REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYED Ildikó

Egyed Ildikó
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Egyed Ildikó

Születési hely, idő : Pécs, 1982. március 10.

Családi állapot : hajadon

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (72) 523-803
Mobil Központi +36 (30) 691-4620
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
E-mail egyed.ildiko(kukac)krtk.hu
E-mail egyed(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2007 — PTE Közgazdaságtudományi Kar
2010 — PTE Közgazdaságtudományi Kar - Európai Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola
2017 — PTE Közgazdaságtudományi Kar Phd fokozat (közgazdaságtudomány)

Nyelvtudás

Francia (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2010—2012MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos segédmunkatárs
2012—2016MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudomános Osztály — tudományos segédmunkatárs
2017—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs

Díjak, elismerések

2020—2023Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

Kutatási területek

francia várospolitika, városfejlesztési rezsimek, térbeli innovációs ökoszisztémák, várostérségek

Előadások

Transformation of the Regional Spatial Structural Functions, Wroclaw — Lengyelország
A szűkösségtől a posztkarbon kompakt város felé: lehetséges (ki)utak a grenoblei helyi politikai célkitűzések fényében, Generációk diskurzusa a regionális tudományról, Széchenyi István Egyetem, Győr., Győr — Magyarország
Urban revitalisation and the role of urban projects in cities marked by the heritage of voluntaristic planning: the case of Grenoble and Pécs, Liszabon — Portugália
A francia területfejlesztési politika változó paradigmái, Fiatal Kutatók félidőben, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest — Magyarország
Francia versenyképességi pólus program tapasztalatai. Fiatal Regionalisták Konferenciája, Széchenyi István Egyetem, Győr — Magyarország
Grenoble’s future: path from scarcity to ecocity Regionális Politika és Területi Menedzsement Kutatások Eredményei és Kihívásai, Uniwersytat Wroclawski, Wroclaw — Lengyelország
Grenoble: A Mid-sized Town Transformed into a Metropolis University of Pécs. Kis- és közép-városok szerepe a területi fejlődésben, Nagyvárad — Románia
A francia területfejlesztési politika változó eszköztára: a növekedési pólusoktól a versenyképességi pólusokig eltelt ötven év. Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze, Széchenyi István Egyetem, Győr — Magyarország
The efficiency of new governance tools in light of Western and Central and Eastern European experiences. Changing geographies and geographies of change, Róma — Olaszország
A szűkösségtől a posztkarbon kompakt város felé: lehetséges (ki)utak a grenoblei helyi politikai célkitűzések fényében. Régiók Fejlesztése Konferencia Pécsi Tudományegyetem, Pécs — Magyarország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

Egyed, I (2008) Pierre Merlin: L’Aménagement du Territoire en France = Tér és társadalom. 22. évf. 4. sz. pp. 235 – 240.

Egyed, I (2008) A grenoble-i technopolisz fejlődése a második ipari forradalom tükrében. In Buday–Sántha, A. et al. (szerk.) Évkönyv 2008. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2008. pp. 47–61.


Egyed, I (2011) A grenoble-i innovatív miliő két pillére: a felsőoktatás és a migráció. In: Évkönyv 2011. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Pécs : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK), 2011. pp. 21-35.

Egyed I (2012) A fragmentált városból a posztkarbon kompakt város felé = Comitatus. 22. (211), pp. 28-40.

Egyed I (2012) A regionális tudomány az elmélet és a gyakorlat között = Tér és Társadalom. 26, 4. pp. 17-36.

Egyed I (2013) A fragmentált városból a posztkarbon kompakt város felé: ökonegyed-beruházás Grenoble-ban. In: Zsibók Zs (szerk.) Önkormányzati energetikai fejlesztések: Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok. Pécs: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2013. pp. 236-254.

Egyed I A szűkösségtől a posztkarbon város felé: Lehetséges (ki)utak a grenoblei helyi politikai célkitűzések fényében. In: Buday-Sántha A, Danka S, Komlósi É (szerk.) Régiók fejlesztése III. kötet: "Régiók fejlesztése" TÁMOP-4.2.1B-10/2KONV-2010-0002. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2013. pp. 215-225.


Egyed I (2014) Területfejlesztés vagy iparpolitika? A francia versenyképességi pólus program tapasztalatai. In: Lados M (szerk): A gazdaságszerkezet és vonzáskörzet alakulása. Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2014. pp. 87-103.

Egyed I (2015) Románia, Délkelet-régió. In: Horváth Gy (szerk.) Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi. Budapest: Kossuth Kiadó, 2015. pp. 270-274.

Egyed I (2015) Románia, Nyugat-régió. In: Horváth Gy (szerk.) Kelet- és Közép-Európa régióinak portréi. Budapest: Kossuth Kiadó, 2015. pp. 290-295.

Egyed I (2016) From uniformity towards unequality in regional development policy: the case of France = Deturope. The Central European Journal of Regional Development and Tourism. Vol. 8:3. pp. 32-51. 

Egyed I (2016) A francia területi reformok: a decentralizáció kiteljesedése felé? A francia területi reformok : a decentralizáció kiteljesedése felé? In: Erdős K., Komlósi É. (szerk.) Tanítványaimban élek tovább. Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. 411 p. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2016. pp. 313-327.