Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

TAGAI Gergely

Tagai Gergely
Central and North Hungarian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Tagai Gergely

Place and date of birth : Budapest, October 17th,1980

Marital status : single

Contact

fax Work +36 (1) 309-2688
landline Work +36 (1) 3092600 / 1468
landline Centre +36 (1) 309-2684
E-mail tagai(at)rkk.hu

Education and training

2004Eötvös Loránd University, Faculty of Science — Master of Science (MSc) in Geography
2009University of Pécs, Faculty of Humanities — Master of Arts (MA) in Teaching Philosophy
2012Eötvös Loránd University, Faculty of Science — PhD (Earth Sciences)

Language skills

French (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2004—2007Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Department of Regional Geography (Regional Science) — PhD scholar
2007—2008Zrínyi Miklós University of National Defense, Institute of Defense and Strategic Studies, Budapest — rapporteur
2008—2013HAS CRS, Central and North Hungarian Institute, Budapest Department — junior research fellow
2013—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete KÉTO — tudományos munkatárs

Scientific activity

2005—Hungarian Regional Science Accociation, member
2010—2011Regional Studies Association, member
2011—Hungarian Geographical Society, member

Editorial Membership

2011—Tér és Társadalom, segédszerkesztő

Research fields

Spatial interaction models in regional studies
Regional disparities in Hungary and in East-Central Europe

Publications

 

 

Complete publication and citation list in Magyar Tudományos Művek Tára.
 
 A városok szerepe a kelet-közép-európai országok térszerkezetének formálódásában [The Role of Cities in Shaping the Spatial Structure of East Central European Countries]. In: Barta Györgyi - Beluszky Pál - Földi Zsuzsa - Kovács Katalin (szerk.): A regionális kutatások csomópontjai [Nodes of RegionalStudies]. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. pp. 261-282.
Beszámoló a Harmadik Közép-Európai Regionális Tudományi Konferenciáról: Technická Univerzita v Kosiciah, Kassa, 2009. október 7-9 [A Report on 3rd Central European Regional Science Conference: Technická Univerzita v Košiciah, Košice, 7-9 october 2009]. Tér és Társadalom [Space and Society]. 2009. 23/4. pp. 237-240.
The Factors of Changes of Relative Location in Central and Eastern Europe. 3rd Central European Conference in Regional Science, International Conference Proceedings. Technical University of Košice, Faculty of Economics, Košice, 2009. pp. 1373-1390.
A relatív helyzet (fekvés) változása az európai gazdasági térben [Changes of Relative Location in European Economic Space]. In: Rechnitzer János – Hardi Tamás (szerk.): Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa térfolyamatai – Integráció és dezintegráció [Spatial Processes of Central, Eastern and Souteastern Europe – Integration and Desintegration]. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2009. pp. 509-523. (Annal – Széchenyi István Egyetem, Doctoral School of Regional Science and Economics)
Területi egyenlőtlenségek, térszerkezeti determinációk [Spatial Differences, Determinations in Spatial Structure]. Területi Statisztika [Spatial Statistics]. 2009. 12.(49.)/2. pp. 152-169. Co-author: Nemes Nagy J.
Methods of the Analysis of Integration Effects on Border Areas – the Case of Hungary. Eurolimes (Intercultural Dialogue and the European Space). 2008. 6. pp. 150-159. Co-authors: Pénzes, J. – Molnár, E.
Effects of Unifying Economic Space on the Border Areas of Hungary. In: Kertész, Ádám – Kovács, Zoltán (eds.): Dimensions and Trends in Hungarian Geography. Studies in Geography in Hungary. 2008. 33. pp. 223-238. Co-authors: Pénzes, J. – Molnár, E.
A szürkeállomány területi különbségei – Katedrán innen és túl [Spatial Inequalities of Grey Matter]. Területi Statisztika [Spatial Statistics]. 2008. 11.(48.)/3. pp. 315-333. Co-authors: Kiss, J. P. – Telbisz, E.
State of Development in Relation to Location in Hungary. 2nd Central European Conference in Regional Science. Conference Proceedings. 2007. pp. 1068-1082.
A potenciálmodell erényei és korlátai a társadalomkutatásban [Virtues and Limits of Potential Model in Social Studies]. Tér és Társadalom [Space and Society]. 2007. XXI/1. pp. 145-158.
Economic and Population Potential Fields in Central Europe. Europa XXI. 2006. 14. pp. 27-38.
(book review) Faragó László: A jövőalkotás társadalomtechnikája [The Social Technique for Creating the Future]. Falu Város Régió [Village City Region]. 2005. 3-4. pp. 114-115.
Regionális Tudományi kislexikon, 12 szócikk (társszerző) [Dictionary of Regional Science, 12 items (co-author)]. In: Nemes Nagy József (szerk): Regionális elemzési módszerek [Methods for Spatial analysis]. Regionális Tudományi Tanulmányok 11 [Regional Science Studies 11]. ELTE-REF, MTA-ELTE RTK. 2005. pp. 259-284.
(book review) Dusek Tamás: A területi elemzések alapjai [Principles of Spatial Analysis]. Comitatus. 2005. XV/5. (május). pp. 78-80.
Kelet-Közép-Európa gazdasági és népességi potenciáltere [Economic and Population Potential Field of East Central Europe]. MTA-KTI Műhelytanulmányok [MTA-KTI Discussion Papers]. 2004. 26.