CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

GROSZ András

Grosz András
West Hungarian Research Institute
Győr Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Grosz András

Place and date of birth : Tata, May 17th,1975

Marital status : married, two children

Contact

landline Work +36 (96) 516-578
fax Centre +36 (96) 516-579
landline Centre +36 (96) 516-570
E-mail grosza(at)rkk.hu

Education and training

1996Széchenyi István Collage, Faculty of Economics, Győr — Economist
1998Janus Pannonius University, Faculty of Business and Economics, Pécs — Economist
2006University of Pécs, Faculty of Business and Economics, PhD Program on Regional Policy and Economics, Pécs — PhD on Regional Science

Language skills

English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1998—2005Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — junior research fellow
2005—2011Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — research fellow

Teaching activities

2000—2005lecturer, Collage of Modern Business Sciences, Tatabánya
2000—2006lecturer, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr
2006—2007junior research fellow, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr
2007—assistant professor, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr

Scientific activity

1996—Hungarian Economists Association, member
1998—Veszprem Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, Regional and Urban Development Working Committee, member
2002—Hungarian Regional Science Association, member
2006—Hungarian Academy of Sciences, Regional Science Committee, member

Awards

2000—2001PhD Scholarship, Universitas-Győr Foundation
2002Youth Researcher Award, Veszprém Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, 2nd place
2006Harsányi István Award, Hungarian Innovation Association - Manager Training Foundation
2007Junior Scientists' Award, Hungarian Academy of Sciences
2007Cluster Supporter of the Year, Pannon Automotive Cluster

Subjects taught

Regional Economics (BA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Regional Policy (BA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Local Business and Enterprise Development (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Local and Regional Development (BA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Regional Economic Development (MA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)

Research fields

innovation, research and development, competitiveness
economic, business and regional development
regional and industrial clusters
spatial concentration of economic processes

Trips abroad

1998TEMPUS Programme Study Tour, Paris 8 University — France

Publications

 
The most important 20 publications.
 
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Regional Innovation System in West Transdanubia. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2008. (Discussion Papers, 67.) 55 p.
Grosz András: Regionális Case Study: West Transdanubia. In: Interregional Innovaiton Policy: Opportunities and Challenges in the Alps-Adriatic Region. Klagenfurt, Wieser Verlag, 2008. 331–353. p.
Csizmadia Zoltán – Erdősi Ferenc – Grosz András – Smahó Melinda – Tilinger Attila: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2008. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 70 p.
Csizmadia Zoltán – Grosz András – Tilinger Attila: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2007. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 72 p.
Grosz András: A Pannon Autóipari Klaszter szellemi tőke jelentése 2006. Győr: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, 2007. 40 p.
Grosz András: A régió gazdasága. In: Nyugat-Dunántúl. A Kárpát-medence régiói. Szerk.: Rechnitzer J. Pécs-Budapest, MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus, 2007. 171–202. p.
Grosz András: Potenciális autóipari klaszter Magyarországon. In: Évkönyv 2006. Szerk.: Buday-Sántha A. – Lux G. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2007. 197–216. p.
Grosz András: Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2006. (Discussion Papers, 52.) 76 p.
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2006. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2006. 64 p.
Grosz András: Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon. In: Kihívások és válaszok. A magyar építőipari vállalkozások lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás utáni időszakban. Szerk.: Lengyel I. – Rechnitzer J. Győr: Novadat Kiadó, 2006. 159–187. p.
Grosz András: Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon - potenciális autóipari klaszter az észak-dunántúli térségben. Doktori értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2005. 210 p.
Grosz András – Rechnitzer János (szerk.): Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2005.
Grosz András – Rechnitzer János – Csizmadia Zoltán: Knowledge-based Innovation Potential of the Hungarian Urban Network at the Turn of the Millennium. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds.: Gy. Barta, É. G.Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Tímár. Pécs: Centre for Regional Studies. 2005. 397–415. p.
Grosz András: Unternehmenskooperationen entlang der Grenze aus ungarischer Perspektive. – Tér és Társadalom, 19. 2005. 2. 163–179. p.
Grosz András – Rechnitzer János – Csizmadia Zoltán: The Hungarian Urban Network’s Structure Based on the Information and Communication Infrastructure at the Turn of the Millennium. In: The Region – Regional Development, Policy, Administration and E-Government. Eds.: Gy. Enyedi, I. Tózsa. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. 80–100. p.
Grosz András: Cluster Initiatives in Hungary – the Case Study of Pannon Automotive Cluster (PANAC). – European Spatial Research and Policy, 10. 2003. 1. 47–70. p.
Grosz András – Hardi Tamás – Fekete Mátyás: Győr gazdasági élete. In: Győr a XXI. század küszöbén. Szerk.: Bunovácz D., Tuba L. Budapest: CEBA Kiadó, 2002. 119–155. p.
Grosz András – Csizmadia Zoltán: Szervezet központú hálózatok: az ipari parkok térségi-intézményi kapcsolat rendszerének és együttműködési aktivitásának szerkezeti jellemzői. – Tér és Társadalom, 16. 2002. 2. 53–80. p.
Grosz András: A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban. – Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
Grosz András: A gépjárműipari klaszterek külföldi tapasztalatai és a Pannon Autóklaszter lehetőségei. – Tér és Társadalom, 14. 2000. 4. 125–145. p.