CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

LUX Gábor

Lux Gábor
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Lux Gábor

Place and date of birth : Budapest, September 17th,1980

Marital status : single

Contact

landline Work +36 (72) 523-843
fax Centre +36 (72) 523-803
landline Centre +36 (72) 523-800
Work phone Work +36 (72) 523 800
E-mail lux(at)rkk.hu
E-mail lux.gabor(at)krtk.hu

Education and training

2004University of Pécs, Faculty of Business and Economics — MSc in economics
2007University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Doctoral School in Regional Policy and Economics — absolutory
2009University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Doctoral School in Regional Policy and Economics — PhD (regional studies)

Language skills

German (writes, reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2006—2010Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Transdanubian Research Institute — junior research fellow
2010—2016Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Transdanubian Research Institute — research fellow
2017—CERS HAS, IRS — senior research fellow

Teaching activities

2005—2007szemináriumvezető, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
2016—témakiíró, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
2016—2017egyetemi docens, Dél-Urali Állami Egyetem

Scientific activity

2006—Hungarian Regional Science Association, member
2008—2015AESOP Young Academics, tag
2010—Regional Studies Association, tag (FeRSA)
2016—Regional Science Association International, tag

Awards

2003OTDK Közgazdaságtudományi szekció, gazdaságelmélet, OTDT, 2nd place
2010Tudományos Díj, Pécsi Akadémiai Bizottság
2011Akadémiai Ifjúsági Díj, Magyar Tudományos Akadémia
2014—2017Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (és emléklap)

Editorial Membership

2016—Bulletin of Perm National Research Polytechnic University. Social and economic sciences.
2017—Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA

Research fields

Industrial restructuring under post-socialism
Urban economic governance
Evolutionary economic geography
Development policy and industrial policy under socialism and post-socialism

Trips abroad

2007Karol Adamiecki University of Economics, Katowice — Poland

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

Lux, Gábor - Horváth, Gyula (eds.) (2018): The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. Routledge, London - New York. 340 p. https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-to-Regional-Development-in-Central-and-Eastern-Europe/Lux-Horvath/p/book/9781472485717

Lux Gábor (2017): A külföldi működőtőke által vezérelt iparfejlődési modell és határai Közép-Európában [The Foreign Direct Investment-driven industrial development model and its limits in Central Europe]. Tér és Társadalom. 1. pp. 30–52. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2801

Lux Gábor (2017): Újraiparosodás Közép-Európában [Reindustrialisation in Central Europe]. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. http://www.dialogcampus.hu/hu/regionalis+tudomanyok+foldrajz+mezogazdasag/ujraiparosodas+kozep-europaban.html


Lux Gábor (2015): Minor cities in a metropolitan world: Challenges for development and governance in three Hungarian urban agglomerations. International Planning Studies. 1-2, pp. 21-38. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563475.2014.942491?journalCode=cips20

Lux, Gábor (2015): Endogennoe razvityie : novie vizovi dlya promislennosty Centralnoy Evropi. REGION: Ekonomia i Sociologiya. 1 (85), pp. 256-274. http://regscience.hu:8080/xmlui/handle/11155/905

Faragó László - Lux Gábor (2014): Kurrens portéka vagy múzeumi tárgy? Növekedési pólusok és iparági körzetek a fejlesztéspolitikában. [Current chic or museum exhibit? Growth poles and industrial districts in development policy] Tér és Társadalom. 2., pp. 11–30.

Lux Gábor (2013): Kritikus tömeg alatt: a fejlesztési együttműködés lehetőségei a kisebb nagyvárosokban. [Below critical mass: Development cooperation in minor cities] Tér és Társadalom. 4., pp. 52–74. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2512

Lux Gábor (2012): A térségi boom gazdasági és társadalmi következményei. [The socio-economic consequences of regional booms] – Tér és Társadalom. 2., pp. 22–39.  http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/195

Lux, Gabor (2010): From industrial periphery to cultural capital? Restructuring and institution-building in Pécs. In: Sucháček, Jan – Petersen, Jeppe Juul (eds.): Developments in Minor Cities: Institutions Matter. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, pp. 103–126. http://www.academia.edu/4001209/From_industrial_periphery_to_cultural_capital_Restructuring_to_institution-building_in_P%C3%A9cs

Lux Gábor (2010): Dezintegráció és újraszerveződés a Nyugat-Balkán iparában. [Disintegration and reorganisation in the industry of the Western Balkans] In: Horváth Gyula – Hajdú Zoltán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, pp. 363–383. http://www.academia.edu

Lux, Gabor (2009): Divergent patterns of adaptation among Central European Old Industrial Regions. European Spatial Research and Policy. 2009. 1. pp. 145–157. https://www.degruyter.com/view/j/esrp.2009.16.issue-1/v10105-009-0009-1/v10105-009-0009-1.xml

Lux Gábor (2009): Az ipar hagyományos terei: Régi ipari térségek. [Industry's Traditional Spaces: Old Industrial Regions] – Tér és Társadalom. 4., pp. 45–60. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/1275

Lux, Gábor (2008): Industrial Development, Public Policy and Spatial Differentiation in Central Europe: Continuities and Change(Discussion Papers No. 62) Centre for Regional Studies, Pécs. 58 p. http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/issue/view/389

Lux Gábor (2008): Egy közép-európai világváros? Ipari válság és szerkezeti átalakulás Felső-Sziléziában. [A Central European Metropolis? Industrial crisis and structural change in Upper Silesia] – Területi Statisztika. 1, pp. 41–56. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2008/01/lux.pdf

Lux Gábor (2005): A magyar fejlesztéspolitika térszemlélete és a második generációs programozás területi vetületei. [Views on space in Hungarian development policy and the spatial aspects of second generational programming] – Tér és Társadalom. 3-4, pp. 81–93. https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013872