CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

JÁSZ Krisztina

Jász Krisztina
Great Plain Research Institute
Kecskemét Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Jász Krisztina

Place and date of birth : Szolnok, April 1st,1972

Marital status : married

Contact

landline Centre +36 (76) 502-840
fax Centre +36 (76) 502-849
E-mail jaszk(at)rkk.hu

Education and training

1998Eötvös Loránd University, Budapest — MSc in Sociology and Change Management
2006Pécs University — PhD in Earth Sciences

Language skills

Russian (reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1998—1999Jász-Nagykun-Szolnok County Regional Development Agency — regional development manager
1999—2001Ministry of Agriculture and Regional Development — regional development referent
2001—2002Pannon Fejlesztő Kft . — Consultant of Regional Development and Municipalities
2001Első Magyar Ipari Park Szervező Kft. — Consultant of Regional Development and Municipalities
2002—2006Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — junior research fellow
2007—2008Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — research fellow
2008—Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — research fellow

Teaching activities

2010—assistant professor, University of Pécs- Illyés Gyula Faculty of Education

Awards

2004Young Researchers’ Award of In Memoriam P. Táll Éva Researcher Competition, Politikatörténeti Alapítvány, 1st place
2004Day of the Hungarian Science Award, Ministry of Internal Affairs, 1st place
2005Award of HAS Academy Comitte of Debrecen
2006Szádeczky-Kardoss Elemér Award, Hungarian Academy of Sciences, 2nd place

Research fields

Social Exclusion
Regional Development
Policy of Minorities
Social Policy

Trips abroad

1996—1997TEMPUS Scholarship — Greece
1999Council of Europe- Long Term Training Course — France
2000Small and Medius-Sized Enterprises Training Course — Greece
2000Council of Europe- Long Term Training Course — Malta
2001Study Tour on Structural Funds — United Kingdom
2001Traning Course on Public Affairs — Netherlands
2001Study Tour on European Union — Belgium
2007Conference Participation — United Kingdom
2009Conference Participation — Poland

Presentations

Warsaw Regional Forum, Warsaw — Poland
University of Wolverhampton, Wolverhampton — United Kingdom

Publications

Most important publications 
A szociális intézményrendszer kiépülése a rendszerváltás utáni Magyarországon. A régió szociális helyzetét befolyásoló körülmények. Régióspecifikus társadalmi problémák és az ellátórendszer ezekre adott válaszai. In: Nagy G. (szerk.) Dél-Alföld. Budapest–Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, 2009. 342–350. p. (A Kárpát-medence régiói, 12.)
 
A civil szféra jellemzői a Dél-alföldi régióban. In: Nagy G. (szerk). Dél-Alföld. Budapest–Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, 2009. 389–396. p. (A Kárpát-medence régiói, 12.)
A szociális ellátórendszer. In: Baranyi B.(szerk.): Észak-Alföld. Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2008. 330-338. oldal.
Társadalmi kirekesztődés. In: Baranyi B.(szerk.): Észak-Alföld. Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2008. 469-478. oldal.
Társadalmi kirekesztettség. In: (Kanalas I.-Kiss A. szerk.):A periféria-képződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. MTA Regionális Kutatások Központja. 2006. 132-145. oldal.
-Szoboszlai Zs. Socially Excluded Groups is Hungary and a Spatial Reintegration Programme. In:(Barta Gy.-G.Fekete É.-Szörényiné Kukorelli I.-Timár J. szerk. ):Hungarian Spaces and Places:Patterns of Transition. MTA Regionális Kutatások Központja. 2005. 274-289. oldal.
-Szarvák T.-Szoboszlai Zs.-T.Hargitai J. A szociális tervezés regionális aspektusai. – Tér és Társadalom. 2005/1.65-80.oldal.
- Szarvák T. Az esélyegyenlőségi politikák Janus-arca. Kistelepülések, társadalmak, konfliktusok. – Politikatudományi Szemle. 2005/2. 135-155. oldal.
A társadalmi kirekesztettség. A perifériára szorult társadalmi csoportok az átmenet időszakában. - Tér és Társadalom. 2004/3. 43-56.oldal.
- Szarvák T.-Szoboszlai Zs. A szociális földprogram vidékfejlesztési hatásai. In: Kovács T. (szerk.): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI: Falukonferencia kötet. MTA Regionális Tudományok Központja-Magyar Regionális Tudományi Társaság. Pécs. 2003. 471-478. oldal.
Társadalmi kirekesztettség a szociális földprogramok tükrében. In:Szoboszlai Zs. (szerk.) Budapest, Gondolat Kiadó. 2003.79-95. oldal.
A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Recenzió. – Comitatus, XIII. évf. 6. szám. 2002. 72-76. oldal.