Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése
Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete által elnyert – 2015 májusától 2015. december végéig – tartó projekt az EGT Alapok Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz programján belül Magyarország hosszú távú (2050-ig terjedő) társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzésével járul hozzá a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáshoz. Az eredmények a Nemzeti Adaptációs Térinformatikai Rendszer (NATéR) részét fogják képezni. A szakirodalmi feltárás, a módszertani fejlesztés és a modellépítés mellett a NATéR új, társadalmi-gazdasági típusú, a jövőre vonatkozó adatokkal egészül ki. A kutatók demográfiai, gazdasági és földhasználati témákban vizsgálják és számszerűsítik különböző földrajzi léptékeken és időtávokon, hogy a társadalmi-gazdasági térbeli folyamatok és a klímaváltozás hogyan hatnak egymásra. A számszerű eredmények mellett javaslatok kerülnek megfogalmazásra a NATéR-be szolgáltatott adatok használhatóságáról, így támogatva a klímaváltozással kapcsolatos szakpolitikai döntéshozatal továbbfejlesztését. A 2015. június 23-án Budapesten, az MTA Székház Felolvasótermében tartott előadások és a projekt főbb adatai a tovább feliratra kattintva érhetők el.

TOVÁBB >>>
Erdősi Ferenc: Törökország közlekedése
Erdősi Ferenc: Törökország közlekedése

Megjelent Erdősi Ferenc kutató professor emeritus újabb kötete. Törökország közlekedésének megismertetését a magyar nyelven olvasókkal több szempont is indokolja. Bár e hatalmas ország túlnyomó része a hagyományos földrajzi tagolás szerint Ázsiában van, politikai és főként gazdasági tekintetben Európa tartozéka. A Török Köztársaság a NATO tekintélyes és egyben legkeletibb tagjaként a már hosszú ideje labilis Közel-Kelet és Kaukázus szomszédságában évtizedek óta stratégiai szempontból különleges fontosságú pozíciót foglal el Európa védelmében, biztonságának megőrzésében, a terrorizmus elleni harcban. Bár a gazdaság- és politikatudományok nem sorolják a BRICS államok közé, gazdasági növekedése már régóta az európai átlag többszöröse, dinamikájával a világ feltörekvő országi közé küzdötte fel magát. A kormányzat az utóbbi évtizedekben felismerte, hogy az ország gazdasági teljesítménye, a nagyon különböző országrészek, régiók közötti interakciók, fizikai és szellemi-információs kapcsolatok szempontjából nélkülözhetetlen a közlekedési és távközlési infrastruktúra fejlesztése. Erdősi Ferenc munkája meghatározó kézikönyve a török közlekedésföldrajznak. Nélkülözhetetlen az egyetemeken, kutatóhelyeken, de az üzleti világban is. Ajánljuk ezt a könyvet azoknak, akik meg akarják érteni a XXI. század emeltyűit, a nemzeti és a globális fejlesztési politikák összhangját, valamint akik el akarnak mélyedni korunk geostratégiai, geopolitikai és külügyi kérdéseiben is. A könyv teljes terjedelmében letölthető a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét és biztonság, versenyképesség és társadalmi fejlődés
Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét és biztonság, versenyképesség és társadalmi fejlődés

2015. április 17-én angol és magyar nyelvű kötetbemutatóval zárult a konzorciumi jól-lét kutatás. A Kodolányi János Főiskola, a Széchenyi István Egyetem és az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete partnerségében 2013 és 2015 között megvalósult projekt egyik legfontosabb eredménye a hazai körülményekre adaptált objektív jólléti mutató, amely a jól-lét területi struktúrájának feltárását is lehetővé tette. A kutatás az elméleti modell hazai adaptációjával és a jól-lét funkciók hátrányos helyzetű térségekben történő megjelenésének empirikus vizsgálatával is foglalkozott. A kutatók megállapították, hogy bár robbanásszerűen nő a jól-lét irodalma, egyetlen globálisan elfogadott index, illetve annak egységes tartalma mégsem hozható létre. Az empirikus kutatások egyértelműen bizonyították, hogy a periferikus területek élethelyzetei érzéketlenek a jól-lét kérdéskörét illetően. A hátrányos helyzetű térségek és társadalmi csoportok a jövedelemtermelésben és általában a javakhoz történő hozzájutásban olyan arányú függőséggel, kiszolgáltatottsággal és leszakadással terheltek, hogy a problémakör érzékelhetetlen, láthatatlan számukra, így a feltételezhető előnyök (természeti környezet, mentesség az urbanizáció negatív hatásai alól, közvetlenebb, személyesebb társadalmi kapcsolatok) sem jelennek meg mindennapi életük során.

TOVÁBB >>>
Az MTA vezetőinek látogatása a Regionális Kutatások Intézetében
Az MTA vezetőinek látogatása a Regionális Kutatások Intézetében

2015. április 2-án Pécsre látogatott Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Török Ádám, az MTA főtitkára, Szarka László a Kutatóintézeti Főosztály vezetője és a Főtitkári Titkárság vezetője, Szabó Annamária kíséretében. Pálné Kovács Ilona, az RKI április 1-jével kinevezett igazgatója bemutatta az intézetet, annak történetét, finanszírozási és létszámhelyzetét, tudományos profilját, legfontosabb eredményeit, helyét az európai tudományos közéletben. Horváth Gyula, a tudományos tanács elnöke vázolta a regionális tudomány európai helyzetét összevetve a hazai folyamatokkal. Az intézet főbb tudományos kutatási irányai közül Faragó László a hazai regionális különbségekről és területfejlesztési politikáról, Virág Tünde a szegénység regionális összefüggéseiről, Varjú Viktor a környezeti kutatásokról, Hajdú Zoltán a határkutatásokról adott ízelítőt. A találkozón az akadémiai intézeteket érintő kérdések is megvitatásra kerültek, többek között a társadalomtudományi kutatások helyzete és a kutatóintézeti reformok hatásai. Az RKI kollektívája jelentős vállalkozások előtt áll, amelyekhez pozitív támogatást remél az Akadémia vezetésétől.

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilona a Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója
Pálné Kovács Ilona a Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke egyetértésével az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója Pálné Kovács Ilonát, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóprofesszorát nevezte ki a Regionális Kutatások Intézetének igazgatójává 2015. április 1-jétől 2018. március 31-ig.

TOVÁBB >>>
A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban
A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban

A Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály kutatói megkezdték a 2015 januárjától 2017. december végéig tartó „A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakban” című OTKA-projekt megvalósítását. A hazánkból külföldre irányuló, elsősorban munkavállalási célú migráció az elmúlt években vált tömeges, bár mértékét és intenzitását tekintve regionális eltéréseket mutató jelenséggé. A kutatás során a migrációt kiváltó taszító és vonzó tényezőket, a migráns hálózatok szerepét, az egyéni, családi migrációs utak, pályák jellegzetességeit kívánják feltárni és értelmezni a kutatók. A migráció- és a vidékkutatás megközelítéseinek egybekapcsolásával és eredményeire támaszkodva arra keresik a választ, hogy a legfontosabb kibocsátó régiókban elhelyezkedő, hátrányos helyzetű vidéki térségekben a migráció milyen típusai jelennek meg, a migráció miként alakítja át az érintett egyének és családok megélhetési, boldogulási, mobilitási stratégiáit, értékrendjét és aspirációt. A kutatás alapkérdéseiről és jelentőségéről bővebb információ érhető el a tovább feliratra kattintva. Témavezető: Váradi Monika Mária.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Állami kitüntetés Szörényiné Kukorelli Irénnek

Augusztus 20. alkalmából Szörényiné Kukorelli Irénnek, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály tudományos tanácsadójának a földrajztudomány neves szakértőjeként elért, a hazai terület- és vidékfejlesztést szolgáló, nemzetközi szinten is jelentős kutatási és fejlesztési eredményei elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozták.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2015. évi 3. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
A Novoszibirszki terület kormányzójának levele az MTA elnökének

a Regionális Kutatások Intézetéről.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Perspectives of Renewable Energy in the Danube Region c. kötet

A 2015. március 26-27-én Pécsett rendezett nemzetközi konferencia válogatott előadásait tartalmazó kötet teljes terjedelmében letölthető.

TOVÁBB >>>
Felhívás előadás tartására - Nemzetközi konferencia - Pécs, 2016. április 7-8.

A Regionális Kutatások Intézete New ideas and new generations of regional policy in Eastern Europe címmel konferenciát rendez. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Részletek a tovább feliratra kattintva érhetők el.

TOVÁBB >>>
Meghívó - Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 2015. június 23-án Budapesten, az MTA Székház Felolvasótermében. Részletes program és regisztráció a tovább feliratra kattintva érhető el.

TOVÁBB >>>
Területi tőke workshop - Győr, 2015. június 18.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Regionális Kutatások Intézete Diskurzus a területi tőke koncepcióról c. workshopjára.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2015. évi 2. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Meghívó - Győr, 2015. június 15.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az MTA KRTK 2. vándorszemináriumán Győrben. Téma: Újraiparosodás.

TOVÁBB >>>
Nemzeti Kiválóság Díj Czirfusz Mártonnak

A Nemzeti Kiválóság Díjat a Magyary Zoltán-ösztöndíj kuratóriuma azoknak ítélte oda 2015 májusában, akik a szakértői bizottságok megítélése szerint saját kutatási területükön maradandót, egyedit, a többi kiválóságnál is magasabb tudományos-szakmai értékkel rendelkezőt alkottak. Czirfusz Márton 2013. december és 2014. november között volt Magyary-ösztöndíjas.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs fiatal kutatói közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézetében 20 órás kutatási asszisztens munkakör betöltésére 2015. december 31-ig. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 3.

TOVÁBB >>>