CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

NAGY Gábor

Nagy Gábor
Great Plain Research Institute
Békéscsaba Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Nagy Gábor

Place and date of birth : Budapest, May 27th,1967

Marital status : married, one child

Contact

fax Centre +36 (66) 441-801
landline Centre +36 (66) 441-801
E-mail nagyg(at)rkk.hu
E-mail nagy.gabor(at)krtk.hu

Education and training

1991JATE TTK, Szeged — MA of geography
1991JATE TTK, Szeged — MA of mathematics
1998Hungarian Academy of Sciences, Budapest — CSc. (PhD) of Geography
2012Szegedi Tudományegyetem, Szeged — habilitáció (földtudomány)

Language skills

German (reads)
Russian (reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1991—1994JATE TTK Dept. of Economic Geography, Szeged — PhD course
1994—1998CRS WHRI Győr Dept. (H.A.S.) — junior research fellow
1995—1998SZI College, Győr — part time lecturer
1998—1999CRS ASI Békéscsaba Dept. (H.A.S.) — research fellow
1999—CRS ASI Békéscsaba Dept. (H.A.S.) — senior research fellow
2000—2001CRS ASI Békéscsaba Dept. (H.A.S.) — head of departure
2008—2010Alföld Institute in Centre for Regional Studies — director

Teaching activities

1991—1994lecturer, JATE TTK, Szeged
1994—1998lecturer, and after assist. Prof., SZI College, Győr
1996—1997lecturer, KÉE, Budapest
1998—2001lecturer, Univ. of Szeged TTK, Szeged
2003—consultant, TS College GFK, Békéscsaba
2005—2007lecturer, TS College EFK, Gyula
2005—lecturer, Univ. of Szeged TTK, Szeged
2006—lecturer, TS College GFK, Békéscsaba
2007—member, GeoSciences PhD-School of University of Szeged
2008—2009lecturer, SZIE TEK VKK, Szarvas
2009—lecturer, SZTE GFK, Szeged

Scientific activity

2000—Hungarian Society of Economists, member
2001—Post-Socialist Geographers Research Group, member
2002—Hungarian Geographical Society Körösvidéki Branch, secretary
2002—Space and Services Research Network (RESER), member
2003—European Urban Research Association, member
2004—European Regional Science Association, member
2006—Cities After Transition research network, member
2006—Urban Geography Sub-comittee in H.A.S., founding member
2007—2009stearing comittee of Hungarian Geographical Society, member
2009—2011Comitte of Social Geography, Hungarian Academy of Sciences, secretary

Awards

1996—1999Youth Researcher Scholarship, Hungarian Academy of Sciences
1995—1996Ryoichi Sasakawas Young Leader Fellowship Fund, Hungarian Academy of Sciences
1991—1994Award of HAS TMB, MTA TMB
1989National Scientific Conference of Students, 2nd place
1991National Scientific Conference of Students, 2nd place
2001Pro Regio Csongrád County
2003—2005Bolyai János Research Scholarship, HAS
2006Szádeczky-Kardoss Elemér Award, HAS, 2nd place

Subjects taught

Geography of information society (University of Szeged)
Economic geography (University ff Szeged)
Theories and new paradigms in economic geography. (University of Szeged)
Political geography and global economy ()
From COMECON to EU – Economic Transition in East Central Europe. (University of Szeged)
Regionális politika és világgazdaság ()
Európai Unió regionális politikája ()
Quantitative and qualitative analysis methods in regional research (Tessedik College)

Research fields

Urban Geography
Geography of information society
Gazdasági egyenlőtlenségek vizsgálata

Trips abroad

1994study trip — United Kingdom
1997study trip — United Kingdom
2004scientific grant — Germany
2005MÖB Grant — Czech Republic
2007Academic study tour — Poland

Publications


Complete list of publications and citations  MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

Pósfai, Zs.  - Nagy, G. 2017: Crisis and the Reproduction of Core-Periphery Relations on the Hungarian Housing Market. EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY, 24 (2): pp. 17-38.

Nagy, G. 2017: Az állami beavatkozások lakáspiaci és területi hatásai a lakásszektorban. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 141 (3): pp. 235-245.

Nagy, E., Nagy, G., Dudás, G. (2017): The uneven transformation of consumption spaces and the rise of new marginalities in Hungary. REGIONAL STATISTICS, 6 (2): pp. 149-172.

Nagy, G., Dudás, G. 2016: Fél évszázaddal Mendöl után - A Békés megyei külterületek állapota. TELEPÜLÉSFÖLDRAJZI TANULMÁNYOK, 5 (1): pp. 108-122.

Nagy, G., Dudás, G., Bodnár G. 2016: „Megfogyva bár…” Egy tanyafelmérés tanulságai Békés megyében. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 30 (1): pp. 93-111.

Nagy, E; Timár, J; Nagy, G; Velkey, G. 2015: Marginality in Hungary In: Lang, T., Henn, S., Sgibnev, W. Ehrlich, K. (eds.): Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 135-155.

Nagy, G., Koós B. 2015: A jól-lét index fejlődése. In: Szirmai, V. (ed.): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé. Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, pp. 47-65.

Nagy, E; Timár, J; Nagy, G; Velkey, G. 2015: A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben. TÉR ÉS TÁRSADALOM, 29 (1): pp. 35-52.

Nagy, G., Koós B. 2014: First results in modelling objective well-being in Hungary at lower territorial level REGIONAL STATISTICS, 4 (2): pp. 71-86.

Nagy, G. 2014: A jólét-index megjelenése és tartalmi, módszertani fejlődése a hazai szakirodalomban. KITEKINTÉS - PERSPECTIVE: REVISTA DE STIINTA SI CULTURA, 18 (20): pp. 126-140.

Nagy, G. 2014: A Békés megyei ipari parkok különös tekintettel a közlekedési adottságokra. In: Kiss, E. É. (szerk.): A hazai ipari parkok különböző dimenzióban. 320 p. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2013. pp. 127-143.

Nagy, G., Nagy, E., Timár, J. 2012: The changing meaning of core–periphery relations of a non- metropolitan “urban region” at the Hungarian–Romanian border. DISP, 48 (2): pp. 93-105.

Nagy, G. 2012: A Romániából érkező fogyasztók hatása a gyulai kereskedelmi szektorra. KITEKINTÉS - PERSPECTIVE: REVISTA DE STIINTA SI CULTURA, 16 (18): pp. 63-68.

Nagy, G. 2006: A gazdasági fejlettség minőségi indikátorai. In: Kanalas, I., Kiss, A. (szerk.): A perifériaképződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. 264 p. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, 2006. pp. 86-97.