REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Hazai kutatásokKortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban - OTKA (K 115870)
2018

 

Megbízó: OTKA - Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Faragó László

Összefoglaló

Könyv


Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása - ÁROP
2013-2014

 

Megbízó: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Államreform Operatív Program
Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Összefoglaló

Honlap


Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005

Jól-lét az információs társadalomban
2013-2014

 

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Konzorciumi partner: Pécsi Tudományegyetem
Témavezető: Márkusné Zsibók Zsuzsanna

Összefoglaló


Vidékkutatás Komplex Program 2012-2013
 

Megbízó: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, Magyar Tudományos Akadémia
Témavezető: Finta István

Összefoglaló

Folyóiratcikkek

Könyv


Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0002
A Dél-dunántúli régió egyetemi versenyképességének fejlesztése.
A helyi önkormányzatok szerepvállalása az energiahatékonysági szempontú helyi fejlesztésekben c. alprogram
2011-2013

 

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Témavezető: Mezei Cecília

Összefoglaló


Nemzeti Fejlesztési Minisztérium keretszerződés
2010-2011

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László
Összefoglaló


MTA Regionális Kutatások Központja - Paksi Atomerőmű

Kutatási keretszerződés. Tízéves kutatás lezárása
2001-2011

Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.

Összefoglaló


A Paksi Atomerőmű bővítése
2011

Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.
Témavezető: Póla Péter

Összefoglaló


Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) félidei (mid-term) értékelése
2010
Megbízó: Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Finta István

Összefoglaló

Az értékelés teljes anyaga
 


Innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai
2010
Az OTKA támogatásával folyó alapkutatás
Témavezető: Gál Zoltán

Összefoglaló


A regionális tudomány társadalmasítása
Projektszám: TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0010
2010-2011
Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Szakmai vezető: Mezei Cecília

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Összefoglaló

Honlap


Részvétel az EU kohéziós politikájával kapcsolatos magyar álláspont kialakításában
2010

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Témavezető: Illés Iván

Összefoglaló


A területfejlesztés helye a magyar kormányzati struktúrában
2010

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Összefoglaló


PAKS részprojekt: A villamos energia előállításának és fogyasztói árképzésének
területi különbségei és árdifferenciációs lehetőségei
2010

Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.
Témavezető: Lux Gábor

Összefoglaló


A Paksi Atomerőmű bővítésének regionális összefüggései (A közvetlenül érintett térség lehatárolása és belső szerkezete)
2010
Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.
Témavezető: Hajdú Zoltán

Összefoglaló


Nagyvállalatok társadalmi felelősségvállalása
2010

Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.
Témavezető: Póla Péter

Összefoglaló


Regionális munkaerőpiacok
2010
Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Témavezető: Póla Péter

Összefoglaló


Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései a közigazgatási struktúrán innen és túl
2010-2012

Az OTKA támogatásával folyó alapkutatás
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit

Összefoglaló


A Paksi Atomerőmű Zrt. felmérés
2009

Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.
Témavezető: Póla Péter


Munkanélküliek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja a nagyközségek,
kistelepülések elhanyagolt, leromlott részeinek, közterületeinek, közösségi
tereinek revitalizációjával nevű támogatási program és a támogatott projektek
hatásvizsgálatának elvégzése
2009

Megbízó: OFA
Témavezetők: Mezei Cecília, Suvák Andrea, Kovács Dezső


Zalakaros város településfejlesztési koncepciójának elkészítése
2009

Megbízó: Zalakaros Város Önkormányzata
Témavezető: Hrubi László


Paks város területfejlesztési koncepció elkészítése
2009

Megbízó: Paks Város Önkormányzata
Témavezető: Gál Zoltán

Összefoglaló


Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium keretszerződés
2009

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Témavezető: Faragó László
Részfeladatok:
– Településhálózat-fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó feladatok (Faragó László)
– A területfejlesztés intézmény és eszközrendszerének továbbfejlesztése (Pálné
Kovács Ilona)
– A területfejlesztés fogalmi rendszerének harmonizálása (Faragó László)
– Az EU területi állapota és perspektívái című elemző dokumentum felülvizsgálatához
kapcsolódó feladatok (Illés Iván)

Összefoglaló


Vidékfejlesztés az Európai Közösségben és Magyarországon
2009

Megbízó: FVM
Témavezető: Finta István

Összefoglaló


A megyei önkormányzatok helyzetfelmérése
2009

Megbízó: Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Összefoglaló


A környezetipar szerepe a régiók újraiparosításában Magyarországon (kutatás
+ angol kötet)
2009

Megbízó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Témavezetők: Fodor István, Baranyi László

Angol kötet


A "Munkanélküliek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja a
nagyközségek, kistelepülések elhanyagolt, leromlott részeinek, közterületeinek,
közösségi tereinek revitalizációjával" nevű támogatási program és a támogatott
projektek hatásvizsgálatának elvégzése / HV-KÖR/04-05
2008-2009

Megbízó: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Témavezető: Mezei Cecília

Összefoglaló


Kutatások a paksi kistérségben
2008

Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.
Témavezető: Póla Péter
Részfeladatok:
-  Helyi gazdaságfejlesztési szereplők és szerepek – (Mezei Cecília)
-  A helyi önkormányzatok szerepvállalása a munkahelyteremtésben és a
vállalkozásfejlesztésben – (Mezei Cecília)
-  A nukleáris energia és a magyar társadalom – (Póla Péter, Mezei Cecília)
- A Paksi Atomerőmű bővítési projekt társadalmi preferencia vizsgálata – (Póla
Péter, Mezei Cecília)
-  A nukleáris energia és a nukleáris hulladék-elhelyezés társadalmi kérdéseinek
vizsgálata az érintett területeken – (Varjú Viktor, Csefkó Ferenc)


Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium keretszerződés
2008

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Témavezető: Faragó László
Részfeladatok:
-  Országos településhálózat-fejlesztési koncepció megalapozása (Szerz. II/B)
-  A készülő dokumentumok folyamatos egyeztetése, egyeztetési dokumentumok
összeállítása (Szerz. II/C pontja)
- A területfejlesztés egységes fogalmi rendszerének a megalapozása


"A Drávamenti Ökológiai Régió alapjainak lerakása” programban Fenntartható
település (humán infrastruktúra) program elkészítésében való közreműködés
2007

Megbízó: MKM Consulting Mérnöki, Környezetvédelmi és Menedzsment Tanácsadó Zrt.
Témavezető: Fodor István


A Drávamenti Ökológiai Régió alapjainak lerakása” programban „A Drávamenti
Ökológiai Régió közlekedésfejlesztési és információs társadalomépítési operatív
programja (egyszerűsített operatív program formában) c. szakértői tanulmány
elkészítése
2007

Megbízó: Dél-Dunántúli területfejlesztési tanácsadó korlátolt felelősségű társaság
Témavezető: Fodor István


Kutatások a paksi kistérségben
2007

Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.
Témavezető: Gál Zoltán
Részfeladatok:
- A PA Zrt. és a régió, a megyék, kistérségek hivatalainak, intézményeinek, a helyi
vállalkozásoknak és a kormányzatnak együttműködési lehetőségei a térség- és
gazdaságfejlesztés területén
- A kistérségi központok fejlesztési terveinek értékelése, a legfontosabb fejlesztési
irányok bemutatása, értékelése
- A térség- és gazdaságfejlesztési pályázati rendszerek (EU, országos,
szakminisztériumi, regionális, megyei, egyéb) részletes bemutatása
- Az erőmű „nukleáris településszövetségei”, településeinek és térségeinek
helyzetfeltáró elemzése – (Csefkó Ferenc)
- A térség- és gazdaságfejlesztési pályázati rendszer
- Az ÚMFT, ÚMVP keretén belül felhasználható térség- és településfejlesztési
források – (Gál Zoltán)


A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) ‘1.1 Turisztikai vonzerők
fejlesztése’ és ‘1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása’ intézkedések
hatékonyságjavítását célzó értékelő tanulmány
2007

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – ROP IH
Témavezető: Raffay Zoltán

Összefoglaló


Szakmai közreműködés az országos policentrikus településhálózat fejlesztési
koncepció kialakításában
2007

Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Illés Iván


A magyar-orosz területfejlesztési körzetek megjelentetése az ÖTM és az
Oroszországi Föderáció Regionális Fejlesztési Minisztériuma között
2007

Témavezető: Horváth Gyula
Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium


Kutatások a paksi kistérségben
2006

Megbízó: Paksi Atomerőmű Zrt.
Témavezető: Gál Zoltán
Részfeladatok:
A térségek, települések térszerkezeti pozíciója, településszerkezete, települési
infrastruktúra – (Hajdú Zoltán)
- Környezeti állapot, környezetvédelem, környezetfejlesztés, alternatív energetika –
(Fodor István - Varjú Viktor)
- Mezőgazdaság, vidékfejlesztés – (Kovács Teréz)
- Igazgatás, Kistérségi és települési társulások, intézményrendszer fejlesztés,
települési infrastruktúra – (Pfeil Edit - Csefkó Ferenc)
- Humán erőforrások, Foglalkoztatás, közszolgáltatások (Póla Péter - Varjú Viktor)
- Turizmusfejlesztés, szolgáltatások – (Raffay Zoltán)
- Közlekedési infrastruktúra, elérhetőség és ennek javítása – (Erdősi Ferenc)
- Gazdasági szervezetrendszer, ipari szerkezet, vállalkozásfejlesztés, innováció –
(Hrubi László - Gál Zoltán)
- Stratégiai fejlesztések, stratégiai programcélok (operatív elemek)
megfogalmazása – fejlesztési ajánlások a Paksi Atomerőmű részére – (Hrubi
László - Gál Zoltán)

Összefoglaló


Pécs, mint regionális központ szerepe a városhálózatban
2006

Megbízó: Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú
Társaság
Témavezető: Hrubi László


Pécs, az életminőség pólusa
2006
Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Témavezető: Hrubi László

Összefoglaló


Magyar Közúti Kht. regionális területi átszervezési koncepciójának átdolgozása
2006

Megbízó: Magyar Közúti Kht. Budapest
Témavezető: Hajdú Zoltán

 Összefoglaló


A területi folyamatok értékelése a strukturális beavatkozások hatékonyságának
mérésével. Módszertani eszközök kidolgozása a regionális operatív programok
végrehajtásának értékeléséhez
2006

Megbízó: Országos Területfejlesztési Hivatal
Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Összefoglaló


Szomszédos, nem uniós országok regionális politikájának bemutatása:
Románia*, Horvátország* (a kutatás évében még nem volt EU tag)
2006

Megbízó: Országos Területfejlesztési Hivatal
Témavezető: Faragó László


Policentrikus városfejlesztés Magyarországon
2006

Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László

Összefoglaló


A pólus programok irányításának, menedzselésének szervezeti összefüggései
2006

 Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit

Összefoglaló


Szakértői közreműködés ROP kidolgozásában
2006

Megbízó: Országos Területfejlesztési Hivatal
Témavezető: Faragó László


Régiók szerepe a strukturális alapok menedzselésében. Dél-Dunántúl kísérleti
régió program eredményeinek értékelése
2005-2007

Megbízó: Magyar Közigazgatási Intézet
Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Összefoglaló


Regionális Oktató, Fejlesztő és Tanácsadó Központ létrehozása (ROP program)
2005-2007

Megbízó: EU Bizottság, Európai Szociális Alap
Témavezető: Finta István


A Magyarország részvételével folyó transznacionális együttműködések
vizsgálata
2005

Megbízó: Országos Területfejlesztési Hivatal
Témavezető: Raffay Zoltán

Összefoglaló


Változási trendek az Unió regionális politikájában – magyar tanulságok
2005

Megbízó: Országos Területfejlesztési Hivatal
Témavezetők: Illés Iván, Somlyódyné Pfeil Edit


A Strukturális Alapokhoz kapcsolódó intézmény- és eljárási rendszer jogi
szabályozásának felülvizsgálata, korrekciója
2005

Megbízó: Országos Területfejlesztési Hivatal
Témavezető: Finta István


A tervszerződés jogintézménye
2005

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Hivatal
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit

Összefoglaló


Magyarország EU tagságával kapcsolatos regionális politikai, tervezési,
fejlesztési kormányzati feladatok tudományos megalapozása
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2007-2013) koncepcionális megalapozása
2005

Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Hivatal – Magyar Tudományos Akadémia
Témavezető: Faragó László

Összefoglaló


A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás fejlesztési koncepciója
2005

Megbízó: Marcali Kistérségi Többcélú Társulás
Témavezető: Raffay Zoltán

Összefoglaló


A Kárpát-medence régiói sorozat 3. kötet: Dél-Dunántúl
2005

Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal
Témavezető: Horváth Gyula

Könyv


Területi tervezés és programozás az EU kohéziós politikájának új
követelményeire
2004

Megbízó: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
Témavezető: Faragó László

Összefoglaló


A tervszerződés rendszerének hazai adaptálási lehetőségei
2004

Megbízó: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit


A területfejlesztési intézményrendszer feladat- és hatáskörei, a működés
hatékonyságának elemzése, továbbfejlesztési javaslatok
2004

Megbízó: Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Összefoglaló


A foglalkozási rehabilitációt és a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatását ösztönző állami szubvenciók hatékonyságának vizsgálata a
Dél-Dunántúlon
2004

Megbízó: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Témavezetők: Horváth Gyula, Póla Péter

Összefoglaló


Magyarország EU-s tagsága stratégiájának tudományos megalapozása
2004

Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU-támogatások Hivatala
Témavezető: Horváth Gyula


Javaslatok az ECC pályázat elemeire. Az ECC pályázattal kapcsolatos külföldi
tapasztalatok
2004

Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Összefoglaló


A Dél-Dunántúl regionális innovációs stratégiája (2001-2004)
2004

Megbízó: European Commission
Témavezető: Gál Zoltán

  Összefoglaló


Az egyéni gazdálkodás területi különbségei (OTKA T043290)
2003-2006

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Kovács Teréz


Kelet-Európa közlekedésének alakulása a rendszerváltás nyomán és a
térszerkezetet befolyásoló fejlődésének kilátásai (OTKA T042447)
2003-2005

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Erdősi Ferenc


A Magyar Nemzeti Fejlesztési Terv 2003–2006. Regionális Operatív Program exante
értékelése
2003

Megbízó: VÁTI Kht.
Témavezető: Horváth Gyula
Partner: Research voor Beleid International


Egy majdani tervtörvény koncepciójának megalapozása
2003

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit


A foglalkoztatási rehabilitáció helyzetének felmérése és javasolt fejlesztési
irányai a Dél-Dunántúlon
2003

Megbízó: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Témavezetők: Pálné Kovács Ilona, Póla Péter
Partner: Fact Intézet, Pécs


Új követelmények a területi gazdaság fejlesztésében
2003

Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal, Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport
Témavezető: Hrubi László


A területfejlesztési eszközök és az egyes térségek makrogazdasági helyzete,
illetve annak változásai
2003

Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal
Témavezető: Illés Iván


Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése, Phare 2002/000-315.01.06, 2003/
004-347-05-05 sz. program,
2003

Megbízó: VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság, Budapest
Témavezető: Horváth Gyula
Partner: Pricewaterhouse Coopers Kft.

Összefoglaló


A területi szintű érdekegyeztetés, a partnerség új formái (OTKA T037278)
2002–2004

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Pálné Kovács Ilona

Összefoglaló


A Kárpát-medence régiói c. képzési-kutatási program
2002-2003

Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal
Témavezető: Horváth Gyula


A regionális gazdaságépítés nemzetközi és hazai tapasztalatai, különös
tekintettel a támogatási rendszerre
2002

Megbízó: Gazdasági Minisztérium
Témavezető: Hrubi László
Partner: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet


A területfejlesztési kutatások stratégiai koncepciójának tudományos
megalapozása
2002

Megbízó: Miniszterelnöki hivatal
Témavezető: Horváth Gyula


A területfejlesztés eszközrendszerének értékelése és továbbfejlesztési
javaslatai

2002
Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Illés Iván


A területi folyamatokról és a területi politika eredményeiről szóló országgyűlési
beszámoló szakmai, tartalmi követelményei
2002

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


Szekszárd településfejlesztési koncepciója
2002

Megbízó: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Témavezető: Hajdú Zoltán


Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója
2002

Megbízó: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Témavezető: Raffay Zoltán


Mozgásszervek és életminőség Nemzeti Kutatás Fejlesztési Program
1/026/2001 sz.
2001–2004

Megbízó: OM Alapkezelő Igazgatóság
Témavezető: Pálné Kovács Ilona
Partner: (konzorcium vezetője) a PTE Orvostudományi Centruma


Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon (RIS) IPS 2000–1066 2001-2004
2001-2004

Megbízó: European Commission
Témavezető: Gál Zoltán

Összefoglaló


A környezeti és környezetvédelmi hatások vizsgálata, különös tekintettel az
"Európai Unió területfejlesztési perspektívák" c. dokumentum tartalmi
vonatkozására
2001–2003

Megbízó: Magyar Tudományos Akadémia, Környezetvédelmi Minisztérium
Témavezető: Fodor István


Keszthely, Hévíz településfejlesztési koncepciója
2001

Megbízó: Koller és Társa Kft
Témavezetők: Pálné Kovács Ilona, Kraftné Somogyi Gabriella


A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben
5/074/2001 sz NKFP
2001-2005

Megbízó: OM Alapkezelő Igazgatósága
Témavezető: Horváth Gyula
Részfeladatok
- 3. sz. részfeladat: A régiók versenyképességének szempontjai regionális
dokumentumokban, regionális politikai célkitűzések kiválasztott európai régiókban
(Horváth Gyula, 2001–2003)
 - 5. sz. részfeladat: A kelet-közép európai regionális versenyképesség (Illés Iván,
2002–2004)
-  6. sz. részfeladat: A Magyarországgal határos szomszédos régiók és városok
szerkezeti jellemzői és versenyfaktorai (Illés Iván, 2002–2004)
- 19. sz. részfeladat: A regionális igazgatás szerepe a területi versenyképességben
(Pálné Kovács Ilona, 2002–2004)
- 21. sz. részfeladat: A versenyképesség stratégiai feladatai Magyarországon
(Horváth Gyula, 2004–2005)


A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény átfogó
felülvizsgálata
2001

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


Az Európai Unió strukturális politikájának, a strukturális és az előcsatlakozási
alapok felhasználásának néhány tapasztalata a tagországokban és a jelölt
országokban az elmúlt évtizedben
2001

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Illés Iván


A területfejlesztés döntéshozatali mechanizmusának elemzése a dél-dunántúli
Phare-mintarégió példáján
2001

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit


A paksi iparfejlesztési és technológiai centrum fejlesztési környezetének
kerettanulmánya
2000

Megbízó: Paksi Atomerőmű Rt
Témavezető: Gál Zoltán


Regionális innovációs centrum középtávú fejlesztési javaslata (Phare /HU9606-
02-02-59 /)
2000

Megbízó: Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Kht.
Témavezető: Gál Zoltán


Az új EU irányelvek hatása a csatlakozási feltételekre
2000

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési minisztérium
Témavezető: Faragó László


Az EU konform területfejlesztési régiók kialakítása
2000

Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


A kelet-közép-európai országok regionális fejlődése és regionális politikája a
kilencvenes évtizedben, a társadalmi-gazdasági átmenet időszakában
2000

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Illés Iván


Somogy megye EU-csatlakozási feladatai az intézményrendszer és a
tőkeabszorpciós képesség szempontjából
2000

Megbízó: Phare Program
Témavezető: Hrubi László


Szakértői vélemény az „Európai regionális politika a bővítés után” c.
vitaanyagról
2000

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési minisztérium
Témavezető: Faragó László


SAPARD: A Szigetvári kistérség agrárstruktúra és vidékfejlesztési programja:
(2000-2006)
2000

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Kovács Teréz


A Pogányvölgyi kistérség területfejlesztési programja
2000

Megbízó: Pogányvölgyi Önkormányzati Társulás
Témavezető: Finta István


A dél-dunántúli régió környezetvédelmi programja
2000

Megbízó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Témavezető: Fodor István
Partnerek: AACM Kft., Total Kft.


Paks város településfejlesztési koncepciója
2000

Megbízó: Paks Város Önkormányzata
Témavezető: Csefkó Ferenc


Makrogazdasági analízis és regionális vásári marketingterv alapjai: PHARE'96
58. sz. projekt /HU 9606-02-02-58 /
2000

Megbízó: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Programvezető: Kraftné Somogyi Gabriella


Regionális innovációs központok létrehozása Magyarországon
2000

Megbízó: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Témavezetők: Gál Zoltán, Raffay Zoltán 


Az üzleti és a pénzügyi szolgáltatások regionális fejlesztésének megalapozása
Magyarországon (OKTK A1628/II)
1999-2000

Megbízó: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi. Kutatások
Témavezető: Gál Zoltán


Bővítés és a nemzeti regionális politikák változása (A kohéziós és a 90-es
évtizedben csatlakozott országok területfejlesztési rendszerei)
1999

Megbízó: Tükör
Témavezető: Horváth Gyula


Regionális fejlődés és politika Magyarországon. OECD-Országjelentés
1999

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési minisztérium
Témavezető: Horváth Gyula


A területfejlesztés regionális szintű intézményrendszerének kiépítése
1999

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


A nemzeti fejlesztési terv készítésének elméleti és gyakorlati kérdései
1999

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László


A regionális fejlesztési terv (regionális fejlesztési koncepció, stratégiai és
operatív program) készítésének irányelvei
1999

Megbízó: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László


A környezetterhelés regionális különbségeinek feltárása és az abból adódó
feladatok és fejlesztési lehetőségek, különös tekintettel az önkormányzatok,
kistérségi társulások és regionális szerveződések számára (OKTK A1621/III.b)
1999

Megbízó: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások
Témavezető: Fodor István


A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései
1999

Megbízó: Magyar Tudományos Akadémia
Témavezető: Hajdú Zoltán


SAPARD Baranya megyei agrárstruktúra átalakítási és vidékfejlesztési
programja

1999
Megbízó: Baranya Megyei Közgyűlés
Témavezető: Kovács Teréz


Baranya megye területfejlesztési programja
1999

Megbízó: Baranya Megyei Közgyűlés
Témavezető: Hrubi László
Partnerek: AACM Central Europe Kft.; Magyar Befektetési Bank


A Keleti-Mecsek Egyesület területfejlesztési programja
1999

Megbízó: Keleti Mecsek Egyesült
Témavezető: Finta István


Marcali és Környéke Területfejlesztési Koncepciója
1999

Megbízó: Marcali Város Önkormányzata
Témavezető: Kraftné Somogyi Gabriella


A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései
1999

Megbízó: Magyar Tudományos Akadémia
Témavezető: Hajdú Zoltán


Javaslat a paksi komplex gazdaságfejlesztést, technológiaváltást koordináló
ipari és technológiafejlesztési centrum létrehozására
1999

Megbízó: Paksi Atomerőmű Rt.
Témavezető: Gál Zoltán


Tanulmány a területfejlesztési parlamenti beszámolóhoz
1999

Megbízó: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
Témavezető: Hrubi László


A partnerség elve a regionális stratégiaépítésben (négy európai régió
összehasonlító vizsgálata) (OTKA T026483)
1998-2000

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Horváth Gyula


Globalizáció - regionalizáció (OTKA T026547)
1998-2001

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Hrubi László


A közlekedés és távközlés területi jellemzőjének alakulása a rendszerváltás óta
és hatása Magyarország térszerkezetére (OKTK A1481/III.b)
1998-1999

Megbízó: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi. Kutatások
Témavezető: Erdősi Ferenc


A kisebbségi önkormányzatok működésének országos tapasztalatai
1998

Megbízó: Nemzeti és Etnikai Kisebbségek országgyűlési Biztosa
Témavezetők: Csefkó Ferenc, Pálné Kovács Ilona, Tasnádi Péter


A monitoring intézményrendszerének feladatai, a hazai monitoring rendszer
kialakítása
1998

Megbízó: KTM / Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Csefkó Ferenc


A TÁKISZ-ok szerepe a területi közigazgatásban, működési tapasztalatai, a
továbbfejlesztés irányai
1998

Megbízó: Közigazgatás Korszerűsítési Kormánybiztos (a Világbank finanszírozásában)
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


Az Európai Unió versenypolitikája és a regionális támogatások
1998

Megbízó: Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Horváth Gyula


Az önkormányzati kötelező és fakultatív feladatok vizsgálata
1998

Megbízó: Közigazgatási Korszerűsítési Kormánybiztos
Témavezető: Csefkó Ferenc


Útügyi szakfeladatok társulásos ellátásának támogatása
1998

Megbízó: Magyar Útügyi Társaság
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit


A lakossági források bevonásának lehetőségei az önkormányzati tulajdonú
közutak fenntartásába, felújításába és fejlesztésébe
1998

Megbízó: Állami Közúti Műszaki és Információs Kht.
Témavezetők: Hajdú Zoltán, Finta István


Javaslat a megyék és a tervezési-statisztikai régiók támogatási
eszközrendszerére és a programok végrehajtásának intézményrendszerére
1998

Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László


Nemzeti Fejlesztési Program regionális fejezetének módszertani megalapozása
1998

Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László


Működési és támogatási rendszer kidolgozása a helyi közutak igazgatási és
üzemeltetési feladatainak szakszerű ellátásához: A helyi lakosság útügyi
beruházásait támogató állami közreműködés jogi kereteinek kidolgozása
1998

Megbízó: Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
Témavezető: Hajdú Zoltán


A régióépítés stratégiája: A régiók kiépülésének folyamata, a regionális
identitás jelenlegi helyzete, a regionális szint kiépítésének stratégiai lépései
1998

Megbízó: KTM / Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


A középszintű közigazgatás résztvevői és egymáshoz való viszonyuk új
tendenciái
1998

Megbízó: Közigazgatás Korszerűsítési Kormánybiztos
Témavezetők: Csefkó Ferenc


Magyarország helyi-vonzáskörzeti közlekedése (OTKA T023024)
1997-2000

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Erdősi Ferenc


A fenntartható fejlődés környezeti mutató-rendszerének kialakítása a térségi
fejlesztések megalapozásához, a változások modellezéséhez (OTKA T022993)
1997-2000

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Fodor István


A területi tervezés területi és települési szintű új intézményrendszerének
közigazgatás-tudományi vizsgálata (OTKA T023003)
1997-1999

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit


Az önkormányzati gazdálkodás jogi és szervezeti problémái (OTKA T022997)
1997-1999

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Finta István


Magyarország az ezredfordulón, stratégiai kutatások a Magyar Tudományos
Akadémián. IV. Területfejlesztési program - Területfejlesztés és közigazgatásszervezés
(megye, régió, kistérség)
1997

Megbízó: Magyar Tudományos Akadémia
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


Somogy megye gazdaságfejlesztési koncepciója (Somogy megye területfejlesztési
koncepciójának részeként)
1997

Megbízó: Urbanisztikai Regionális Fejlesztési és Beruházás-szervezési Kft.
Témavezető: Faragó László


Siófok és térsége területfejlesztési koncepciója
1997

Megbízó: Siófok és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulása
Témavezető: Kraftné Somogyi Gabriella


A bankhálózat fejlesztésének megalapozása: Előtanulmány
1997

Megbízó: Credianstalt Rt
Témavezető: Hajdú Zoltán


Az ércdúsító üzem területének és létesítményeinek továbbhasznosítási
lehetőségei
1997

Megbízó: Mecsek urán Kft.
Témavezető: Faragó László


A Duna-Dráva Nemzeti Park és térsége fejlesztési koncepciója
1997

Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Fodor István


Pécs-Komló komplex táj-rehabilitációs és környezetállapot javító programja (I.
Helyzetelemzés. II. Fejlesztési program)
1997

Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László


Tematikai javaslat az ország területi folyamatainak alakulásáról és a
területfejlesztési politika érvényesüléséről készülő beszámolóhoz
1997

Megbízó: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László


A magyar regionális politika helyzete és továbbfejlesztésének irányai az EU-hoz
való csatlakozás időszakában
1997

Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Horváth Gyula


A területi tervezés területi és települési szintű új intézményrendszerének
közigazgatás-tudományi vizsgálata (OTKA T023003)
1996-1997

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Somlyódyné Pfeil Edit


A regionalizmus intézményesülési lehetőségei Magyarországon (AKP 96-54/32)
1996-1997

Megbízó: Akadémiai Kutatási Pályázat
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


Dél-Zselici Települések Szövetsége marketing fejlesztési koncepciója
1996

Megbízó: Dél-Zselici Települések Szövetsége
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


A területfejlesztési politika pénzügyi eszközrendszerének továbbfejlesztése
1996

Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Faragó László
Partner: Deloitte és Touche Kft.


Baranya megye területfejlesztési koncepciója
1996

Megbízó: Baranya Megyei Közgyűlés
Témavezető: Hrubi László


Magyarország területi struktúrájának hosszabb távú változásai és jövőképe
1996

Megbízó: Magyar Távközlési Részvénytársaság
Témavezető: Hajdú Zoltán


Az önkormányzatok útügyi feladatainak szakmai irányítása és ellenőrzése, a
jogi szabályozások felülvizsgálata, az új átfogó szabályozás kidolgozásának fő
elemei
1996

Megbízó: Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
Témavezető: Hajdú Zoltán


A gazdasági és szociális kohézió erősítésének feladatai Magyarországon az
Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában
1995–1997

Megbízó: Miniszterelnöki Hivatal – Integrációs Stratégiai Munkacsoport
Témavezetők: Horváth Gyula, Illés Iván


Országos Területfejlesztési Koncepció és megalapozó tanulmányai
1995–1996

Megbízó: Környezetvédelmi és vidékfejlesztési Minisztérium
Témavezető: Illés Iván


Pécs városfejlesztési koncepciója
1995

Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Témavezető Horváth Gyula


A helyi politika és közigazgatás (OTKA T018128)
1995

Megbízó: Országos Tudományos Kutatási Alap
Témavezető: Pálné Kovács Ilona


A területi közigazgatás továbbfejlesztése és az államháztartás reformja. – 30
tanulmánykötet az államháztartási reform megalapozására
1994–1997

Megbízó: Pénzügyminisztérium
Témavezetők: Illés Iván, Csefkó Ferenc, Pálné Kovács Ilona
Részfeladatok:
- 17. kötet: A foglalkoztatáspolitika finanszírozása
- 22. kötet: Kincstár és társadalombiztosítás
- 28. kötet: A helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének reformja


Dél-Dunántúl területfejlesztési koncepciója és programja
1994

Megbízó: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Témavezető: Faragó László


Nagykanizsa városfejlesztési koncepciójának tudományos megalapozása.
Kutatási zárójelentés
1994

Megbízó: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Témavezető: Hrubi László