CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

BELUSZKY Pál

Beluszky Pál
Central and North Hungarian Research Institute
Budapest Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Beluszky Pál

Place and date of birth : Szolnok, December 4th,1936

Marital status : married, one child

Contact

fax Work +36 (1) 309-2688
landline Work +36 (1) 309-2600 / 1470
landline Centre +36 (1) 309-2684
E-mail beluszky(at)rkk.hu
E-mail beluszky.pal(at)krtk.hu

Education and training

1959Kossuth Lajos University, Debrecen — graduation: teacher of history and geography
1962Kossuth Lajos University, Debrecen — doctor of university
1979Hungarian Academy of Sciences, Budapest — CSc in geography
1994Hungarian Academy of Sciences, Budapest — DSc in geography

Language skills

German (writes, reads)

Places of work and employment

1959—1962Berettyóújfalu, Püspökladány — secondary school teacher
1962—1979HAS Geographical Research Institute — research fellow
1979—1984Institute of Public Administration Organisation, Budapest — scientific advisor
1984—2008HAS CRS, Budapest — senior research fellow, scientific advisor
2008—HAS CRS, Budapest — emeritus scientific advisor

Teaching activities

2008—invited lecturer, Szent István University Doctoral School in Management and Business Studies, Gödöllő

Scientific activity

1980—HAS Committee on Geography I (Social Geography), member
1990—1995HAS Scientific Qualifying Committee, Expert Committee in Geography and Meteorology, secretary
1995—2005HAS Council of Doctors, Expert Committee in Geography and Meteorology, member
1995—2005HAS Council of Doctors, secretary
1996—Regional Studies Foundation, Chairman of the Board
2001—2004HAS General Assembly, member
2002—Hungarian Regional Science Association, member
2003—HAS Committee on Town Planning, member
2007—Hungarian Geographical Society, honorary member

Awards

1979Academic Critic Award, Hungarian Academy of Sciences
1990Széchenyi Award
1993Pro Regio Award
2003Udvarhelyi (Kendoff) Károly-medallion
2004Deák Ferenc Research Award
2006Officer's Cross Order of Merit of the Republic of Hungary
2016Magyar Érdemrend Középkeresztje

Editorial Membership

Földrajzi Közlemények, advisory board
Tér és Társadalom, editorial board
Föld és Ember, advisory board
Korall, advisory board
Urbs, editorial board

Subjects taught

Settlement geography of Hungary ()
Landscape history, landscape biography ()

Research fields

Historical geography of Hungary
Landscape research
Settlement geography of Hungary

Publications

8 monographs, 8 other books, 16 edited books, 208 book chapters and journal papers, 23 conference proceedings, 59 other publications

Complete list of publications and citations MTMT Hungarian Scientific Bibliography)Selected list of scientific publications
 
(ed.): Magyarország történeti földrajza II. kötet. [Historical Geography of Hungary II.] Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2008.
(ed.): Közép-Magyarország. [Central Hungary] – Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007. 566 p.
– Sikos T. Tamás:Változó falvaink. [Changing villages] – MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2006. 412 p.
Historische Geographie der Großen Ungarischen Tiefebene. [Historical Geography of the Great Hungarian Plain.] Passau: Schenk Verlag, 2006. 280 p. (Studia Hungarica).
(ed.): Magyarország történeti földrajza I. kötet. [Historical Geography of Hungary I.] Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005.
Őrség – Vendvidék, Felső-Rába-völgy. Szentgotthárd és környéke. [Őrség, Vendvidék, Upper Rába Valley, Szentgotthárd and its surroundings.] Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. 207 p. (Dialóg Campus Szakkönyvek) (Tájak – Települések – Polgárok, 1. [Landscapes – Settlements – People, 1.])
– Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. [The Hungarian Urban Network in the Beginning of the 20th Century.] Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2005. 232 p. (Dialóg Campus Szakkönyvek).
– Győri Róbert: The Hungarian Urban Network in the Beginning of the 20th Century. Pécs: Centre for Regional Studies, 2005. 132 p. (Discussion Papers, 46.)
Vég kiárusítás II. Társadalomföldrajzi tanulmányok. [Clearance sale. II. Selected Works in Human Geography.] Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, 2002.
A Nagyalföld történeti földrajza.[Historical Geography of the Great Hungarian Plain.] Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2001. 274 p. (Studia Regionum) (Dialóg Campus Szakkönyvek) (Dialóg Campus Tan­könyvek).
Magyarország településföldrajza. Általános rész. [Settlement geography of Hungary. General Part.] Budapest–Pécs: Dialóg Cam­pus Kiadó, 1999. 584 p. (Területi és Települési Kutatások, 13.) (Studia Regio­num).
The Hungarian Urban Network at the End of the Second Millennium. Pécs: Centre for Regional Studies, 1999. 83 p. (Discussion Papers, 27.)
– Seger, Martin (eds.): Bruchlinie Eiserner Vorhang. Regionalentwicklung im österreichisch–ungarischen Grenzraum. [Fracture Line Iron Curtain: Regional Development along the Austrian–Hungarian Border.] Wien, Köln, Graz: Böhlau Verlag, 1993.
– Timár Judit: Changing political system and urban restructuring in Hungary. – Tidjschrift voor Economische en Sociale Geografie, 58. 1992. 5. 380–390. p.
Vég kiárusítás I. Beluszky Pál válogatott társadalomföldrajzi tanulmányai (1959–1992). [Clearance sale. I. Beluszky Pál’s Selected Works in Human Geography (1959–1992).] Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, 1992. 270 p.
– Sikos T. Tamás: Magyarország falutípusai. [Settlement types in Hungary.] Budapest: MTA Földrajztudomá­nyi Kutatóintézet, 1982. 167 p. (Elmélet – Módszer – Gyakorlat, 25.)
Changes in urban hierarchy with specific respect to urbanizing regions in Hungary. In: Urban Development in the USA and Hungary. Ed. Gy. Enyedi. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978. 45–53. p. (Studies in Geog¬raphy in Hungary, 14.)
Functional types of rural settlements in Hungary. In: Rural Transformation in Hungary. Ed. Gy. Enyedi. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976 41–58. p. (Studies in Geography in Hungary, 13.)
Central places developing in county Szabolcs-Szatmár. In: The Changing Face of the Great Hungarian Plain. Ed. B. Sárfalvi. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1971. 165–181. p. (Studies in Geography in Hungary, 9.)