Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Pálné Kovács Ilona kitüntetése az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság ünnepi ülésén
Pálné Kovács Ilona kitüntetése az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság ünnepi ülésén

Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) elnökségének döntése alapján a PAB legmagasabb díját, a PAB Ezüst plakettet Pálné Kovács Ilonának, az MTA levelező tagjának, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete kutatóprofesszorának ítélte. A díjat 2018. november 7-én, a Magyar Tudomány Ünnepe pécsi ünnepi ülésén adtak át. Gratulálunk a kitüntetéshez!

TOVÁBB >>>
Rechnitzer János kitüntetése a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2018. évi vándorgyűlésén
Rechnitzer János kitüntetése a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2018. évi vándorgyűlésén

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2018. október 18–19. között, Kecskeméten rendezett éves vándorgyűlésén, a szervezet közgyűlése a „Regionális Tudományért” kitüntető díjat adományozta kollégánknak, Prof. Rechnitzer Jánosnak, a regionális tudományban tanúsított több évtizedes oktató, kutató és tudományszervező tevékenységéért.

TOVÁBB >>>
Főtitkári kutatói elismerés Váradi Monika Máriának
Főtitkári kutatói elismerés Váradi Monika Máriának

Kiemelkedő tudományszervezői, igazgatási, fenntartási, szolgáltatási vagy üzemeltetési munkájukért tizenhatan, kutatói teljesítményükért pedig tizenketten vehették át Török Ádámtól, az MTA főtitkárától az Akadémia vezetői által alapított elismeréseket. A díjazottak között van intézetünk tudományos főmunkatársa, Váradi Monika Mária is, aki több évtizedes kutatói munkájának elismeréseként vehette át a kitüntetést.

TOVÁBB >>>
Jelinek Csaba sikeres szereplése a "Fiatal kutatók félidőben" című konferencián
Jelinek Csaba sikeres szereplése a "Fiatal kutatók félidőben" című konferencián

2018. szeptember 26-án az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottsága beszámoló konferenciát szervezett „Fiatal kutatók félidőben” címmel a szakterületileg érintett kutatóközpontok és intézetek félidős (2016–2019. ciklus) fiatal kutatóinak részvételével. Az intézetet Jelinek Csaba képviselte. Összesen húsz előadó mutatkozott be idén, igen színvonalas előadásokkal. A szakbizottság értékelése során a legjobb előadás díját Jelinek Csabának ítélte "Városrehabilitáció és társadalmi egyenlőtlenségek: Egy közpolitikai eszköz 40 éve" című előadásáért.

TOVÁBB >>>
Agents of change in old industrial regions in Europe
Agents of change in old industrial regions in Europe

Az MTA KRTK RKI ATO békéscsabai csoportja nemzetközi konzorcium tagjaként sikeresen pályázott egy, a Volkswagen Stiftung által támogatott kutatási projekt támogatására Nagy Erika tudományos főmunkatárs vezetésével. A projekt címe: „Agents of change in old industrial regions in Europe”. A kutatás az ipari térségek kis- és középvárosi centrumainak megújulási folyamataira, elsősorban ezek intézményi kontextusára fókuszál. Minden partner két-két hazai terepen végez kutatásokat, egy-egy fiatal (pályakezdő) kutató bevonásával. A projektvezető intézmény a lipcsei Leibniz Institute für Landerkunde; a partnerek az MTA KRTK mellett: Unviersity of Lund; Jan Evangelista Purkyne Unviersity, Usti nad Labem; University of Cardiff. A kutatás 2019. január 1-én indul, időtartama három év, teljes összege 925.200 euró (ebből az MTA KRTK 100.200 euróval részesedik). Az MTA KRTK feladata a magyarországi terepeken (Tatabánya,Tiszaújváros) végzendő kutatás mellett a projekthez kötődő kommunikációs feladatok ellátása.

Életvilág-értelmezések: Utak felbomlott világokhoz
Életvilág-értelmezések: Utak felbomlott világokhoz

Megjelent Németh Krisztina monográfiája az Argumentum Kiadónál. Az életvilág eredetileg egy empirikus kutatásoktól távol álló absztrakt fogalom. A gyakorlati alkalmazás nehézségei ellenére is vonzó, mert azt jelöli, ami magától értetődő, és eligazítást nyújt a mindennapi valóságban. A könyv gondolati vázát az életvilág-fogalom empirikus alkalmazhatóságát firtató kérdések alkotják, amelyek két felbomlott világ, egy holokausztban megsemmisített zsidó közösség és egy uradalmi cselédség által lakott puszta múltjának feltárását kísérték. A könyv a letűnt világokhoz vezető utakra hívja az olvasót: a társadalomtudományi elmélet és módszertan, valamint az empirikus eredmények kölcsönhatásainak értelmezésére, miközben reflektál a kutató megismerői pozíciójára és az emlékezet sajátos torzításaira. A megjelenést az MTA támogatta.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Helyi közpolitikák és marginalitás workshop

2018. november 12-én "Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra)termelődése zsugorodó városokban" címmel workshopot rendeznek az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete budapesti osztályán, az MTA Humán Tudományok Kutatóházában. A rendezvény részletei tovább kattintással érhetők el, a szervezők szeretettel várják az érdeklődő szakmai közönséget.

TOVÁBB >>>
Németh Krisztina kitüntetése a Magyar Szociológiai Társaság vándorgyűlésén

A Magyar Szociológia Tárasaság (MSZT) Némedi Dénes díját az idei évben Németh Krisztina kapta. A díjat, amelyet minden évben annak a fiatal kutatónak ítélik oda, aki a szociológiatörténet illetve a szociológiaelmélet területén kimagasló teljesítményt nyújtott, kollégánk a társaság 2018. évi vándorgyűlésén vette át. E mellett Németh Krisztinát az MSZT elnökségi tagjává is választották. Gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!

Rácz Szilárd doktori disszertációjának kitüntetése a Pannon Tudományos Napon

2018. október 17-én, Nagykanizsán rendezték meg az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) által közösen szervezett Pannon Tudományos Nap (PTN) című konferenciát. A rendezvényen az MTA PAB a tavalyi év legjobb doktori disszertációjának járó díjat kollégánknak, Rácz Szilárdnak ítélte oda, a posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatairól írt értekezéséért. Gratulálunk!

TOVÁBB >>>
Bolyai+ nyertesek

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíját az intézet három kutatója nyerte el. Kovács András Donát a Debreceni Egyetemen „Az új környezeti paradigma megjelenése Közép-Európa vidéki térségeiben”; Rácz Szilárd a Széchenyi István Egyetemen "A külföldi működő tőke lenyomata a közép- és délkelet-európai regionális központokban"; Varjú Viktor a Kaposvári Egyetemen „A körforgásos gazdaság - ökoinnovatív megoldások elterjedésének lehetőségei és akadályai” témában végez 10 hónapos témavezetői, oktatási, kutatási és disszeminációs tevékenységet.

New Challenges of Decentralization – Pécs, 2019. május 9–10.

A Nemzetközi Földrajzi Unió és a Regionális Kutatások Intézete workshopot szervez, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Absztrakt leadási határidő: 2019. január 15. Részletek a konferencia honlapján.

TOVÁBB >>>
VI. Alföld Konferencia – Békéscsaba, 2018. december 6.

Téma: Újrakezdők a periférián – Leszakadás, válság és helyi válaszok az Alföldön és azon túl. Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30. A részletes program és a jelentkezési lap a tovább feliratra kattintva érhető el.

TOVÁBB >>>
Új tudományos titkár

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos titkári feladatait 2018. szeptember 16-tól Páger Balázs, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója látja el.

TOVÁBB >>>
Határkutató szeminárium - Szófia, 2018. október 1.

Címe: Border research in Bulgaria and Hungary. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Egyetemi elismerések az ATO kutatóinak

A kecskeméti Neumann János Egyetem 2018. június 28-i szenátusi ülésén az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály munkatársai közül Perger Évának címzetes egyetemi tanári, Farkas Jenő Zsoltnak címzetes egyetemi docensi címet adományozott.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – Budapest, 2018. szeptember 10.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Németh Krisztina "Életvilág-értelmezések: Utak felbomlott világokhoz" című könyvének kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött bemutatójára. Részletek a meghívóban.

TOVÁBB >>>
NKFIH K_18 nyertesek

Az NKFIH 2018. évi kutatói kezdeményezésű témapályázatán Hardi Tamás „A szuburbanizáció, az urban sprawl hatása a szuburbiák környezeti átalakulására Közép-Európa vidéki várostérségeiben” és Rechnitzer János „A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a közép-kelet-európai regionális központok fejlődésében” című kutatása nyert 3 éves támogatást.

TOVÁBB >>>
NKFIH PD_18 nyertesek

Az NKFIH 2018. évi posztdoktori kiválósági pályázatán Dudás Gábor „A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata” és Lennert József „Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei” című kutatása nyert 3 éves támogatást.

TOVÁBB >>>