CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

NAGY Terézia

Nagy Terézia
Great Plain Research Institute
Békéscsaba Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Nagy Terézia

Place and date of birth : Szeged, September 30th,1977

Marital status : unmarried, two children

Contact

landline Centre +36 (66) 441-801
fax Centre +36 (66) 441-801
E-mail nagyt(at)rkk.hu

Education and training

2004University of Szeged, Faculty of Humanities, Szeged — Ethnologist (MA)
2004University of Szeged, Faculty of Humanities, Szeged — Sociologist (MA)
2010Corvinus University of Budapest, Sociology Doctoral School, Budapest — PhD on Sociology

Language skills

English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2004—2010HAS Centre for Regional Studies, Great Plain Research Institute, Békéscsaba — junior research fellow
2010—2011HAS Centre for Regional Studies, Great Plain Research Institute, Békéscsaba — research fellow

Teaching activities

2003—lecturer, University of Szeged, Faculty of Humanities, Szeged

Scientific activity

Hungarian Association of Sociology, Department of Social Network Analysts, member
Pan-African Association of Anthropologists, tag
European Association of Social Anthropologists, tag
Society of Regional Studies of Southern Plain, vice-president
Hungarian Association of Anthropologists, member

Awards

2001—2002Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Ösztöndíja
2001OTDK, special prize
2003MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Díja, 1st place
2003OTDK, 1st place
2007Magyar–Etióp Baráti Társaság oklevéle

Subjects taught

Research methods of cultural anthropology (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
The research methods of ethnology and cultural anthropology (SZTE BTK, Vallástudományi Tanszék)
Ethnology of Religion (SZTE BTK Vallástudományi Tanszék)
Themes of social and cultural anthropology by this time (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
International communication (SZTE Budapesti Médiatudományi Intézet)
Sociology of elites. Fieldwork (SZTE BTK Szociológiai Tanszék)
The sociological aspects of refugees’ problems. Inclusion, exclusion, integration, assimilation (ELTE)
Urban Anthropology (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
Kutatásmódszertani gyakorlatok (SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék)
Migrants, refugees, diasporas and the transnational communication ()
Contemporary: cultures of music (SZTE BTK Szociológiai Tanszék)
Kvalitatív kutatásmódszertan (SZTE BTK, Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék)

Research fields

The imagined Europe
Urban anthropology
Postmodern and postcolonial anthropology
Social networks and social integration
Connections and failures of connection in neointegration
Refugees, migrants’ cultures, diasporas

Publications

 

Main publications
2002    Az underground zenei szubkultúra a mai nagyvárosban. (The underground music subcultures in present city) Tabula, 5. 2. 254-271 p.
2003    The appearance of an underground electromusic subculture in the cultural sphere of the city. Acta Ethnographia Hungarica 48 (1-2), pp.123-138.
2003    A herbáldrogok és varázsnövények használata. (Herbal drugs and magic plants in usage) Addiktológia (Addictologia Hungarica) 2003/2. 198-221 p.
2004   Kapcsolatháló elemzés egy szegedi hajléktalancsoportban. (Social network analyses in a homeless group of Szeged) In: Pászka Imre (szerk.): A látóhatár mögött. Szociológiai tanulmányok. Belvedere Meridionale, Szeged. 91-139.
2007 Migráns hálózatok, menekültek és a Határok. (Migrants’ networks, refugees and the Borders) In: Timár Judit (szerk.) Határkonstrukciók magyar – szerb vizsgálatok tükrében. Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja, Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsabai Osztály. 81-94.
 2008 Relatív egzotikum. (Relative exotic) Fejős Zoltán - Pusztai Bertalan (szerk.) Az egzotikum. Tabula Könyvek 9. Budapest - Szeged, Néprajzi Múzeum - SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2008. 173-188.
 2009 Being locked out and locked in: The culture of homelessness in Hungary. In: Kürti, L. – Skalnik, P. (szerk.): Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home. Oxford: Berghahn Books. 206-226.
2009  Átmenet a szocializmus rejtett hajléktalan világából a kvázi jóléti szociális védőhálóba. (Transition from the hidden homeless world of socialism to the quasi-welfare social safety net) Tér és Társadalom, 23. 3. 79-97
2009 A herbálnövények és varázsnövények használata. (Herbal drugs and magic plants in usage) Demetrovics Zsolt (szerk.) Az addiktológia alapjai II. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 207-225.
2009 Bevándorlók beilleszkedésének segítése a diszkrimináció leküzdésével. Helping migrants’ integration with get over the discrimination.  DARTKE. Szeged. Editor and author of three chapters
2009 Narratív menekültsors. A hatalom és mobilitás kérdései. (Narratives of refugees’ fate. The questions of power and mobility) In: Jancsák Csaba – Nagy Gábor Dániel – Szűcs Norbert: Céhem vándorkönyvei. Tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. Szeged: Belvedere Meridionale. 89-103.