Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Horváth Gyula könyve a Routledge Kiadónál
Horváth Gyula könyve a Routledge Kiadónál

Spaces and Places in Central and Eastern Europe. Historical Trends and Perspectives címmel a brit Routledge Kiadónál megjelent Horváth Gyula könyve. A könyv a kelet- és közép-európai regionális átalakulás folyamatát elemzi. Bemutatja a térformáló erők történeti fejlődését, a területfejlesztési célok és intézmények változását a nemzeti politikákban és az Európai Unió strukturális politikájának hatásait. A könyv a területi fejlődés történeti meghatározottságának új elemeit tárja fel, és a decentralizált, autonóm regionális fejlesztéspolitika európai lehetőségeit tárgyalja.

TOVÁBB >>>
Konferencia Moszkvában 2014 szeptemberében
Konferencia Moszkvában 2014 szeptemberében

Az EU–Oroszország Tudomány Éve 2014 program keretében 2014. szeptember 11-én konferencia lesz Moszkvában a Magyar Kulturális Központban „Regionális fejlődés Közép-Európában és Oroszországban. Területi egyenlőtlenségek a tudományban és az innovációban” címmel. A konferenciát a Regionális Kutatások Intézete és az Oroszországi Tudományos Akadémia novoszibirszki Közgazdasági és Ipari Termelésszervezési Intézete a német Leibnitz Társaság hallei Közgazdaságtudományi Intézetének közreműködésével szervezi.

A konferencia egyik célja közös kutatások előkészítése e témakörben a Horizont 2020 programban. A konferencián orosz, magyar és német vezető kutatók és szakemberek fejtik ki álláspontjukat a regionális versenyképességet befolyásoló K+F területi problémáiról. A konferenciát Magyarország Moszkvai Nagykövetsége támogatja. Magyar részről Török Ádám, Pálné Kovács Ilona, Horváth Gyula és Lux Gábor tart előadást.

TOVÁBB >>>
Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása
Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete 2013 áprilisa és 2014 júliusa között valósította meg az Államreform Operatív Program keretében a Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. kiemelt projektet. Ennek keretében áttekintésre került a közszolgáltatás-szervezés elméleti szakirodalma, a hazai szabályozási, szakpolitikai sajátosságok. Jelentős empíria gyűlt össze a hazai önkormányzatok közszolgáltatási sajátosságairól. A kutatás földrajzi értelemben kiterjedt az egész országra.

A települési kérdőíves felmérésben a települések 45,3%-a vett részt, a jegyzői kérdőíveket az önkormányzati hivatallal rendelkező települések 56,8%-a töltötte ki, és további 50 településen készült részletes esettanulmány. A vizsgálatokat kiegészítette egy országos reprezentatív mintás lakossági felmérés is. E tapasztalatok alapján kerültek összefoglalásra a jelenlegi helyzet legfontosabb jellemzői és fogalmazódtak meg javaslatok a szervezetfejlesztési, feladat-ellátási, finanszírozási és szervezési témakörökben a helyi önkormányzatok és a kormányzati szervek számára. A projekt megvalósítása során összegyűjtött adatállomány, információk elemzése birtokában modelljavaslat készült egy átfogó, országos nyilvántartást, tervezéstámogatást és folyamatos monitorozást biztosítani képes közszolgáltatási információs rendszerre. Az eredmények bemutatására szervezett szakmai zárókonferencia 100 fő részvételével zajlott le Pécsett, 2014. július 29-én. A nagy horderejű projekt kiterjedt partnerségben került végrehajtásra a Regionális Kutatások Intézete bázisán, amely interdiszciplináris felépítése, hálózati karaktere, helyi beágyazottsága alapján különösen alkalmasnak bizonyult az elemzések, empirikus kutatások lebonyolítására. Az intézet 60 munkatársa, szinte a teljes kollektíva részt vett a végrehajtásban. Bizonyos szakmai kompetenciák biztosítása, továbbá a visszacsatolás, tesztelés érdekében szükség volt külső szakértők (TÖOSZ, AAM Consulting Zrt., Humanswot Tanácsadó Kft., Fact Intézet, LRMI Helyi Obszervatórium Kft.) bevonására, továbbá a kormányzattal és az önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolatok kiépítésére. A projekt eredményei a tovább feliratra kattintva érhetők el.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Különböző fotovillamos rendszerek regionális hatásai című könyv
Megjelent a Különböző fotovillamos rendszerek regionális hatásai című könyv

Ma a fotovillamos energiatermelés robbanásszerű fejlődésének lehetünk szemtanúi. Az elmúlt egy-két évben a beépített napelemes energiatermelő egységek száma exponenciális növekedésnek indult mind a fejlett, mind a fejletlen világban és a kapacitás-építési tervek e dinamikus növekedés továbbvitelét jelzik. A napelemek gyártásának költségei évről évre csökkennek, az inverterek megbízhatósága és hatékonysága is folyamatosan javul. Mára nem csak a hatékonyság számít, hanem fontos a felhasznált anyagok életciklusának figyelembevétele, az újrafeldolgozási áramba való minél nagyobb arányú visszakapcsolódás is.

A fotovoltaikus energiatermelésnek nem csak műszaki-technológiai feltételei és hatásai vannak, hanem legalább ennyire fontosak a társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők, valamint hatások, ezért az interdiszciplináris kutatások a témában elengedhetetlenek. Jelen háromnyelvű kötet egy komplex, két, eltérő profilú kutatóműhely által lefolytatott, interdiszciplináris kutatás első eredményeit vonultatja fel, bemutatva öt különböző fotovoltaikus rendszer társadalmi, gazdasági, környezeti, műszaki és regionális hatásainak legfontosabb paramétereit. A kötet letölthető a projekt honlapjáról.

TOVÁBB >>>
Komplex vidékkutatási program
Komplex vidékkutatási program

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben több tudományágat átfogó vidékkutatási programot indított 2012-ben, amelynek eredményeit 2014. június 24-én Kecskeméten mutatták be. A kormány vidékstratégiáját is támogató komplex kutatás koordinációját az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete látta el. Az intézet hat kutatási projekt gazdája volt, így békéscsabai, budapesti, győri, kecskeméti és pécsi kutatóhelye is önálló témát vezetett.

A csaknem százmillió forintos támogatással lezajlott kutatásba bevonásra került az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete, az MTA Ökológiai Kutatóközpontja, valamint a MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézete is önálló projekttel. Mintegy 60 kutató közreműködésével 13 területen összesen 29 tudományos tanulmány, 10 résztanulmány, 24 esettanulmány, 1 szakbibliográfia, 5 adatbázis és 21 térkép készült. A program fontos hozadéka, hogy létrejött egy virtuális vidékkutató hálózat, amely felválthatja az eddig jellemzően elszigetelt kutatásokat.

TOVÁBB >>>
Határok és határtérségek konferencia Nyíregyháza–Kárpátalja, 2014. június 25–26.
Határok és határtérségek konferencia Nyíregyháza–Kárpátalja, 2014. június 25–26.

Sikeresen lezajlott az MTA KRTK határokkal és határtérségekkel foglalkozó kutatócsoportjának első konferenciája. A Regionális Kutatások Intézete bázisán létrejött horizontális kutatócsoport vezetője – külső munkatársként – James W. Scott, a Kelet-finnországi Egyetem professzora.

A Nyíregyházán, 2014. június 25-én megrendezett konferencia célja a magyar határkutató műhelyek szakmai találkozója volt, plenáris előadások, panelviták és kerekasztal-beszélgetés keretében. A tartalmas rendezvényen 22 intézmény képviseletében mintegy 70 kutató vett részt. 2014. június 26-án a konferencia résztvevői Kárpátaljára – sok tekintetben a legsajátosabb határtérségünkbe – látogattak Ungvár, Munkács és Beregszász érintésével. A konferencia előadásai elérhetők a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Megjelent a Tér és Társadalom 2014. évi 3. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
MRTT vándorgyűlés – Veszprém, 2014. november 27–28.

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. vándorgyűlésének témája a helyi fejlesztés lesz.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Kiváló Ifjú Regionalista Díj 2014

TOVÁBB >>>
Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása – Pécs, 2014. július 29.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk kiemelt ÁROP-projektünk záró konferenciájára.

TOVÁBB >>>
Lux Gábor Bolyai-ösztöndíjas

A Dunántúli Tudományos Osztály munkatársa „Az ipari versenyképesség új területi tényezői a válság után” témakörben nyerte el az MTA három éves kutatási ösztöndíját.

TOVÁBB >>>
Grünhut Zoltán Bolyai-ösztöndíjas

A Dunántúli Tudományos Osztály kutatója „Az izraeli innovációs ökoszisztéma – tapasztalatok Magyarország számára” című pályázatával nyerte el az MTA három éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilona osztályelnök-helyettes

2014. június 11-én Pálné Kovács Ilonát, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóprofesszorát az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya osztályelnök-helyettesévé választották. Megbízatása három évre szól.

TOVÁBB >>>
Erdősi Ferenc Lóczy Lajos Emlékérem kitüntetésben részesült

Erdősi Ferenc professor emeritus 2014. június 28-án a magyar geográfia felemelkedése érdekében végzett több évtizedes példamutató munkásságáért, oktatói és kutatói tevékenységéért, a társadalom- és gazdaságföldrajz korszerűsítése terén elért hazai és nemzetközi eredményeiért, a Magyar Földrajzi Társaság önzetlen szolgálatáért részesült a kitüntetésben.

TOVÁBB >>>
Határok és határtérségek konferencia

Minden érdeklődőt szeretettel várunk konferenciánkon Nyíregyházán 2014. június 25-én, valamint 26-án a kárpátaljai körúton. A konferencián és a tanulmányúton való részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges.

TOVÁBB >>>
Schuchmann Júlia megvédte doktori értekezését

2014. június 16-án Schuchmann Júlia, a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály kutatója sikeresen megvédte "Lakóhelyi szuburbanizácós folyamatok a Budapesti agglomerációban" című doktori dolgozatát a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
INNOVAL zárókonferencia – Győr, 2014. június 11.

Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult INNOVAL projekt záró konferenciája 2014. június 11-én került megrendezésre a Győrben.

TOVÁBB >>>
Euracademy Association XIII. Nyári Akadémia

Az Euracademy Association páneurópai szervezet idén Magyarországon, Szombathelyen tartja nyári akadémiáját, melynek témája: Volunteering and sustainable rural development.

TOVÁBB >>>