Magyar Tudományos Akadémia
 

MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

MEZEI Cecília

Mezei Cecília
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Mezei Cecília

Születési hely, idő : Mosonmagyaróvár, 1975. október 27.

Családi állapot : egyedülálló, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-840
E-mail mezeic(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1999JPTE KTK, Pécs — közgazdász
2007PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs — PhD, regionális tudomány
2008MTA, Budapest — Tudománykommunikációs és kutatásmenedzsment tanfolyam

Nyelvtudás

Orosz (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2002—2007MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos segédmunkatárs
2007—MTA RKK, majd MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont — tudományos munkatárs
2013—2016MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos osztályvezető

Felsőoktatási tevékenység

1999—2007óraadó, PTE KTK
1999—2007óraadó, PTE BTK
2008—2011egyetemi adjunktus, Kaposvári Egyetem
2012—egyetemi docens, Kaposvári Egyetem

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2007—2008Doktoranduszok Országos Szövetsége, tag
2007—MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
2008—2011PAB Területfejlesztési Munkabizottság, titkár
2010—PTE KTK Doktori Tanács, tag
2011—2014PAB Tér- és Településtudományi Munkabizottság, titkár
2014—PAB Tér- és Településtudományi Munkabizottság, tag

Díjak, elismerések

2006Harsányi István Díj, Magyar Innovációs Szövetség-Manager Képzés Alapítvány, Budapest
2008Pécsi Akadémiai Bizottság Fiatal Kutatói Díja
2011Kiváló Ifjú Regionalista Díj, Magyar Regionális Tudományi Társaság
2011—2014Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Oktatott tárgyak

Helyi gazdaságfejlesztés (Kaposvári Egyetem)
Regional policy and development (Kaposvári Egyetem)
Területi tervezés és programozás (Kaposvári Egyetem)
Közigazgatás és önkormányzati gazdálkodás (Kaposvári Egyetem)

Kutatási területek

Helyi önkormányzati aktivitás
Regionális fejlődés Kelet-Közép-Európában
Önkormányzatok gazdálkodása
Helyi és regionális gazdaságfejlesztés

Tanulmányutak

2000tanulmányút — Ausztria
2001tanulmányút — Románia
2002tanulmányút — Olaszország
2003tanulmányút — Olaszország
2004tanulmányút — Írország

Előadások

Félidőben nemzetközi konferencia, Pécs — Magyarország
Warsaw Regional Forum 2013: Territorial Capital Concepts, Indicators and Policy, Varsó — Lengyelország
Warsaw Regional Forum 2017: Space of Flows, Warsaw — Lengyelország
Regional Cooperation in Europe: Opprtunity for the Balkans., Dubrovnik — Horvátország
Territorial Cohesion in Europe, Pécs — Magyarország
Warsaw Regional Forum 2011: Functional Regions – Towards a New Paradigm of Territorial and Cohesion Policy., Warsaw — Lengyelország
Regional Studies Association’s annual conference in Pécs. 24th–26th May 2010., Pécs — Magyarország
New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe, Pécs — Magyarország
Regional disparities and regional development: from scientific research to policy recommendations, Cluj-Napoca — Románia

Publikációk

50 tudományos publikáció, ebből tíz idegen nyelven, két publikált szakfordítás, öt szerkesztett kötet, két könyvrészlet.
Publikációit megjelentető folyóiratok: Tér és Társadalom, Területi Sta­tisztika, Magyar Tudomány, DETUROPE.  
Független hivatkozásainak száma: 189.

 
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
    
 
A legfontosabb 10 publikáció:

Kovács R, Mezei C

Helyi önkormányzati fejlesztések – múlt és jelen

In: Zsibók Zs (szerk.) Önkormányzati energetikai fejlesztések: Nemzetközi körkép és a dél-dunántúli tapasztalatok. 287 p.  Pécs: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2013. pp. 84-116.


Mezei C, Schmidt A

A lengyel regionális politika és intézményei
TÉR ÉS TÁRSADALOM 27:(3) pp. 109-126. (2013)

 

Mezei C

Case Study Report - Building Structural Fund Management systems: Learning by doing or imitating? pp. 1-24. 

ESPON TANGO - Territorial Approaches for New Governance: Annex A: Case Studies. Luxembourg: ESPON, Final version (2013)
 

Lux G, Mezei C

A gazdaságfejlődés szerkezeti és területi problémái a Nyugat-Balkánon
MAGYAR TUDOMÁNY 173:(4) pp. 407-416. (2012)


Mezei C

Helyi gazdaságfejlesztés alulnézetből

In: Rechnitzer J, Rácz Sz (szerk.) Dialógus a regionális tudományról. 213 p.  Győr: SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola ; Magyar Regionális Tudományi Társaság, 2012. pp. 171-179.
 

Dubarle P, Mezei C, Pámer Z

Regional development programmes

In: Horváth Gy, Hajdú Z (szerk.) Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries. 638 p.  Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011. pp. 570-601.
 

Mezei C

Területfejlesztés Horvátországban.

TERÜLETI STATISZTIKA 50:(3) pp. 350-358. (2010)
 

Mezei C

The Role of Hungarian Local Governments in Local Economic Development. PécsCentre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2008. 61 p.

(Discussion Papers; 63.)
 

Mezei C

Helyi gazdaságfejlesztés Közép-Kelet-Európában

TÉR ÉS TÁRSADALOM 20:(3) pp. 95-108. (2006)

 

Mezei C

A helyi gazdaságfejlesztés fogalmi meghatározása

TÉR ÉS TÁRSADALOM 20:(4) pp. 85-96. (2006)