Hungarian Academy of Sciences
 

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

Magyarul | Sitemap | Login

VIRÁG Tünde

Virág Tünde
Central and North Hungarian Research Institute
Regional Development Research Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Virág Tünde

Place and date of birth : , November 1st,1970

Marital status : married, two children

Contact

fax Centre +36 (1) 309-2688
landline Work +36 (1) 309-2600 / 1444
landline Centre +36 (1) 309-2684
E-mail viragt(at)rkk.hu

Education and training

1998Institute of Sociology and Social Politics, Eötvös Loránd University, Budapest — MA in Sociology
2006Institute of Sociology and Social Politics, Eötvös Loránd University, Budapest — PhD in Sociology

Language skills

English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2002—2003Hungarian Academy of Sciences, Research Institute of Ethnic and National Minorities — external expert
2005—2006Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Department for Regional Development Research — junior research fellow
2007—2014Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Department for Regional Development Research — research fellow
2009—2013Eszterházy Károly College — Associate Professor
2014—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete KÉTO — tudományos főmunkatárs

Teaching activities

2002guest lecturer, University of Miskolc
2005—2007guest lecturer, University of Pécs, Department of Communication Studies
2009—Associate Professor, Eszterházy Károly College
2009—2013guest lecturer, ELTE Sociology and Social Policy PhD Program
2010—2013megbízott előadó, SZIE Regionális Tudományi Doktori Iskola
2012—megbízott előadó, BCE Társadalomelméleti Kollégium

Scientific activity

2002—Magyar Szociológiai Társaság, tag

Awards

2007—2010Bolyai János Research Scholarship, Hungarian Academy of Science
2009Award of Charles Polanyi

Subjects taught

Education policy and school practices with Roma children (University of Pécs, Department of Communication Studies)
Ethnic cultures and class cultures in the small settlements of south-western Hungary (University of Pécs, Department of Communication Studies)
Sociology, Social Structure and stratification (Eszterházy Károly College)
Research methodology (ELTE Sociology and Social Policy Ph.D. Program)

Research fields

Social and spatial inequalities
Social segregation
Poverty, exclusion

Presentations

Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Miskolc — Hungary
Visegrad Fund, Ostrava — Czech Republic
Final Conference of NEUJOBS WP2, Vienna — Austria
CEU, Budapest — Hungary
CPS Regional Workshop, Budapest — Hungary

Publications

 

Virág Tünde: Szegények a kistelepülések fogságában – a szociálpolitika mindennapi
gyakorlata egy hátrányos helyzetű térség településein. Esély, 2009/4. 38–57.
(Poor people in small villages)
 
Virág Tünde: Változó gazdasági – társadalmi kapcsolatok egy cigányok lakta faluban Szociológiai Szemle 2008/1 41-59.
(Changing social network and employment situation in a ghetto village)
 
Virág Tünde: Látlelet az északi perifériáról: oktatásszervezés az Edelényi kistérségben In.: Függőben Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában Szerkesztette: Kovács Katalin_ Somlyódyné Pfeil Edit KSZK ROP 3.1.1 Programigazgatóság. 2008. 425-445.
(Education system in a disadvantageous small villages area. Case study)
 
Virág Tünde: „Ez itt a reménytelenség vidéke” Falvak a Dráva mentén In: Kistelepülések lépéskényszerben Szerkesztette: Váradi Monika Mária Új Mandátum 2008.
 
Virág Tünde (2006): A gettósodó térség. (The regional ghetto) Szociológiai Szemle 1. 60–76.
 
Virág Tünde (2006): The regional ghetto. Review of Sociology Vol. 12 1, 51–70.
 
Virág Tünde (2005): Szegregációs minták (Patterns of segregation.) In: Roma szegregációs folyamatok a csereháti és dél-baranyai kistérségekben. (Roma segregation in the Cserehát and South-Baranya micro-regions.) Gondolat–MTA KI, 84–132.
 
Virág Tünde (2003): Gettósodó térség, gettósodó iskolarendszer. (Ghettoized area, ghettoized educational system.) Kisebbségkutatás 2. 363–373.
 
Virág Tünde (2003): Kirekesztve. (Being excluded.) Kritika 4. 10–12.
 
Virág Tünde (2002): School segregation in the Encs district. In.: A Roma’s Life in Hungary. Report 2002. A Year of Changes, Promises and Expectations. Edited by Ernő Kállai and Erika Törzsök. EÖKIK, 66–73.
 
Fleck Gábor – Virág Tünde (2002): „A szegénységről sokat tudnék mesélni” Dél-Dunántúli beás cigányokkal készített interjúk. („I could speak a lot about poverty.” Interviews with Beas Roma people from South-West Hungary.) Beszélő 5. 52–58.
 
Fleck Gábor – Virág Tünde (2002): Most már innen menni kell. (Now we have to leave this place behind.) In: A cigányság társadalomismerete. Szerkesztő: Andor Mihály, Reisz Terézia. Iskolakultúra Pécs, 215–223.
 
Fleck Gábor – Orsós János – Virág Tünde (2000): Élet a Bodza utcában. (Life in Bodza street.)  In: A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság. (Roma people/Gypsies and the invisible economy.)  Szerk.: Kemény István, Osiris-MTA Kisebbségkutató Műhely, 80–140
 
Virág Tünde (2000): Tereptapasztalatok a cigány gyerekek kisiskoláiban. (Fieldwork experiences in primary schools of Roma children.)  Beszélő 11. 66–76.
 
Fleck Gábor – Orsós János – Virág Tünde (1999): Megélhetési stratégiák a partosi beás közösségben. (Survival strategies in the Beas community of Partos.) Regio 1.
 
Fleck Gábor – Virág Tünde (1999): Egy beás közösség múltja és jelene. (The past and present of a Beas community.) MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 52. Budapest, 100 p.
 
Fleck Gábor – Virág Tünde (1998): Hagyomány vagy alkalmazkodás, avagy Gilvánfa kívül – belül. (Tradition or adaptation, or the case of Gilvánfa.)  Szociológiai Szemle 1. 67–93.