REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

FARAGÓ László

Faragó László
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Faragó László

Születési hely, idő : Pécs, 1953. szeptember 23.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-807
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-807
Fax Központi +36 (72) 523-803
E-mail farago(kukac)rkk.hu
E-mail farago.laszlo(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1978Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara — okleveles közgazda
1983Közgazdasági Továbbképző Intézet, Budapest — területi tervezési szakközgazdász
1983Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — egyetemi doktori fokozat
2003PTE, Pécs — PhD (Politika tudomány)
2009Széchenyi István Egyetem, Győr — habilitáció (gazdálkodás- és szervezéstudományok)
2016Széchenyi István Egyetem, Győr — egyetemi tanár
2018Magyar Tudományos Akadémia — MTA doktora

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1978—1983PÉCSITERV — várostervező közgazdász
1983—1990MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos munkatárs
1991—1992Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium — területfejlesztési főosztályvezető
1992—2005MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos munkatárs
2005—2011MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos főmunkatárs, főigazgató-helyettes (2010-től igazgatóhelyettes)
2012—2013MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete — igazgató
2013—2018MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs
2018—2019MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály, Pécs — tudományos tanácsadó
2019—KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — kutatóprofessor emeritus

Felsőoktatási tevékenység

1988—2008meghívott előadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék (és jogelődje)
2008—2013adjunktus, PTE KTK
2008—meghívott előadó, Széchenyi István Egyetem, Győr, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
2013—2016docens, Széchenyi István Egyetem, Győr
2015—törzstag, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr
2016—egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, Győr

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2006—MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
2008—Pécsi Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi és Területfejlesztési Szakbizottság, tag
2008—2014PAB Területfejlesztési Munkabizottság, elnök
2018—MTA Regionális Tudományos Bizottság, alelnök

Díjak, elismerések

2004Pécs Város Tudományos Díja
2006Pro Régió Díj
2019Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
2020Az Év Regionális Tudományi Publikációja (hazai kategória)
2020Oktatói Szolgálati Emlékérem
2022Regionális Tudományért Díj, Magyar Regionális Tudományi Társaság

Oktatott tárgyak

A területfejlesztés alapjai (PTE BTK Multidiszciplináris doktoriskola)
Térelmélet, Tervezéselmélet (Széchenyi István Egyetem, Győr, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)
EU területi tervezése (PTE Közgazdaság-tudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)

Kutatási területek

A tervezés elmélete és gyakorlata, térelmélet, területi politika, az EU strukturális és kohéziós politikája

Tanulmányutak

1989tanulmányút - West Virginia University, Morgantown - 6 hónap — Egyesült Államok

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)Válogatott tudományos közlemények

 

Autopoietikus (társadalmi) terek koncepciója. – Tér és Társadalom 31:(1) pp. 7-29. (2017)
 
társszerző: Scott J: Policy governance from an autopoietic perspective: revisiting Hungary’s regionalization experience. – European Planning Studies, 25:(6) pp. 1034-1052. (2017)
 
társszerző: Varró K. :Shifts in EU cohesion policy and processes of peripherialization: A view from Central Eastern Europe. European Spatial Research and Policy  23:(1) pp. 5-19. (2016)
 
The Social (Sociological) Turn in the Discourse About Space. Romanian Review of Regional Studies: Journal of the Centre for Regional Geography, 12:(1) pp. 3-12. (2016)
 
Tétértelmezések. - Tér és Társadalom. 26. 2012. 1. pp. 5–25.
 
A településhálózat és annak alakítása. - Területi Statisztika. (49). 12. 2009. 3. pp. 257–263.
 
Térstruktúra: térideák és megvalósításuk a településhálózat-fejlesztésben. - Tér és Társadalom, 21. 2007. 4, pp. 21–38.
 
A városokra alapozott területpolitika koncepcionális megalapozása. - Tér és Társadalom, 20. 2006. 2. pp. 83–102.
 
A jövőalkotás társadalomtechnikája. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2005. 240 p. (Studia Regionum) (Dialóg Campus Tankönyvek) (Területi és Települési Kutatások, 28.)
 
A regionalizmus hajtóerői Magyarországon. - Tér és Társadalom. 18. 2004. 3. pp. 1–23.
 
The General Theory of Public (Spatial) Planning. The Social Technique for Creating the Future. Discussion Papers. 43. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. 85 p.
 
A tér kép egy olvasata és a „területi” tervezés. - Tér és Társadalom. 17. 2003. 1. pp. 19–40.
 
Szeletek a tervezés mélyrétegeiből. - Tér és Társadalom 15. 2001. 3–4, pp. 11– 24.
 
Spatial Planning in the Light of the European Integration. In: Gál, Z. (ed) Role of the Regions in the Enlargening European Union. Pécs: Centre for Regional Studies HAS., 2001. pp. 157–171.
 
Posztmodern: a modernizáció kritikája avagy új kihívás. - Tér és Társadalom, 4. 1991. pp. 1–16.
 Nemzetközi programokban való részvétel
 

 • Témavezetőként:
 • 2016–2018 OTKA témavezető: Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban
 • 2014: A területfejlesztési tervezési rendszer felülvizsgálata. Megbízó: Nemzetgazdasági Minisztérium
 • 2013–2014 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze c. TÁMOP A1 (Növekedési pólusok elméleteinek feldolgozása) altéma vezetése.
 • 2012: EoRPA research report on regional policy in Hungary, Megbízó: European Policies Research Centre, Strathclyde, (DG Regional Policy)
 • 2011: Ex-post Evaulation of the Cohesion Fund, Megbízó: European Policies Research Centre, Strathclyde, (DG Regional Policy)
 • 2011: Visions and options for Cohesion policy. Megbízó: European Policies Research Centre, (DG Regional Policy)
 • 2009: Településhálózat-fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó feladatok, Megbízó: NFGM
 • 2009: A területfejlesztés fogalmi rendszerének a harmonizálása, Megbízó: NFGM
 • 2008: Országos településhálózat-fejlesztési koncepció megalapozása. Megbízó: NFGM
 • 2008: A területfejlesztés egységes fogalmi rendszerének a megalapozása. (Fogalomtár létrehozása) Megbízó: NFGM
 • 2007: A policentrikus városfejlesztés megalapozása Magyarországon. Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
 • 2005: A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2007–2013) koncepcionális megalapozása. Megbízó: MTA – Nemzeti Fejlesztési Hivatal
 • 2003: Területi tervezés és programozás az EU kohéziós politikájának új követelményeire. Megbízó: MTRFH
 • Közreműködőként:
 • 2017–2018 ESPON COMPASS (Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe) 
 • 2013–2014 ÁROP Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása.
 • 2011: EoRPA research report on regional policy in Hungary, Megbízó: European Policies Research Centre School of Government & Public Policy University of Strathclyde.
 • 2010: A hazai területfejlesztési intézményrendszer elemzése, javaslat megfogalmazása a feladatok szintenkénti leghatékonyabb meghatározására, nemzetközi kitekintéssel. Megbízó NFM.
 • 2010: UNIREG IMPULSE Regional Universities as Generators of a Transnational Knowledge Region 2007-2013
 • 2009: A tervezés újraszabályozásának a kérdései. Megbízó: NFGM
 • 2009: Paksi városfejlesztési koncepció. Megbízó Paksi Önkormányzat
 • 2007: G-FORS , EU 6. keretprogram
 • 2006–2007: Carpathian Project, INTERREG 3B CADSES
 • 2005–2007: PlaNet CenSE (Planners Network for Central and South East Europe), Megbízó: INTERREG III. B. CADSES projekt, Lead partner: BBR (Németország) és ÖIR (Ausztria)
 • 2005: Magyarország hosszú távú fejlesztési stratégiájának tudományos megalapozása. MTA – Nemzeti Fejlesztési Hivatal
 • 2005: Study on the Potential and Needs of the New Member States. Megbízó: DG Regio
 • 2004: ESTIA –SPOSE INTERREG III. B CADSES program
 • 2003–2004: Regionális Operatív Program (2004–2006) ex-ante értékelése. Lead partner Research voor Beleid (Leiden, Hollandia) Megbízó EU Bizottsága.