Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Kovács Katalin a Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója
Kovács Katalin a Regionális Kutatások Intézetének új igazgatója

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke egyetértésével az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatója Kovács Katalint, a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály korábbi vezetőjét nevezte ki a Regionális Kutatások Intézetének igazgatójává 2017. január 4-től 2019. január 3-ig.

TOVÁBB >>>
A magyar decentralizáció kudarca nyomában
A magyar decentralizáció kudarca nyomában

Megjelent a Dialóg Campus Kiadó Studia Regionum sorozatának legújabb kötete Pálné Kovács Ilona szerkesztésében. A könyv A kormányzati decentralizáció biztosítékai Magyarországon c. hároméves OTKA-kutatás empirikus eredményeire támaszkodik. A kutatás a hazai önkormányzati reformok folyamatát elemezte, keresve a választ, vajon a rendszerváltás óta eltelt időszak alatt miért veszítettek folyamatosan pozíciót a helyi önkormányzatok, miért vallottak kudarcot a reformkezdeményezések, s miért lehetett 2010 után olyan centralizált kormányzási modellt szinte ellenállás nélkül bevezetni, amelyikben az önkormányzatok óriási veszteséget szenvedtek el. A könyv nemcsak az empirikus kutatások (kérdőíves felmérés, interjúk, dokumentumelemzés, parlamenti vita tartalomelemzése) eredményeit mutatja be, hanem a hazai területi kormányzásban bekövetkezett változásokat beágyazza az európai reformfolyamatokba, illetve elméleti hozzájárulásra törekszik a reformdöntéseket meghatározó államtudományi, politikatudományi szakirodalomhoz. A kötet legfontosabb üzenete, hogy a magyar területi kormányzás elmúlt 25 éve nem volt elég a korábbi, a magyar államot szinte folyamatosan jellemző centralizáló kultúra mélyen gyökerező okait felszámolni.

TOVÁBB >>>
Földből élők – Polarizáció a magyar vidéken
Földből élők – Polarizáció a magyar vidéken

Az átalakult, ma is változásban lévő agrárvilágról szól ez a könyv, a földről, amely egyre kevesebbek számára nyújt megélhetést. Az esetleírásokból feltárulnak a magyar vidék arcai a kis- és középgazdaságoktól nyüzsgő Szatmártól a dunántúli tájak nagyüzemi világáig, ahol az öt-tíz települést átfogó mezőgazdasági nagyvállalatokban ennél alig valamivel több falusi dolgozik. A tájak, vidék(ek) képei mellett a földből élők, a földhöz kötődők portréi is felvillannak, a földet legfőbb értékként, a megélhetés alapjaként tisztelő parasztember emlékképétől a harácsoló kapitalistán át az igyekvő középvállalkozóig, a kikopó régi figuráktól az új arcokig. A könyv esetleírásait megelőző tanulmányok, miközben az esettanulmányokra is reflektálnak, a vidéki foglalkoztatásról és közfoglalkoztatásról, a hagyományos és kényszer szülte megélhetési formákról közölnek elemzéseket. A kötet Kovács Katalin szerkesztésében jelent meg.

TOVÁBB >>>
Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés Beluszky Pálnak 80. születésnapja alkalmából
Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés Beluszky Pálnak 80. születésnapja alkalmából

Nemzeti ünnepünk alkalmából Beluszky Pálnak, az MTA KRTK RKI Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztálya kutató professor emeritusának a történeti és a településföldrajz területén végzett több évtizedes iskolateremtő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozták. Az elismerést a Miniszterelnökséget vezető miniszter adta át 2016. augusztus 18-án. Beluszky Pál Széchenyi-díjas geográfus, a földrajztudomány doktora, a magyar települések és nagytájak egyik legismertebb kutatója. Több mint háromszáz publikáció, közöttük 17 könyv szerzője. Monográfiái a Kárpát-medence geográfus-, szociológus-, közigazgatási és közgazdászképzésein, német és osztrák egyetemeken is tananyagok. Beluszky Pál alapítása óta az intézet kutatója.

TOVÁBB >>>
A területi tőke a városfejlődésben – A Győr-kód
A területi tőke a városfejlődésben – A Győr-kód

Megjelent Rechnitzer János legújabb monográfiája a Dialóg Campus Kiadó Studia Regionum sorozatában „A területi tőke a városfejlődésben – A Győr-kód” címmel. A 272 oldalas könyvben a magyar modernizáció egyik legsikeresebb városának, Győrnek a fejlődési folyamatai kerültek feldolgozásra. A szerző a regionális tudományban napjainkban elterjedt területitőke-elméletre építve bemutatja ennek a nagyvárosnak fejlődési szakaszait. Részletesen kitér a rendszerváltozás utáni folyamatokra, azokat a gazdasági, a társadalmi és a kulturális tőke szempontjából vizsgálja. Rechnitzer János támaszkodik azokra a kutatásokra, amelyek a város mint lehetséges ipari körzet elemzéséhez kapcsolódóan korábban az irányítása alatt folytak. A Győr-kód megfejtéséhez elemzésre kerülnek a városfejlesztési elképzelések és tervek, keresve azokban a vizsgált tőketartalmak megjelenését, és azok alakításának irányait, módjait. A nagyvároskutatás újszerű kísérlete ez a monográfia. Így ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a városfejlődés iránt, de azoknak is, akik el kívánnak mélyedni az elmúlt három évtized gazdasági, társadalmi és intézményi folyamataiban egy izgalmas hazai város példáján keresztül.

TOVÁBB >>>
New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe
New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete által szervezett New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe című nemzetközi konferencia 2016. április 7-én és 8-án került megrendezésre Pécsett. Tizenöt országból közel 150 résztvevő érkezett a konferenciára, ahol nyolc tematikus szekcióban folyt sikeres munka (társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség, regionális politika, kohézió, fenntarthatóság, migráció, határtérségek, területi tőke, vidéki innovációk, smart city). A rendezvény egyik fontos célja volt a területi kutatások legújabb eredményeinek ismertetése, aktuális kérdéseinek megvitatása mellett, hogy lehetőséget teremtsen a kutatók nemzetközi kapcsolatrendszerének megerősítéséhez, új együttműködések kialakításához. A konferenciát Török Ádám, az MTA főtitkára és Pálné Kovács Ilona, a Regionális Kutatások Intézetének igazgatója nyitotta meg. A plenáris előadásokat olyan kiemelkedő európai tudósok tartották mint Simin Davoudi, Dominic Stead, Giancarlo Cotella és Gabriel Badescu. A konferencia előadásai az alábbi linken elérhetők.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Megjelent a Tér és Társadalom 2017. évi 1. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, horizontális műhely, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Jóna László megvédte doktori értekezését

2017. február 14-én Jóna László, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály kutatója cum laude minősítéssel megvédte „Időben és rendeltetésben korlátozott városi terek problémáinak vizsgálata” című doktori dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
DTO Pécsi Szeminárium – 2017. február 2.

Fabók Márton (University of Liverpool): Once in a lifetime opportunity? Egy brit atomerőmű megaberuházás és a többszintű kormányzás átalakulása.

TOVÁBB >>>
Új tudományos osztályvezetők

2017 januárjától új osztályvezetők irányítják a Regionális Kutatások Intézete pécsi és budapesti kutatóhelyeit. A Dunántúli Tudományos Osztály vezetésére Varjú Viktor (tudományos főmunkatárs, PhD földrajztudomány), a Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály irányítására Virág Tünde (tudományos főmunkatárs, PhD szociológiai tudomány) kapott megbízást.

TOVÁBB >>>
Öt NKFIH-kutatás indult 2016 őszén

Témák: Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra)termelődése hanyatló városokban (K); Pénzintézetek gazdaságfejlesztő szerepe a teljesítmény és a hitelezési mutatók alapján: területi pénzügyi vizsgálatok (K); Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepe az egészségegyenlőtlenségekben Magyarországon (K); A területi gazdasági folyamatok hosszú távú előrejelzése: regionális modell építése magyarországi adatokon (K); A kelet-közép-európai etnoregionális pártok fő vonásai és tipológiája (PD).

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2016. évi 4. száma

A tematikus lapszám az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete tavaly elhunyt kiváló kutatójára és egykori főigazgatójára, Horváth Gyulára és regionális tudomány területén végzett kutatói munkásságára emlékezik.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete igazgató beosztásának ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Budapest, 2016. november 28.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakra c. OTKA-kutatás Migráció alulnézetből: Egy kvalitatív kutatás első eredményei, elméleti és módszertani dilemmái c. workshopján.

TOVÁBB >>>
Főtitkári elismerés Sziráki Zsuzsannának

Az MTA főtitkára 2016. november 15-én Főtitkári Elismerésben részesítette Sziráki Zsuzsannát, a Regionális Kutatások Intézete könyvtárvezetőjét nagy szakértelemmel, elhivatottsággal végzett munkájáért, amelynek eredményeként az intézet könyvtára a regionális tudomány országosan meghatározó szakkönyvtárává vált.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Békéscsaba, 2016. november 24.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhely Az állam szerepváltozásai és társadalmi-térbeli egyenlőtlenségeket újratermelő szerepe – a kelet-európai periféria kontextusai c. vitaülésén.

TOVÁBB >>>
Cseh-magyar együttműködés

Összefoglaló a Térbeli differenciálódás (periferizáció), területi kormányzás és következmények

c. bilaterális kutatási projekt első műhelytalálkozójáról.

TOVÁBB >>>
Elhunyt Lovász György

Megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 85. évében, 2016. október 3-án elhunyt Prof. dr. Lovász György, a PTE emeritus professzora, a Dunántúli Tudományos Intézet egykori kutatója, igazgatóhelyettese.

TOVÁBB >>>