CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

CSIZMADIA Zoltán

Csizmadia Zoltán
West Hungarian Research Institute
Győr Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Csizmadia Zoltán

Place and date of birth : Győr, November 22nd,1976

Marital status :

Contact

landline Centre +36 (96) 516-570
fax Centre +36 (96) 516-579
E-mail cszoltan(at)rkk.hu

Education and training

2000University of Szeged, Faculty of Humanities, Szeged — Sociologist (MA)
2002University of Szeged, Faculty of Humanities, Szeged — Historian (MA)
2008Eötvös Lóránd University, Faculty of Social Science, Sociology Doctoral School, Budapest — PhD on Sociology

Language skills

English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2000—2008HAS Centre for Regional Studies, West Hungarian Research Institute, Győr — junior research fellow
2009—Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — research fellow

Teaching activities

2000—2007lecturer, University of West Hungary, Faculty of Apáczai Csere János, Győr
2002—2009lecturer, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr
2007—egyetemi adjunktus, Széchenyi István University, Doctoral School of Economics and Regional Studies
2009—assistant professor, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr

Scientific activity

2000—Veszprem Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, Regional and Urban Development Working Committee, member
2000—Hungarian Sociological Association, member
2001—Veszprem Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, Sociology Working Committee, member
2002—Hungarian Regional Science Association, member
2005—Hungarian Sociological Association, Working Committee of Social Nentwork Analisers, member
2008—Hungarian Sociological Association, Committee on Social and Sociological Theory, secretary
2008—Hungarian Academy of Sciences, Regional Science Committee, member

Awards

2002—2003PhD Scholarship, Universitas-Győr Foundation
2006—2009Youth Researcher Award, Hungarian Academy of Sciences
2001—2004Youth Researcher Award, Hungarian Academy of Sciences
2001National Scientific Student Conference, Social Psychology Section, 1st place
2006Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, Hungarian Academy of Sciences
2008Erdei Ferenc Award, Hungarian Sociological Association
2009Young Scientists' Award, Hungarian Academy of Sciences
2009Széchenyi István University Publication Award
2010—2012Bólyai János Research Scholarship, Hungarian Academy of Sciences

Subjects taught

Urban and Rural Sociology (University of West Hungary, Faculty of Apáczai Csere János, Győr)
Basics of Spatial Analysis (Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr)
Multivariable Analysis (Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr)
Social Innovation (Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr)
SPSS (Széchenyi István Egyetem, Doctoral School of Regional Sciences and Economics, Győr)
Empirical research methods (Széchenyi István University, Doctoral School of Economics and Regional Studies)
Economic Networks (Széchenyi István Egyetem, Doctoral School of Regional Sciences and Economics, Győr)

Research fields

social capital
innovation and cooperation, innovation systems, research and development
methodologies for social network analyis

Trips abroad

2003European Academy for Sustainable Rural Development program II. Summer Academy. Information Society and Sustainable Rural Development. Greece, Ioannina —
2005European Academy for Sustainable Rural Development program IV. Summer Academy. The problem of social capital in East and Central Europe before and after the Transition. Finland, Seinajoki —
2006Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Tanulmányútja. Chisinau-Odessa —
2007Summer Academy on Culture and Sustainable Rural Development V. Chania, Crete, Greec —

Publications

Csizmadia Zoltán – Páthy Adám 2010. Győri elit és a városfejlődés – a gazdasági és a társadalmi folyamatok megítélése (The Elite of Győr and the Development of the Town). Tér és Társadalom, 2. 63−93.
Csizmadia Zoltán 2010. Hálózatosodás mint lehetőség (Networking as an Opportunity). In. Hardi, T. – Lados, M. −Tóth, K. (szerk): Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén. Győr−Somorja: MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet − Fórum Kisebbségkutató Intézet. 144−154. ISBN: 978-80-89249-43-5
Csizmadia Zoltán 2010. Networking ako príleźitosť. (Networking as an Opportunity) In. Hardi, T. – Lados, M. −Tóth, K. (szerk): Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Győr−Somorja: MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet − Fórum Kisebbségkutató Intézet. 127−137. ISBN: 978-80-89249-43-5
Csizmadia Zoltán 2009. Cooperation and Innovativity: the Network Foundations of the Regional System of Innovation. Pécs: Centre for Regional Studies, Discussion Papers, 70. 2009. 39.p.
 
Csizmadia Zoltán 2009. Együttműködés és újítóképesség. - Kapcsolati hálózatok és innovációs rendszerek regionális sajátosságai. (Cooperation and Innovation – Regional Properties of Social Networks and Innovation Systems) Budapest: Napvilág Kiadó, 2009. 255.p. ISBN: 9789639697447
Csizmadia Zoltán 2009. A társadalmi konfliktus problematika elméleti megalapozása.(The theoretical background of social conflicts) In. Szirmai, V. (szerk): A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői. Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 123–129. 
Csizmadia Zoltán – Molnár Balázs – Váradi Zsuzsanna 2009. A nagyvárostérségi elit társadalmi konfliktus érzékenysége. (The sense and interpretation of social conflicts in the elite groups of Hungarian cities) In. Szirmai, V. (szerk): A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői. Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 129–141.
Csizmadia Zoltán 2009. Társadalmi kapcsolatok és attitűdök a szlovák-magyar határtérségben (Social relations and attitudes in the Slovak-Hungarian border region) . In. Hardi, T. – Tóth, K. (szerk.): Határaink mentén. A szlovák-magyar határtérség társadalmi-gazdasági vizsgálata. Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet. 59–77. (ISBN: 978-80-89249-31-2)
 
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Regional Innovation System in West Transdanubia. Discussion Papers No. 67. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. 2008
Hardi Tamás (eds.): Transborder Movements and Relations in the Slovakian–Hungarian Border Region. Discussion Papers No. 68. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. 2008.
 
Csizmadia Zoltán: Kapcsolathálózatok és társadalmi „tőkék”. A társadalmi viszonyok felértékelődése a szociológia legújabb szakaszában. (Social networks and social „capitals”) In Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák. Budapest: Napvilág Kiadó. 2008. 265–321. p.
Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség: az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai. (Cooperation and innovation: the network properties of the regional innovation systems) Szociológiai Szemle, 2008/2. 22–57. p.
Csizmadia Zoltán: Társadalmi kapcsolatok a szlovák-magyar határtérségben. (Social networks in the Slovakian-Hungarian border region) Tér és Társadalom, 2008/3. 27–51. p.
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Innovációs folyamatok egy régióban és annak struktúrái. (Innovation mechanism and structures in a region) Tér és Társadalom, 2008/2. 87–103. p.
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Innováció-orientált gazdaság a Nyugat-Dunántúlon: álom vagy realitás. (Innovation oriented economy in West-Transdanubian Region: dream or reality?) Regionális innováció – vidéki felzárkózás. A „Regionális Innováció” című konferencia előadásai. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó. 2008, 84­–116.
 
Csizmadia, Zoltán: Innovation and cooperation: The network structure of the Hungarian regional innovation system (West-Transdanubia). Conference Paper, 2nd Annual South East European Doctoral Student Conference. SEERC - South East European Research Centre. 22-23 June 2007, Thessaloniki, Greece
 
Csizmadia, Zoltán: Társadalmi struktúra, mobilitás és életvitel (Social Structure, Mobility and Lifestyle). In Rechnitzer, J. (szerk.): Nyugat-Dunántúl. Pécs–Budapest: MTA RKK – Dialóg Campus Kiadó, 2007. 317–355. p. 
Csizmadia, Zoltán: Innovációs együttműködések a Nyugat-dunántúli régióban (Innovation Cooperation in West Transdanubia). In Reisinger, A. (szerk.): Tudásmenedzsment és a hálózatok regionalitása. Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Évkönyve, 2006. Győr: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, 2007. 29–43. p. 
Csizmadia, Zoltán: Társadalmi konfliktusok és kutatási módszerek (Social Conflicts and Research Methods). In: Versenyképesség és várostérségi egyenlőtlenségek. Tanulmánykötet II-III. Szerk.: Hervainé Szabó Gyöngyvér – Szirmai Viktória. Székesfehérvár – Veszprém – Budapest: Kodolányi János Főiskola – MTA Veszprémi Területi Bizottság – MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2007. 164–177. p.
Csizmadia, Zoltán – Molnár, Balázs – Váradi, Zsuzsanna: Társadalmi konfliktusok a magyarországi nagyvárosokban (Social Conflicts in the Hungarian Cities). In: Versenyképesség és várostérségi egyenlőtlenségek. Tanulmánykötet II-III. Szerk.: Hervainé Szabó Gyöngyvér – Szirmai Viktória. Székesfehérvár – Veszprém – Budapest: Kodolányi János Főiskola – MTA Veszprémi Területi Bizottság – MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2007. 177–197. p.
Csizmadia, Zoltán – Grosz, András: Adalék a RIÜ kiadvány bevezetőjéhez a régió innovációs helyzetéről (Additions for the Introduction on the Region’s Innovation Characteristics). In: Innovációs best practice tanácsadó kisokos. Eds.: Z. Kalcsú – D. Magyar. Zalaegerszeg: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2007. 39–42. p.
Csizmadia, Zoltán – Erdős, Ferenc – Grosz, András – Smahó, Melinda – Tilinger, Attila: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2008 (Innovation in West Transdanubia, 2008). Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 70. p.
Csizmadia, Zoltán – Grosz, András – Tilinger, Attila: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2007 (Innovation in West Transdanubia, 2007). Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 72. p.
 
Csizmadia, Zoltán – Grosz, András: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2006 (Innovation in West Transdanubia, 2006). Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2006.
 
Csizmadia Zoltán – Rechnitzer, János – Grosz, András: Knowledge-based Innovation Potential of the Hungarian Urban Network at the Turn of the Millennium. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds.: Gy. Barta, É. G.Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Tímár. Pécs: Centre for Regional Studies. 2005. 397–415. p.
 
Csizmadia, Zoltán: A vállalkozások innovációs aktivitása a Nyugat-Dunántúlon (The innovation activity of enterprises in West Transdanubia). In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Szerk.: Grosz A., Rechnitzer J. Pécs-Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 72-96. P
Csizmadia, Zoltán: Határ menti társadalmi kapcsolatok a Nyugat-dunántúli régióban (Cross border networks in West Transdanubia). Tér és Társadalom, 2. 2005, 47-67.p. 
Csizmadia, Zoltán: Grenzüberschreitende Gesellschaftsbeziehungen in der Region West-Transdanubien. Tér és Társadalom, 2. 2005, 181-199.p
Csizmadia, Zoltán - Szörényiné Kukorelli, Irén: Innovációs elemek a kistérségi szervezetekben (The Components of Innovation in the Micro-regions). In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Szerk.: Grosz A., Rechnitzer J. Pécs-Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 122-143. p.
Csizmadia, Zoltán – Rechnitzer, János: A magyar városhálózat innovációs potenciálja (The Innovation Potential of the Hungarian Urban Netvork). In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Szerk.: Grosz A., Rechnitzer J. Pécs-Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 147-181. p.
 
Csizmadia, Zoltán – Rechnitzer, János – Grosz, András: The Hungarian Urban Network’s Structure Based on the Information and Communication Infrastructure at the Turn of the Millennium. In: The Region – Regional Development, Policy, Administration and E-Government. Eds.: Gy. Enyedi, I. Tózsa. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2004. 80–100. p.
 
Csizmadia, Zoltán: Társadalmi kapcsolatok – struktúra – rétegződés: a szerkezet és az egyenlőtlenség kérdése a társadalmi tőkeelméletekben (Social Networks – Structure – Stratification: the Problem of Structure and Inequality in the Social Capital Theory). In: Kötő-Jelek 2003. (szerk.): Némedi, D. – Szabari, V. Budapest: ELTE Szociológiai Doktori Iskola Évkönyve, 2004. 119–145. p.
Grosz, András – Csizmadia, Zoltán – Szépvölgyi, Ákos: Az innováció kínálati oldalának bemutatása a Közép-dunántúli régió példáján (The Presentation of the Supply Side of Innovation – the Case Study of the Central Transdanubian Region). In: Kis- és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén. Ed.: J. Varsányi. Győr: Széchenyi István Egyetem, Jog- és Gazdaságtudományi Kar. 2004. 269–283. p.
Grosz, András – Csizmadia, Zoltán – Szépvölgyi, Ákos: A regionális innovációs rendszer kínálati oldala a Közép-Dunántúlon (The Supply Side of the Regional Innovation Systems – Case Study of Central Transdanubia). – Tér és Társadalom, 18. 2004. 3. 111–125. p.
Grosz, András – Rechnitzer, János – Csizmadia, Zoltán: A magyar városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón (The Knowledge Based Renewing Capability of the Hungarian Urban Network at the Turn of the Millennium). – Tér és Társadalom, 18. 2004. 2. 117–156. p.
Barta, Györgyi – Csizmadia, Zoltán: A regionális környezet hatása a vállalati innovációra (The Impact of Regional Environment to the Innovation of Companies). In: Gazdasági szerkezet és versenyképesség az EU csatlakozás után. VIII. Ipar-és Vállalatgazdasági Konferencia, Pécs, 2004. október 21-22. 193-203. p.
 
Csizmadia, Zoltán: Struktúra és cselekvés: Nan Lin társadalmitőke-elmélete a mikro-makro problematika tükrében (Structure and Action: the Social Capital Theory of Nan Lin). In Kötő-jelek. (szerk.): Némedi Dénes – Szabari Vera – Fonyó Attila. Budapest: ELTE Szociológiai Doktori Iskola Évkönyve, 2003. 9–29. p.
Csizmadia, Zoltán: Az önkormányzati társulások hálózati struktúrái (The Network Structures of Local Governments). In A helyi társadalom szociológiai dimenziói. (szerk.): Szretykó György. Pécs: Comenius Bt, 2003. 163–184. p.
Csizmadia, Zoltán: Felsőoktatás és munkaerőpiac: a győri Széchenyi István Egyetem szerepvállalásának értékelése a helyi gazdasági szereplők szemszögéből (Higher Education and Labour Market: the Evaluation of the Role of Széchenyi István University from the Standpoint of Local Actors of Regional Economy). In A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére. (szerk.): Rechnitzer János – Hardi Tamás. Győr: Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet, 2003. 71–93. p.
Csizmadia, Zoltán: Az önkormányzatok infokommunikációs felkészültsége: a technikai ellátottság és az alkalmazás alapmutatói Győr-Moson-Sopron megyében (The Informational and Communicational Development of Local Governments: Infrastructural background and usage). In. Beszteri Béla (szerk.): Európaiság és Magyarság. I. kötet. Veszprém: MTA Veszprémi Területi Bizottság, 2003. 143–157. p.   
Grosz, András – Rechnitzer, János – Csizmadia, Zoltán: A magyar városhálózat tagozódása az infokommunikációs infrastruktúra alapján az ezredfordulón (The Hungarian Urban Network’s Structure Based on the Information and Communication Infrastructure at the Turn of the Millennium). – Tér és Társadalom, 17. 2003. 3. 145–163. p.
 
Csizmadia, Zoltán: A hálózat- és a társadalmi tőkeelmélet családszociológiai aspektusai: avagy, mit tanulhatunk Barry Wellmantól (The aspects of network and social capital theory in the field of the sociology of family)? In. Globalizáció és család. A családszociológia új kihívásai. (szerk.): Szretykó György. Pécs: Comenius Bt, 2002. 7–26. p.
Csizmadia, Zoltán: A társadalmi kapcsolatok, hálózati erőforrások egyenlőtlensége (The Inequalitiy of Social Relations and Network Resources). In Tanulmánykötet. (szerk.): Kovátsné dr. Németh Mária. Győr: NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, 2002. 490–500. p.
Csizmadia, Zoltán: Robert D. Putnam: Bowling Alone, the Collapse and Revival of American Community. Szociológiai Szemle (3), 2002. 183–193. p. (recenzió)
Grosz, András – Csizmadia, Zoltán: Szervezet központú hálózatok: az ipari parkok térségi-intézményi kapcsolat rendszerének és együttműködési aktivitásának szerkezeti jellemzői (Organisation-centred Networks: the Structural Properties of Industrial Parks’ Spatial-institutional Connections and their Co-operational Activities). – Tér és Társadalom, 16. 2002. 2. 53–80. p.
Rechnitzer, János – Dőry, Tibor – Csizmadia, Zoltán: Az ipari parkok innovációs szolgáltatásait segítő intézmény- és informatikai rendszerek jellemzői (The Characteristics of the Organizational and Informational Systems of Industrial Parks which can Support Innovation Services). Területi Statisztika 5. (42.) évfolyam 4. Szám, 2002. 342–358. p.
 
Barsi, Boglárka – Csizmadia, Zoltán: Egy nagyváros helyzete az információs társadalomban (A City in the Age of Information Society: Győr). Tér és Társadalom (2), 2001. 147–172. p.
Csizmadia, Zoltán: Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Tér és Társadalom (3–4), 2001. 267–268. p. (recenzió)
 
Csizmadia, Zoltán: Az ügyvédek baráti/rokoni kapcsolatainak jellemzői (The Friendship and Family Networks of Lawyers). In Ügyvédek hivatásrendje. (szerk.): Utasi Ágnes. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1999. 211–226. p.