REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Részvétel a felsőoktatásban

 

Az intézet kutatóinak jelentős része vesz részt a régió felsőoktatásában, zömmel a Pécsi Tudományegyetem több karán, részben a Kaposvári Egyetemen, illetve a bajai Eötvös József Főiskolán.

Kollégáink amellett, hogy bekapcsolódtak különböző diszciplínák, szakok alap és mesterképzési programjaiba, jelentős missziót töltenek be a regionális tudomány, a regionális politika ismereteinek oktatásában mindhárom (BA, MA, PhD) szinten.

Az intézet kollégáinak úttörő és meghatározó szerepe van a PTE KTK-n folyó regionális gazdaságtani doktori képzésben, hallgatók tucatjai védték fokozatukat intézeti témavezető segítségével, s kerültek a regionális politika különböző regionális és központi szintű irányító intézményeibe. A PTE BTK Interdiszciplináris Doktoriskolájának keretében is az átlagos politikatudományi doktori képzésektől eltérően jelentős hangsúlyt kap a regionális decentralizáció kérdésköre.

Az intézet felsőoktatási kapcsolatainak köszönhetően doktoranduszok is lehetőséget kapnak az intézeti kutatásokba való bekapcsolódásra.
 
  
Felsőoktatási intézményben oktató munkatársaink
(2010/2011 tanév)

 

 Név Felsőoktatási intézmény, kar, szak Képzési forma Oktatott tárgyak
Faragó László Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD Bevezetés a területfejlesztésbe
Széchenyi István Egyetem, Győr, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola PhD Térelmélet
Tervezéselmélet
Gál Zoltán Kaposvári Egyetem,
Gazdaságtudományi Kar,
Regionális és Vidékpolitikai Tanszék
graduális Pénzügyi térgazdaságtan
Regionális és városgazdaságtan
Innovációsmenedzsment
Regionális gazdaságtan
Regionális innovációpolitika
Regionális pénzügyek
Nemzetközi gazdaságtan
A globalizáció pénzügyi földrajza
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola PhD Szolgáltatások regionális gazdaságtana
Hajdú Zoltán Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszék graduális, posztgraduális
Közigazgatási és választási földrajz, településpolitika, államosodási folyamatok
Horváth Gyula Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete graduális Regionális politika
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola  PhD Összehasonlító európai regionális politika
Illés Iván Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan Tanszék graduális Regionális gazdaságtan
Területfejlesztés
Európai regionális politika
 
Kovács Teréz Kaposvári Egyetem,
Gazdaságtudományi Kar,
Regionális és Vidékpolitikai Tanszék
graduális Vidékfejlesztés I., Vidékfejlesztés II., Gazdaságszociológia
posztgraduális
 
Vidékszociológia
Pálné Kovács Ilona Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Politikai Tanulmányok Tanszék graduális
alapképzés
Alkotmánytan, regionalizmus
graduális
mesterképzés
alkotmányozás új jelenségei, középszintű kormányzás, területi autonómiák, közszolgáltatások szervezése
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD A regionalizmus politológiája
Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola  PhD Területi irányítás
Póla Péter graduális EU ismeretek, gazdaságpolitika, környezetgazdaságtan, regionális fejlesztés