CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

HARDI Tamás

Hardi Tamás
West Hungarian Research Institute
Győr Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Hardi Tamás

Place and date of birth : Pápa, April 11th,1968

Marital status : married, two children

Contact

Work phone Work +36 (96) 516-578
landline Centre +36 (96) 516-570
fax Centre +36 (96) 516-579
E-mail hardi.tamas(at)krtk.hu

Education and training

1994Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Budapest — Felsőfokú idegenforgalmi menedzser szakképesítés
1994Janus Pannonius University, Faculty of Sciences, Pécs — Geographer teacher with specialisation of tourism (MSc)
1995Janus Pannonius University, Faculty of Humanities, Pécs — Adult education, cultural animator (MSc)
2002University of Pécs, Faculty of Business and Economics, PhD Program on Regional Policy and Economics, Pécs — PhD on Regional Science
2018Eszterházy Károly Egyetem — Biológia szakos középiskolai tanár

Language skills

German (reads, lectures)
French (reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1994—1997Goldmark Károly Cultural Centre, Keszthely — animator
1997—1999Universtity of Pécs, Faculty of Business and Economics, Pécs — PhD student
1999—2002Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — junior research fellow
2002—Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — research fellow

Teaching activities

1998—2007lecturer, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr
2004lecturer, Széchenyi István Egyetem, Doctoral School of Regional Sciences and Economics, Győr
2005—2008associate professor, Tomori Pál Collage, Kalocsa
2007—associate professor, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr

Scientific activity

1998—2005Veszprem Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, Regional and Urban Development Working Committee, secretary
2000—Hungarian Geographic Association, member
2002—Hungarian Academy of Sciences, Regional Science Committee, member
2005—Veszprem Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, Regional and Urban Development Working Committee, vice-president
2005—Hungarian Regional Science Association, member
2006—Hungarian Academy of Sciences, Regional Science Committee, member of committee

Awards

2005—2007Bólyai János Research Scholarship, Hungarian Academy of Sciences

Editorial Membership

1998—2010Tér és Társadalom (Space and Society), member of editoral board
2009—Journal of Urban and Regional Studies, Universitatea din Bucureşti folyóirata, szerkesztőbizottsági tag
2016—Problems of Geography (Problemi na Geografijata) a Bolgár Tudományos Akadémia földrajztudományi folyóirata, „International Advisory Board” tagja

Subjects taught

Regional Development (BA) (Tomori Pál Collage, Kalocsa)
Economic Geography (BA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Regional Economics (BA) (Tomori Pál Collage, Kalocsa)
Global Problems (BA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Regional Analysis (BA) (Tomori Pál Collage, Kalocsa)
Urban Geography (BA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Urban Geography (MA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Geopoitics (BA) (University of West Hungary)
Regional Policy (BA) (Tomori Pál Collage, Kalocsa)
Central-Europe and Balkan Studies (BA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Spatial Structures in Central and South-Eastern Europe (PhD) (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Political Geography (BA) (Széchenyi István Egyetem, Győr)

Research fields

Urban geography (Central and South-Eastern-Europe)
Political geography (Central and South-Eastern-Europe)
Regional development (Central and South-Eastern-Europe)
Regional and geopolitical processes of Danube Macro region

Trips abroad

1998ERASMUS, Université Paris 8, Paris — France
2001DAAD, Institut für Länderkunde, Leipzig — Germany

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications
 
(szerk.) Transborder Movements and Relations in the Slovakian–Hungarian Border Regions. – Discussion papers. No. 68. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. 2008. 42 oldal.
Településállomány. In: Rechnitzer J. (szerk.) Nyugat-Dunántúl monográfia. Pécs–Budapest, Dialóg Campus Kiadó – MTA RKK. 2007. 80–101. oldal.
The Transformation of the Urban Network in the Balkans. In: Glatz F. (ed.) The European Union, the Balkan Region and Hungary. Jahresbericht des Europa Institutes. Budapest, Europa Institut – Social Research Center of HAS. 2007. 145–155. oldal.
Euroregions in Hungary – Moravian Geographical Reports. 2007. 1. 32–42. oldal.
A gazdaság és a társadalom földrajza. Felsőoktatási elektronikus jegyzetcsomag. Győr, Széchenyi István Egyetem. 2006. Társszerző: Szörényiné Kukorelli Irén. 223 oldal.
 Borders and regional co-operations. In: Györgyi Barta – Éva G. Fekete – Irén Kukorelli Szörényiné – Judit Timár (eds.) Hungarian Spaces and Places:Patterns of Transition. Pécs, MTA RKK. 2005. 503–525. oldal.
(szerk.) A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére. Győr, Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet. 2004. Társszerkesztő: Rechnitzer János.
Az államhatáron átnyúló régiók formálódása. – Magyar Tudomány. 2004. 9. 991–1001. oldal.
Regionalzentren in Westungarn – Gewinner der Transformation? Struktureller Wandel in Györ und Pécs während der 1990er Jahre Europa Regional. 2002. 4. 154–165. oldal. Társszerzők: Robert Rudolph, Anna Terpitz.
Az államhatárok és regionális együttműködések. In: Horváth Gy.– Rechnitzer J. (szerk.) Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, MTA RKK. 2000. 595–615. oldal.