CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

ILLÉS Iván

Illés Iván
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Illés Iván

Place and date of birth : Kolozsvár (Cluj-Napoca), May 24th,1942

Marital status : married, one child

Contact

Education and training

1965Karl Marx University of Economic Sciences — graduation
1967Karl Marx University of Economic Sciences — Doctor of Universty in Economics
1979Hungarian Academy of Science, Budapest — CSc in Economics
2000Hungarian Academy of Science, Budapest — DSc in Economics
2003Eötvös Lóránd Science University, Budapest — habilitation

Language skills

German (writes, reads, lectures)
Russian (reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1965—1968City Planning Scientific and Constructor Institution — regional designer
1969—1974OT Controlled Economy Institution (from 1990 Economics and Planning Institution) — head of section
1975—1980OT Controlled Economy Institution (from 1990 Economics and Planning Institution) — head of department
1981—1984OT Controlled Economy Institution (from 1990 Economics and Planning Institution) — head of department
1984—1991OT Controlled Economy Institution (from 1990 Economics and Planning Institution) — deputy manager and acting director
1991—1997HAS CRS Transdanubian Research Institute — director general
1997—2000German Federal Building and Gerional Developement Office (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung) — scientific advisor
2000—HAS CRS Transdanubian Research Institute — scientific advisor

Teaching activities

1974—1980titular assistant professor and external lecturer, Eötvös Lóránd Science University, Department of Economic Geography
2002—professor, University of Miskolc, World and Regional Economy Institute
2004—professor, Budapest University of Technology and Economics, Department of Environmental Economics
2006—invited lecturer, Corvinus University of Budapest, International Relations PhD program

Scientific activity

1993—Hungarian Academy of Sciences, Committee of Regional Sciences, member
1994—2000Tübingem Universitat, Gesellschaft für die Forscgung von Föderalismus, presidency member
2001—Hungarian Economic Association, member
2002—University of Miskolc, Committee of the Doctoral School of Economic Science, member

Awards

1988Silver Degree of Merit of Work
1997Pro Regio Award
2005Officer's Cross Order of Merit of the Republic of Hungary

Subjects taught

World economy (University of Miskolc)
Territorial development (ELTE, BME)
European regional policy (BME, University of Miskolc)
Regional economy (ELTE, BME)
Regionalism in the modern Europe (Corvinus University of Budapest)

Research fields

Regional policy
Regional developement and policies in Europe and in the European Union
Regional economy
Regional transformation and institutional development in Central and Eastern Europe

Publications

The 10 most relevant publications
 
Regionalizáció és megyerendszer, In: Európában a megye. "A megye és a középszint jövőképei". Előadások és hozzászólások a 2007. okt.18-19-i pécsi konferencián. Szerk. Pálné Kovács I. Pécs, Baranya Megyei Önkormányzat. 2008. 792, pp. 11–18.
Visions and Strategies in the Carpathian Area (VASICA)., Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. (Discussion Papers Special). 2008. pp. 1–118
Regionális Gazhdaságtan – területfejlesztés, Budapest, Typotex Kiadó. (Baccalaureus Scientiae Tankönyvek). 2007. pp. 1–262.
A területi szerkezet átalakulása Délkelet-Európában, In: A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Szerk. Glatz F. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, Európa Intézet. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika). 2007. pp. 205–218.
Transformation of the spatial structures in Southeast Europe, In: Southeast-Europe: State Borders, Cross-Border Relations, Spatial Structures. Eds. Z. Hajdú, I. Illés, Z. Raffay. Pécs: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. 2006. pp. 45–58.
Regionális politika Európában és Magyarországon, In: Jubileumi évkönyv 1996–2006. Fel.szerk: Forgács I. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal Európai Integrációs Iroda. 2005. pp. 119–141.
A területfejlesztési politika eszközei, In: Társadalom- és gazdaságföldrajzi tanulmányok. 100 éve született Mendöl Tibor. Emlékkötet. Szerk.: Perczel Gy., Szabó Sz. Budapest, Trefort Kiadó. 2005. pp. 57–67.
Önkormányzati finanszírozás és adózás nemzetközi összevetésben., In: Félúton. Tanulmányok a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszerének továbbfejlesztési lehetőségeiről. Szerk: Vigvári A. Budapest: Belügyminisztérium IDEA Programja, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. 2004. pp. 21–46.
A regionális támogatások rendszere Magyarországon és a továbbfejlesztés igényei., In: EU-tanulmányok I. kötet. Főszerk.: Inotai A. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal. 2004. pp. 865–902.
Borders and cross-border cooperation in the countries of Central and South-East Europe., In: The Region. Regional Development, Policy, Administration, E-Government. Eds: Gy. Enyedi, I. Tózsa. Budapest, Akadémiai Kiadó. (Transition, competitiveness and economic growth, 5.) 2004. pp. 192–208.