Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

LUX Gábor

Lux Gábor
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Lux Gábor

Place and date of birth : Budapest, September 17th,1980

Marital status : single

Contact

landline Work +36 (72) 523-843
fax Centre +36 (72) 523-803
landline Centre +36 (72) 523-800
Work phone Work +36 (72) 523 800
E-mail lux(at)rkk.hu

Education and training

2004University of Pécs, Faculty of Business and Economics — MSc in economics
2007University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Doctoral School in Regional Policy and Economics — absolutory
2009University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Doctoral School in Regional Policy and Economics — PhD (regional studies)

Language skills

German (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2006—2010Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Transdanubian Research Institute — junior research fellow
2010—2016Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Transdanubian Research Institute — research fellow
2017—CERS HAS, IRS — senior research fellow

Teaching activities

2005—2007szemináriumvezető, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Scientific activity

2006—Hungarian Regional Science Association, member
2008—AESOP Young Academics, tag
2010—Regional Studies Association, tag (MRSA)

Awards

2010Tudományos Díj, Pécsi Akadémiai Bizottság
2011Akadémiai Ifjúsági Díj, Magyar Tudományos Akadémia
2014—2017Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Research fields

Industrial restructuring under post-socialism
Urban economic governance
Evolutionary economic geography
Development policy and industrial policy under socialism and post-socialism

Trips abroad

2007Karol Adamiecki University of Economics, Katowice — Poland

Publications

45 publications, of which 1 independent volume, 3 volumes edited, 14 book chapters and 18 publications in a foreign language.
Full publication list (Hungarian Scientific Bibliography Database)
 
10 most relevant publications
A magyar fejlesztéspolitika térszemlélete és a második generációs programozás területi vetületei. [Views on space in Hungarian development policy and the spatial aspects of second generational programming] – Tér és Társadalom. 2005. 3-4, pp. 81–93.
Egy közép-európai világváros? Ipari válság és szerkezeti átalakulás Felső-Sziléziában. [A Central European metropolis? Industrial crisis and structural change in Upper Silesia] – Területi Statisztika. 2008. 1, pp. 41–56.
Industrial Development, Public Policy and Spatial Differentiation in Central Europe: Continuities and Change. (Discussion Papers No. 62) Pécs, Centre for Regional Studies. 2008. 58 p. –157. http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/issue/view/389
Divergent patterns of adaptation among Central European Old Industrial Regions. European Spatial Research and Policy. 2009. 1, pp. 145–157.
 Az ipar hagyományos terei: Régi ipari térségek. [Industry's traditional spaces: Old Industrial Regions] Tér és Társadalom. 2010. 4. pp. 4560.

From industrial periphery to cultural capital? Restructuring and institution-building in Pécs. In: Sucháček, Jan – Petersen, Jeppe Juul (eds.): Developments in Minor Cities: Institutions Matter. Ostrava, VŠB – Technical University of Ostrava. 2010 pp. 103-126.

Dezintegráció és újraszerveződés a Nyugat-Balkán iparában [Disintegration and reorganisation in the industry of the Western Balkans]. In: Horváth Gyula – Hajdú Zoltán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Pécs, Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. 2010. 363–383. o.

A térségi boom gazdasági és társadalmi következményei [The socio-economic consequences of regional booms]. – Tér és Társadalom 2012. 2. pp. 22–39.

A gazdaság szerepe a városi térségek fejlesztésében: a globális kihívásoktól a fejlesztéspolitikáig [Economic development in city regions: From global challenges to development policy]. In: Somlyódyné Pfeil Edit (ed.): Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései: Három magyar nagyvárosi térség az átalakuló térben. 2012. Pécs, Publikon Kiadó, pp. 67–89.

Saját tereikbe zárva? Közép- és Kelet-Európa a regionális tudomány európai integrációjában [Trapped within their own spaces? Ceastern and Eastern Europe in the European integration of regional studies]. In: Rechnitzer János–Rácz Szilárd (eds.): Dialógus a regionális tudományról. 2012. Győr, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Magyar Regionális Tudományi Társaság, pp. 151–170. http://open-archive.rkk.hu:8080/jspui/handle/123456789/127