REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ERDŐSI Ferenc

Erdősi Ferenc
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Erdősi Ferenc

Születési hely, idő : Pécs, 1934. április 19.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-844
Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
E-mail erdosi(kukac)rkk.hu
E-mail erdosi.ferenc(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1956 — egyetemi diploma: középiskolai földrajztanár
1961 — egyetemi diploma: középiskolai történelem tanár
1977 — a földrajztudomány kandidátusa
1989 — a földrajztudomány doktora

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Orosz (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1956—1959Marcali Gimnázium és Közgazdasági Középiskola — középiskolai tanár
1959—1961III. kerületi általános iskolák — általános iskolai tanár
1961—1964Cséti Ottó Bányaipari Technikum — középiskolai tanár
1964—1967Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszék — főiskolai tanársegéd
1967—1977MTA Dunántúli Tud. Intézet, ill. Regionális Kutatások Központja Pécs — tudományos munkatárs
1978—1990MTA Dunántúli Tud. Intézet, ill. Regionális Kutatások Központja Pécs — főmunkatárs
1978—MTA Dunántúli Tud. Intézet, ill. Regionális Kutatások Központja Pécs — osztályvezető
1990—2011MTA Dunántúli Tud. Intézet, ill. Regionális Kutatások Központja Pécs — tudományos tanácsadó
2011—MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs — kutató professor emeritus

Felsőoktatási tevékenység

1964—1967tanársegéd, Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék
1987—félállású docens, Pécsi Tanárképző Főiskola Földrajzi Tanszék
1990—félállású egyetemi tanár, JPTE
1996—előadó, egyetemi tanár, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
1997—óradíjas egyetemi tanár, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék
2002—előadó, PTE Földtudományi Doktori Iskola
2003—óradíjas egyetemi tanár, PTE

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1980—1996Magyar Földrajzi Társaság, választmányi tag
1985—1992Pécsi Akadémiai Bizottság Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, elnök
1988—TMB Földrajzi Bizottság, tag
1993—1995IGU Telekommunikációs Bizottságának, levelező tag
1993—PAB Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, tag
1995—Doktori Bizottság, tag
1996—MTA Földrajzi Bizottság, tag
1997—Magyar Földrajzi Társaság, társasági tag
2000—PAB Közlekedési Munkabizottság, tag
2009—Nagyar Mérnöki Kamara, Tiszteletbeli tag

Díjak, elismerések

1998Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja
2000—2003Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2002Baranya Megye Tudományos Díja
2003Közlekedéstudományi Egyesület Irodalmi Díja
2004Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
2004Baross Gábor-díj
2010Közlekedéstudományi Egyesület Irodalmi Díja
2014Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
2022Czére Béla Díj, Közlekedéstudományi Egyesület

Oktatott tárgyak

Regionális közlekedésföldrajz (PTE TTK Földrajzi Intézet)
Európa közlekedése és a regionális fejlődés (PTE TTK Földtudományi Doktori Iskola)
Közlekedés és területi fejlődés – spec. koll. (PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék)
Transzeurópai hálózat (PTE KTK Regionális Politika és Gazd. Doktori Iskola)
Általános kommunikáció-földrajz (PTE TTK Földrajzi Intézet)
Antropogén környezeti hatások (PTE TTK Földtudományi Doktori Iskola)

Kutatási területek

Városklíma, mikroklíma, antropogén geomorfológia, a környezetváltás komplex kutatása (1965–1976)
Városföldrajz (Pécs településfejlődésének természetföldrajzi vonatkozásai; Pécs funkcióinak alakulása és városszerkezetének fejlődése a kapitalizmusban; Mohács városföldrajza (1970–80-as évek)
A közlekedés és távközlés földrajza – regionális problémái. (A Dél-Dunántúl, az Észak-Dunántúl közlekedése és távközlése; Kommunikáció és térszerkezet; Telematika; A belvízi közlekedés és a tengerhajózás földrajza; A légi közlekedés földrajza; Általános kommunikáció-földrajz; A területi és ágazati érdekek a magyar közlekedéshálózat kialakulásában és területi szerkezetének alakulásában (az 1980-as évektől); Magyarország közlekedése és távközlése; Kelet-Európa közlekedése; Kína és a III. Világ távközlése.
Iparföldrajz (Magyar söripar területi kérdései; Magyarország építőanyag-iparának regionális problémái; az észak-mecseki bányavidék komplex iparföldrajza, 1970-es évek)

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 
A közeledő Távol-Kelet: A transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok jelene és jövője. Pécs, IDResearch Kft. – Publikon, 2013. 282 p.
Afrika közlekedése. Pécs, Publikon Kiadó, 2011. 763 p.
Kelet-Európa közlekedése. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2009. 544 p.
Global and Regional Roles of the Russian Transport Infrastructures. – Discussion Papers, 69. – Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies. (ed. Z. Gál), Pécs, 2008.
Felzárkózás, lépéstartás vagy leszakadás? A légi közlekedés fejlődésének alapvető problémái és területi különbségei Kelet-Európoában (I–II. rész). Közlekedéstudományi Szemle, 58. 2008. 1. 16–32. p. és 2. 39–43. p.
Kelet-Európa országainak vízi közlekedése. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2008. 459 p.
Kelet-Európa országainak légi közlekedése. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 384 p.
Development directions and impact of Trans-European transport axes on the spatial structure of the Balkans. In: Southeast-Europe, State Borders, Cross-Borders Relations, Spatial Structures. Eds. Z. Hajdú, I. Illés, Z. Raffay, Pécs, Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. 2007. 59–71. p.
Van-e jövője a belvízi közlekedésnek Kelet-Európában? A technológiai, gazdasági, környezeti kihívások és a lehetséges válaszok. Tér és Társadalom, 21. 2007. 4. 39–56. p.
A gyors közlekedés helyzete és kilátásai Kelet-Európában. Tér és Társadalom, 20. 2006. 4. 15–30. p.
A Kárpát-medence közlekedése. In: Kárpát-medence: Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Szerk.: Győri R., Hajdú Z. Pécs–Budapest, MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2006. 239–267. p.
A szintetikus államalakulatok létrejöttének és szétesésének vasúthálózati problémái Európa keleti felében. I. rész. Közlekedéstudományi Szemle, 56. 2006. 2. 42–52. p. és 3. 94–103. p.
Magyarország közlekedési és távközlési földrajza. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2005. 504 p. (Studia Regionum) (Dialóg Campus tankönyvek) (Dialóg Campus szakkönyvek) (Területi és Települési Kutatások, 32.)
A Baltikum közlekedése és a kapuszerep. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 216 p.
Hungary in the European transport space. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds. Gy. Barta, É. G. Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Timár. Pécs, Centre for Regional Studies, 2005. 220–235. p.
A Balkán közlekedésének főbb földrajzi jellemzői. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2005. 124 p. (Balkán füzetek, 3.)
Oroszország nemzetközi közlekedési infrastruktúráinak kényszerei, globális és regionális szerepei. Tér és Társadalom, 19. 2005. 1. 1–20. p.
A világ távközlési forgalmának főbb térségi jellemzői. Magyar Távközlés, 16. 2005. 5–6. 36–46. p.
Európa közlekedése és a regionális fejlődés. 2. javított és bővített kiadás. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 640 p. (Studia regionum) (Dialóg Campus tankönyvek.) (Dialóg Campus szakkönyvek.) (Területi és települési kutatások, 11.)
Európa a globális kommunikációs térben. In: Táj és környezet. Tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak. Szerk.: Dövényi Z., Schweitzer F. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2004. 279–300. p.
(szerk.): Globalizáció – kommunikáció – környezet. Mandulavirágzási tudományos napok. Konferenciakötet. Pécs, 2003. március 3–7. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2003. 43 p.
Transport de marchandises et organisation régionale en Hongrie. – Revue Geographique de l’Est, 43. 2003. 1–2. 23–32. p.
Globalizáció és a világvárosok által uralt tér I–II. – Tér és Társadalom, 17. 2003. 3. 1–27. p., 4. 1–16. p.
Műholdas vagy fénykábeles hálózatok. – Híradástechnika, 58. 2003. 9. 43–50. p.
Új évezred – környezetérzékenyebb geográfia: Jakucs László a tudós, az ismeretterjesztő és a művész. In: Tanulmányok Jakucs László professzor emlékére. Szerk.: Mészáros R., Schweitzer F., Tóth J. Pécs, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, 2002. 49–62. p.
Gondolatok a közlekedés szerepéről a régiók/városok versenyképességének alakulásában. – Tér és Társadalom, 16. 2002. 1. 135–159. p.
Európa közlekedése és a regionális fejlődés. Kommunikáció és regionális fejlődés Európában. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2000. 547 p. (Dialóg Campus Szakkönyvek) Studia regionum) (Területi és települési kutatások, 11.). II. kötet. Pécs, JPTE TTK. Általános Társadalom-földrajzi és Urbanisztikai Tanszék, 1995. 208 p., 174 p.
A kommunikáció (közlekedés-távközlés) szerepe a terület- és településfejlődésben. Első kötet. Budapest, VÁTI, 2000. 356 p. (Területfejlesztési szakkönyvek).
Légi közlekedés általános és regionális földrajza, légiközlekedés-politika. I–II. kötet. Budapest, MALÉV Rt. 1998. 425 p., 344 p.
Ágazati és regionális kommunikációföldrajz, I–II. kötet. Pécs, JPTE TTK. Általános Társadalom-földrajzi és Urbanisztikai Tanszék, 1995. 208 p., 174 p.
Transportation Effects on Spatial Structure of Hungary.Pécs, Centre for Regional Studies, 1993. 47 p. (Discussion Papers, 13.)
Kommunikáció és térszerkezet. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991. 218 p. (Területi és települési kutatások, 7.).
A társadalom hatása a felszínre, a vizekre és az éghajlatra a Mecsek tágabb környezetében.Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987. 227 p.
A környezetváltozás és hatásai.Budapest, Mezőgazdasági Kiadó, 1984. 299 p. Társszerző: Lehmann Antal.