CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

HORVÁTHNÉ BARSI Boglárka

Horváthné Barsi Boglárka
West Hungarian Research Institute
Győr Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Horváthné Barsi Boglárka

Place and date of birth : Sopron, March 15th,1977

Marital status : married, five children

Contact

landline Centre +36 (96) 516-570
fax Centre +36 (96) 516-579
E-mail barsi.boglarka(at)krtk.hu
E-mail barsib(at)rkk.hu

Education and training

2000Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Budapest — economist (MSc) - internation relations (foreign affairs), actuarial science
2008Corvinus University of Budapest, International Relations Multidisciplinary Doctoral School — PhD on International Relations

Language skills

Russian (writes, reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2000—2010Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — junior research fellow
2010—Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Research Institute, Győr — research fellow

Teaching activities

2003—2004part-time lecturer, Collage of Modern Business Sciences, Tatabánya
2003—2005part-time lecturer, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Department of Regional Studies and Public Policy, Győr

Scientific activity

2000—Hungarian Economists Association, member
2000—Veszprem Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences, Regional and Urban Development Working Committee, member
2016—HAS, Regional Studies Committee, member

Awards

2021—2024Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
2002—2004PhD Scholarship, Universitas-Győr Foundation, Győr

Subjects taught

Financing Innovation in the European Union (Széchenyi István University, Department of Regional Science and Public Policy, Győr)
Theory of Integration (Széchenyi István University, Department of World Economics Győr)
EU Studies (College of Modern Business Sciences, Tatabánya)
World Economics (Széchenyi István University, Department of World Economics, Győr)
Regional and Urban Marketing (Széchenyi István University, Department of Regional Science and Public Policy, Győr)

Research fields

Smart cities
Information Society and Economics
Regional Development
Regional Processes in the European Union

Presentations

ERSA Congress, Bécs — Austria
Smart Cities Conference, Bukarest — Romania
24th NISPAcee Annual conference,, Zágráb — Croatia
CEE E/dem and E/gov conference, Budapest — Hungary
Útkeresés és újratervezés, Győr — Hungary

Publications


Complete list of publications and citations  (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)Selected list of scientific publications
 

Barsi B. [2018] Beyond indicators, new methods in smart city assessment.  - Smart cities and regional development. Vol 2. No 1. 87-99.

Horváthné Barsi B: [2016] New Ways of Delivering Public Services and Making Better Use of Existing Resources and Infrastructure: Smart Cities In: - (szerk.)24th NISPAcee Annual Conference: Spreading Standards, Building Capabilities: European Administrative Space in Progress . Konferencia helye, ideje: Zágráb , Horvátország , 2016.05.19 -2016.05.21. Zágráb: NISPAcee Press; Forumi Shqiptar Social Ekonomik (ASET), 2016. p. online. 10 p. (ISBN:978-80-89013-81-4)

Horváthné Barsi, Boglárka [2016] Evaluation of smart city performane In: Balthasar et al (eds) Multi-Level (e)Governance: Is ICT a means to enhance transparancy and democracy? Conference Proceedings. Austrian Computer Society, Wien.

Horváthné Barsi, Boglárka [2012]  Információs kor, tudásgazdaság, kreatív ipar, konceptuális kor – fogalmi párhuzamok és zűrzavar. In: Hardi T, Nárai M (szerk.) Térszerkezet és területi folyamatok: Tanulmánykötet Rechnitzer János tiszteletére Pécs,

Horváhné Barsi B. - Lados M. [2011] „Smart cities” tanulmány) MTA RKK NYUTI, Győr. „Smart cities” tanulmány) MTA RKK NYUTI, Győr.

Barsi B. – Kanalas I. – Szarvák T. [2005]: New Economy in Space: International Trends and Hungarian Characteristics. In: Barta, Gy. – G. Fekete, É. – Kukorelli Szörényiné, I. – Timár, J. (eds) Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Centre for Regional Studies, Pécs. pp. 236-258

H. Barsi B. [2005]: Regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés és az új technológiák In: Beszteri B. (szerk.): Fenntartható fejlődés, fenntartható társadalom és integráció. Tanulmánykötet az azonos című konferencia anyagai alapján 2005. ápr. 28. Komárom. I–II. kötet. Kodolányi János Főiskola–MTA Veszprémi Területi Bizottság, Székesfehérvár–Veszprém. Pp. 241-252.

H. Barsi B. - Lados M. [2005]: A kutatás-fejlesztés. In: Grosz A., Rechnitzer J (szerk.) Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Pécs-Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 52-64.

Barsi B. [2004]: Preparation for Structural Funds in Hungary. In: Benc, V. (ed.) Readiness of the Candidate Countries for the EU Regional Policy. Conference Almanac. Bratislava pp. 141-147.

Barsi B. [2003]: Az információs és kommunikációs technológiák hatása a versenyképességre. Tér és Társadalom 3. pp. 183-197.

Barsi B. [2002]: Egy kisváros helyzete az információs társadalomban. Tér és Társadalom 3. pp. 85-102. 

Barsi B. (2002) Belgium és az Európai Unió. – Tér és Társadalom 2. pp. 150-162.

Barsi B. (2002) A kulturalizmus szerepe a biztonsági tanulmányokban és a nemzetközi kapcsolatokban. – Valóság 7. pp. 34-44.

Barsi B. – Csizmadia Z. [2001]: Egy nagyváros helyzete az információs társadalomban Tér és Barsi B. (2001) A belga állam fejlődése –Tér és Társadalom 1 pp.171-192.