Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
DTI75 nemzetközi konferencia – Pécs, 2018. április 19–20.
DTI75 nemzetközi konferencia – Pécs, 2018. április 19–20.

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya (Pécs) kétnapos nemzetközi konferenciát szervez a Dunántúli Tudományos Intézet alapításának 75. évfordulóján A körforgásos gazdaság társadalmi-gazdasági, környezeti és regionális szempontjai címmel. Program, jelentkezés és bővebb információk a konferencia honlapján olvashatók.

TOVÁBB >>>
Compendium – Megjelent Baranyi Béla új könyve
Compendium – Megjelent Baranyi Béla új könyve

Az MTA KRTK RKI nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Debreceni Egyetem professor emeritusa, a történész és a regionális tudomány avatott kutatójától újabb könyv jelent meg Compendium – Válogatás a regionális tudomány köréből címmel. A közel 500 oldalas tanulmánykötet olyan tematikus válogatást ad, amely mintegy a magyar regionális tudomány tükreként, kísérlet egy termékeny, tematikailag sokszínű életpálya eredményeinek egyetlen munkában történő összegzésére, tömörítésére, a már publikált kutatások új kontextusba ágyazott bemutatására. A szerző által művelt kutatási területek, az új- és jelenkori magyar gazdaság-, társadalom- és köztörténet; a terület-, a vidék- és településfejlesztés; az Alföld-kutatás; a perifériakutatás; a határtudomány; az államhatárokon átívelő kapcsolatok Kárpát-medencei dimenzióinak a vizsgálata alkotják a könyv fő tartalmi csomópontjait, egyben szerkezeti vázát. Mindeközben a választott műfaj szabályai szerint, a publikációs teljesítményhez képest relatíve szűkre szabott terjedelmi keretek között a könyv következetesen igyekszik tekintettel lenni a különböző részdiszciplínákat ötvöző regionális tudomány normatív elvárásaira, sajátos szemléletére és módszertanára, annak a térbeliséget előtérbe helyező, átfogó társadalmi tudomány kritériumaira.

TOVÁBB >>>
Burgenland – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 14. kötete
Burgenland – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 14. kötete

Nincsenek könnyű helyzetben a kortárs szerkesztők, akik összefoglaló tanulmánykötetet kívánnak összeállítani Burgenlandról, s talán Ausztriában sem egyszerű feladat monografikus szintű kötettel előrukkolni a témával összefüggésben. Habár a Geographisches Jahrbuch Burgenland 33 kötetében számos elemzést olvashattunk a határ menti tartományról, egységes tematikus szerkezetben újdonságnak, szakmai kuriózumnak minősül itthon és Ausztriában is ez a grandiózus munka. A Jankó Ferenc, Fábián Attila és Hardi Tamás szerkesztetésében megjelent kötet jelentőségéhez nem férhet kétség, hiszen Ausztria és Magyarország szempontjából is kiemelten jelentős régióról van szó. A könyv egy olyan tartományt mutat be tárgyszerűen és részletesen, amelyik hamarosan 100 éves lesz.

TOVÁBB >>>
A Tér és Társadalom a Web of Science adatbázisában
A Tér és Társadalom a Web of Science adatbázisában

Örömmel értesültünk róla, hogy a Tér és Társadalom folyóirat bekerült a Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) adatbázisába. Az ESCI közel 6000, regionális jelentőségű vagy feltörekvőben levő tudományterülethez tartozó folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza és az impakt faktorrá válás „előszobájának” is tekinthető. Az ESCI-adatbázisban jelenleg a Tér és Társadalom 2016-os és 2017-es évfolyamai vannak feldolgozva; az MTMT-adatbázisban e cikkek bibliográfiai adatait kiegészítettük a WoS-linkekkel. A szerkesztőség ezúton is köszöni a folyóirat készítésében szerzőként, lektorként, szerkesztőként részt vevő kollégák munkáját, amelynek fontos eredménye a nemzetközi adatbázisban való megjelenés.

TOVÁBB >>>
Enyedi György Emlékülés – Budapest, 2017. november 22.
Enyedi György Emlékülés – Budapest, 2017. november 22.

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, az MTA Regionális Tudományok Bizottsága és a Magyar Regionális Tudományi Társaság Enyedi György Emlékülést szervezett 2017. november 22-én, szerdán 10 órától Budapesten, az MTA Székház Nagytermében. Az emlékülés az öt éve elhunyt Enyedi György akadémikus előtt tisztelgett. Az előadók – Pálné Kovács Ilona, Rechnitzer János, Beluszky Pál, Korompai Attila, Timár Judit, Lux Gábor, Nemes Nagy József – a tudós, a tudományszervező, a tanár, az iskolateremtő egyéniség örökségét, hagyatékát, az Enyedi-iskola továbbélését mutatták be. Az előadások a tovább feliratra kattintva érhetők el.

TOVÁBB >>>
The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe
The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe

A Routledge könyvkiadó gondozásában megjelent a Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe c. tanulmánykötet. A Lux Gábor és Horváth Gyula társszerkesztésében megjelenő 324 oldalas munka az Új térformáló erők és fejlődési pályák Kelet-Európában a 21. század elején c. OTKA-kutatás zárókötete, amelyben az intézet 17 kutatója és négy külső szerző fogalmazza meg következtetéseit Közép- és Kelet-Európa regionális átalakulásáról és aktuális kihívásairól. A kötetben szereplő tanulmányok a rendszerváltást követő átmenet végén, egy új problémákkal és új lehetőségekkel fémjelzett periódus kezdetén ragadja meg a térség fejlődési folyamatait a gazdaság, a társadalom és a szélesen értelmezett fenntarthatóság szemszögéből. Különös figyelmet fordít a tanulmánykötet a Közép- és Kelet-Európában lezajló regionális átalakulási folyamatok következményeire, a növekvő területi különbségek kihívásaira és a posztszocialista növekedési modellek kifulladása utáni útkeresés kérdőjeleire.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Könyvbemutató – Budapest, 2018. május 3.

A L'Harmattan Kiadó tisztelettel meghívja Kovai Cecília: A cigány–magyar különbségtétel és a rokonság című könyvének kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött bemutatójára. Részletek a meghívóban.

TOVÁBB >>>
Regionális tudományi doktori képzés Győrben

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola 2018/2019-es tanévre vonatkozó felvételi felhívás a tovább feliratra kattintva elérhető. Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

TOVÁBB >>>
Regionális tudományi doktori képzés Gödöllőn

A Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományi Doktori Iskola 2018/2019-es tanévre vonatkozó felvételi felhívása a tovább feliratra kattintva elérhető. Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

TOVÁBB >>>
Megújult a Tér és Társadalom, valamint a Discussion Papers honlapja

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete folyóiratainak honlapját sikeresen frissítettük az Open Journal Systems folyóiratkezelő rendszer legfrissebb változatára.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2018. évi 1. száma

A tartalomból: beköszöntő, tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
Miniszteri dicséret Bálint Dórának

2018. február 26-án a tanulmányi diákolimpikonok köszöntése alkalmából Bálint Dóra, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója miniszteri elismerésben részesült csapatvezetői, koordinátori és tehetséggondozásban végzett munkájáért.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az Enyedi György Emlékülésről

Megjelent Csatári Bálint személyes hangvételű összefoglalója a Geográfus Hírlevélben.

TOVÁBB >>>
Székhely- és adószám-változás

2017. december 1-jével megváltozott az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont székhelye és adószáma. Az MTA KRTK új címe: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., új adószáma: 15300681-2-43.

Megjelent a Tér és Társadalom 2017. évi 4. száma

Tematikus szám: Mobilitási folyamatok Európában és Magyarországon.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Szabadka, 2017. december 18.

Határformáló erők címmel közös konferenciát szervez a szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MTA KRTK RKI Határkutató Csoport és az MRTT. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Pécs, 2017. november 28.

A Pécsi Akadémiai Bizottság X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága, valamint az MTA KRTK RKI horizontális környezeti csoportja tisztelettel meghívja Önt a Hulladék vs. Erőforrás – Egy nagyváros lehetséges útjai a körforgásos gazdaság felé c. konferenciára. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Nyugat-Magyarországi Tudományos Osztályán 1 fő tudományos munkatárs és Alföldi Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>