Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

PÓLA Péter

Póla Péter
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Póla Péter

Place and date of birth : Barcs, August 29th,1972

Marital status : married, two children

Contact

landline Centre +36 (72) 523-800
landline Work +36 (72) 523-828
fax Centre +36 (72) 523-803
landline Work +36 (72) 523-828
E-mail pola(at)rkk.hu

Education and training

1994University of Pécs Faculty of Business and Economics — BSc. in Economics
1997MSc in Economics — University of Pécs Faculty of Business ad Economics
1999St. Stephen University Gödöllő Faculty of Management and Social Sciences — Expert's certificate in European Union and regional policy
2007University of Pécs Faculty of Business and Economics — PhD in Economics

Language skills

French (writes, reads, lectures)
English (reads)

Places of work and employment

1998—2001Pécs-Baranya Chamber of Commerce and Industry — rapporteur in regional development
2001—2007Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Institute — junior research fellow
2007—Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Institute — research fellow

Teaching activities

2005—2007reader, University of Pécs Faculty of Arts Institute of Political Sciences
2007—college assistant professor, Eötvös József College, Baja

Scientific activity

2002—Hungarian Regional Science Association, member
2005—Hungarian Economic Association, member

Awards

Award of Kovács Tibor Competition of the Regional Statistics Review, 3th place

Subjects taught

Community policies (Eötvös József College Faculty of Technology and Management)
Information on the European Union (Eötvös József College Faculty of Technology and Management)
Economic policy (University of Pécs Faculty of Arts)

Research fields

Industrial policy
The institutional system of local economic development
Employment policy

Trips abroad

1995—1996Study trip (scholarship) — France
1998Study trip (scholarship) — France

Publications

3 studies, 30 scientific papers, 3 papers in foreign language
Major journals of publications: Tér és Társadalom, Területi Statisztika, Educatio
Number of citations: 5
 
A regionális politikák és programok értékelésének franciaországi gyakorlata. PTE KTK Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola évkönyve 2002. pp. 309-326.
Population and human infrastructure In: Portrait of South Transdanubia: A Region in transition. MTA RKK, Pécs, 2003. 138-154. o.
A gazdasági kamarák szerepe a vidékfejlesztésben. VI. falukonferencia – A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. Szerk.: Kovács T.Pécs, 2003. 175-181. o.
– Füzesi – Vincze: A foglalkozási rehabilitáció helyzete és lehetséges fejlesztési irányai a Dél-Dunántúlon. In: Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások. OFA kutatási évkönyv, 3. Szerk. Pongrácz L. Budapest, Országos Foglalkoztatási Alapítvány, 2005. 194–201. o.
Népesség, munkaerőpiac. In: Dél-Dunántúl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 134–148. o. (A Kárpát-medence Régiói, 3.).
Oktatás, képzés, szakképzés mutatói és intézményrendszere. In: Dél-Dunán­túl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 330–338. o. (A Kárpát-medence Régiói, 3.).
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 125 éves. A gazdasági kama­rák története. – Pécsi Szemle, 9. 2006. 1. 50–78. o.
Gazdasági kamarák a globalizációban. – Tér és Társadalom, 20. 2006. 3. 19–30. o.
A gazdasági kamarák lehetőségei a területi versenyképesség erősítésében. Területi Statisztika, 2007/2. sz. 109-122. o.
 - Marie-Claude Maurel: Local System and Spatial Change – The case of Bóly in South Transdanubia Discussion Papers No. 57. HAS CRS, Pécs, 2007.
The Economic Chambers and the Enforcement of Local Economic Interests - Discussion Papers No. 60. HAS CRS, Pécs, 2007.