CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

KOVÁCS Katalin

Kovács Katalin
Central and North Hungarian Research Institute
Regional Development Research Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Kovács Katalin

Place and date of birth : Budapest, October 9th,1954

Marital status : divorced, one child

Contact

landline Centre +36 (1) 309-2684
E-mail kovacs.katalin(at)krtk.hu
E-mail kovacsk(at)rkk.hu

Education and training

1978Eötvös Loránd University, Faculty and of Arts, Budapest — MSc. in Ethnography
1982Eötvös Loránd University, Faculty and of Arts, Budapest — MSc. in Sociology
1985Eötvös Loránd University, Faculty and of Arts, Budapest — University Doctors’ Degree
1997Hungarian Academy of Sciences, Budapest — Candidate degree in sociology

Language skills

French (reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1979—1980Research Group for Ethnographic Research, Hungarian Academy of Sciences — junior research fellow
1980—1986Transdanubian Research Institute, Hungarian Academy of Sciences — research fellow
1986—2001Budapest department of the Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — research fellow
2001—2010Department for Regional Development Research of the Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — senior research fellow
2010—2011Department for Regional Development Research of the Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — head of department
2012—2016MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — osztályvezető, tudományos főmunkatárs
2017—2021Institute for Regional Studies Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — director
2021—KRTK Regionális Kutatások Intézete — tudományos főmunkatárs

Scientific activity

1978—Magyar Néprajzi Társaság, tag
1982—Hungarian Sociological Association, member
1990—European Society for Rural Sociology, tag
1997—Hungarian Academy of Sciences (HAS), Scientific Committee of Sociology, member
2002—Hungarian Regional Science Association, member

Awards

2006Award of Charles Polanyi, Hungarian Sociology Association
2007Tűzzománc Emléklap az MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya tagjaival közösen, TÖOSZ
2008Kitüntetés a Nemzetközi Nőnap alkalmából, SZMM
2008Községekért, Kistelepülésekért, Kistérségekért díj
2008Pro Regio Award
2009"Kemény Bertalan" Villagedevelopment Award
2014Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Research fields

Rural and Regional Development

Trips abroad

1988study trip — United Kingdom
1988study trip — United States
1993study trip — United Kingdom
1996study trip — Germany
1998study trip — United Kingdom
1999study trip — United Kingdom

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

Edited books
 1. Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K. (2010) eds, A területi kutatások csomópontjai. [Junctions of Territorial Research] Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 531 p
 1.  Balázs É – Kovács K. (2012) eds, Többcélú küzdelem. Helyzetképek a kistérségi közoktatásról.  [Multipurpose Struggle: Diagnosing Micro-Regional Education] Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2012. 468 p http://dokumentumtar.ofi.hu/index_tobbcelu.html
 2. Kovács K. – Váradi M. M. (2013) eds, Hátrányban Vidéken [Being Rural, Being Backward]. Budapest: Argumentum, 2013. 384 p
 
Articles
 1. Kovács K (2010) Social and administrative crises interlocking: the misery of rural peripheries in Hungary Eastern European Countryside Vol. 16: pp. 89-113.
   
 2. Kovács K (2012) Társulási vagy megszűnési kényszer: Közoktatás-szervezés a többcélú kistérségi társulásokban.  [Associating or Ceasing to Exist: Education in Multipurpose Associations of Local Governments]Tér és Társadalom Vol 24(4), pp. 103-124.
   
 3. Kovács K (2012) Rescuing a Small Village School in the Context of Rural Change. Journal of Rural Studies, Vol 28, 2012, pp. 108-117. http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84858796714
 1. Kovács K (2012) A cél a "kiegyenlítés" - Falvakról, térbeli-társadalmi polarizációról. [Targeting Equalisation: Villages as Objects of  Social and Territorial Polarisation] Területi Statisztika  Vol. 15 (52):(6) pp. 570-582. 
 1. Kovács K (2015): Advancing Marginalisation of Roma and Forms of Segregation in East Central Europe. Local Economy. Vol. 30(7) pp 1-17. http://lec.sagepub.com/cgi/reprint/0269094215601812v1.pdf?ijkey=Xbr7Zfv81GnTo8d&keytype=finite
 
Book chapters
 1. Kovács K (2010)  Vidéki változások a rendszerváltozás után [Rural Change after the Fall of State Socialism]. In Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K (eds): A területi kutatások csomópontjai. [Junctions of Territorial Research] Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. pp. 73-101.
   
 2. Kovács K (2010) Területi-társadalmi egyenlőtlenségek a rendszerváltozás utáni Magyarországon [Territorial and Social Inequalities after the Fall of State Socialism in Hungary]. In Fábián A and Lukács A (eds), Párbeszéd és együttműködés  [Dialogue and Co-operation] Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem, pp. 15-32.
   
 3. Kovács K (2010) A fejlesztéspolitikák területi hatásai.  [Territorial Impact of Development Policies ] In Pálné, Kovács I (ed)  Európában a megye. Reform előtt?  [County in Europe. Facing Reforms?] Pécs:  Baranya Megyei Önkormányzat, 2010. pp 43-55.
   
 4. Balázs É – Kovács K (2012) Kistérségi és mikrotérségi szerveződések a közoktatásban  [Micro-Regional Associations in Public Education] In: Balázs É. – Kovács K. (eds): Többcélú küzdelem. [Multipurpose Struggle: Diagnosing Micro-Regional Education] Budapest: OFI  pp. 17-64.
   
 5. Kovács K (2012) Teaching and promoting Roma integration in a small rural school. In: Nikula J, Granberg L (ed) Traces of Peasantry and Post-Socialism. Tampere: Tampereen yliopisto, pp. 73-92.
 1. Kovács K - Kabakchieva P (2012) Transmitting Western Norms: The SAPARD Program in Eastern Europe In: Zentai V, Kovács MJ (eds) Capitalism from Outside? Economic Cultures in Eastern Europe after 1989. Budapest: Central European University Press, pp. 127-148. http://www.ceupress.com/books/html/CapitalismfromOutside.htm
 1. Kovács K (2013) Területi, társadalmi hátrányok és beavatkozási politikák. [Territorial-Social Disadvantages and Policy Interventions] In: Kovács K and Váradi M M  (eds): Hátrányban, vidéken. [Being Rural, Being Backward] Budapest: Argumentum Kiadó pp.25-56.
 1. Bock B, Kovács K, Shucksmith M (2015): Changing Social Characteristics, Patterns of Inequality and Exclusion In: Copus A, de Lima Ph (eds.) Territorial Cohesion in Rural Europe: The Relational Turn in Rural Development. London; New York: Routledge, pp. 193-211.
 1. Kovács K, Király G (2015): A jól-lét szubjektív összetevői és objektív meghatározottságai a hátrányos helyzetű vidéki térségekben. [Subjective Constituencies and Objective Determinants of Wellbeing in Disadvantaged Rural Areas]  In Szirmai V. (ed): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé. [From Spatial inequalities to Social Wellbeing]. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, pp. 285-300.
 1. Kovács K, Tímár J, Váradi M (2015):  Wellbeing deficits in disadvantaged regions. In. Szirmai V. ed: From Spatial inequalities to Social Wellbeing. pp. 129-144.
 
Other Publications
 1. Kovács K in collaboration with A. Cartwright (2010): Controlled Decentralisation: Local, Regional and Central power in the making of Hungarian Regional Development policy. Discussion Papers Series No 78, Pécs: Centre for Regional Studies, 59 p.
   
 2. Horváth M, Kovács K, Kullmann Á, Somogyi E, Teller N (2011) Discussion paper on the territorial aspects of extreme poverty: Drawing up a European extreme poverty map. European Platform for Roma Inclusion. http://romaplatform.net/files/DISCUSSION%20PAPER%20ON%20THE%20TERRITORIAL_ASPECTS_EXTREME_POVERTY_DRAWING_EUROPEAN_EXTREME_POVERTY_MAP.pdf