REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ZSIBÓK Zsuzsanna

Zsibók Zsuzsanna
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Zsibók Zsuzsanna

Születési hely, idő : Pécs, 1981. február 7.

Családi állapot :

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-800
E-mail zsibok(kukac)rkk.hu
E-mail zsibok.zsuzsanna(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

2005PTE KTK, Pécs — okleveles közgazdász
2005PTE KTK, Pécs — angol magyar szakfordító
2005PTE KTK, Pécs — mérlegképes könyvelő
2009Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola, Pécs — abszolutórium
2013Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola, Pécs — doktori fokozat

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2005—2008Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs — PhD hallgató
2007—2008Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságpolitikai Kutatások Központja, Pécs — kutatási asszisztens
2007Magyar Nemzeti Bank — vendégkutató
2008—2012MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs — tudományos segédmunkatárs
2012—MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály, Pécs — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2006—2013óraadó, PTE KTK, Pécs
2010—2013óraadó, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2006—Gazdaságmodellezési Társaság, tag
2007—Magyar Közgazdaságtudományi Társaság, tag
2008—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag

Díjak, elismerések

2008—2011MTA RKK Fiatal kutatói ösztöndíj
2003OTDK, 4. . helyezés
2005OTDK, 4. . helyezés

Oktatott tárgyak

Bankmenedzsment (PTE Közgazdaságtudományi Kar, felsőfokú szakképzés)
Pénzügytan (PTE Közgazdaságtudományi Kar, felsőfokú szakképzés)
Pénzügyi piacok (PTE Közgazdaságtudományi Kar, felsőfokú szakképzés)

Kutatási területek

Területi egyenlőtlenségek, területi politika, a területi kohéziós folyamatok nyomon követése és értékelése.
Területi folyamatok és területpolitika az Egyesült Királyságban
A monetáris folyamatok különbségei Magyarországon és az Európai Unióban

Előadások

Territorial Cohesion in Europe. International Conference for the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute, Pécs — Magyarország
The 5th International Conference on Regional Disparities, Kolozsvár — Románia
RSA Annual Conference, Pécs — Magyarország
58th ERSA Congress, Cork — Írország
49th ERSA Congress, Lódz — Lengyelország
56th ERSA Congress, Bécs — Ausztria
5th Global Conference on Economic Geography, Köln — Németország
2nd Workshop on Evolutionary Economic Geography, Szeged — Magyarország
RSA Central and Eastern Europena Conference, Kolozsvár — Románia
Socio-Economic, Environmental and Regional Aspects of a Circular Economy, Pécs — Magyarország
Regional disparities in Central and Eastern Europe. International conference, Smolenice — Szlovákia
Evolutionary Economic Geography in Central and Eastern Europe, Budapest — Magyarország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 

Zsibók Zs. (2018) Területi egyenlőtlenségek hosszú távon: a nemzeti szintű előrejelzések regionalizálása. In: Fata Ildikó, Gajzágó Éva Judit, Schuchmann Júlia (szerk.) Regionális folyamatok a változó világban és Magyarországon: Tanulmánykötet Enyedi György professzor emlékére. 266 p. Budapest: Tomori Pál Főiskola, 2018. pp. 91-99.
Zsibók Zs, Sebestyén T (2017) Regionális gazdasági előrejelző modell, a klímaváltozás figyelembevételével - TERÜLETI STATISZTIKA (ISSN: 0018-7828) (eISSN: 2064-8251) 57: (2) pp. 132-159. (2017)
Zsibók Zs. (2015) A klímaváltozás megjelenése a gazdasági modellezésben. In: Czirfusz M, Hoyk E, Suvák A (szerk.) Klímaváltozás - társadalom - gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. 302 p. Pécs: Publikon Kiadó, 2015. pp. 127-137.
Zsibók Zs, Sebestyén T (2015) A magyar gazdaság két forgatókönyve 2016 és 2050 között – A klímaváltozás figyelembevételének lehetőségei. In: Czirfusz M, Hoyk E, Suvák A (szerk.) Klímaváltozás - társadalom - gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. 302 p. Pécs: Publikon Kiadó, 2015. pp. 223-256.
Gál Z , Zsibók Zs (2013) Az egyetemek szerepvállalása a regionális innovációs rendszerekben és az innovációs kormányzásban. In: Gál Z (szerk.) Innovációbarát kormányzás Magyarországon: A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai . 243 p. Pécs: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2013. pp. 187-220. (ISBN:978-963-9899-61-2)
Páger B, Zsibók Zs (2014) Beszámoló az Evolúciós gazdaságföldrajz Közép- és Kelet-Európában workshopról - TÉR ÉS TÁRSADALOM 28:(1) pp. 201-206. (2014)
Márkusné Zsibók Zs (2013) Methodologies to Measure the Impacts of Territorial Cohesion Policies – What’s New in Brussels? In: Pálné Kovács Ilona , Scott James , Gál Zoltán (szerk.) Territorial Cohesion in Europe: For the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute. 516 p. (ISBN:978-963-9899-69-8)
Zsibók Zs (szerk.) (2013) Önkormányzati energetikai fejlesztések: Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok Pécs: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2013. 287 p. (ISBN:978-963-9899-68-1)
Gál Z , Zsibók Zs (2012) Regional engagement of mid-range universities: Adopting European models and best practices in Hungary - AUDEM: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION AND DEMOCRACY 2:(1) pp. 94-120. (2012)
Zsibók Zs (2012) A területi egyenlőtlenségek szerepe a monetáris politikában. In: Reisinger A (szerk.)
Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája . 321 p. ( Évkönyv 2012. Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola )
Zsibók Zs (2010) Regional inflation rate differentials: potential causes, and evidences from the euro area and Hungary. In: Workie Tiruneh M , Radvansky M (szerk.) Regional Disparities in Central and Eastern Europe: Theoretical Models and Empirical Analyses. 404 p.
Zsibók Zs , Varga B (2009) Spatial differences in inflation persistence in Hungary, 2002-2007. In: Rechnitzer J , Hardi T (szerk.) Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa térfolyamatai - Integráció és dezintegráció: Évkönyv 2009 . 541 p. ( Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Évkönyv ; 2009. )
Zsibók Zs , Schepp Z (2009) Az inflációs perzisztencia regionális eltérései Magyarországon. In: Ulbert J (szerk.) Az iskolateremtő: Tanulmánykötet Bélyácz Iván 60. születésnapja tiszteletére . 333 p. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, 2009. pp. 317-333. (ISBN:978-963-87856-9-5)
Zsibók Zs (2009) Beszámoló az Európai Regionális Tudományi Társaság 49. kongresszusáról - TÉR ÉS TÁRSADALOM 23:(4) pp. 233-235. (2009)
Zsibók Zs , Vicze G (2007) Conference report: Micro behaviour and monetary policy - ACTA OECONOMICA 57:(2) pp. 209-216. (2007)Egyéni hazai kutatási programok vezetése

  • A területi gazdasági folyamatok hosszú távú előrejelzése: regionális modell építése magyarországi adatokon, NKFI (OTKA) K 120004, 2016-2019
 
Nemzetközi programokban való részvétel
  • ESPON COMPASS 2016-2018
  • EoRPA research report on regional policy in Hungary, Megbízó: European Policies Research Centre, Strathclyde, (DG Regional Policy)
  • Visions and options for Cohesion policy. Megbízó: European Policies Research Centre, (DG Regional Policy)
  • UNIREG IMPULSE Regional Universities as Generators of a Transnational Knowledge Region 2007-2013
 
MTA RKK DTO kutatások témavezetése
  • Területi különbségek az információs társadalomban, TÁMOP, 2013-14.