CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

PÓLA Péter

Póla Péter
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Póla Péter

Place and date of birth : Barcs, August 29th,1972

Marital status : married, two children

Contact

landline Centre +36 (72) 523-800
landline Work +36 (72) 523-828
fax Centre +36 (72) 523-803
landline Work +36 (72) 523-828
E-mail pola(kukac)rkk.hu
E-mail pola.peter(at)krtk.hu

Education and training

1997MSc in Economics — University of Pécs Faculty of Business ad Economics
1999St. Stephen University Gödöllő Faculty of Management and Social Sciences — Expert's certificate in European Union and regional policy
2007University of Pécs Faculty of Business and Economics — PhD in Economics

Language skills

French (writes, reads, lectures)
English (reads)

Places of work and employment

1998—2001Pécs-Baranya Chamber of Commerce and Industry — rapporteur in regional development
2001—2007Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Institute — junior research fellow
2007—2011Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Institute — research fellow
2012—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs
2019MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos osztályvezető

Teaching activities

2005—2007reader, University of Pécs Faculty of Arts Institute of Political Sciences
2007—college assistant professor, Eötvös József College, Baja

Scientific activity

2002—Hungarian Regional Science Association, member
2005—Hungarian Economic Association, member

Awards

2007Award of Kovács Tibor Competition of the Regional Statistics Review, 3th place
2013Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
2017—2020Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Subjects taught

Community policies (Eötvös József College Faculty of Technology and Management)
Information on the European Union (Eötvös József College Faculty of Technology and Management)
Economic policy (University of Pécs Faculty of Arts)
Környezetgazdálkodás (Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás)

Research fields

Industrial policy
The institutional system of local economic development
Employment policy

Trips abroad

1995—1996Study trip (scholarship) — France
1998Study trip (scholarship) — France

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications
 
A regionális politikák és programok értékelésének franciaországi gyakorlata. PTE KTK Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola évkönyve 2002. pp. 309-326.
Population and human infrastructure In: Portrait of South Transdanubia: A Region in transition. MTA RKK, Pécs, 2003. 138-154. o.
A gazdasági kamarák szerepe a vidékfejlesztésben. VI. falukonferencia – A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. Szerk.: Kovács T.Pécs, 2003. 175-181. o.
– Füzesi – Vincze: A foglalkozási rehabilitáció helyzete és lehetséges fejlesztési irányai a Dél-Dunántúlon. In: Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások. OFA kutatási évkönyv, 3. Szerk. Pongrácz L. Budapest, Országos Foglalkoztatási Alapítvány, 2005. 194–201. o.
Népesség, munkaerőpiac. In: Dél-Dunántúl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 134–148. o. (A Kárpát-medence Régiói, 3.).
Oktatás, képzés, szakképzés mutatói és intézményrendszere. In: Dél-Dunán­túl. Szerk. Hajdú Z. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 330–338. o. (A Kárpát-medence Régiói, 3.).
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 125 éves. A gazdasági kama­rák története. – Pécsi Szemle, 9. 2006. 1. 50–78. o.
Gazdasági kamarák a globalizációban. – Tér és Társadalom, 20. 2006. 3. 19–30. o.
A gazdasági kamarák lehetőségei a területi versenyképesség erősítésében. Területi Statisztika, 2007/2. sz. 109-122. o.
 - Marie-Claude Maurel: Local System and Spatial Change – The case of Bóly in South Transdanubia Discussion Papers No. 57. HAS CRS, Pécs, 2007.
The Economic Chambers and the Enforcement of Local Economic Interests - Discussion Papers No. 60. HAS CRS, Pécs, 2007.