CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

TAGAI Gergely

Tagai Gergely
Central and North Hungarian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Tagai Gergely

Place and date of birth : Budapest, October 17th,1980

Marital status :

Contact

landline Centre +36 (1) 309-2684
E-mail tagai(at)rkk.hu
E-mail tagai.gergely(at)krtk.hu

Education and training

2004Eötvös Loránd University, Faculty of Science — Master of Science (MSc) in Geography
2009University of Pécs, Faculty of Humanities — Master of Arts (MA) in Teaching Philosophy
2012Eötvös Loránd University, Faculty of Science — PhD (Earth Sciences)

Language skills

French (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2004—2007Department of Regional Geography (Regional Science), Faculty of Science, Eötvös Loránd University, Budapest — PhD scholar
2007—2008Institute of Defense and Strategic Studies, Zrínyi Miklós University of National Defense, Budapest — rapporteur
2008—2013Central and North Hungarian Institute, Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest — junior research fellow
2013—Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest — research fellow

Scientific activity

2005—Hungarian Regional Science Accociation, member
2010—2011Regional Studies Association, member
2011—Hungarian Geographical Society, member

Editorial Membership

2011—Tér és Társadalom, editor

Research fields

Spatial interaction models in regional studies
Regional disparities in Hungary and in East-Central Europe

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Downloadable publications: http://rkk.academia.edu/GergelyTagai


Selected list of scientific publications

Bernard, J. – Simon, M. – Tagai, G. – Koós, B. (2018): Two faces of peripherality: Labour markets, poverty and population dynamics in Hungary and Czechia. Regional Statistics. 8/2. (megjelenés alatt)

Tagai G. (2018): Belső perifériák Európában. Falu Város Régió. (megjelenés alatt)

Tagai G. (2018): Az abszolút tér ideájának filozófiai gyökerei és hatása a kortárs tértudományokra. In: Faragó L. (szerk.): Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 31-52. oldal.

Király, G. – Czirfusz, M. – Koós, B. – Tagai, G. – Uzzoli, A. (2017): Population projection for Hungary and its relation with climate change. EUROPA XXI. (1) 5-20. oldal

Tagai, G. (2016): The territorial dimension of social exclusion in East-Central-Europe. DETUROPE. 8: (2) 58-72. oldal

Uzzoli A. – Tagai G. – Király G. – Czirfusz M. – Koós B. (2016): A klímaváltozás és a demográfiai folyamatok kapcsolata Magyarországon - járási szintű előrejelzések 2051-ig. Közép-Európai Közlemények. 9: (1 (32)) 39-48. oldal

Copus, A. – Melo, P. C. – Kaup, S. – Tagai, G. – Arteralis P. (2015): Regional poverty mapping in Europe – Challenges, advances, benefits and limitations. Local Economy. 30:(7) 742-764. oldal

Tagai G (2015): Járási népesség-előreszámítás 2051-ig. In: Czirfusz M. – Hoyk E. – Suvák A. (szerk.) (szerk.) Klímaváltozás - társadalom - gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs, Publikon Kiadó, 141-166. oldal.

Földi Zs. – Czirfusz M. – Uzzoli A – Tagai G. (2012): A barnamezős területek felértékelődésének térbeli jellegzetességei és ingatlanpiaci háttere Budapesten. In: Nyári D (szerk.): Kockázat - Konfliktus - Kihívás: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete. Szeged, SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 246-259. oldal.

Pénzes J. – Tagai G. (2012): The potential Effects of the “melting” of state borders on the border areas of Hungary. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. 9/1. 5-18. oldal.

Tagai G. (2012): A potenciálmodell jelentésének értelmezése. In: Nemes Nagy J. (szerk.): Térfolyamatok, térkategóriák, térelemzés (Regionális Tudományi Tanulmányok, 16.). Budapest, ELTE Regionális Tudományi Tanszék, 240-263. oldal.

Tagai G. (2012): Térkapcsolati modellek a társadalmi térben értelmezett fekvés vizsgálatában. In: Bottlik Zs. – Czirfusz M. – Gyapay B. – Kőszegi M. – Pfening V. (szerk.): Társadalomföldrajz – Területfejlesztés – Regionális tudomány. Budapest, ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, 177-191. oldal.

Nemes Nagy, J. – Tagai, G. (2011): Regional inequalities and the determination of spatial structure. Területi Statisztika. 14 (51)/(Special issue 1) 15-28. oldal.

Tagai G. (2011): Térkapcsolati modellek - a szociálfizikai gondolat a társadalomkutatásban. Föld és Ember. 1-2. 24-39. oldal

Tagai G. (2011): Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban. Doktori disszertáció. ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola.

Tagai G. (2010): A városok szerepe a kelet-közép-európai országok térszerkezetének formálódásában. In: Barta Györgyi – Beluszky Pál – Földi Zsuzsa – Kovács Katalin (szerk.): A regionális kutatások csomópontjai. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja,  261-282. oldal.

Tagai G. (2009): The Factors of Changes of Relative Location in Central and Eastern Europe. 3rd Central European Conference in Regional Science, International Conference Proceedings. Technical University of Košice, Faculty of Economics, Košice, 1373-1390. oldal. (Link az academia.edu profiloldalon)

Tagai G. (2009): A relatív helyzet (fekvés) változása az európai gazdasági térben. In: Rechnitzer János – Hardi Tamás (szerk.): Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa térfolyamatai – Integráció és dezintegráció. Győr, Széchenyi István Egyetem, 509-523. oldal. (Évkönyv – Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)

Nemes Nagy J. – Tagai G. (2009): Területi egyenlőtlenségek, térszerkezeti determinációk. Területi Statisztika. 12.(49.)/2. 152-169. oldal. 

Molnár, E. – Pénzes, J. – Tagai G. (2008): Methods of the Analysis of Integration Effects on Border Areas – the Case of Hungary. Eurolimes (Intercultural Dialogue and the European Space). 6. 150-159. oldal.

Kiss, J. P. – Telbisz, E. – Tagai G. (2008): A szürkeállomány területi különbségei – Katedrán innen és túl. Területi Statisztika. 11.(48.)/3. 315-333. oldal.

Tagai, G. (2007): State of Development in Relation to Location in Hungary. 2nd Central European Conference in Regional Science. Conference Proceedings. 1068-1082. oldal. (Link az academia.edu profiloldalon)

Tagai G. (2007): A potenciálmodell erényei és korlátai a társadalomkutatásban. Tér és Társadalom. XXI/1. 145-158. oldal.

Tagai, G. (2006): Economic and Population Potential Fields in Central Europe. Europa XXI. 14. 27-38. oldal.

Tagai G. (2004): Kelet-Közép-Európa gazdasági és népességi potenciáltere. MTA-KTI Műhelytanulmányok. 26.