CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

CSEFKÓ Ferenc

Csefkó Ferenc
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Csefkó Ferenc

Place and date of birth : Kalocsa, February 21st,1947

Marital status : married, one child

Contact

fax Work +36 (72) 523-806
landline Centre +36 (72) 523-800
landline Work +36 (72) 523-805
landline Centre +36 (72) 523-805
fax Centre +36 (72) 523-803
E-mail csefko(at)rkk.hu

Education and training

1973Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar — jogász, egyetemi diploma

Places of work and employment

1975—1984MTA Dunántúli Tudományos Intézet — junior research fellow
1984—2009MTA Regionális Kutatások Központja — ügyvezető igazgató

Teaching activities

1976—előadó, JPTE Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszék
1997—egyetemi adjunktus, JPTE Közigazgatási Jogi Tanszék
2009—címzetes egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

Scientific activity

Alkotmányjogászok Egyesülete, member
Országos Területfejlesztési Tanács, tag
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, főtitkár
Államreform OP Monitoring Bizottság, tag
Európai Jogakadémia Regionális Tagozat, társelnök
Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, alelnök
Magyar Regionális Tudományi Társaság, member
Pécsi Akadémiai Bizottság Tudós Klub, member

Awards

1973Pro Universitate, JPTE
1998Comitatus folyóirat nívódíja
1998Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2001Baranya Megye Felsőoktatási Díja
2007Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje

Subjects taught

Előadások, diákköri és szakmai specializációk vezetése (JPTE)

Research fields

A helyi társadalom, az állampolgári részvétel
Az önkormányzati rendszer
Területfejlesztés

Publications