Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

NAGY Erika

Nagy Erika
Great Plain Research Institute
Békéscsaba Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Nagy Erika

Place and date of birth : Gyoma, January 25th,1968

Marital status : married, one child

Contact

fax Centre +36 (66) 441-801
landline Centre +36 (66) 441-801
E-mail nagye(at)rkk.hu

Education and training

1991József Attila University, Szeged, Hungary — MA in Geography and History
1997University of Leicester, Leicester, United Kingdom — MA in Urban History
1998Hungarian Academy of Sciences — PhD in Geography

Language skills

German (reads)
Russian (reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1991—1993József Attila University, Dept. of Economic Geography, Szeged — PhD student
1994—1998Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, West Hungarian Institute, Győr — junior research fellow
1994—1998Széchenyi István College, Győr — lecturer
1998—University of Szeged — lecturer
1998—1999Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Békéscsaba Department — research fellow
1999—Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Békéscsaba Department — senior research fellow

Teaching activities

1991—1993, József Attila University, Szeged
1994—1998, Széchenyi István College, Győr
1998—, JATE/SZTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
2007—, University of Szeged

Scientific activity

1986—Hungarian Geographical Society, member
1996—1997MTA VEAB Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság, tag
1996—European Regional Science Association, member
1996—Hungarian Society of Economists, member
2000—European Network for Service Studies (RESER), member
2000—The Public Body of the Hungarian Academy of Sciences, member
2001—Royal Geographical Society Post-socialist Working Group, member, member
2006—MTA Településtudományi albizottság, tag
2007—Cities After Transition Network (non-formal research network), founding member

Awards

1989NSSC, 1st place
1991NSSC, 3th place
1991—1994Award of HAS TMB
1993Youth Award of HAS TMB, 3th place
1998National Strategic Programs Award of the HAS, 2nd place
1998—2000Research Support Scheme Fellowship
1999Eötvös Scholarship, Magyar Állam
2004Eötvös Scholarship, Magyar Állam
2004—2006Bolyai János Research Scholarship
2008—2010Bolyai János Research Scholarship

Editorial Membership

1996—1998Tér és Társadalom (Space and Society)
2008—Service Industries Journal

Subjects taught

Általános gazdasági földrajz (SZTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék)
A kereskedelem és a fogyasztás földrajza (SZTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék)
A gazdaság mint térfolyamat – A gazdaságföldrajz elméleti keretei (SZTE Földtudományi Doktori Iskola)

Research fields

Regionális földrajz (Kelet-Közép-Európa gazdasági térfolyamatai)
Városföldrajz (gazdasági szuburbanizáció; ingatlanpiac folyamatok és a dzsentrifikáció; várostervezés)
Gazdaságföldrajz (a kereskedelem és a fogyasztás terei; a fejlett (tudás- és információintenzív) termelői (üzleti) szolgáltatások strukturális-térbeli folyamatai)

Trips abroad

1996—1997scholarship — United Kingdom
1999scholarship — Czech Republic
2005scholarship — Germany
2007scholarship — Poland

Presentations

Cseh Földrajzi Társaság, Prága — Czech Republic
Magdeburg University, Magdeburg — Germany
Charles University, Dept. for Human Geography and Regional Planning, Prague — Czech Republic

Publications

Number of publications:

o       Number of publications: 112;
o       In English: 37;
o       In international journals, books, websites: 30
o       Number of references to published papers: 190.
 
Publications (30, selected)
Nagy, Erika-Timár, Judit 2012: Urban restructuring in the grip of capital and politics: Gentrification in East Central Europe. In: Csapó-Balogh (eds.): Development of the Settlement Network in the Central European Countries. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 121-136.
Nagy, Erika- Nagy, Gábor- Timár, Judit: The changing meaning of core−periphery relations of a non-metropolitan ‘urban region’ at the Hungarian–Romanian border. DISP – The Planning Review 186, (in press)
Nagy, Erika- Nagy, Gábor 2010: Koncentráció és függőség – a magyar városhálózat az üzleti szolgáltatások térstruktúráiban.(Concentration and dependence. The Hungarian urban network in global flows of business knowledge). In: Barta- Beluszky- Földi- Kovács K (eds): A területi kutatások csomópontjai (Key issues in regional studies). Centre for Regional Stduies, Pécs, Hungary. 158-182.
Nagy, Erika 2010: Változó erőviszonyok - átalakuló terek.: A kereskedelmi tőke térszerkezet-alakító szerepe az élelmiszer-kiskereskedelemben. (Retail capital and uneven development. Shifting power relations in the food commodity chains in East Central European context.) In: Sikos T. (ed.) Fenntartható fogyasztás és növekedés határai: új trendek a kereskedelemben. (Sustainable consumption and growth: New trends in the retail sector). Selye University, KOmarno, Slvakia, 177-194.
Nagy, Erika- Mészáros, Rezső- Nagy, Gábor- Boros, Lajos- Pál, Viktor, 2010: A globális gazdaság földrajzi dimenziói (The Geography of the Global Economy) Akadémiai Kiadó, Budapest. 391 p.
Nagy, Erika 2009: Constructing and crossing boundaries in a new (?) Europe. European Spatial Research and Policy Vol 16. No. 2. 49-63.
Nagy, Erika 2009: Internal Trade. In: Hungary in Maps (ed. Kocsis K.-Schweitzer F.) Geographical Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 182-188.
Nagy, Erika 2009: A lakossági jövedelmek és a fogyasztás alakulása a Dél-Alföldön (Household incomes and consumption in Southeast Hungary) In: Nagy, G. (ed.) A Kárpát-medence régiói. Dél-Alföld. (Regions of the Carpathian Basin. South Great Plain) Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 149-160.
Nagy Erika-Nagy Gábor 2009: Changing spaces of knowledge-based business services in Hungary. Hungarian Geographical Bulletin, 2009/2. 101-120.
Nagy, Erika- Timár Judit- Dagmar Tille-Jan Prömmel-Guntram Geser 2008: Integrated Revitalisation of Historical Towns to Promote Polycentric Development Transnational Manual. www.histurban.net
Nagy, Erika-Timár, Judit- Tille, Dagmar- Prömmel, Jan- Geser, Guntram 2007: Integrated Revitalisation of Historical Towns. A base-line study. www.histurban.net p. 58
Nagy Erika 2007: Forces shaping urban peripheries: land market processes and urban planning in East Central Europe. In: From Villages to Cyberspace. (ed. Kovács, Cs.). University Press, Szeged, 385-400.
Nagy, Erika- Timár, Judit 2007: A középvárosi dzsentrifikáció társadalmi hatásai a posztszocialista Magyarországon (The social impact of gentrification in small towns in post-socialist context). In: Enyedi (ed.) A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai (The social impact of the transformation of historical urban spaces) MTA Társadalomkutató központ, Budapest, 2007, 293-319
Nagy Erika 2007: A bevásárló központok és a hagyományos köztér-funkciók konfliktusai. (Inner city shopping dveelopments and the crisis of pulic spaces) In: Bevásárlóközpontok jelene és jövője (The present and the future of shopping malls). Selye János Egyetem, Komárom (szerk. Sikos T. T.) 2007, 233-261
Nagy, Erika 2006: A fogyasztás átalakuló tereinek változó szabályozási-tervezési környezete Kelet-Közép-Európában (The regulation and planning context of changing spaces of consumption in East Central Europe). Európai Tükör XI.6. (June 2006),49-69
Nagy, Erika 2006: Développement Régional et essor du secteur des services avancés aux entreprises dans une économie de marché émergente. In: Fabienne Leloup - Bernadette Merenne - Laurence Moyart: Services aux entreprises et développement régional. De Boeck Université: Mons; 2006, 289-315. (Chapter 10)
Nagy, Erika 2005: Adaptation and differentiation: the corporate strategies of international investors in the emerging retail market of Hungary. In: Turnock, D. (ed): Foreign Investments and Regional Development in East Central Europe. Ashgate: London pp. 267–291.
Nagy, Erika 2005: Urban Development in Post-transition Hungary: Emerging Social Conflicts as Constraints for a Locality. Geographia Polonica. 2005.2. 137-151.
Nagy, Erika 2005: Regional development and the rise of the APs sector in an emerging economy. Service Industries Journal, vol.25.No.2.229-253.
Nagy, Erika 2002: Fragmentation and centralisation: Transition of the retial sector in East Central Europe. European Retail Digest, Templeton College, University of Oxford, March 2002. pp. 41–45.
Nagy, Erika 2001: Winners and Losers of the Transition of City Centre Retailing in East Central Europe. European Urban and Regional Studies, Vol.8 No.4: 340–349.
Nagy, Erika- Turnock, David 2000: Planning regional development: promoting small settlements in a trans-frontier situation. Geojournal. Vol. 48. No.4.
Nagy, Erika 2000: Transition of Urban Space in Two Systems: The Fractal Geometry of Hungarian Provincial Cities. Cybergeo, European Journal in Geography 18/10/2000. p.14
Nagy, Erika 2000: Global challenges and local responses in the retail sector in Hungary. In: Contemporary role of the service sector. University of Lódz, Institute of Socio-economic Geography. Lódz, 2000
Nagy Erika 1999: Growth and urban differentiation on the urban periphery: a case study from Szeged, Hungary. GeoJournal, 46. 1999. 1. pp. 221–230.
Nagy, Erika 1997: Szolgáltató centrumok az Északnyugat-Dunántúlon (Service centres in Northwest Hungary). Tér és Társadalom, No.1. pp.109-124.
Nagy, Erika 1997: A várostervezés regionális kereteinek kialakulása és fejlődése Nagy-Britanniában (The regional context of urban planning in Britain) . Tér és Társadalom No.3. pp. 55-68.
Nagy Erika 1997: Szolgáltató centrumok az Északnyugat-Dunántúlon. Tér és Társadalom, No.1. pp.109-124.
Nagy Erika 1997: A várostervezés regionális kereteinek kialakulása és fejlődése Nagy-Britanniában. Tér és Társadalom No.3. pp. 55-68.
Nagy, Erika- Dőry, Tibor (1995): Die technische Entwicklung und das Hochschulwesen der 90-er Jahren in der Region. In: Galli (ed): Hochschulwesen und Wirtschaft Győr, Széchenyi College, pp.473–500