CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

FINTA István

Finta István
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Finta István

Place and date of birth : Komló, October 10th,1967

Marital status : married, two children

Contact

fax Centre +36 (72) 523-803
landline Work +36 (72) 523-827
landline Centre +36 (72) 523-827
landline Centre +36 (72) 523-800
E-mail finta.istvan(at)krtk.hu
E-mail finta(at)rkk.hu

Education and training

1993University of Janus Pannonius Faculty of Law — doctor in law sciences
1998University of Janus Pannonius Faculty of Business and Economics — certified economist in financial management
2006University of Pécs — Ph.D

Language skills

German (writes, reads, lectures)
English (writes, reads)

Places of work and employment

1993—2000Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute — junior research fellow
2001—2012Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute — research fellow
2012—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs

Teaching activities

2003—2008visiting lecturer, University of Pécs Polláck Mihály Technical Faculty
2003—2011visiting lecturer, University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Agriculture, Environment and Regional Economics

Scientific activity

2002—Hungarian Regional Sciene Association, member
2002—Eastern-Mecsek Society, President
2008—Mecsek-Völgység-Hegyhát Association, President
2013—LEADER Egyesületek Szövetsége, elnök

Awards

2016Kemény Bertalan falufejlesztési díj

Subjects taught

Local policy, regional administration (University of Pécs Faculty of Business and Economics)
Local policy, regional administration (University of Pécs Polláck Mihály Technical Faculty)

Research fields

The legal regulation of regional development (community, national rights)
Local governmental finance and development

Trips abroad

1998study trip (Tempus) — United Kingdom

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

Finta István: A kistérség a község szemszögéből In: Új Magyar Közigazgatás 2008. december, 1. évfolyam 2. szám 6-16. p.

Finta István: Az önkormányzati jogállás és a településközi kapcsolatok aktuális kérdései In.:Közigazgatási Szemle 2008/3-4 szám 55-63. p.

Finta István: A vidéki települések fejlesztési lehetőségei az ÚMVP és az ÚMFT tükrében. In: Önkormányzatok gazdálkodása – helyi fejlesztés. Szerk. Buday-Sántha A., Hegyi J., Rácz Sz. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2008. 416–423. p.

Finta István – Faragó László – Fodor István – Pálné Kovács Ilona –Varjú Viktor (et al.): G-FORS Case Studies on SEA and ETS in Hungary. Eds. Pálné Kovács I., Varjú V. Pécs: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2008. 96 p.
http://www.gfors.eu/fileadmin/download/national_reports/G-Fors_Hungarian_­Cases_Final.pdf

Finta István: A hatósági tevékenység ellátásának kérdései helyi és kistérségi szinten. In: Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában.
Szerk. Kovács K., Somlyódyné Pfeil E. Budapest: KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, 2008. 123–154. p. (Közigazgatási Olvasmányok)

Finta István: Az európai uniós forrásokhoz kapcsolódó eljárásrend hazai jogi szabályo­zásának problémái. – Tér és Társadalom, 21. 2007. 4. 73–94. p.

Finta István: Gondolatok a Közigazgatási Szemléről In: Közigazgatási Szemle 2007/2. szám 105-107. p.

Finta István: A LEADER-program tapasztalatai és lehetőségei a Kelet-Mecsek térségében In: A vidéki Magyarország az EU csatlakozás után. VII. Falukonferencia Szerk. Kovács Teréz Pécs MTA RKK 2007. 474-479. p.

Finta István: A területfejlesztés pénzügyi eszközrendszere. In: Terület- és településfejlesztési ismeretek. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Szerk. Szigeti E. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, 2006. 57–78. p

Finta István: A területi államigazgatás szerepe az uniós források felhasználásának elősegítésében. Budapest: IDEA-Program, 2006.

Finta István: A jogi szabályozás szerepe a közösségi források felhasználásában. – Tér és Társadalom, 20. 2006. 2. 103–141. p.

Finta István: A kistérségi funkciók változása a területfejlesztési szerepkör tükrében. In: „Európában a megye” „Közigazgatási reformok – 15 év után”. Előadások és hozzászólások a 2005. október 19–20-i pécsi konferencián. Szerk. Pálné Kovács I. Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2006. 101–107. p.

Finta István: A Dél-Dunántúl helyi közigazgatásának fejlődési tendenciái. In: Dél-Dunántúl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 380–394. p. (A Kárpát-medence Régiói, 3.).

Finta István: Az Uniós csatlakozás első féléves tapasztalatai – Európában a megye (szerk.: Pálné Kovács Ilona) 2005. Pécs, 79-84. o.

Finta István:Az európai uniós támogatási források és a Kelet-Mecsek térségének fejlesztési programjai – Európába megy a megye konferencia kötet 2004. Pécs, szerk.: Pálné Kovács Ilona, 177-184.o

Finta István: A helyi-területi szintű közigazgatási szervezetek gazdaságirányítási, támogatási-fejlesztési funkcióinak jogszabályi háttere. In: Versenyképesség és igazgatás. (Tanulmányok a regionális versenyképesség igazgatási feltételeiről). Szerk.: Pálné Kovács I. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2004. 35–56. p.

Finta István: A kollektív döntéshozó és tanácsadó szervek jogi szabályozása Magyarországon – Magyar Közigazgatás, 53. 2003. 11. 691-698. p.

Finta István: A vidék fejlődését elősegítő politika látens és érdemi elemei. In: Évkönyv 2002. Szerk.: Mezei C. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2003. 329-343. p.

Finta István: Az állami- önkormányzati feladatok ellátásának lehetséges változatai     középszinten. In: Európába megy a megye. Tíz éves a területi közigazgatás, öt évesek a területfejlesztési tanácsok. Előadások és hozzászólások a 2001. október 25-26-i konferencia

Finta István: A vidékfejlesztés irányait meghatározó legfontosabb európai uniós dokumentumok rövid áttekintése. In: VIII. Ifjúsági Tudományos Fórum (Keszthely, 2002. március 28.). Keszthely: VE Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar, 2002. [6] p. CD-ROM

Finta István. Az állami önkormányzati feladatok ellátásának lehetséges változatai       középszinten. = Területi Statisztika, 42. 2002. 2. 131-146. p.

Finta István – Pálné Kovács Ilona – Pfeil Edit: Közigazgatási alapok. Szerk.: Pálné Kovács I. Budapest: Unió, 2001. 279 p.

Finta István: A területfejlesztés intézményrendszerének működési tapasztalatai regionális szinten. In: Európába megy a megye. Megye körkép – megye kórkép. Szerk.: Pálné Kovács I. Pécs: Baranya Megyei Önkormányzat, 2001. 123–133. p.

Finta István: A közszolgáltatások változási trendjei és lehetséges funkciói regionális szinten. = Magyar Közigazgatás, 51. 2001. 1. 38-44. p.

Finta István: A regionális területfejlesztési tanácsok II. A kérdőíves felmérés tapasztalatai. = Comitatus, 10. 2000. 12. 32–38. p.

Finta István: Az önkormányzati szolgáltatás-szervezés és szabályozás lehetőségei. = Tér és Társadalom, 12. 1998. 4. 29–41. p.

Finta István: Az önkormányzati intézményrendszer átalakulásának lehetséges irányai. = Tér és Társadalom, 10. 1996. 2–3. 179–187. p.

Finta István: A megyei jogú városok településrészi önkormányzatainak jogi szabályozása és működési tapasztalatai. = Magyar Közigazgatás, 46. 1996. 3. 154–164. p.