Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

BODOR Ákos

Bodor Ákos
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Bodor Ákos

Place and date of birth : Szigetvár, May 18th,1974

Marital status : married

Contact

E-mail bodor(at)rkk.hu

Education and training

2000University of Pécs, Faculty of Humanities — Master of Sociology
2001University of Pécs, Faculty of Humanities — Master of Social Policy
2009University of Pécs, Faculty of Humanities Interdisciplinary Doctoral School — absolutorium

Language skills

English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2001—2009Szigetvár Culture and Green Zone Association — project manager
2010—HAS Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute — junior research fellow
2010South Transdanubian Regional Innovation Agency — project manager

Research fields

Social capital
Networks and cooperation
Development policy

Publications


Complete list of publications and citations (Magyar Tudományos Művek Tára)
 

Bodor Á.: A Regionális Fejlesztés Operatív Program megvalósulása a Dél-Dunántúli Régióban. In: Pálné Kovács I. (témavezető) A regionalizáció eredményei, esélyei a strukturális alapok menedzsmentje és a dél-dunántúli regionális társulás működési tapasztalatai alapján. Kutatási Zárótanulmány. MTA RKK DTI. Pécs.2006. 39-55.o.
 
Bodor Á. – Dobosi C.: Innovatív és alulról építkező megoldások a humánerőforrás fejlesztésben és a közösségi szolgáltatások területén. Szinergia Egyesület. 2009.
 
Bodor Á.: Projektosztály és fejlesztéspolitika. Kézirat. 2010

Bodor Á. (2011): Fejlesztő együttműködések a társadalmi értékek tükrében. In: Pálvölgyi K., Reisinger A., Szabados E., Tóth T. (szerk.) Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája, Győr, 2011: Tanulmánykötet. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 53-64. o.

Bodor Á. (2012): Kapcsolatrendszerek és együttműködés a városi térségekben. In: Somlyódyné Pfeil E (szerk.) Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései: Három magyar nagyvárosi térség az átalakuló térben.  IDResearch Kft. - Publikon, Pécs. 109-134. o.

Bodor Á. (2013): „Mivel van baj?” – A társadalmi kontextus megjelenése az innovációs szakemberek problémaérzékelésében. In Gál Z. (szerk.)  Innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs. 127-142.o.

Bodor Á. (2013): Az innovációt körülvevő társadalmi kontextus néhány elemének vizsgálata. In Gál Z. (szerk.)  Innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs. 143-165.o.