CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

HRUBI László

Hrubi László
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Hrubi László

Place and date of birth : Vasas, March 3th,1952

Marital status : married, two children

Contact

landline Centre +36 (72) 523-834
landline Work +36 (72) 523-834
landline Centre +36 (72) 523-800
fax Centre +36 (72) 523-803
E-mail hrubi(at)rkk.hu

Education and training

1974University of Pécs Faculty of Business and Economics — BA in Economics
1978University of Pécs Faculty of Business and Economics — MSc in Economics

Language skills

French (reads)
Russian (writes, reads, lectures)
English (writes, reads)

Places of work and employment

1974—1979Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Research Institute — junior research fellow
1979—2012Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Research Institute — research fellow

Teaching activities

1988—1994reader, University of Pécs Faculty of Business and Economics
1994—2006part-time associate professor, University of Pécs Faculty of Business and Economics
2006—honorary associate professor, University of Pécs Faculty of Business and Economics

Scientific activity

1976—Hungarian Economic Society, member
1982—Regional Science Association, European Section, member
2002—Hungarian Regional Science Association, member
2008—Regional Committee of Hungarian Academy of Sciences in Pécs Special Committee of Regional Development and Environmental Protection, member

Subjects taught

Regional economics (University of Pécs Faculty of Business and Economics)
The spatial structure of economy (University of Pécs Faculty of Business and Economics)
Regional economics and development (University of Pécs Faculty of Business and Economics Doctoral School of Regional Policy and Economics)

Research fields

Infrastructure
Regional economics
Regional economic growth and development. The structure of economy

Publications

More than 80 publications (book chapters, papers collection, journal articles), the number of his foreign language publications is 15.
Number of reviews on his works: 3, of them 1 has been published in a foreign country.
Number of his citations: 40.
 
The 10 most important publications
 
Transition of the spatial structure of the economy in Hungary. – HAJDÚ Z. (ed.)(1999): Regional processes and spatial structure in Hungary. Pécs, HAS, Centre for Regional Studies. pp. 288–315.
A régiók szerepének elértékelődése a magyar területi struk­túrában. – Horváth Gy. (szerk.)(2000): A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 139–148. old.
A gazdasági térszerkezet változásai Magyarországon. – Horváth Gy. – Rechnitzer J.(szerk.)(2000): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezred­for­dulón. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 237–264. p.
A területfejlesztés kérdőjelei. – Verebélyi I. (szerk.)(2000): Egy évtized önkormányzati mérlege és a jövő kilátásai. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, MTA Politikai Tudományok Intézete, MTA Regionális Kutatások Központja. 224–240. p.
Increasing Role of the Regions Within the Hungarian Spatial Structure. – Gál Z. (ed.)(2001): Role of the Regions in the Enlarging European Union. Discussion Papers. Special. Pécs, HAS Centre for Regional Studies. pp. 146–157.
(Erdősi F. – Hajdú Z..): A magyarországi Duna menti térség területfejlesztési koncepciójának elemei – Glatz F. (szerk.)(2002): A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései. II. kötet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. pp. 493–499.
The economy of the region vithin the Hungarian spatial structure – Hajdú, Z. – Pálné Kovács, I (szerk.)(2003).: Portrait of South Transdanubia: a region in transition. Pécs, CRS of HAS. pp. 70–88.
A régiók operatív programjainak szerkezete és tartalma. – EU-tanulmányok IV. (2004). Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal. 123–151. old.
A megyék gazdaságfejlesztési szerepe. – Pálné Kovács Ilona (szerk.)(2004): Versenyképesség és igazgatás. Pécs, MTA RKK. 161–177. old.
A régió gazdaságának átalakulási sajátossága. – Hajdú Zoltán (szerk.)(2006): Dél-Dunántúl. (A Kárpát-medence Régiói, 3.). Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 192–233. p