Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

CZIRFUSZ Márton

Czirfusz Márton
Central and North Hungarian Research Institute
Budapest Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Czirfusz Márton

Place and date of birth : Budapest, May 31st,1984

Marital status :

Education and training

2007Eötvös Loránd University, Budapest — MSc in Geography
2012Eötvös Loránd University, Budapest — PhD (Earth Sciences)

Language skills

German (writes, reads, lectures)
French
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2007—2010Eötvös Loránd University, Department of Regional Science — PhD student
2008—2012Centre for Regional Studies HAS, Budapest Department — junior research fellow
2013—HAS Centre for Economic and Regional Studies, Institute for Regional Studies — research fellow

Teaching activities

2007—, Eötvös Loránd University, Department of Regional Science; Eötvös József Collegium
2013—2014, University of Miskolc, Department of Human Geography

Scientific activity

2009—Hungarian Geographical Society, member
2010—2011Regional Studies Association, member
2011—International Critical Geography Group, member
2012—Hungarian Academy of Sciences, Section X, Committee on Social Geography, member
2013—Public Sociology Working Group 'Helyzet', member

Awards

2004—2006Scholarship of the Republic of Hungary
2005Excellent Student of the Faculty, Eötvös Loránd University Faculty of Science
2005National Scientific Conference for Students, 1st place
2006Excellent Student of the Faculty, Eötvös Loránd University Faculty of Science
2007Excellent Student of the Faculty, Eötvös Loránd University Faculty of Science
2013—2014Magyary Zoltán Post-Doctoral Fellowship

Editorial Membership

2011—Tér és Társadalom

Subjects taught

Humangeographie Ost- und Südosteuropas (Human geography of Eastern and Southeastern Europe) (Eötvös Loránd University)
Facultative courses on different topics in human geography (Eötvös Collegium)
International geographical databases (Eötvös Loránd University)

Research fields

theoretical questions in economic geography
spatial division of labour, structural changes of the economy

Trips abroad

2006Universität Potsdam, Institut für Geographie (Erasmus studies) — Germany
2009Universität Heidelberg, Geographisches Institut — Germany
20126th Summer Institute in Economic Geography — Switzerland

Presentations

Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája, Szeged — Hungary
Eötvös Loránd University, Budapest — Hungary
9th National Conference for PhD Students in Geography, Szeged — Hungary
Regional Studies Association Annual International Conference, Pécs — Hungary

Publications

42 publications of which 6 in English.
Number of independent citations: 104.

Complete list of publications and citations (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Most important publications:

Jelinek Csaba, Bodnár Judit, Czirfusz Márton, Gyimesi Zoltán (eds., 2013): Kritikai városkutatás [Critical urban studies]. L'Harmattan, Budapest, 507 pages. full-text (HU)

Czirfusz, Márton (2013): Landschaften der Arbeit im Postsozialismus: Narrative einer Kunstausstellung. [Landscapes of labour in post-socialism: narratives of an exhibition.] In: Erdbrügger, Torsten – Nagelschmidt, Ilse – Probst, Inga (Hrsg.) Omnia vincit labor? Narrative der Arbeit – Arbeitskulturen in medialer Reflexion. [Omnia vincit labor? Narratives of labour and labour cultures in media reflection.] Frank und Timme, Berlin, 323–338. p.

Czirfusz Márton (2012): A térszemlélet szerepe a regionális tudomány, a gazdaságföldrajz és a közgazdaságtan viszonyában. [The role of approaches on space in the relationship between regional science, economic geography and economics.] In: Rechnitzer János – Rácz Szilárd (eds.): Dialógus a regionális tudományról. [Dialogue on regional studies.] SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; Magyar Regionális Tudományi Társaság, Győr, 52–59. p. full-text (HU)

Czirfusz Márton (2012): Ágazati gazdaságföldrajzok a magyar geográfiai hagyományban: jelenetek Marxtól Hettnerig. [Sectoral economic geographies in Hungarian geographical tradition: scenes from Marx to Hettner.] In: Bottlik Zsolt – Czirfusz Márton – Gyapay Borbála – Pfening Viola (eds.): Társadalomföldrajz–Területfejlesztés–Regionális tudomány. [Human geography–Regional development–Regional science.] ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Budapest, 65–81. p. full-text (HU)

Bottlik Zsolt – Czirfusz Márton – Gyapay Borbála – Pfening Viola (eds., 2012): Társadalomföldrajz–Területfejlesztés–Regionális tudomány. [Human geography–Regional development–Regional science.] ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Budapest. 201 p. full-text (HU)

Czirfusz Márton (2012): A geográfus Wallner Ernő helye a tudományban: a diskurzuselemzés lehetőségei. [The place of the geographer Ernő Wallner in the science: possibilities of the discourse analysis.] Soproni Szemle. 2. 143–155. p. full-text (HU)

Czirfusz, Márton (2011): Understanding geographies of post-socialist economies: invoking the arts. In: Erőss, Á., Karácsonyi, D. (eds.): Geography in Visegrad and neighbour countries: regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe – 20 years in transition and 2 years in global economic crisis. Geographical Research Institute of HAS, Budapest. 19–31. p. full-text

Czirfusz Márton (2011): A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban. [Occupational restructuring as a scientific concept in Hungarian human geography.] PhD dissertation. Eötvös Loránd University, Budapest. 151 p. full-text (HU), main findings (EN)

Czirfusz Márton (2011): Helyek és pozíciók újraírása – Wallner Ernő, Lettrich Edit és a hazai szociálgeográfiai iskola viszonya Mendöl Tibor örökségéhez. [Re-writing places and positions – The relation of Ernő Wallner, Edit Lettrich and the Hungarian social geography school to the heritage of Tibor Mendöl.] In: Horváth L – Laczkó K – Tóth K – Péterffy A (eds.) Lustrum: Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a.D. MCMXI inaugurati. Typotex Kiadó – Eötvös Collegium, Budapest. 312–327. p. full-text (HU)
Földi Zsuzsa – Czirfusz Márton (2010): Régi és új mechanizmusok és ezek hatásai a kelet-közép-európai városok átalakulási folyamataiban. [Old and new mechanisms and their impacts in transformation processes of East Central European city centres.] In: Barta Györgyi – Beluszky Pál – Földi Zsuzsa – Kovács Katalin (eds.): A területi kutatások csomópontjai. [Nodes of regional studies.] MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs. 244–260. p. full-text (HU)
Czirfusz Márton (2010): Faktoranalízis, a látszatmegoldás. [Factor analysis, a pseudo-solution.] – Tér és Társadalom.1. 37–49. p. full-text (HU)

Czirfusz Márton (2010): A földrajztudományi mező működése a hatvanas évek két kandidátusi védése alapján. [The geographical field in function shown by an example of two CSc defence procedures from the sixties.] In: Bajmócy Péter – Józsa Klára (eds.): Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája. [Proceedings of the 10th National Conference for PhD Students in Geography.] Szeged University, Department of Economic and Human Geography, Szeged. CD-ROM. 13 p. full-text (HU)

Czirfusz, Márton – Szabó, Pál (2010): The nearest-neighbour analysis and its applications. In: Kulcsár, László – Kulcsár J, László – Marosi, Lajos (eds.): Regional aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe. The Hungarian Case. Hungarian CSO, Budapest. 167–177. p.

Czirfusz Márton (2009): Foglalkozási átrétegződés: konstrukciók béklyói. [Structural changes of labour: burdens of constructs.] Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciája. [Proceedings of the 9th National Conference for PhD Students in Geography.] Szeged University, Department of Economic and Human Geography, Szeged. CD-ROM. 12 p. full-text (HU) 
Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2008): Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon. [Re-industrialisation in the World and in Hungary.] – Tér és Társadalom. 4. 1–20. p. full-text (HU)
Barta, Györgyi – Czirfusz, Márton – Kukely, György (2008): Re-industrialization in the World and in Hungary. – European Spatial Research and Policy. 2. 5–26. p. full-text
Czirfusz Márton (2007): Struktúrák regionális egyenlőtlenségei. [Regional structural inequalities.] – Tér és Társadalom. 1. 69–83. p. full-text (HU)
Barta Györgyi – Czirfusz Márton – Kukely György (2006): A város és gazdasága. [The city and its economy.] In: Győri Róbert – Hajdú Zoltán (szerk.): Kárpát-medence: Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. [Carpathian Basin: Settlements, landscapes, regions, spatial structures.] Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. 25–41. p.
Barta, Györgyi (ed. 2006): Hungary – The new border of the European Union. – Discussion Papers of the CRS HAS. 54. (contributor) full-text
Barta, Györgyi – Beluszky, Pál – Czirfusz, Márton – Győri, Róbert – Kukely, György (2006): Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest. – Discussion Papers of the CRS HAS. 51. full-text
Czirfusz Márton (2004): A budapesti rozsdaövezet és átalakulása. [Brownfields in Budapest and their transformation.] – Régi-új Magyar Építőművészet, Utóirat – Post Scriptum melléklet. 19. 4–11. p.