CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

LADOS Mihály

Lados Mihály
West Hungarian Research Institute
Győr Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Lados Mihály

Place and date of birth : Mosonmagyaróvár, July 27th,1961

Marital status : married, two children

Contact

landline Centre +36 (96) 516-570
fax Centre +36 (96) 516-579
E-mail lados.mihaly(at)krtk.hu
E-mail ladosm(at)rkk.hu

Education and training

1984University of Pécs, Faculty of Business and Economics — M.Sc. on Economics/Industrial Management and Planning
1994Urban Management Centre (Erasmus University, Institute for Housing and Urban Studies), Rotterdam, Hollandia — M.Sc. on Urban Management
1995Hungarian Academy of Sciences — C. Sc (Ph.D.) on Economics/Public Finance

Language skills

English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1984—1986"Zengő Gyöngye" Agriculture Co-operative, Bogád — business assistant
1986Council of Győr-Moson-Sopron Megyei Tanács, Financial Department — public administration
1986—1993Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences West Hungarian Research Institute, Győr — junior research fellow
1994—1995Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences West Hungarian Research Institute, Győr — research fellow
1996—2007Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences West Hungarian Research Institute, Győr — senior research fellow, deputy director
2008—2011Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences West Hungarian Research Institute, Győr — director
2012—2016MTA Közgadaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály — osztályvezető
2017—MTA Közgadaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs

Teaching activities

1993—2005external teacher, Széchenyi István University, Győr
1996—invited lecturer, Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Architecture, Urban Planning Department
1996—2001invited lecturer, University of Horticulture and Food Industry Landscape Architecture, Protection and Development of Faculty
2004—2008external member, Széchenyi István University Multidisciplinary Social Science Doctoral School, Győr
2006—2007senior research fellow, Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department, Győr
2007—associate professor, Széchenyi István University Regional Science and Public Policy Department, Győr
2008—founding member, Széchenyi István University Regional and Economics Graduate School, Győr
2018—tanszékvezető, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

Scientific activity

1986—Magyar Közgazdasági Társaság, member
1994—Regional Science Assosiation Internetional (RSA), member
1995—HUNGARNET Egyesület, MTA RKK NYUTI representative
1995—The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), MTA RKK NYUTI representative
1995—Magyar Urbanisztikai Társaság, member
1996—VEAB Közgazdaságtudományi Bizottság, member
1996—MTA Regionális Tudományi Bizottság, member
1998—Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, permanent guest
1999—Magyar Közgazdasági Társaság – Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet, secretary
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, member
2008—2009MTA Akadémia Kutatók Tanácsa, member
2008—Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Doktori Tanácsa, member
2014—MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága (KÖTEB) Future Earth Albizottság, tag
2015—International Property Tax Institute (IPTI), IPTIpedia magyar képviselője

Awards

1985OTDK, 1st place
1987MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság fiatal kutatói díja, 2nd place
1997OTDK, special prize
2002—2004Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2011Pro Régió Díj

Editorial Membership

1998—2002Győr Studies series, editor in chief

Subjects taught

Local Government Finance (Széchenyi István University, Győr)
Várostervezés és fejlesztés (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Financial Management of Local Governments (Széchenyi István University, Győr)
Comparative Analysis of Local Government Finance (Széchenyi István University, Doctoral School of Economics and Regional Studies)
Regional Stategies (Széchenyi István University, Győr)
Regional Policy (University of Horticulture and Food Industry)
Regional Economics (University of Horticulture and Food Industry)
Regional Management (Széchenyi István University, Győr)

Research fields

Cross-border cooperation
Regional development strategies and programs
Smart Cities - Okos városok
Financial management of local governments
National and local taxation
Local economic development
Management of public service organizations
Regional prosperity research
Spatial information systems
Economics of public utilities and public services
Regional programs' assessment methods

Trips abroad

1990study tour — Sweden
1994study tour — Netherlands
1995study tour — United Kingdom
1998study tour — Spain
1999study tour — Ireland
2001study tour — Spain

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)Selected list of scientific publications

Közszolgáltatás-szervezési kihívások kistelepülési környezetben. In: Kovács K. és Somlyódiné Pfeil E. (szerk.): Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási olvasmányok. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2008. 9-44. oldal. Társszerzők: Kovács K. - Somlyódiné Pfeil E.
Az önkormányzati méretnagyság és a közszolgáltatások méretgazdaságossági kérdései: európai modellek és hazai tapasztalatok. In: Kovács K. és Somlyódiné Pfeil E. (szerk.): Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási olvasmányok. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2008. 45-96. oldal. Társszerző: Koós B.
A településfejlesztés finanszírozási rendszere, pénzügyi szabályozása. In: Rechnitzer J. (szerk.): Település és Fejlesztés. A közszolgáltatások hatékonyságának növelése a településfejlesztésben. Közigazgatási olvasmányok. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2007. 143-162. oldal. Társszerző: Kovács G.
A régió fejlesztési rendszere. In: Rechnitzer J. (szerk.) Nyugat-Dunántúl. A kárpát-medence régiói 5. Pécs-Budapest, MTA RKK – Dialóg Campus,. 2007. 401-439. oldal
Az INTERREG-PHARE CBC projektek típusai és tapasztalatai. In: Kaiser T. (szerk.): Hidak vagy sorompók? A határokon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban. Stratégiai Kutatások – Magyarország 2015, 1. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. 2006. 205–230. oldal.
Von einer grenznahen Lage zur integrierten Grenzregion. – Tér és Társadalom. 2005. 2. 129-134. oldal
Programmevaluirung Anhand des Beispieles des Ungarn-Österreich Phare CBC Kleinprojektfonds 2000. – Tér és Társadalom. 2005. 2. 239-268. oldal
Programértékelés a 2000. évi Magyarország-Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap példáján. – Tér és Társadalom. 2005. 2. 101-126. oldal
A határmentiségtől az integrált határrégióig. – Tér és Társadalom. 2005. 2. 1-5. oldal
A területfejlesztési koncepciótól a monitoringig. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2004. 364 oldal. Társszerző: Rechnitzer J.
Size of Local Governments, Local Democracy and Local Service Delivery in Hungary. In: Swianiewicz, P. (ed.): Consolidation or Fragmantation – Tha Scale of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest, LGI-OSI. 2003. 31-100. oldal. Társszerzők: Fekete, É. - Pfeil, E. - Szoboszlai Zs.)
Impacts of the Enlargement on Spatial Planning in Hungary. – FORUM Raumplanung. 2001. 2. 26-31. oldal
A területi tervezés kihívásai a kilencvenes években Magyarországon: a területfejlesztési stratégiák kialakításától a programozásig és az értékelésig.Tér és Társadalom. 2001. 2. 25-69. oldal
Zusammenarbeit über die Grenzen: der sanfte Druck der EU. – RAUM – Österreichische Zeitschrift für Raumplannung und Regionalpolitik. No. 37. 2000 März. 18-21. oldal
A regionális szintű területfejlesztés finanszírozási rendszerének megalapozása. In: Horváth, Gy. – Rechnitzer, J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, MTA RKK. 2000. 575-594. oldal. Társszerző: Rechnitzer J.
Local Property Taxation in Hungary. In: McCluskey, W. (ed.): Property Tax: An International Review. Aldershot-Brookfield USA-Singapore-Sydney, Ashgate. 1999. 419-439. oldal. Társszerző: Péteri, G.
Bevételi alternatívák. A magyar önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának modernizálása. Oktatási kézikönyv 3. kötet. Budapest, The Urban Institute Washington-Metropolitan Research Institute Budapest-US AID. 1999. 20 oldal. Társszerző: Rosenberg, P.
Alternative Revenues – The Modernisation of Budgeting of Hungarian Local Governments. (Traning Material 3). Budapest, The Urban Institute Washington-Metropolitan Research Institute Budapest-US AID. 1999. 20 oldal. Társszerző: Rosenberg, P.
Future Perspectives for Local Government Finance in Hungary. Discussion Papers No. 25. Pécs, Centre for Regional Studies. 1998. 51. oldal
Az önkormányzati finanszírozás lehetséges jövőbeli irányai. – Tér és Társadalom. 1998. 1. 59-86. oldal
Az Északnyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája. – Tér és Társadalom. 1997. 1. 219-281. oldal. Társszerző: Rechnitzer, J.
A területfejlesztés erőforrásai az Északnyugat-Dunántúlon. – Tér és Társadalom. 1997. 1. 197-217. oldal
Az ingatlanadóztatás gyakorlata Hollandiában. – Pénzügyi Szemle. 1995. 4. 275-296. oldal
Enterprises of Local Town Councils in Hungary. In: Dúró Annamária (szerk.): Spatial Research and Social-Political Changes. Discussion Papers Special. Pécs, Centre for Regional Studies. 1993. 109-115. oldal
Önkormányzat és vállalkozás. (Áttekintő tanulmány) In: Csefkó Ferenc (szerk.): Helyi Társadalom Gazdaság Politika – Tanulmányok az önkormányzatokról. Budapest, Alapítvány a Magyarországi Önkormányzatokért Titkársági és Kiadói Iroda. 1992. 104-129. oldal
Change in the Economic Operation of the Local Authorities in the City of Győr. In: Péteri, G. (ed.): Events and Changes - The First Steps of Local Transition in East-Central Europe. Budapest, Local Democracy and Innovation Foundation. 1991. 172-184. oldal
A tanácsi kötvénykibocsátás tapasztalatai (1981-1988) I-II. – COMITATUS. 1991. 8-9. 16-20. oldal és 1991. 10. 13-15. oldal
Osztrák-magyar gazdasági együttműködés.In: Rechnitzer J. (szerk.): A nyitott határ. Wien-Győr, MTA Regionális Kutatások Központja. 1990. 73-96. oldal
Rábaköz népesedésének és foglalkoztatási viszonyainak vizsgálata 1960-1987 között.In: Rechnitzer J. - Sas, B. (szerk.): A Rábaköz térszerkezete. Csorna-Kapuvár, MTA Regionális Kutatások Központja. 1988. 42-64. oldal
A Szigetköz népesedésének és foglalkozási viszonyainak alakulása 1960 és 1986 között. In: Rechnitzer J. - Sas, B. (szerk.): Térszerkezeti vizsgálatok az Észak-Dunántúlon. MTA Regionális Kutatások Központja Kutatási Eredményei 6. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 1987. 75-111. oldal