CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

HORECZKI Réka

Horeczki Réka
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Horeczki Réka

Place and date of birth : Kaposvár, December 2nd,1986

Marital status :

Contact

Work phone Centre +36 (72) 523-824 / 833
E-mail horeczki.reka(at)krtk.hu
E-mail horeczki(at)rkk.hu

Education and training

2010University of Pécs Faculty of Business and Economics — Diploma
2013University of Pécs Doctoral School of Regional Policy and Economics — absolutory
2020PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — PhD (közgazdaság-tudomány)

Language skills

German (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2013—2020Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — junior research fellow
2020—KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs

Teaching activities

2010—2012external lecturer, University of Pécs, Faculty of Adult Education and Human Resources Development
2013—2016external lecturer, University of Pécs Faculty of Business and Economics

Scientific activity

2010—Hungarian Historical Society, member
2011—Hungarian Regional Science Associaton, member
2014—European Association for Urban History, member
2016—Regional Studies Association, member
2017—Regional Studies Association International, member

Awards

2022Kiváló Ifjú Regionalista Díj, Magyar Regionális Tudományi Társaság

Research fields

Small town research
Social capital in rural areas
Urban-rural dichotomy

Trips abroad

2015Campus Hungary — Finland
2015Seklerland economic development — Romania

Presentations

Regional Studies Association, Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies Central & Eastern Europe Conference, Cluj-Napoca — Romania
Reinterpreting cities. 13th International Conference on Urban History, Helsinki — Finland

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

Horeczki Réka (2014): A kisvárosok ipari átalakulása a XX. században. KÖZTES-EURÓPA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT - A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI B SOROZAT 6:(1(14.)) pp. 135-142.

Horeczki Réka (2014): A Balaton-parti kisvárosok fejlődési sajátosságai a 20. században. KÖZTES-EURÓPA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT - A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI B SOROZAT 6:(1 (14)) pp. 75-82.

Horeczki Réka (2013): Kisváros – kis érdeklődés – kis kategória? In: Rechnitzer J, SomlyódynéPfeil E, Kovács G (szerk.): A hely szelleme - a területi fejlesztések lokális dimenziói: A Fiatal Regionalisták VIII. Konferenciáján elhangzott előadások. Győr: Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 2013. pp. 191-196. 

Horeczki Réka (2013): Megkésett iparosodás – elmaradt fejlődés. A Dél-Dunántúli kisvárosok példája.In: Buday-Sántha A, Danka S, Komlósi É (szerk.): Régiók fejlesztése III. kötet. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2013. 204-214. p.

Horeczki Réka – Weber Erika (2012): A Dél-Dunántúli régió agrárgazdaságának helyzetképe. ACTA AGRARIA KAPOSVÁRIENSIS 16:(2) 77-79. p.

Horeczki Réka (2012): A mezővárosok fejlődési sajátosságai a dél-dunántúli régióban 1784 és 1910 között. Szamonek Vera (szerk.): 10. Grastyán Konferencia: Országos Interdiszciplináris konferencia előadásai. Pécs, PTE Grastyán Endre Szakkollégium. 138-146. p. 

Horeczki Réka (2011): A Dél-Dunántúl kisvárosai, a „gyenge mágnesek. Páger Balázs (szerk.): Évkönyv 2011. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 57-69. p.

Horeczki Réka (2009): Kadarkút község gazdasági változásai 1830 – 1914 között. Láng E, Szőllősi L, Tikász I. E, Gergely É, Daróczi K (szerk.): XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció: Előadás-kivonatok. Debrecen: Debreceni Egyetem, 155. p.