CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

VÁRADI Monika Mária

Váradi Monika Mária
Central and North Hungarian Research Institute
Regional Development Research Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Váradi Monika Mária

Place and date of birth : Budapest, May 21st,1959

Marital status :

Contact

fax Work +36 (1) 309-2688
landline Work +36 (1) 309-2600 / 1466
landline Centre +36 (1) 309-2684
E-mail varadi.monika(at)krtk.hu
E-mail varadim(at)rkk.hu

Education and training

1982József Attila University (Szeged), Faculty of Arts — Hungarian and German Language and Literature
1988Eötvös Lóránd University (Budapest), Faculty of Arts — Sociology
1997Hungarian Academy of Science, Budapest — CSc in Sociology

Language skills

German (writes, reads, lectures)
English (reads)

Places of work and employment

1981—1985József Attila University (Szeged), Faculty of Arts — research assistant
1985—1987University of Medicin (Debrecen) — assistant
1988—1993CRS of HAS, Budapest — junior research fellow
1993—1997CRS of HAS, Budapest — research fellow
1997—2001CRS of HAS, Budapest — senior research fellow
2001—CRS of HAS, Budapest — senoir research fellow

Teaching activities

2005—az „Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért” NKFP-kutatás képzési részében előadások tartása, Miskolci Egyetem

Scientific activity

1998—Hungarian Society for Sociology, member
2013—MTA KRTK RKI Tudományos Tanács, Tag

Awards

2020Magyar Arany Érdemkereszt

Editorial Membership

2011—Tér és Társadalom

Research fields

Oktatási esélyegyenlőség, integrációs oktatáspolitika.
Poverty
Helyi társadalmak átalakulása vidéki, aprófalvas térségekben, intenzív antropológiai módszereken alapuló kutatások.
Labour market, social and spatial exclusion, segregation
Research in local communities
Migráció, mobilitás
Cross-border connections in the Hungarian-Austrian border regions

Trips abroad

1991—1992study trip — Austria

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)Selected list of scientific publications
 
Books:
 
Váradi, M. M.: Vörösvári történet. Egy német telepesfalu a 20. század első felében. (Vörösvár Story. A German Settlement in the first half of the 20. Century.) Pécs–Budapest, 1996, MTA RKK Regionális Kutatási Alapítvány.
 
Váradi, M. M. (ed.) Kistelepülések lépéskényszerben. (Small Villages under Pressure.) 2008, Új Mandátum Kiadó
 
Kovács, K. – Rácz, K. –Váradi, M. M.: Hegyháti portrék. (Portraits from the South Danubian Region.) 2008, CODA Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Budapest
 
Váradi M. M. (ed): Esélyteremtők. (Equal Opportunity Workers) MTA VITA Alapítvány, 2010
 
Papers, book chapters:
 
Bihari, Zs. Kovács, K. – Váradi, M. M.: A mezőgazdasági nagyüzemek átalakulása a Dél-Pest megyei agglomerációban. (Transformation of Large Agricultural Farms in the Agglomeration of South-Pest county.) Társadalomkutatás, 1993. 3. 30–45. p.
 
Wastl-Walter. D.Kocsis, K. – Váradi, M.M.: Leben am Dorf an der Grenze. In SegerBeluszky szerk.: Bruchlinie Eiserner Vorhang. Böhlau Verlag, 1993, 225–264. p.
 
Bihari, Zs.Kovács, K. – Váradi, M.M.: Restructuring Hungarian Agriculture: the Case of ‘Golden Age’. In Jansen, A.Symes, D. eds.: Agricultural Restructuring and Rural Change in Europe. Wageningen, 1994, Agricultural University, 136–153. p.
 
Váradi, M. M.: Mások, mint a többiek? Egy családregény vázlata. (Different than the others? Framework of a family Roman.) Barátság, 1994. október. 389–394. p.
 
Wastl-Walter, D. – Váradi, M.M. : The Divergent Development of two villages in the Austro-Hungarian Border Region. In Estudios Fronterizos. Revista del Instituto de Investiogaciones Sociales de la UABC, No. 43, Mexicali, 1994, 167–193. p.
 
Váradi, M. M.: Intermezzo. Egy pilisvörösvári zsidó család. (A Jewish Family in Pilisvörösvár) Holmi, 1995. 2. 220–235. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Szereplők és kapcsolatrendszerek egy alföldi mezőváros agrártársadalmában. (Actors and Networks in the agricultural Society of a Market-town.) Szociológiai Szemle, 1995. 4. 131–147. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M. : Üzemtípusok és agrárgazdasági szereplők Nagykőrösön. (Farms and Agricultural Actors in Nagykőrős.) In Kovács, T. szerk.: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. Pécs, 1995, MTA Regionális Kutatások Központja, 183–192. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Metszet egy alföldi mezőváros agrártársadalmáról. (Framework of the agricultural Society of a Market-town.) A falu, 1996. tavasz, 69–81. p.
 
Váradi, M. M.: Választási tablóképek Pilisvörösváron. (Pictures of the local election in Pilisvörösvár.) In Bőhm, A. Szoboszlai, Gy. szerk.: Önkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai körkép., Budapest, 1996, MTA PTI, 405–437. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Karöltve. A regionális együttműködés esélyei a Bécs–Pozsony–Győr háromszögben. (Hand in hand. The Opportunities of regional Co-operation in the Vienna-Bratislavas-Győr triangle.) Műhely, 1996. 3. 60–69. p.
 
Váradi, M. M.: Mindszenti Lapok. (Lettres from Mindszent.) Holmi, 1996. 7–8. 999–1009. 1177–1190. p.
 
Váradi, M. M.: Pilisvörösvár, Kálvária u.7. Családtörténeti topográfia. (Pilisvörösvár, Kálvária street 7. Family history.) Alföld, 1996. 8. 15–31. p.
 
Bihari, Zs.  – Kovács, K. – Váradi, M. M.: The Transition in Hungarian Agriculture 1990–1993. General Tendencies, Background Factors and the Case of 'Golden Age'. In Abrahams, R. ed.: After Socialism: Land Reform and Social Change in Eastern Europe. Providence Oxford, 1996, Berghahn Books, 51–85. p.
 
Bihari, Zs.  – Kovács, K. – Váradi, M. M.: Pest megyei közelképek a szövetkezeti átalakulásról. ( About the Transition of agricultural Co-operatives in Pest county) Tér és Társadalom 1996: 4
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.:Kisvárosi nők. (Small-Town Women.) Beszélő 1997. január. 38–60. p.
 
Váradi, M. M.: Keresztutak. Találkozásaim református asszonyokkal. (The Stations of the Cross.) Holmi, 1997. augusztus. 834–841. p.
 
Váradi, M. M.: Solymár: az aranyfalu. (Solymár: the Golden Village.) Tér és Társadalom, 1997. 4. 45–69. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Ketten egy hajóban vagy együtt két hajóban? Agrárkistérségek versengése a fejlesztési forrásokért. (The Struggle of Agricultural Micro-regions for Development Funds.) In Kovács, T. szerk.: A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia. Pécs, 1997, 377–386. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Small-Town Women. The Hungarian Quarterly. vol. XXXVIII. No. 147. Autum 1997. 78–91. p.
 
Váradi, M. M.: Rendszerváltó kálvinisták. (Calvinist in the Transition.) Beszélő, 1998, május. 55–74. p.
 
Váradi, M. M.: Keskeny az ösvény. Esettanulmány a „Harmónia” Mgtsz. átalakulásáról.(Case study about the Transition of the „Harmony” Co-operative.) Replika, 1998. 33–34. 121–137. p.
 
Váradi, M. M.: Az Úristen tenyerén. (Ont he Palm of God.) Replika, 1998. 33–34. 7–21. p.
 
Váradi, M. M.: On the Palm of God. Replika, 1998. Special Issue.
 
Váradi, M. M.: Keskeny az ösvény. Esettanulmány a „Harmónia” Mgtsz. átalakulásáról. (Case study about the Transition of the „Harmony” Co-operative.) In Hamar, A. szerk.: Agrárátalakulás Magyarországon a kilencvenes években. 2. kötet. Szolnok, 1998, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, 89–111. p. (Térségfejlesztési ismeretek felsőfokon IV.)
 
Váradi, M. M.: A szuburbanizáció arcai a budai agglomerációban. (Faces of Suburbanisation.) Falu Város Régió, 1999. 3. 9–14. p.
 
Váradi, M. M. : Hová megyünk lakni? Szuburbanizációs minták és konfliktusok a Budapesti Agglomeráció budai oldalán. (Patterns and Conflicts of Suburbanisation.) Bartha, Gy.Beluszky, P. szerk.: Társadalmi-gazdasági átalakulás a Budapesti Agglomerációban. Budapest, 1999, MTA Regionális Kutatások Központja, 115–131. p.
 
Váradi, M. M.: Pinkamindszent (Allerheiligen). Verlustgeschichte einer Grenzgemeinde. Ein alternativer Forschungsbericht. In Haslinger, P. (Hrgs.) Grenze im Kopf. Beiträge zur Geschichte der Grenze in Ostmitteleuropa. Wiener Osteurope Studien. Band 11. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften. 1999. 141–157. p.
 
Váradi, M. M.: Quo vadis? Protestanten einer ungarischen Marktstadt. In Conte, É. – Giordano, Ch. (Hg.): Es war einmal die WendeSozialer Umbruch der ländlichen Gesellschaften Mittel- und Südosteuropas. 1999, Centre Marc Bloch, Berlin, 83–149. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Német kisebbségi önkormányzatok. (German Minority Local Councils.) In Csefkó, F.Pálné Kovács, I. szerk.: Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Budapest, 1999, Osiris – MTA Kisebbségkutató Műhely – MTA Regionális Kutatások Központja, 265–284. p.
 
Timár, J. – Váradi, M.M.: A szuburbanizáció egyenlőtlen fejlődése az 1990-es évek Magyarországán. (The Uneven Develpoment of Suburbanisation in Hungary during the 1990s.) In Horváth, Gy. Rechnitzer, J. szerk.: Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, 2000, MTA Regionális Kutatások Központja, 153–175. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Women’s Life Trajectories and Class Formation in Hungary. In Susan Gal – Gail Kligman eds: Reproducing Gender. Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism. Princeton, 2000, University Press, 176–200. p.
 
Timár, J. – Váradi, M.M.: The Uneven Development of Suburbanization during Transition in Hungary. European Urban and Regional Studies, 2001. No. 4. October 349–360. p.
 
Váradi, M. M.: Az Úristen tenyerén. (On the Palm of God.) In Hadas Miklós: Szex és forradalom. Tíz monológ. Budapest, 2001, Replika Kör, 129–146. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Kutyaszorítóban: tanyás kisgazdaságok, kertész vállalkozások és az uniós csatlakozás. (Small farms, horticultural Enterpreneurs and the EU-joining.) In Utak és útvesztők a kisüzemi agrárgazdaságban 1990–1999. Budapest, 2002, MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ, 19–35. p.
 
Váradi, M.M. – Wastl-Walter, D. – Veider, F.: A végek csöndje. Határ-narratívák az osztrák-magyar határvidékről. (The Scilence of Borders.) Regio, 2002. 2. 85–107. p.
 
Váradi, M. M. – Koós, B.: Német kisebbségi önkormányzatok és változó helyi társadalom. (German Minority Local Councils and Local Societies.) Regio, 2002. 2. 166–194. p.
 
Wastl-Walter, D. – Váradi, M.M. – Veider, F.: Bordering silence. In Meinhof, H. U. ed.: Living (with) Borders. Identity Discourses on East-West Borders in Europe. Ashgate, 2002, 75–94. p.
 
Váradi, M. M.: „A rendszer működőképes, de…”. A kisebbségi önkormányzatok működési és együttműködési modelljei. (It works, but… Modells of Minority Local Councils.) Beszélő, 2002. 12. 26–39. p.
 
Hamar, A.  – Rácz, K. – Váradi, M. M.: Esélyek és kényszerek. Termelői stratégiák és kooperációs törekvések a közép-magyarországi régió zöldség- és gyümölcságazatában. (Strategies and Co-operation of Horticultural Farms.) Tér és Társadalom, 2002. 3. 133–152. p.
 
Wastl-Walter, D. – Váradi, M.M. – Veider, F.: Eine Grenze verschwindet… Neue Chancen durch die EU-Erweiterung? Das Beispiel der Mikroregion Moschendorf/Pinkamindszent. In Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Jahrbuch des Föderalismus 2003, Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden, 394–406. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Hozzászólás egy nem létező tanyavitához. (About small scale Farms.) In Kovács, T. szerk.: A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Pécs, 2003, MTA Regionális Kutatások Központja – Magyar Regionális Tudományi Társaság, 279–285. p.
 
Wastl-Walter, D. – Váradi, M.M. – Veider, F.: Coping with marginality: to stay or to go. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 29 (2004) No. 5. 797–817. p.
 
Wastl-Walter, D. – Váradi, M.M. – Veider, F.: L’ élargissement de l’Union Européenne: „voisinages anciens-novelles opportunités dans l’Union Européenne? L’exemple de la micro-région Moschendorf (Autriche)/ Pinkamindszent (Hongrie). Wastl-Walter, D. – Meinhof, U.H. ed.: Identites Et Mutations Le Long De L’ Ancien Rideau De Fer. Revue Geographique, De L’Est 2003. 4. 185–194. p.
 
Váradi, M. M.: A kisebbségi önkormányzatok működésének jellemzői, tapasztalatai. (Minority Local Councils.) In Szigeti, E. szerk.: Az önkormányzati közigazgatás az EU-csatlakozás tükrében. Budapest, 2004, Magyar Közigazgatási Intézet, 347–368. p.
 
Wastl-Walter, D. – Váradi, M.M.: Ruptures in the Austro-Hungarian Border Region. In Pavlakovich-Kochi, V. – Morehouse, B.J. – Wastl-Walter, D.: Challenged Borderlands. Transcending Political and Cultural Boundaries. Ashgate, 2004, 175–192. p.
 
Váradi, M.M.: Zárványosodó munkaerő-piaci struktúrák és megélhetési stratégiák. (Increasingly Fossilised Labour Market Structures and Strategies of Livelihood.) In A tudomány a gyakorlat szolgálatában. A foglalkoztatási szint bővítésének korlátai és lehetőségei. Budapest, 2004, Magyar Tudományos Akadémia, 36–55. p.
 
Váradi, M.M. –Wastl-Walter, D. –Veider, F.: Menni vagy maradni – a végek dilemmája. (To go or to stay?) In Kovács, N. – Osvát, A. – Szarka, L. szerk.: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. Budapest, 2004, Akadémiai Kiadó, 273–296. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Utóparaszti hagyományok egy mezővárosban. (Peasant Traditions in a Market-town.) In Schwarcz, Gy. – Szarvas, Zs. – Szilágyi, M. szerk.: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest, 2005, MTA Néprajzi Kutatócsoport – MTA Társadalomkutató Központ, 75–82. p.
 
Váradi, M. M.: Increasingly Fossilised Labour Market Structures and Strategies of Livelihood: Chances of Disadvantaged Groups in the Labour Market. In Bartha, Gy. – Fekete. G.É. – Szörényiné, Kukorelli I. – Timár, J. eds.: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, 2005, Centre for Regional Studies, 289–306. p.
 
 Kovács, D. – Kovács, K. – Váradi, M.M.: A nők helyzete vidéken – vidéki nők. (Women in the Countryside.) A falu, 2006. 3. 43–53. p.
 
Kovács, K. – Váradi, M.M.: Többcélú kistérségi társulások. (Multi-functional micro-region Associations of Local Governments.) Iskolakultúra, 2006. 12. 3–14. p.
 
Váradi, M. M.: Utak, elágazások – a közelmúlt falukutatásai. (About the Recent Researches in Hungarian Villages.) In Kovács, É. szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest, 2007, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 43–68. p. (Regio könyvek)
 
Váradi, Monika Mária: Szegénység, kirekesztettség. (Poverty, Exclusion.) In Kovács, É. szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest, 2007, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 69–87. p. (Regio könyvek)
 
Váradi, M. M.  – Virág, T. – Koós, B.: Felkészülés a terepmunkára. (Before Fieldwork.) In Kovács, É. szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest, 2007, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 203–222. p. (Regio könyvek)
 
Váradi, M. M.: Strukturált interjú. (Structured Interview.) In Kovács, É. szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest, 2007, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 397–426. p. (Regio könyvek)
 
Váradi, M. M.: Fókuszcsoportos interjú. (Focus-group Interview.) In Kovács, É. szerk.: Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Budapest, 2007, Néprajzi Múzeum – PTE-BTK Kommunikáció-és Médiatudományi Tanszék, 427–438. p. (Regio könyvek)
 
Váradi, M. M.: Kistelepülések és kisiskolák: közoktatási tapasztalatok a kistérségi társulásokban. (Small Villages and Small Schools: Public Education in Micro-region Associations of Local Governments.) In Kovács, K., Somlyódyné Pfeil, E. szerk. Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási Olvasmányok, 2008, 155-182. p.
 
Váradi, M. M.: Fontolva haladók: többcélú kistérségi társulás és közoktatás a Zalaszentgróti kistérségben. (Case study about Public Education in the Micro-region of Zalaszentgrót.) In Kovács, K., Somlyódyné Pfeil, E. szerk. Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási Olvasmányok, 2008, 333-370. p
 
Kovács, K. – Váradi, M. M.: Régi és új tanyasi szegénység a Homokhátságon. (Old and new poverty on the Great Plain.) A falu 2007/4
 
Váradi, M. M.: „Mi itt csak kis dolgokat tudunk egymás mellé rakni”. (The Region of Small Affairs.) In: Váradi, M. M. (szerk.) Kistelepülések lépéskényszerben. 2008, Új Mandátum Kiadó, pp. 490-529.
 
Glózer, R.-Váradi, M. M.: „Jó itt lenni”. Sümegcsehi – egy él(het)ő falu. (Sümegcsehi: It is good to live here.) In: Váradi, M. M. (szerk.) Kistelepülések lépéskényszerben. 2008, Új Mandátum Kiadó, pp. 592-632.
 
Váradi, M. M.: Kisiskolák és „reformok”. (Small Schools and „Reforms”.) Ezredforduló. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Aprófalvak az ezredfordulón. 2008/3, pp. 19-20.
 
Váradi, M. M.: Utak vagy tévutak? (Ways of Public Employment.) In: Törzsök, E.–Paskó, I.–Zolnay, J. (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2008. Út a radikalizmusba. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, 59–86.
 
Váradi, M. M.– Wastl-Walter, D.: A szomszédság színe és fonákja: határok, konfliktusok, diskurzusok. (The Janus Face of Neighbourhood: Borders, Conflicts, Discources.) Regio, 2009/1:85–116.
 
Váradi, M. M.: A közfoglalkoztatás útjai és útvesztői egy aprófalvas kistérségben. (The Ways, Turnings and Twistings of Public Employment in a Micro-Region of Small Settlements.) Esély 2010/1: 79- 99.
 
Váradi, M. M.: Az „Út a munkához” program hatásvizsgálatának eredményei. (Results of the Impact Study about the „Way to Work” Programme.) In: Ferge, Zs és Darvas, Á. szerk.: Gyerekesélyek Magyarországon. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának 2009. évi jelentése. 2010, Budapest, 221-256.
 
Váradi, M. M.: Egy példatár elé. (Introduction) In: Váradi, M.M. ed: Esélyteremtők. MTA VITA Alapítvány, 2010, 7-24.
 
Váradi, M.M.: Hálózat az Integrációért Alapítvány. (The Foundation Network for Integration) In: Váradi, M.M. ed: Esélyteremtők. MTA VITA Alapítvány, 2010,87-111.