. A 282 oldalas könyv azt vizsgálja, hogy milyen feltételei vannak a Távol-Kelet és Európa közötti árukereskedelemmel kapcsolatos szállításoknak a különféle hagyományos és korunkban kibontakozó – jelentőségükben változó – útvonalakon. Magyarország külgazdasági stratégiájában is megkülönböztetett figyelmet kap a Távol-Kelet, export- és importpiacként egyaránt. A kötet az infrastruktúrák és az áruáramlás értékelő elemzése mellett felvázolja a transzeurázsiai szárazföldi és kombinált útvonalakhoz való csatlakozás lehetséges irányait, módjait is.

TOVÁBB >>>
Marie Curie ITN project “Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe” (RegPol²)
Marie Curie ITN project “Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe” (RegPol²)

Az Alföldi Tudományos Osztály kutatói további hat európai ország akadémiai/egyetemi szférájában, privát szektorában működő intézményének szakértőivel társulva FP7 Marie Curie ITN pályázatot nyertek. A 2014. január elsején induló 4 éves RegPol² projekt 16 fiatal kutató képzését vállalja fel nemzetközi hálózatában nyújtva számukra egyetemi posztgraduális oktatást, közös nemzetközi fórumokat szervezve, de mindenekelőtt a közép- és kelet-európai regionális polarizáció kooperációban folyó kutatásán keresztül felkészítve őket kutatói, oktatói, szakértői stb. munkákra. A Timár Judit vezetésével a projektben dolgozó team − 471 ezer euró költségvetésével − két doktorandusz és egy posztdoktor foglalkoztatásáért/képzéséért lesz felelős, közvetlenül együttműködve a Szegedi Tudományegyetemmel. E pozíciók betöltésére a jelentkezéseket január 7-től várják (a rövid kiírás a tovább feliratra kattintva olvasható).

TOVÁBB >>>
Decentralizáció és jó kormányzás – Pálné Kovács Ilona akadémiai székfoglaló előadása
Decentralizáció és jó kormányzás – Pálné Kovács Ilona akadémiai székfoglaló előadása

Pálné Kovács Ilona 2013. október 15-én Decentralizáció és jó kormányzás címmel tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását az MTA Székház Felolvasótermében. Pálné Kovács Ilona a helyi és regionális kormányzás, a közigazgatási reformok, a regionális politika nemzetközileg elismert szakértője, az Akadémia 2013. májusi közgyűlésén választották az MTA levelező tagjává. Székfoglaló előadását – kutatásaihoz hasonlóan – az interdiszciplinaritás jellemezte. A mintegy 120 fős hallgatóság előtt tartott, a regionális tudomány és a politikatudomány szempontjait érvényesítő előadás szerkesztett szövege a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelenik meg hamarosan. Az előadás rövid képes összefoglalója az MTA honlapján olvasható, a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Szergej Szergejevics Artobolevszkij (1953–2014)

Elhunyt Szergej Artobolevszkij, a földrajz-tudomány doktora, az Oroszországi Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének osztályvezetője, egyetemi tanár. Szergej Artobolevszkij a regionális tudomány Európa-szerte elismert kutatója volt, aki sokat tett az orosz–magyar tudományos kapcsolatokért.

TOVÁBB >>>
Baranyai Nóra Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíjas

A Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály kutatója Autonómiatörekvések Kelet-Közép-Európában című pályázatával nyerte el az ösztöndíjat.

TOVÁBB >>>
Rechnitzer János Győr díszpolgára lett

2014. március 15-én Rechnitzer János az első győri akadémiai kutatócsoport létrehozásában vállalt meghatározó szerepe, több évtizedes magas színvonalú oktató- és kutatómunkája, valamint a doktori képzés megszervezésében és irányításában végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként vehette át a díszpolgári címet.

TOVÁBB >>>
Hajdú Zoltán egyetemi tanári kinevezése

A Dunántúli Tudományos Osztály tudományos tanácsadója 2014. március 6-án vette át professzori kinevezését. Hajdú Zoltán a gödöllői Szent István Egyetemen tart kurzusokat.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2014. évi 1. száma

A tartalomból: beköszöntő, tanulmányok, kitekintés, ténykép, vita, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Pécs fejlődési irányai

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2014. március 12-én szerdán 14 órakor a Pécsi Akadémiai Bizottság Előadótermében.

TOVÁBB >>>
Nárai Márta a Civil Szemle új főszerkesztője

Nárai Márta, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály munkatársa lett 2014. január 1-jétől a Civil Szemle főszerkesztője. A folyóirat 2008 óta szerepel a nemzetközi Thomson-Reuters Citációs Indexben, ami kiemelt szakmai presztízst biztosít a hazai társadalomtudományi folyóiratok között.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2013. évi 4. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Sikeres Regphosys workshop – Sellye, 2013. november 26.

A rendezvény bemutatta a szakmának a sellyei naperőmű-beruházás részleteit, működésének tapasztalatait, valamint magyar és horvát kutatások alapján feltárta azokat a tényezőket, amelyek a napenergia-beruházásokat elősegítik, illetve akadályozzák.

TOVÁBB >>>
Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete stratégiája a 2013–2015 közötti időszakra

Jóváhagyva 2013. október 14-én.

TOVÁBB >>>
II. Területfejlesztők Napja – Budapest, 2013. október 8.

Multidiszciplináris szakmai konferencia az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról.

TOVÁBB >>>
V. Alföld Kongresszus

PROGRAMVÁLTOZÁS! Az idén 40 éves Békéscsabai Kutatócsoport 2013. november 7-én rendezi meg az V. Alföld Kongresszust Polarizáció–Függőség–Krízis – Eltérő térbeli válaszok címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TOVÁBB >>>