Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

PERGER Éva

Perger Éva
Great Plain Research Institute
Kecskemét Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Perger Éva

Place and date of birth : Budapest, December 10th,1955

Marital status : divorcee, one child

Contact

fax Centre +36 (76) 502-849
Work phone Centre +36 (76) 502-840
E-mail perger.eva(at)rkk.hu

Education and training

1979University of Economics, Budapest — diploma in economics (teacher of economics)
1986University of Economics, Budapest — doctor univ. in economics
1995Hungarian Academy of Sciences, Budapest — CSc in geography

Language skills

Russian (reads)
Greek (reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1979—1981Lengyel Gyula High School, Budapest — teacher of economics
1979Hámán Kató High School, Budapest — teacher of economics
1982—1986Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest — junior research fellow
1986—1992MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Osztály — tudományos munkatárs
1992—1995Centre for Regional Studies HAS, Budapest Department — research fellow
1995—1998Centre for Regional Studies HAS, Budapest Department — senior research fellow, scientific chief of department
1998—2001Prime Minister’s Office, Republic of Hungary (State Secretariat for Public Administration and Regional Policy) — chief counsellor
2001—2007Hungarian Institute of Public Administration, Budapest — director general
2007—2010ECOSTAT Government Institute for Strategic Research of Economy and Society, Budapest — senior research fellow
2011—Centre for Regional Studies HAS, Great Plain Research Institute, Kecskemét — senior research fellow (head of the institute 2011-2013)
2013—2015Institute for Regional Studies Research Centre for Economic and Regional Studies Hungarian Academy of Sciences — director
2015—HAS CERS Institute for Regional Studies Great Plain Research Department — head of department

Teaching activities

1979—1981high school teacher,
2001—lecturer and trainer on training programs for civil servants, HIPA later Government Centre for Public Administration and Human Resource Services, Budapest
2002—2005lecturer, Budapest University of Economics and Administration (now Corvinus University) Faculty of Public Administration, Budapest

Scientific activity

1987—1998IGU „Földrajz és Közigazgatás” Munkacsoport, majd Bizottság, tag
1998—1999METREX hálózat (Network of European Metropolitan Regions and Areas), tag
1998Hungarian Academy of Sciences, Committee of Regional Sciences, secretary
1998—1999Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács, elnök
1999—2000Hungarian Academy of Sciences, Committee of Regional Sciences, member of committee
2000—2002Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, tag
2001—2007EIPA (European Institute of Public Administration) igazgatótanács, tag
2001—2008Hungarian Academy of Sciences, Scientific Committee of Public Administration, member of committee
2001—Magyar Urbanisztikai Társaság, tag
2002—Hungarian Society of Economics, member
2003—2005A közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjának kormányzati koordinálására létrehozott Társadalmi Tudományos Tanácsadó Testület, tag
2003—2007Az európai közigazgatási iskolák és intézetek vezetői hálózata (DISPA), tag
2008—Hungarian Regional Science Association, member
2009—Hungarian Academy of Sciences, Committee of Regional Sciences, secretary of the Public Administration Subcommittee

Awards

1986Junior Scientists' Award of Hungarian Academy of Sciences
2003Medallion for scientific activity in the field of home affairs
2004Honourable Mention from the Minister of the Interior
2006Gold Ring from the Minister of the Interior
2017Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Subjects taught

EU Cohesion Policy (HIPA)
Budapest Agglomeration (Budapest University of Economics and Administration, Faculty of Public Administration)
Public Finance (Government Centre for Public Administration and Human Resource Services)
Regulation and Management Structures for EU Subsidies in Hungary (HIPA)
Regional and Local Development (HIPA)

Research fields

the territorial issues of public administration
regulation and institutional structures for regional development
metropolitan governance, the administrative structure of the Budapest Agglomeration
managing system of the EU funds in Hungary

Trips abroad

1989Center for Economic Research of the Athens School of Economics and Business Science, Athens —
1994George Washington University, Washington DC USA —
2000Cyprus Academy of Public Administration, Nicosia —
2001Government Centre for Management and Policy Studies, London (“Insight Europe” program, Sunningdale, London, Bruges, Brussels) —
2002Government Centre for Management and Policy Studies, London —

Publications

5 edited book, 25 book chapters, 15 journal articles (6 publications in foreign languages)

Main journals in which she published: Tér és Társadalom, Területi Statisztika, Magyar Közigazgatás, Comitatus
Selected publications:
Perger É.: The Local Effects of Changes to the Economic Structure, Possible Conflicts between Local and Central level of Administration; The Case of a North Hungarian Mine In: G. Marcou (ed) Regional Planning and Local Government Confronted with Economic Change International Institute of Administrative Science, Bruxelles, 1988. pp 201-220
 
Perger É.: An Overview of East European Developments. In: Bennett, R. J. (ed.): Territory and Administration in Europe Pinter Publishers, London, 1989. pp 93-110
 
Perger É.: A gazdasági és közigazgatási reformok hatása a területi fejlődésre (The Effect of Economical and Administrative Reforms on Regional Development) Tér és Társadalom 1989/1, pp 31-48
 
Perger É; Barta Gy.: Obstaculos y possibilidades en la intergración territorial In: Autonomias y desarrollo III. seminario hispano-hungaro sobre desequilibrios regionales (ed. José Sanches y Kukorelli Irén) Pécs, MTA RKK, 1997. pp 141-153
 
Perger É.: A budapesti agglomeráción belüli területi koordináció lehetséges útjai. In: Csefkó F. (ed.): (Possible Pathes for Regional Coordination in Budapest Agglomeration) Tér és közigazgatás. Pécs: MTA RKK és Magyar Közigazgatási Intézet, 1994. pp 174-198.
 
Perger É.: A fővárosi közigazgatási reform a regionális kutatások tükrében. (Administrative Reform in Budapest from Regional Point of View) Magyar Közigazgatás 1994/12 pp 745-775.
 
Barta Gy. - Králik M. - Perger É.: Achievements and conflicts of modernization in Hungary. European Spatial Research and Policy, 1997/2 University of Lodz, University of Groningen, University of Bratislava, University of The West of England, Bristol, 1997
 
Perger É.: A területi finanszírozás harmonizációja (Harmonization of Regional Financing System) Tér és Társadalom 1998/2 MTA RKK
 
Perger É.: Influence of the Local Administrative Reform on the development of the Budapest Region In: M. Barlow, I. Lengyel, R. Welch (ed.) Local Development and Public Administration in Transition, Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, 1998. pp 142-149
 
Perger É.: Budapest közigazgatása (Administrative System of Budapest) In: P. Beluszky (ed) Handbook of Budapest CEBA Kiadó, Budapest, 1998. pp 147-156
 
Perger É: A területfejlesztés eszközei és intézményei Görögországban (Tools and Institutions for Regional Development in Greece) Európai Tükör 58. 1999. pp 67-104.
 
Perger É: Közigazgatási dilemmák (Dilemmas in Public Administration) In: Barta Györgyi, Beluszky Pál (ed): Társadalmi-gazdasági átalakulás a Budapesti Agglomerációban (Social-economic transition in Budapest Agglomeration) Regionális Kutatás Alapítvány, Budapest 1999. pp 181-222
 
Perger É. A területfejlesztés eszközei (Tools of Regional Policy) In. Beluszky. P. (ed) Terület és településfejlesztők kézikönyve CEBA Kiadó, Budapest 2001. May 24.
 
Perger É. Nagy-Budapest közigazgatási dilemmái (Dilemmas in Administration of “Great-Budapest) In: Tanulmányok Budapest Múltjából XXX. Budapest Főváros Levéltára,Budapest, 2002. pp 177- 200
 
Perger É.: A főváros és „környéke” régióként való értelmezése, a „központi régió” problémája (Budapest and it’s „Surroundings”. The Problem of a „Central Region” Administration) In: A regionális politika közigazgatási feltételei, MKI, Budapest, 2004, pp. 213-254
 
Perger É.: A túlközpontosított közigazgatási struktúra lebontása Görögországban (Devaluation of the Centralized Administrative System in Greece) In: Pálné Kovács I.(szerk.): „Regionális reformok Európában” TIMP, Budapest, 2005, pp. 87-118
 
Perger É.: Közigazgatási rendszer, a terület- és településfejlesztés intézményei (The Administrative System and Institutions for Regional and Local Development in Central Hungary) In. Beluszky P. (szerk): „Közép-Magyarország” A Kárpát-medence régiói 6. MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 2007 pp. 367-407
 
Gazsó I. - Kovács R. - Perger É. - Schneider G. - Szegvári P. - Vígvári A. - Zsugyel J.: A nagyváros és környéke a kistérségi rendszer szempontjából I. II. (The City and it’s Surroundings and the Sub-region System) Területi statisztika 2008/5 pp. 524-543, 2008/6 pp. 658-674
 
Perger É.: Az „Alapok” mellé épült ház. Az EU támogatásokkal kapcsolatos intézményrendszer a magyar közigazgatási struktúrában” (The Institutions for Managing EU Funds in the Hungarian Administrative System) In: Szigeti E (szerk.): „NYAKTAGI tanulmányok. Kitekintés a közigazgatás működésének jogi, szervezeti és térszerkezeti kereteire” ECOSTAT, időszaki-közlemények 36. Budapest 2010, pp. 245-338
 
Perger É.: Uniós regionális támogatások felhasználása Magyarországon (Utilisation of Community Support in Hungary) Polgári Szemle 2009/5 pp:19-35.
 
 Perger É.: Az EU kohéziós politika kormányzati irányításának magyar sajátosságai (Characteristics of the Management System for EU Cohesion Policy in Hungary) Tér és Társadalom 2010/1 pp.119-136
 
Perger É.: Uniós decentralizáció – tagállami recentralizáció? – EU támogatások felhasználásának hatása a hazai decentralizációs folyamatokra (Decentralization in the EU Cohesion Policy – Recentralization in the Member State? The Effects of Community Support on the Decentralization Process in Hungary) in:Kákai László (szerk.) 20 évesek az önkormányzatok tanulmánykötet, Publikon Kiadó, Pécs 2010 pp. 229-246