REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

FINTA István

Finta István
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Finta István

Születési hely, idő : Komló, 1967. október 10.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-827
Vezetékes Központi +36 (72) 523-827
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
E-mail finta.istvan(kukac)krtk.hu
E-mail finta(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1993Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar — jogtudományok doktora
1998Janus Pannonius Tudományegyetem KTK, Pécs — okleveles szakközgazda pénzügyi menedzser szakirányon
2006PTE, Pécs — Ph.D.

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas)

Munkahelyek

1993—2000MTA Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos segédmunkatárs
2001—2012MTA Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos munkatárs
2012—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2003—2008meghívott előadó, PTE Pollack Mihály Műszaki Kar
2003—2011meghívott előadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2002—Keleti-Mecsek Egyesület, elnök
2008—Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület, elnök
2013—LEADER Egyesületek Szövetsége, elnök

Díjak, elismerések

2016Kemény Bertalan falufejlesztési díj

Oktatott tárgyak

Helyi politika, területi közigazgatás (PTE Közgazdaság-tudományi Kar)
Helyi politika, területi közigazgatás (PTE PMMK)

Kutatási területek

A területfejlesztés jogi szabályozása (közösségi, nemzeti jogok)
Önkormányzati gazdálkodás és fejlesztés

Tanulmányutak

1998tanulmányút (TEMPUS program) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
Finta István: A vidékfejlesztés lépcsői a rendszerváltástól napjainkig - TÉR ÉS TÁRSADALOM 34 : 4 pp. 172-177. , 6 p. (2020)
Finta István, Póla Péter: Szociális szövetkezetek periférikus térségekben – a sikeres működés feltételei és akadályai - TÉR ÉS TÁRSADALOM 34 : 3 pp. 142-169. , 28 p. (2020)
Finta István: Az önkormányzási képesség dimenziói községi szinten. Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar (2019) , 107 p. ISBN: 9789634980797
Finta István: A magyar vidékfejlesztés sikereinek, kudarcainak speciális tényezői In: Farkas, Jenő Zsolt; Kovács, András Donát; Perger, Éva; Lennert, József; Hoyk, Edit; Gémes, Tünde (szerk.) Alföldi kaleidoszkóp : A magyar vidék a XXI. században: Tanulmányok a 70 éves Csatári Bálint köszöntésére. Kecskemét, Magyarország : MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, (2019) pp. 84-98. , 15 p.
Finta István: A magyar fejlesztéspolitika és a kistelepülések sorsaComitatus Önkormányzati Szemle 27:(223) pp. 15-22. (2017)
Pálné Kovács I, Bodor Á, Finta István:, Grünhut Z, Kacziba P, Zongor G Farewell to decentralisation: The Hungarian story and its general implicationsCroatian and Comparative Public Administration 16:(4) pp. 789-816. (2017)
Finta István:  A reformdöntések kormányzati előkészítése In: Pálné Kovács Ilona (szerk.) A magyar decentralizáció kudarca nyomában. 264 p. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2016. pp. 100-112. (Studia regionum; Dialóg Campus szakkönyvek) (ISBN:978-615-5376-83-2)
Finta István: Új szempontok a vidékfejlesztési célok tervezésénél és a LEADER térségek földrajzi lehatárolásában = A Falu 29:(3) pp. 49-60. (2014)
Finta István: Új terület- és vidékfejlesztési eszközök: (Bukás és indoklás előtt - újabb elszalasztott hét esztendő?) = A Falu 28:(2) pp. 15-22. (2013)
Finta István:  Szemléletváltás a közösségi szintű uniós fejlesztéspolitikában - a LEADER program szemszögéből = A Falu 27:(1) pp. 47-56. (2012)
Föderalizmus és decentralizáció: Kézikönyv a svájci struktúrákról és a magyar hasznosíthatóságról. Pécs: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2012. pp. 155-166. (ISBN:978-963-9899-58-2)
Finta István: Kihívások, kérdések, feladatok és lehetséges válaszok a 2014-2020. programozási időszakra = Új Magyar Közigazgatás 5:(6) pp. 33-41. (2012)
Finta István: "Place based" rural development: Hungarian experiences concerning the rural development plan and the LEADER Program Romanian Review of Regional Studies: Journal of the Centre for Regional Geography 7:(2) pp. 17-24. (2011)
Kovács D, Póla P, Finta István: A LEADER program és az alulról építkező vidékfejlesztés néhány tapasztalata Magyarországon = LEADER Programme And The Bottom Up Rural Development: The Hungarian Case = Gazdaság és Társadalom 2011:(3-4) pp. 81-108. (2011)
Finta István: A szubszidiaritás elve az Európai Unió dokumentumaiban In: Hajdú Z (szerk.) Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben. 147 p. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja (MTA RKK), 2010. pp. 59-73. (ISBN:978-963-9899-25-4)
Finta István: Community Rules for Rural Developmnent and the Practical Problems of Their Implementation in Hungary (2010) Finta István: Quo vadis magyar vidékfejlesztés = A Falu 25:(4) pp. 9-19. (2010)
Finta István: A térségi szintű önkormányzati közszolgáltatási feladatellátás kérdései és lehetséges modelljei = Új Magyar Közigazgatás 2:(8) pp. 19-26. (2009) Budapest: Századvég Kiadó, 2009. pp. 144-165. (ISBN:978-963-7340-82-6)
Finta István: The regulation of the medium tier of rural development acquis communautaire and the common law  In: Beauclair A (szerk.) Regional responses and global shifts: actors, institutions and organisations ; annual international conference 2010, Pécs, Hungary 24th - 26th May. 225 p. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2010.05.24-2010.05.26. Seaford: Regional Studies Association (RSA), 2010. p. 57. (ISBN:978-1-897721-36-0)
Finta István: A vidékfejlesztés közösségi szintű szabályozása és a végrehajtás problémái = A Falu 24:(4) pp. 67-76. (2009) 
Finta István: Az önkormányzati jogállás és a településközi kapcsolatok aktuális kérdései = Közigazgatási Szemle 2008/3-4 szám 55-63. 
Finta István: A kistérség a község szemszögéből In: = Új Magyar Közigazgatás 1:(2) 6-16. p. (2008)
Finta István: A hatósági tevékenység ellátásának kérdései helyi és kistérségi szinten. In: Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Szerk. Kovács K., Somlyódyné Pfeil E. Budapest: KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, 2008. 123–154. p. (Közigazgatási Olvasmányok)
Finta István: A területfejlesztés pénzügyi eszközrendszere. In: Terület- és településfejlesztési ismeretek. Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez. Szerk. Szigeti E. Budapest: Magyar Közigazgatási Intézet, 2006. 57–78. p
Finta István: A jogi szabályozás szerepe a közösségi források felhasználásában = Tér és Társadalom 20:(2) 103–141. p. (2006)
Finta István: A kollektív döntéshozó és tanácsadó szervek jogi szabályozása Magyarországon = Magyar Közigazgatás, 53:(11)  691-698. p. (2003)
Finta István: Az állami önkormányzati feladatok ellátásának lehetséges változatai középszinten = Területi Statisztika, 42:(2) 131-146. p. (2002)
Finta István – Pálné Kovács Ilona – Pfeil Edit: Közigazgatási alapok. Szerk.: Pálné Kovács I. Budapest: Unió, 2001. 279 p.
Finta István: A közszolgáltatások változási trendjei és lehetséges funkciói regionális szinten = Magyar Közigazgatás, 51:(1) 38-44. p. (2001)
Finta István: A regionális területfejlesztési tanácsok megszervezésének első gyakorlati tapasztalatai I. = Comitatus, 10:(11) 17–27. p. (2000)
Finta István:stván: Az önkormányzati szolgáltatás-szervezés és szabályozás lehetőségei = Tér és Társadalom12:(4) pp. 29–41. (1998)
Finta István: Az önkormányzati intézményrendszer átalakulásának lehetséges irányai = Tér és Társadalom, 10:(2-3) pp. 179–187.  (1996)
Finta István: A megyei jogú városok településrészi önkormányzatainak jogi szabályozása és működési tapasztalatai. = Magyar Közigazgatás, 46:(3). pp. 154–164. (1996)


Fontosabb kutatási programok
 

 

 • KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program" (2017-2018)
 • Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő térségkategóriák felülvizsgálatának megalapozása (2017)
 • ÁROP-1.1.22-2012-2012-0001 „Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása” (2012-2014)
 • Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tervezése (2013-2014)
 • „Vidékkutatás”(2012-2013)
 • Előtanulmány az EU-s támogatások területi kohézióra gyakorolt hatásainak értékeléséhez (2012)
 • ÚMVP félidős értékelése (2010)
 • A LEADER program, valamint a helyi akciócsoportok megalakulásának, működésének tapasztalatai és az ÚMFT-ÚMVP lehatárolásának kérdései (2007-2009.)
 • Governance for sustainability (2006-2007)
 • A Strukturális Alapokhoz kapcsolódó intézmény- és eljárási rendszer jogi szabályozásának felülvizsgálata, korrekciója (2005)
 • A kistérségi agrárstruktúra és vidékfejlesztési programok felülvizsgálta (2003-2004)
 • Terület- és településfejlesztési koncepciók, programok készítése, Paks város önkormányzata, Hévíz-Keszthely város önkormányzata, Nagykanizsa város önkormányzata, Pécs város önkormányzata. Területfejlesztési önkormányzati társulások: Marcali, Lengyeltóti, Siófoki,;EKF előtanulmányok, stb (1993-2005)