KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

BARTA Györgyi

Barta Györgyi
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Budapesti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Barta Györgyi

Születési hely, idő : Budapest, 1946. október 27.

Családi állapot : elvált, egy gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (1) 309-2600 / 1470
Fax Központi +36 (1) 309-2688
Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail barta.gyorgyi(kukac)krtk.hu
E-mail barta(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1969Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem — okleveles közgazda
1973MKKE, Budapest — egyetemi doktor
1982MTA, Budapest — a földrajztudomány kandidátusa
2003MTA, Budapest — az MTA doktora

Nyelvtudás

Francia (ír, olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1969—1970Városépítési Tervezési és Tudományos Intézet (VÁTI) — tervező közgazdász
1970—1973MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest — tudományos segédmunkatárs
1973—1982MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest — tudományos munkatárs
1982—1984MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest — tudományos főmunkatárs
1984—1988MTA Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztály, Budapest — tudományos főmunkatárs
1988—1993MTA Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztály, Budapest — tudományos osztályvezető
1993—2010MTA Regionális Kutatások Központja Közép- és Észak-magyarországi Intézet, Budapest — intézetigazgató
2011MTA Regionális Kutatások Központja — tudományos tanácsadó
2012—2013MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — tudományos tanácsadó
2013—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete — kutató professzor emerita

Felsőoktatási tevékenység

2005—2007egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Gazdaságtudományi Kar
2007—2013egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Gazdaságtudományi Kar
2013—professzor emerita, Széchenyi István Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1981—Nemzetközi Földrajzi Unió (International Geographical Union) iparral foglalkozó munkacsoportja (Commission on the Organization of Industrial Space, Commission on the Dynamics of Economic Spaces), levelező, majd bizottsági tag
1981—Nemzetközi Földrajzi Unió (International Geographical Union) iparral foglalkozó munkacsoportja (Commission on the Organization of Industrial Space, Commission on the Dynamics of Economic Spaces), levelező tag
1989—1993MTA Regionális Tudományos Bizottság, titkár
1989—MTA Regionális Tudományos Bizottság, bizottsági tag
1990—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
1999—2006MTA Vállalat- és Ipargazdasági Bizottság, bizottsági tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag

Díjak, elismerések

1974Akadémiai Ifjúsági Díj
2006Akadémiai Díj
2007Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje

Szerkesztőbizottsági tagság

1995—European Spatial Research and Policy, szerkesztőbizottsági tag
2001—2010Tér és Társadalom, szerkesztőbizottsági tag
2011—Tér és Társadalom, főszerkesztő

Oktatott tárgyak

Regionális politika (SZE, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék)
Az összehasonlító gazdaságtan területi aspektusai (SZE, Regionális Tanszék, Doktori Iskola)
A világgazdaság aktuális kérdései (SZE, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék)
Az Európai Unió szakpolitikái (SZE, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Tanszék)

Kutatási területek

Városkutatás
Regionális politika, regionális fejlesztés
Ipar-és vállalatföldrajz

Tanulmányutak

1978tanulmányút — Finnország
1985—1986tanulmányút — Kanada
1989—1990tanulmányút — Egyesült Államok
1992tanulmányút — Franciaország
1994—1995tanulmányút — Svájc
1998tanulmányút (British Academy ösztöndíja) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2000tanulmányút (British Academy ösztöndíja) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2001tanulmányút (British Academy ösztöndíja) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2003tanulmányút — Olaszország
2004tanulmányút (vendégprofesszor) — Franciaország
2005tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

Válogatott tudományos közlemények

Iparosodás és a falu átalakulása. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981. 207 oldal. Társszerző: Enyedi Gy.

A termelés térbeli szétterjedése és a szervezet területi centralizációja a magyar iparban. Tér és Társadalom, 1987. 2. 5-19.

Kisvállalkozások: Az ipari fejlődés alternatívája. (Az olasz modell). Földrajzi Értesítő, 1989. 2. 137-146. oldal.

Fordulóponton a magyar területfejlesztési politika. Tér és Társadalom, 1992. 1-2. 17-37. oldal.

Regional problems and regional planning in Central and Eastern Europe. Tijdschrift voor economische en sociale geografie 83. 1992. 5. 372-379. oldal.

Foreign investment in the Hungarian economy: the role of transnational companies. In: Dicken, P.- Quévit, M. (eds): Transnational corporations and European regional restructuring. Nederlandse Geografische Studies, Utrecht. 1994. 131-151. oldal.

Gondolatok a szocialista telephelyelmélet megfogalmazásához. Tér és Társadalom, 1994. 3-4. 79-91. oldal.

Industrial Restructuring or Deindustrialisation? In: Gy. Enyedi (ed.): Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. 189-209. oldal.

Technological Competitiveness in a Transition Economy: Foreign and Domestic Companies in Hungarian Industry. In: Malecki, E.J.- Oinas, P. (eds): Making Connections. Technological learning and regional economic change. Brookfield USA-Singapore-Sydney Ashgate, Aldershot, 1999. 179-205. oldal.

(szerk.) Budapest – nemzetközi város. Stratégiai Kutatások MTA, Budapest, 1998. 251 oldal. (Sorozatszerkesztő: Glatz Ferenc).

(szerk.) Társadalmi-gazdasági átalakulás a budapesti agglomerációban 1. MTA RKK, Regionális Kutatási Alapítvány, Budapest, 1999. 255 oldal. Társszerkesztő: Beluszky P.

Budapest: dynamisme et déséquilibres. Le courrier des pays de l’Est. Mensuel 436. La Documentation Francaise, Paris. 1999. 35-52. oldal. (co-author: Keresztély, K.)

Industrial Restructuring in the Budapest Agglomeration. Discussion Papers. 30. Centre for Regional Studies Hungary, Pécs, 1999. 53 oldal.

Újra "boom" a budapesti gazdaságban. In: Koszorú L.-Erő Z. (szerk): Budapesti-dilemmák. BudaPesti Negyed 2000. 28. 43-59. oldal.

Industrial Restructuring or Deindustrialisation? In: Gy. Enyedi (ed.): Social Change and Urban Restructuring in Central Europe. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998. 189-209 oldal.

A külföldi működőtőke szerepe a magyar ipar duális struktúrájának és regionális differenciálódásának kialakulásában. In: Horváth Gy.-Rechnitzer J. (szerk): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. MTA RKK, Pécs, 2000. 265-282 oldal.

Az iparpolitika és a regionális politika közötti feszültségek. In: Román Z. (szerk): Felzárkózás és EU-csatlakozás. A VII. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia előadásai, Budapest, 2000. 245-251 oldal.

A magyar ipar területi folyamatai 1945-2000. Dialóg Campus, Budapest-Pécs. 272 oldal.

Strong regional competition – weak co-operation. Attempts at „bottom up” co-operation and contradictions in governmental efforts in Hungary. European Spatial Research and Policy.  2002, 1. 5-21 oldal.

Tudományos parkok a kollektív tanulás kialakulásában. In: Buzás N.-Lengyel I. (szerk): Ipari parkok fejlődési lehetőségei. JATEPress, Szeged, 2002.109-125 oldal.

A magyar ipar területi folyamatai. In: Fazekas K. (szerk): Munkaerőpiaci tükör, 2003. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest, 2003. 144-159 oldal.

Vállalatok Budapest barnaövezetében. Területi Statisztika, 2003. március, 107-121 oldal. Társszerző: Lőcsei Hajnalka

Regional Processes in Hungarian Industry. In: Enyedi, Gy. – Tózsa, I. (eds): The Region. Regional Development, Policy, Administration, E-Government. Akadémiai Kiadó, Budapest 2004.101-118 oldal.

(szerk.) A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. MTA Társadalomkutatási Központ, Budapest, 2004. 348 oldal. 

Budapest mint fejlesztési pólus – a fővárosi elképzelések. Magyar Tudomány, 2007. 6. 759-770. oldal. Szerzőtárs: Lengyel B.

The role of foreign direct investments in Hungary’s regional development. Moravian Geography Report, 2007. 2. 2-13. oldal. Szerzőtárs: Kukely Gy.

Magyarország a globális K+F térképén. Fejlődő országok a multinacionális vállalatok változó K+F stratégiájában. Tér és Társadalom 3. 31-51 oldal. Szerzőtársak: Kukely Gy., Lengyel B., Ságvári B.

(szerk.) Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Centre for Regional Studies, Pécs 2005. 595 oldal. Szerkesztőtársak: G. Fekete É., Kukorelly I., Timár J.

A város és gazdasága. In: Hajdú Z. - Győri R. (szerk): Kárpát-medence. Települések, tájak, régiók, térstruktúrák. MTA RKK – Dialóg Campus Kiadó, Pécs –Budapest. 2006. 25-42. oldal. Szerzőtársak: Czirfusz M., Kukely Gy.

Re-industrialisation in the World and in Hungary. European Spatial Research and Policy, 2008. 2. 5-27. oldal.  Szerzőtársak: Czirfusz M., Kukely Gy.

Barta Gy.: Integrált városfejlesztési stratégia: A városfejlesztés megújítása. Tér és Társadalom, 2009. 3. pp. 1-12.

Barta Gy., Beluszky P., Földi Zs., Kovács K. (eds.) A területi kutatások csomópontjai. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. 531 p.

Barta Gy., Barta Gy, Keresztély K, Sipos A (eds.) A "világváros" Budapest két századfordulón. Budapest: Napvilág Kiadó, 2010. 373 p.

Barta Gy., Csizmadia Z., Deák Cs., Dőry T., Kiss A., Lengyel B.: R&D Cooperation between Universities and Enterprises. Pécs: Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, 2011. 52 p. (Discussion Papers; 84.)

Barta Gy.: Central and Eastern European Automotive Industry in European Context. In: Rechnitzer J., Smahó M. (eds.) Vehicle Industry and Competitiveness of Regions in Central and Eastern Europe. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. pp. 33-70.